Titlul proiectului: Creșterea Eficienței Energetice a Spitalului de Recuperare Brădet

 

Cod SMIS proiect: 114860

Axa/Prioritate de Investiții: Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri Publice.

Denumire beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș

Loc de implementare: Localitatea  Brăduleț, județul Argeș

Data de începere a proiectului: 01/04/2016.

Perioada de implementare: 69 de luni

Data finalizării proiectului: 30/04/2022

Valoarea totală a proiectului: 4.273.336,34 lei din care

  • contribuția UE: 2.741.047,72 lei

  • contribuția națională: 419.219,05 lei

Obiectivul general al proiectului: cresterea eficienţei energetice a Spitalului de Recuperare Brădet în vederea sprijinirii tranziiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Obiectivul specific ale proiectului: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumurilor de energie în vederea creşterii eficienţei energetice a Spitalului de Recuperare Brădet.

Rezultate:

1. Rezultate obținute prin proiect sunt:

-Nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2/an la Spitalul de Recuperare Brădet: valoarea indicatorului la începutul implementării proiectului este 92,91 (echivalent to CO2); valoarea indicatorului la finalul implementării proiectului (output) va fi de 33,05 (echivalent to CO2);

-Consumul anual de energie primară (kWh/an)-valoarea la începutul implementării este 2.538.214,17; valoarea la finalul implementării (output) este 828.542,62;

-Consumul anual specific de energie primară (kWh/ m²/an) total (încălzire/răcire+acc+electric) din surse regenerabile și neregenerabile- valoarea la începutul implementării este de 429,58; valoarea la finalul implementării este 166,25

2. Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat):

-Consumul anual de energie finală în clădirea publică (din surse neregenerabile)(tep)-valoarea la începutul implementării proiectului este 167,62; valoarea la finalul implementării proiectului 59,28;

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare):

-Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile)(kWh/m²/an) total - valoarea la începutul implementării proiectului 429,58; valoarea la finalul implementării proiectului va fi 166,25; din care pentru incălzire/răcire: la începutul implementării 251,51 iar la finalul implementării 53,91;

-Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total din care:

-pentru încălzire/răcire-valoare la început=0, iar la final=139.760

-pentru preparare apă caldă de consum-valoare la început=0, iar la final=139.760

- pentru electric- valoare la început=0, iar la final=0.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

http://www.inforegio.ro; http://facebook.com/inforegio.ro

 

Atasamente:

Prezentare spital Bradet.pptx