Proiectulul "Castrul Campulung Jidova – un simbol al Romei la granita dintre imperiu si lumea barbara"

Consiliul Judetean Arges laseaza proiectul "Castrul Câmpulung Jidova – un simbol al Romei la graniţa dintre imperiu şi lumea barbară" , Cod SMIS 25307, finanţat in cadrul Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului", Domeniul major de intervenţie 5.3. "Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică".

Proiectul a fost semnat in data de 04.10.2011 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Organism Intermediar pentru Turism în numele şi pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013 si Unitatea Administrativ Teritorială Judetul Arges, în calitate de Beneficiar.

Valoarea totală a proiectului: 971,584,64 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului: 783,536,00 lei, asistenţa financiară nerambursabilă din FEDR: 666,005,60 lei, asistenţa financiară nerambursabilă din bugetul naţional: 101,859,68 lei, co-finanţarea eligibilă a beneficiarului: 15.670,72 lei.

Obiectivul proiectului este valorificarea potenţialului turistic local, prin promovarea „Castrului Câmpulung Jidova - un simbol al Romei la graniţa dintre imperiu şi lumea barbară" - componentă a mediului antropic, în vederea creşterii gradului de atractivitate ca destinaţie turistică, al municipiului Câmpulung si implicit a judeţului Arges.

Durata de implementare a proiectului este de 13 luni, perioadă în care va fi demarată o campanie de promovare, prin mai multe canale specifice: mass-media – televiziune prin difuzare spoturi radio şi tv prin participare la emisiuni cu specific turistic şi se vor organiza două evenimente primul find „Festival cu specific roman „Sigiliul Romei în Argeş" şi cel de al doilea „Sesiunea Naţională de Comunicări Istorice „Ecosinteze şi etnosinteze carpatine".

 

Festival cu specific roman "Sigiliul Romei in Arges", editia a III-a, Campulung - 2 septembrie 2017 - detalii

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta:

Managerul de proiect, d-ra Raluca Negrilescu, la tel/fax: 0248.22.39.34, e-mail: raluca.negrilescu@cjarges.ro,

sau ne puteţi scrie pe adresa Consiliului Judeţean Argeş, Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr. 1, judeţul Argeş


Fisiere atasate

Prezentare Jidova conferinta final 25 noiembrie 2015