Titlul proiectului: Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Argeș, Teleorman și Călărași

 

Cod SMIS proiect: 125358

Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale / Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități/ Operațiunea 8.1.A  Ambulatorii

Denumire beneficiar: parteneriat între Ministerul Sănătății – Lider de parteneriat, UAT Județul Argeș, Spitalul Orășenesc "Sf. Spiridon" Mioveni, Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul Orășenesc "Regele Carol I" Costești, Spitalul de Pediatrie Pitești, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, Spitalul Municipal Câmpulung, Spitalul Municipal Oltenița, Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici" Ștefănești, UAT Orașul Mioveni, Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, UAT Municipiul Câmpulung.

Loc de implementare: București, Pitești, Mioveni, Costești, Câmpulung, Leordeni, Oltenița, Alexandria, județele: Argeș, Teleorman, Călărași.

Data de începere a proiectului: 01/02/2014.

Perioada de implementare: 70 de luni

Data finalizării proiectului: 28/11/2019.

Valoarea totală a proiectului: 3.268.811,96 lei din care

  • contribuția UE: 2.288.168,37 lei

  • contribuția națională: 915.267,28 lei

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiective specifice ale proiectului care au condus la realizarea obiectivului general, sunt:

OS. 1 Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii);

OS.2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile);

OS.3. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică;

Rezultate:

1. R.1 Un număr crescut de persoane care beneficiază de serviciile medicale desfășurate în unitățile dotate.

Prin implementarea proiectului, activitatea medicală desfășurată în unitățile sanitare care beneficiază de noile dotări a fost eficientizată. Aceasta a determinat creșterea capacității unității de tratare a persoanelor și, indirect,  creșterea accesibilizării populației la serviciile medicale.

Acest rezultat s-a atins prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferenteprezentului proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general și Ob. Specific 1 și a indicatorului de realizare 1S35 - Beneficiari de Infrastructură medicală construită/reabilitată/modernizată/extinsă/dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii pentru ambulatorii)

2. R.2. Dotarea ambulatoriilor din cadrul Regiunii de Dezvoltare cu aparatură medicală de specialitate.

Acest rezultat s-a atins prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente prezentului proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general și Ob. Specific 2 și a indicatorului de realizare 1S36 – Unități medicale construite/reabilitate/modernizate/extinse/dotate (pentru servicii medicale comunitare si ambulatorii pentru ambulatorii).

3. R.3. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip ambulatoriu, în cadrul Regiunii.

Acest rezultat s-a atins prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente prezentului proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general și Ob. Specific 3 și a indicatorului de realizare CO 36 – Populația deservită de servicii medicale imbunătațite.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

http://www.inforegio.rohttp://facebook.com/inforegio.ro

Atasamente:

Anunt de presa din 01.04.2019.pdf