Sediul social: Com. Bradu, Sat Geamăna, Str. Principală, Nr. 623

Sedii secundare: Mun. Pitești, Piața Vasile Milea, Nr. 1;

                                 Orașul Ștefănești, str. Morii, Nr. 2;

                                 Sat Golești, str. Radu Golescu, Nr.1.

Tel/fax: 0248/266.111

Tel. centala: 0248/217.800 - int 169 

CUI: RO27457340

DIRECTOR GENERAL: Eduard Dumitru CIOCNITU

E-mail: contact@radpparges.ro

Web: www.radpparges.ro

Scurt Istoric:

            Începând cu anul 2010, prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 175/2010, emisă în baza Legii 15/1990, ia ființă Regia de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., având drept principal scop întreținerea și reparația, precum și administrarea unor bunui aflate atât în patrimoniul public, cât și în cel privat al Județului Argeș, în baza contractului de administrare încheiat cu Județul Argeș.

            R.A.D.P.P. Jud. Argeș R.A. este o entitate publică de interes local, cu gestiune economică proprie și autonomie financiară,  fondul de salarii fiind constituit în totalitate din venituri din surse proprii,  potrivit grilei de salarizare propusă de Consiliul de Administrație și aprobată de Consiliul Județean Argeș.

            R.A.D.P.P Argeș prestează servicii  și  execută lucrări, cu personal specializat, în baza tarifelor aprobate de către Consiliul Județean Argeș.

Activități:

            R.A.D.P.P. Argeș desfășoară, atât activități de prestări servicii, cât și de lucrări, pentru instituțiile subordonate Consiliului Județean Argeș și pentru orice alte persoane fizice sau juridice interesate, cum ar fi:

  • Lucrări de învelitori sarpante și acoperișuri;
  • Lucrări de parchetare, placare pereți, montare linoleum, tarkett, lambriu, etc.;
  • Zugrăveli, tencuieli, rigips;
  • Montaj aer condiționat;
  • Lucrări de instalații de construcții;
  • Dezăpezire căi acces și curți.

           Pentru mai multe detalii, tarife, precum și pentru oferta completă de servicii pe care R.A.D.P.P. le oferă, contactați-ne la:

            Tel/Fax :  0248/266.111; 0731.140.566                  

Conducerea regiei autonome, în conformitate cu O.U.G. 109/2011, revine Consiliului de Administrație compus din 5 persoane,  numiți prin hotărâre a Consiliului Județean Argeș.

Consiliul de Administrație are următoarea componență:

  • Moiceanu Gabriel – președinte Consiliul de Administrație

  • Corcodel Ionuț – membru Consiliul de Administrație

  • Victor Marian Strâmbeanu - reprezentant Ministrul Finanțelor Publice


Fisiere atasate

Organigrama RADPP Arges