Registru privind evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean, anul 2020

 

Nr. crt.

Nr. de înregistrare

Tipul Documentului

Direcția de specialitate

1.

1/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Miuțescu Gheorghe Adrian

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

2.

2/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pe anul 2020

Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism

3.

3/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii Actului adițional  la Acordul de asocierea nr. 20712/11.12.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 239/28.11.2019  privind asocierea dintre Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș și Asociația de Părinți a Colegiului Național ,,Dinicu Golescu" din Câmpulung

Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism

4.

4/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre privind dare în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Căpitan Puică Nicolae" Argeș a unui bun mobil aflat în partimoniul Județului Argeș.

Direcția Tehnică

5.

5/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre revocarea dreptului de administrare atribuit Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. asupra imobilului teren situat în Pitești, str. Armand Călinescu, nr. 4 și darea în administrare a acestui imobil Spitalului Județean de Urgență Pitești

Direcția Tehnică

6.

6/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe grade de dependențǎ, pentru persoanele vârstnice internate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni-Argeș pentru anul 2020

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

7.

7/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din așezările informale, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 167/29.08.2019

Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism

8.

8/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor privind procedurile administrative ale autotității deliberative și executive în cadrul sferelor de competență

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

9.

9/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Județului Argeș cu bunul imobil ,,Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități" Câmpulung.

-           Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

Direcția Tehnică

10.

10/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Județului Argeș și dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 80294

Direcția Tehnică

11.

11/PH/16.01.2020

Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului.

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

12.

12/PH/16.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor al județului Argeș

Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internatională

 

13.

13/PH/16.01.2020

Proiect de hotărâre privind  aprobarea statului de funcţii

al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

 

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

14.

14/PH/20.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

15.

15/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat la faza P.A.C., a Proiectului Tehnic de Execuție (P.T.E.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitarea construcției aferente sediului Serviciului Județean de Medicină Legală Argeș"

Direcția Tehnică

16.

16/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Bulf Cornel Cătălin

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

17.

17/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Brătulescu Simona Mihaela

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

18.

18/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

19.

19/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Bascovele

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

20.

20/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Pitești

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

21.

21/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Covor bituminos pe drum judetean DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti – lim. Jud. Olt, km 0+000 – 9+720, L = 9,72 km, comunele Moraresti si Cuca, judetul Arges"

Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă

22.

22/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul Consiliului Județean Argeş, pentru anul 2020

 

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

23.

23/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind menținerea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș, Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș și ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont la nivelul aferent lunii decembrie 2019

 

Serviciului Resurse Umane

24.

24/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi din cadrul

Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilităţi Câmpulung și înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei Case de tip familial, cu modificarea structurii de personal a complexului

 

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

25.

25/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului ILIE ION

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

26.

26/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului CARZOL NANU

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

27.

27/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului FRĂȚICĂ IULIAN.

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

28.

28/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș.

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

29.

29/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș.

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

30.

30/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș.

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

31.

31/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului de transport din judeţul Argeş, cu valabilitate 2014 – 2019, prelungit până la data de 30.06.2023 prin O.U.G. nr. 51/2019

Biroul Autoritatea Județeana de Transport

32.

32/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre 1.    privind aprobarea taxei de eliberare a licenței de traseu pentru transportul de persoane prin servicii regulate în județul Argeş, a modelului de licentă şi a graficului de circulație

Biroul Autoritatea Județeana de Transport