Proiectul „Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș"

 

Judeţul Argeș, în calitate de beneficiar, a  derulat în  perioada 10.06.2019-10.09.2022  proiectul cu tiltul "Implementarea unor măsuriși instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș", Cod SIPOCA 649, Cod SMIS 128987, în baza contractului de finanţare nr. 358/10.06.2019.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă  2014-2020, Axa prioritară - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea - Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, Componenta 1 - CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Valoarea totală a contractului de finanţare a fost de 2.943.139,02 lei, din care: valoarea totală nerambursabilă a fost de 2.884.276,24 lei, iar contribuţia beneficiarului 58.862,78 lei.

Obiectivul general al proiectului a constat în îmbunătățirea planificării strategice instituționale și simplificarea procedurilor implementate la nivelul Consiliului Județean Argeș.

Obiectivele specifice ale proiectului "Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș" au fost:

  • Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș 2021-2027 - instrument de planificare a investițiilor locale;

Strategia de Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș 2021 - 2027 este disponibilă aici

  • Simplificarea procedurilor la nivel județean prin digitalizarea documentelor și implementarea unei soluții informatice pentru administrarea acesteia;

  • Îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personalului din cadrul Consiliului Județean Argeș în domeniul managementului strategic și în utilizarea și administrarea soluției informatice dezvoltate prin proiect.