PROIECTELE IMPLEMENTATE LA NIVELUL DIRECŢIEI GENERALE DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI ARGEŞ

 

1. Proiect "Restructurarea Centrului de plasament 0-3 ani Câmpulung" - PHARE AG 410

Perioada de implementare – 2005 - 2006

Valoarea proiectului - 325 300 EUR. din care:

 • 273 110 EUR  - Fonduri Phare
 • 52190 EUR  - contribuţia Consiliului Judeţean Argeş, prin D.G.A.S.P.C. Argeş;

Rezultatele proiectului:

 

       1. Înfiinţarea  Centru de Zi "Bambi", Câmpulung

Capacitatea centrului -  40 de locuri;

Centrul a fost dotat cu mobilier, aparatură electrocasnică, stingator P.S.I., lenjerii, perne, pilote, perdele, mochetă;

Beneficiarii centrului: 40 copii cu vârste cuprinse între 0 – 5 ani care provin din familii aflate în dificultate sau care prezintă risc de abandon din Câmpulung şi localităţile limitrofe;

Data deschiderii: 30.08.2006;

Pentru transportul beneficiarilor de la domiciliu la centru/de la centru la domiciliu,  a fost achiziţionat un microbuz adaptat nevoilor copilului de vârsta mica;

 

        2. Reţea de Asistenţi Maternali Profesionişti

Data deschiderii serviciului: februarie 2005;

Obiectivele serviciului

 • extinderea şi dezvoltarea reţelei de AMP prin angajarea unui număr de 70 de asistenţi maternali profesionişti;

 

       3. Reintegrare şi Fond de urgenţă

Obiective -  acordarea unui sprijin material în valoare de 20 Euro/copil, pentru 50 copii/luna; Sprijinul acordat a constat în materiale igienico-sanitare, alimente, îmbrăcăminte, încalţăminte, obiecte de uz gospodăresc; data închiderii serviciului – martie 2006.

 

2. Proiect "Închiderea Centrului de Plasament Trivale Piteşti » PHARE AG 526

Perioada de implementare – 2005 -20006

Valoarea proiectului - 532 303 EURO din care:

 • 482 823 EURO - Fonduri Phare

 • 49480 EURO - contribuţia Consiliului Judeţean Argeş prin D.G.A.S.P.C.  Argeş;

Rezultatele proiectului

       1. Infiinţarea unui număr de 7 case/apartamente de tip familial –

Obiective

Dezinstituţionalizarea unui număr de 49 copii din Centrul de plasament Trivale şi transferarea acestora în unităţi de tip familial, astfel:

 • 1 casa de tip familial în localitatea Ştefăneşti cu o capacitate de 12 locuri,
 • 1 apartament cu 5 camere în lcalitatea Mioveni cu o capacitate de 8 locuri,
 • 5 apartamente cu câte 4 camere/apartament  în municipiul Piteşti, fiecare cu o capacitate de 7 locuri ;

Data deschideri noilor servicii : 28.10.2005.

 

       2. Centru de Evaluare şi Primire în Regim de Urgenţă

Capacitatea centrului : 12 locuri;

Beneficiarii centrului: copii/tineri cu vârsta cuprinsă între 3 şi 18 ani abuzaţi, neglijaţi sau exploataţi; acestora li se asigură în cadrul centrului protecţie pe o perioada de timp determinată (15 zile cu posibilitatea prelungirii până la 30 de zile)

Data deschiderii centrului: 27.09.2006

 

3. Reintegrare şi Fond de urgenţă

Data deschiderii: martie 2005;

Obiective -  acordarea unui sprijin material în valoare de 25/copil pentru 20 copii/lună; sprijinul acordat a constat în materiale igienico-sanitare, alimente, îmbracăminte, încalţăminte, obiecte de uz gospodăresc, rechizite;

Încheierea proiectului: 30.09.2006.

 

4. Proiectul de îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice  "Alături de tine"

Durata de implementare - 2007-2008.

Valoarea  proiectului - 117.904 RON din care:

 • 15.274 RON – finanţarea de la bugetul de stat prin Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi  Familiei
 • 102.630 RON contribuţia Consiliului Judeţean Argeş.

Rezultate:

Înfiinţarea şi funcţionarea Unităţii de îngrijiri la domiciliu

 • 6 îngrijitori la domiciliu calificaţi în cadrul proiectului - 60 de persoane beneficiare de asistenţă integrală de îngrijire  la domiciliu.

 

5. Proiect „Centrul de zi pentru copii/tineri cu dizabilitati Paraschiva", Phare 2006/018-147.04.02.03.02.01. 301

Proiectul a fost implementat în cadrul programului Phare - Schema de Finanţare Nerambursabilă Phare 2006 Coeziune Economică şi Socială – Dezvoltarea Resurselor Umane - Servicii Sociale Consiliul Judeţean Argeş

Durata de implementare – 30 nov. 2008 – 30 nov.2009.

Partener -  Fundaţia Umanitară de Orientare şi Integrare Socială Hand-Rom.

Valoarea proiectului - 92.600 euro, din care:

·       74. 000 euro – asistenţă financiară nerambursabilă asigurată din fonduri Phare

·       18.600 euro – contribuţie proprie asigurată din bugetul Consiliului Judeţean Argeş prin D.G.A.S.P.C.  şi partenerul Fundaţia Umanitară de Orientare şi Integrare Socială Hand-Rom.

Obiectivul proiectului:

Proiectul a vizat dezvoltarea, în mediul rural, a primului Centru de zi pentru copii/tineri cu dizabilităţi, din comuna Pietroşani şi comunele din apropiere (Bălileşti, Berevoeşti, Coseşti, Corbi, Dârmăneşti, Domneşti, Ţiţeşti)  ca alternativă la instituţionalizare.

Rezultate:

Înfiinţarea centrului de zi pentru copii/tineri cu dizabilităţi Paraschiva";

Menţinerea / îmbunătăţirea sănatăţii fizice şi mentale actuale a beneficiarilor;

Îmbunătăţirea gradului de dezvoltare socială;

Dezvoltarea capacităţilor de relaţionare şi comunicare la toţi beneficiarii proiectului;

Creşterea accesibilităţii copiilor cu dizabilităţi şi a familiilor acestora la  informaţie, educaţie, consiliere.

 

6. Proiect "Închiderea Complexului de Servicii pentru Copilul în dificultate Priboieni şi înfiinţarea de apartamente de tip familial", finanţat prin Programul de Interes Naţional PIN 1 - Închiderea instituţiilor de tip vechi pentru protecţia copilului şi înfiinţarea de căsuţe de tip familial şi apartamente se adresează copiilor/tinerilor din familiile aflate în dificultate, care nu au posibilităţi de a le asigura condiţiile necesare de dezvoltare armonioasă şi pentru care este necesară instituirea măsurii de plasament.

Valoarea proiectului - 2.284.200 lei, din care:

 • 1800.000 lei – asistenţă financiară nerambursabilă asigurată de la bugetul de stat
 • 484.200 lei – contribuţie proprie asigurată din bugetul Consiliului Judeţean prin D.G.A.S.P.C. Argeş.

Partener în cadrul acestui proiect a fost « Asociaţia Sprijin pentru Viaţă.

Rezultate:

- achiziţionarea a  6 apartamente în diferite localităţi din judeţul Argeş (Piteşti, Mioveni, Topoloveni) având o capacitate totală de 36 tineri aflaţi în dificultate.

Cei 36 tineri care au fost transferaţi în noile apartamente de tip familial achiziţionate, provin din Complexul de Servicii pentru Copilul în Dificultate Priboieni.

 

7. Proiectul  Centrul de zi Sf. Nicolae Pitesti" finanţat prin Programul de Interes Naţional PIN 3  - "Servicii specializate pentru copilul delincvent".

Durata de implementare - 2008 – 2009.

Valoarea proiectului - 456.472 lei, din care:

 • 390.000 lei -  asistenţa financiara nerambursabilă asigurată de la bugetul de stat
 • 66.472 lei – contribuţie proprie  asigurată din bugetul Consiliului Judeţean prin D.G.A.S.P.C. Argeş.

Obiectivul proiect -  înfiinţarea unui Centru de zi pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal, precum şi pentru copiii care prezintă antecedente de comportament deviant/delincvent.

Rezultate:

    - 1  centru de zi înfiinţat şi funcţional

    - 10 beneficiari ai serviciilor acordate în cadrul Centrului de zi Sf. Nicolae.

 

8. Proiect "Formarea  personalului din serviciile de zi şi rezidenţiale din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeş" - finanţat prin Programul de Interes Naţional - PIN 4 de la bugetul de stat prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului

Valoarea  proiectului – 90.000 lei, din care :

 • ·81.000 lei  - asistenţă financiară nerambursabilă asigurată de la bugetul de stat
 • ·9.000 lei – contribuţie proprie  asigurată de la bugetul Consiliului Judeţean prin D.G.A.S.P.C. Argeş.

Obiectivul proiectului: Îmbunatăţirea cunoştiinţelor şi abilităţilor personalului care interacţioneaza cu copiii în  activitatea lor zilnică din serviciile de zi şi de tip rezidenţial din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeş

Rezultate:

    Cuantificând rezultatele obţinute la finalul  proiectului, se constată că indicatorii planificaţi au fost atinşi, astfel:

 • 120 de persoane formate din cadrul serviciilor de protecţie a copilului din subordinea D.G.A.S.P.C. Argeş
 • 90 de profesionişti din cadrul serviciilor rezidenţiale;
 • 30 de profesionişti din cadrul serviciilor de zi;
 • 120 de manuale de formare elaborate, tipărite şi distribuite celor 120 de cursanţi
 • 1 strategie de formare profesională în domeniul promovării şi protecţiei drepturilor copilului la nivelul judeţului Argeş, 2010-2013.

 

9. Proiectul „Specializarea personalului implicat în furnizarea şi managementul serviciilor sociale din cadrul Consiliului Judeţean Argeş şi primăriilor din judeţul Argeş" finanţat prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social European, cod SMIS 2974.

Durata de implementare - 30.07.2009 – 27.03.2011.

Valoarea  proiectului -  678.995 lei, din care:

 • 577.145,75 lei – valorare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 • 88.269,35 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional.

Obiectivul general al proiectului a avut în vedere  întărirea capacităţii administrative a Consiliului Judeţean Argeş şi a primăriilor din judeţul Argeş pentru a asigura o mai buna implementare a programelor şi proiectelor pe termen mediu şi lung în domeniul dezvoltării serviciilor publice.

Rezultate: 7 sesiuni de instruire, organizate şi desfăşurate, în domeniile identificate; 350 de certificate de participare eliberate pentru participanţii la sesiunile de instruire. Prin implementarea acestui proiect existenţă un corp de 15 formatori care vor putea să asigure derularea unor sesiuni de instruire la nivel judeţean.

 

10. Proiectul „Implementarea sistemului de management al calităţii la nivelul unor servicii din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş" finanţat prin Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative din Fondul Social European, cod SMIS 8146.

Durata de implemantare - 26.04.2010  – 25.04.2011.

Valoarea proiectului  - 271.150 lei, din care:

 • 230.477,50 lei – valorare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European;
 • 35.249,50 lei – valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional;
 • 5.423 lei      -  cofinanţarea eligibilă a Consiliului Judeţean Argeş.

Obiectivul general al proiectului a avut în vedere îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei serviciilor publice furnizate la nivelul Consilului Judeţean Argeş – Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş prin consolidarea capacităţii administrative de a gestiona aceste servicii, raportate la standarde de calitate recunoscute.

Rezultate: un sistem de management combinat, de calitate şi de sănătate şi securitate ocupaţională, certificat de către un organism de certificare.

 

11.  Proiectul "Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexului de tip familial Valea Mare Ştefăneşti", SMIS:23095  implementat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Imbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi

Durata de implementare - 16.05.2012-15.11.2015.

