Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Raport Presedinte Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Programul Comenius Regio - DIVERSITY FOR SPECIAL NEEDS EDUCATION - 2013 - 2015 Programul Compararea sistemelor educationale Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creșterea eficienţei energetice a spitalului de recuperare Brădet Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederilor SCAP Proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta”, cod SMIS 125357 Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi”, cod SMIS 125358 Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti”
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET
GAL-uri Parteneriate - programe sociale Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Control Intern Managerial al CJ ARGES - Implementare Standarde Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges

 

"Conservarea şi Consolidarea Cetăţii Poenari Argeş"

Judeţul Arges, în calitate de beneficiar, implementează proiectul "Conservarea şi Consolidarea Cetăţii Poenari Argeş", Cod SMIS 116343, în baza contractului de finanţare nr. 1582/14.03.2018.

Proiectul este cofinanţat de UAT Judeţul Argeş prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Perioada de implementare a proiectului este de 26 luni, începând cu data de 14.03.2018 până la data de 13.05.2020.

Bugetul proiectului este de 10.772.936,09 lei, din care 9.647.565,90 lei asistenţa financiară nerambursabilă (8.367.787,97 lei valoarea cofinanţării Uniunii Europene din FEDR şi 1.279.777,93 lei valoarea finanţării de la bugetul de stat) şi 196.890,54 lei cofinanţarea din partea beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului constă în impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea şi consolidarea patrimoniului cultural al Cetăţii Poenari – Argeş, respectând principiile dezvoltării durabile.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc îmbunătăţirea infrastructurii Cetăţii Poenari Argeş prin conservarea şi consolidarea obiectivului turistic – monument istoric de categorie A precum şi creşterea gradului de expunere a Cetăţii Poenari Argeş după finalizarea lucrărilor de intervenţii prin digitizarea acestuia.

Astfel rezultatele propuse la nivel de proiect sunt:

  • Un obiectiv de patrimoniu în stare de conservare foarte bună;
  • Un obiectiv de patrimoniu restaurant şi protejat;
  • Creşterea numărului de vizitatori într-un procent de 10% după implementarea proiectului .

Intervenţii propuse la Turn Donjon:

  • Refacerea integrală a şarpantei; reparaţii pentru elementele planşeelor din lemn; reparaţii locale pentru zone degradate; reparaţii la pereţi şi fundaţii din zidărie de piatră nefasonată; protejarea construcţiei la acţiunea umidităţii; refacere structurală prin plombări, reţeseri locale, injectări în masă; realizarea unei porţiuni de planşeu şi scară din lemn cu scop demonstrativ al tipologiei de structură existentă la interiorul acestui tip de turn de apărare.

Intervenţii propuse la Bastioanele semicilindrice şi zidurile Curtinei Sud:

  • Refacerea integrală a unor porţiuni masive din zidăria de cărămidă, a tuturor zonelor foarte mari compromise la nivelul rezistenţei materialului existent sau degradate complet; intervenţii de reparaţii locale la zidărie; reparaţii la stratul de protecţie al zidăriei de cărămidă; protejarea construcţiei la acţiunea umidităţii pământului; refacere structurală prin plombări, reţeseri locale, injectări în masă; realizarea unei porţiuni orizontale în grosimea zidului curtinei şi a unei scări din lemn cu scop demonstrativ al tipologiei de structură existentă ca drum de strajă în lungul primei porţiuni din zidul curtină sud.

Intervenţii propuse zid Curtină Est, zid Nord şi Cisterna de apă:

  • Reparaţii locale la zidărie; reparaţii la stratul de protecţie al zidăriei de cărămidă; protejarea construcţiei la acţiunea umidităţii pământului; refacere structurală prin plombări, reţeseri locale, injectări în masă; reparaţii la stratul suport al pardoselii din piatră fasonată care implică curăţarea, înlocuirea elementelor degradate şi tratarea elementelor viabile; protejarea spaţiului la acţiunea umidităţii induse de apele meteorice/zăpada staţionară.

Instrumentele Structurale in Romania:

sIte web: www.fonduri-ue.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro .

Programul Operational Regional 2014 – 2020:

site web: www.inforegio.ro

pagina de Facebook: https://www.facebook.com/inforegio.ro

Atasamente:

Prezentare Cetatea Poenari.pptx