Conducere Organizare Activitate
Sedinte Hotarari Rapoarte activitate consilieri judeteni Strategii Județene Programe nationale Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creșterea eficienţei energetice a spitalului de recuperare Brădet Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta”, cod SMIS 125357 Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi”, cod SMIS 125358 Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Implementarea unor masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor administrative in cadrul Consiliului Judetean Arges" Proiectul "Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești" Proiectul "Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești" Proiectul "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D1"
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET
Sanatate si asistenta sociala Transporturi si drumuri judetene Patrimoniul judetului Cooperare internationala - Parteneriate Cultură, culte, învățământ și tineret Control Intern Managerial si Managementul Calitatii Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges

 

Titlul proiectului: Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județelor Argeș, Teleorman și Călărași

 

Cod SMIS proiect: 125358

Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale / Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități/ Operațiunea 8.1.A  Ambulatorii

Denumire beneficiar: parteneriat între Ministerul Sănătății – Lider de parteneriat, UAT Județul Argeș, Spitalul Orășenesc "Sf. Spiridon" Mioveni, Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul Orășenesc "Regele Carol I" Costești, Spitalul de Pediatrie Pitești, Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, Spitalul Municipal Câmpulung, Spitalul Municipal Oltenița, Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici" Ștefănești, UAT Orașul Mioveni, Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung, UAT Municipiul Câmpulung.

Loc de implementare: București, Pitești, Mioveni, Costești, Câmpulung, Leordeni, Oltenița, Alexandria, județele: Argeș, Teleorman, Călărași.

Data de începere a proiectului: 01/02/2014.

Perioada de implementare: 70 de luni

Data finalizării proiectului: 28/11/2019.

Valoarea totală a proiectului: 3.268.811,96 lei din care

  • contribuția UE: 2.288.168,37 lei
  • contribuția națională: 915.267,28 lei

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operaționalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate. Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatură uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiective specifice ale proiectului care vor conduce la realizarea obiectivului general, sunt:

OS. 1 Creșterea numărului de beneficiari de infrastructură medicală dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii);

OS.2. Dotarea infrastructurii ambulatoriilor (inclusiv cu echipamente și dispozitive medicale destinate secțiilor suport care deservesc ambulatoriile);

OS.3. Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică;

Rezultate:

1. R.1 Un număr crescut de persoane care beneficiază de serviciile medicale desfășurate în unitățile dotate.

Prin implementarea proiectului, activitatea medicală desfășurată în unitățile sanitare care beneficiază de noile dotări va fi

eficientizată. Aceasta va determina creșterea capacității unității de tratare a persoanelor și, indirect, la creșterea accesibilizării

populației la serviciile medicale.

Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente

prezentului proiect

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general și Ob. Specific 1 și a indicatorului de realizare 1S35 - Beneficiari de

Infrastructură medicală construită/reabilitată/modernizată/extinsă/dotată (pentru servicii medicale comunitare și ambulatorii

pentru ambulatorii)

2. R.2. Dotarea ambulatoriilor din cadrul Regiunii de Dezvoltare cu aparatură medicală de specialitate.

Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente

prezentului proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general și Ob. Specific 2 și a indicatorului de realizare 1S36 – Unități medicale

construite/reabilitate/modernizate/extinse/dotate (pentru servicii medicale comunitare si ambulatorii pentru ambulatorii).

3. R.3. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip ambulatoriu, în cadrul Regiunii.

Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente prezentului proiect.

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general și Ob. Specific 3 și a indicatorului de realizare CO 36 – Populația

deservită de servicii medicale imbunătațite.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

http://www.inforegio.ro; http://facebook.com/inforegio.ro

 

Atasamente:

Anunt de presa din 01.04.2019.pdf