Proiectulul "Castrul Campulung Jidova - un simbol al Romei la granita dintre imperiu si lumea barbara"

 

Consiliul Judetean Arges la finalizat proiectul "Castrul Câmpulung Jidova - un simbol al Romei la graniţa dintre imperiu şi lumea barbară" , Cod SMIS 25307, finanţat in cadrul Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul major de intervenţie 5.3. "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică".

Proiectul a fost semnat in data de 04.10.2011 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 si Unitatea Administrativ Teritorială Judetul Arges, în calitate de Beneficiar.

Valoarea totală a proiectului: 971,584,64 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului: 783,536,00 lei, asistenţa financiară nerambursabilă din FEDR: 666,005,60 lei, asistenţa financiară nerambursabilă din bugetul naţional: 101,859,68 lei, co-finanţarea eligibilă a beneficiarului: 15.670,72 lei.

Obiectivul proiectului este valorificarea potenţialului turistic local, prin promovarea „Castrului Câmpulung Jidova - un simbol al Romei la graniţa dintre imperiu şi lumea barbară" - componentă a mediului antropic, în vederea creşterii gradului de atractivitate ca destinaţie turistică, al municipiului Câmpulung si implicit a judeţului Arges.

In cadrul proiectului au fost realizate si evenimentele: „Festival cu specific roman „Sigiliul Romei în Argeş" şi „Sesiunea Naţională de Comunicări Istorice „Ecosinteze şi etnosinteze carpatine".

Festival cu specific roman "Sigiliul Romei în Argeş", ediţia a III-a, Câmpulung - 2 septembrie 2017

Festivalul cu specific  roman  „Sigiliul  Romei în Argeş"  s-a desfaşăurat la Castrul Roman  din Câmpulung , un eveniment prin care ni s-a dezvăluit Imperiul Roman, cu tot ceea ce are el mai bun. Castrul Roman Campulung - "Jidova" are o încărcătură istorică deosebită, necesitând şi o exprimare pe masură, o întoarcere în timp, o trecere în revistă a perioadei Imperiului Roman.

Întregul eveniment a avut  menirea de a face o incursiune în istorie şi de a captiva publicul cu numeroase surprize şi reprezentaţii.

Festivalul cu specific  roman „Sigiliul Romei in Arges" s-a desfăşurat pe parcursul unei zile şi a constat în derularea mai multor activităţi în aer liber în incinta castrului, prin intermediul cărora turiştii au avut posibilitatea de a face o incursiune în istorie, de a întelege ambele culturi (romana şi dacică) cât şi utilitatea castrului Jidova în sistemul de fortificaţii de pe Limesul Transalutan.

Evenimentul a urmărit prezentarea cât mai clară a perioadei istorice şi interacţiunea permanentă cu publicul prezent. Aceştia au luat parte activ la toate acţiunile, au învăţat să realizeze diferite obiecte şi au putut deveni ei însişi personaje.

Castrul Roman a devenit o scenă de teatru plină de animaţie şi spectacole. Atmosfera creată prin decor a fost susţinută de muzică specifică perioadei romane.

Evenimentul a fost organizat în cadrul sustenabilităţi proiectului Castrul Câmpulung Jidova - un simbol al Romei la graniţa dintre imperiu şi lumea  barbară" , Cod SMIS 25307, finanţat în cadrul Programul Operaţional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul major de intervenţie 5.3. "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică.