Proiectul "Modernizare DJ 734: Voinesti (DN73) - Leresti - Voina"

 

FISA TEHNICA A PROIECTULUI

Titlul proiectului : Modernizare DJ 734: Voinesti (DN73) - Leresti - Voina

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges

Proiect finantat prin  Programul Operational Regional, DMI 2.1 "Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane"

Obiectivul general a avut ca scop imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii de turism din zona.

Valoare totala: 51.142.578,38 lei

Modernizarea DJ 734 pe ruta Voineşti - Lereşti - Voina a contribuit  la realizarea obiectivului axei prioritare 2 (îmbunătătirea accesibilitătii regiunilor si mobilitătii populatiei, bunurilor si serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile). Astfel este asigurată conexiunea la reteaua natională de drumuri (DN 73) si îmbunătătirea accesibilitătii în zone cu potential turistic ridicat din judetul Arges.

Obiectivul general este îmbunătăţirea infrastructurii de acces destinată activităţii de turism de pe raza localităţilor Voineşti - Lereşti până la Cabana Voina, în vederea sprijinirii creşterii economice prin crearea unui cadru favorabil atragerii investiţiilor şi crearea unor locuri de muncă durabile.

Obiectivul specific: Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de acces DJ 734 pe ruta Voineşti - Lereşti - Voina, pe o lungime de 19,840 km, către cabanele şi obiectivele turistice din zonă (unele declarate monumente ale naturii) în vederea dezvoltării turismului.