Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei Conducere Organizare Activitate Transparență decizională Programe si strategii
Strategii Județene Programe nationale Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Implementarea unor masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor administrative in cadrul Consiliului Judetean Arges" Proiectul "Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești" Proiectul "Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești" Proiectul "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D1"
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET Proiecte finalizate
Rapoarte si studii

 

Proiectul „Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș"

 

Judeţul Arges, în calitate de beneficiar, implementează proiectul "Implementarea unor măsuri și instrumente destinate îmbunătățirii proceselor administrative în cadrul Consiliului Județean Argeș", Cod SIPOCA 649, Cod SMIS 128987, în baza contractului de finanţare nr. 358/10.06.2019

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă  2014 - 2020, Axa prioritară - Administraţie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente, Operaţiunea - Introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanţă cu SCAP, Componenta 1 - CP12/2018 pentru regiunile mai puțin dezvoltate - Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate.

Perioada de implementare a proiectului este de 39 luni, începând cu data de 10.06.2019.

Valoarea totală a contractului de finanţare este de 2.943.139,02 lei, din care:

  • valoarea totală nerambursabilă solicitată este de 2.884,276,24 lei;
  • contribuţia beneficiarului 58.862,78 lei.

Obiectivul general al proiectului

Îmbunătățirea planificării strategice instituționale și simplificarea procedurilor implementate la nivelul Consiliului Județean Argeș.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Elaborarea Strategiei pentru Dezvoltare Durabilă a Județului Argeș - instrument de planificare a investițiilor locale
  2. Simplificarea procedurilor la nivel județean prin digitalizarea documentelor și implementarea unei soluții informatice pentru administrarea acesteia
  3. Îmbunătățirea cunoștințelor și abilitpților personalului din cadrul Consiliului Județean Argeș în domeniul managementului strategic și în utilizarea si administrarea soluției informatice dezvoltate prin proiect

Activitățile care vor fi finanțare în cadrul acestui apel de proiecte, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului, sunt următoarele:

  • Strategia de dezvoltare durabilă 2021-2027 a județului elaborată, contribuind la rezultatul R1 POCA: Mecanisme și proceduri standard implementate la nivel local pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung;
  • Digitalizarea/Retro-digitalizarea documentelor din arhivă și crearea unei arhive de copii digitale, contribuind la rezultatul R3 POCA: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;
  • Abilități și cunoștințe ale personalului îmbunătățite - formarea personalului în domeniul managementului strategic (ex. prognoză, politici publice, RIA – evaluarea impactului reglementărilor, statistică), contribuind la rezultatul R5 POCA: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.

Pentru informații detaliate despre acest program sau celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeană, vă rugam să vizitați www.poca.ro sau www.fonduri-ue.ro .