Obiectivul proiectului: îmbunătăţirea calităţii infrastructurii serviciilor sociale din oraşul Ştefăneşti, prin reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale din cadrul Complexului deServicii pentru Copii cu Handicap (C.S.C.H) Valea Mare - Ştefăneşti.

Valoarea proiectului -  1.051.265,65 lei.

Rezultate:

 • reabilitarea şi modernizarea spaţiilor din cadrul centrului de zi, cărora li s-au dat utilitatea necesară pentru desfăşurarea activităţilor specifice unor servicii sociale de calitate ce vor fi acordate copiilor cu handicap şi familiilor acestora;
 • dotarea infrastucturii reabilitate cu echipamente şi bunuri necesare furnizării unor servicii de calitate           

 

12. Proiect„ Extinderea Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale, Piteşti" - SMIS: 23096  - implementat în cadrul Programului Operaţional Regional - Axa prioritar 3 – Îmbunatăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale.

Durata de implementare a proiectului a fost  de 20 de luni, respectiv:  4.07.2012 – 03.03.2014.

Valoarea proiectului - 556.700,81 lei, din care:

 • 504.269,59 lei – Asistenţa financiară nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională (FDRE)
 • 52.431.21 lei - contribuţia Consiliului Judeţean Argeş.

Rezultate:

 • Extinderea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Piteşti prin înfiinţarea unui modul rezidenţial pentru 12 copii cu grad de handicap grav şi accentuat cu vârste cuprinse intre 0 şi 18 ani.
 • Înfiinţarea unui serviciu de tip respiro cu o capacitate de 2 locuri, din cele 12 noi create, ce presupune acordarea pentru copiii cu dizabilităţi din comunitate, într-un interval de timp între 2 şi 10 zile, servicii ce ţin de componenţa rezidenţială.

 

13. Reabilitare Complex de Servicii pentru Copii cu Dizabilităţi Costeşti - Contract de lucrari nr. 16.543/413/11.07.2012, finanţat integral din bugetul Consiliului Judeţean Argeş.

Perioada de executare a lucrărilor de reabilitare: 19 septembrie 2012 – 11 iulie 2013-07-05.

Obiectivul investiţiei -  reabilitarea şi reamenajarea „Complexului de Servicii pentru Copii cu Dizabilităţi  Costeşti" în scopul asigurării unor condiţii de locuit conform standardelor de calitate specifice centrelor rezidenţiale pentru copii cu dizabilităţi pentru 48 beneficiari. Urmare reabilitării şi reamenajării clădirii, în cadrul complexului de servicii se va furniza o gama variată de servicii sociale de calitate pentru cei 48 de beneficiari.

Valoarea totală a investiţiei: 191257,49 lei, cu TVA inclus – asigurată integral din bugetul Consiliului Judeţean Argeş.

 

14. Proiect "Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni  SIP_CW_22CF nr 5, finanţat prin Programul pentru Persoane cu Dizabilităţi, componentă a Proiectului privind Incluziunea Socială, Partea III – Componenta 1 "Persoane cu Dizabilităţi", din Împrumut acordat Guvernului României de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Durata de implementare - decembrie 2008 – 31 decembrie 2013.

Valoarea proiectului - 4.347.508,38 lei, din care:

 • 3.742.400,62 lei – Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare
 • 605.107,76 lei- Contribuţia Consiliului Judeţean Argeş.

Rezultate:   

a) Complex de locuinţe protejate Tigveni, format din 2 locuinţe protejate de tip familial pentru persoane adulte cu dizabilităţi, cu o capacitate de 12 locuri (6 locuri/locuinţa protejată)

 b) Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică Călineşti cu o capacitate de 48 de beneficiari, persoane adulte cu dizabilităţi.

    

15. Proiect "Închiderea Centrului de Recuperare şi Reabilitare Vultureşti" – SIP_CW_27CF no2/2012, finaţat prin Programul pentru Persoane cu Dizabilităţi, componentă a Proiectului privind Incluziunea Socială, Partea III – Componenta 1 "Persoane cu Dizabilităţi", din Împrumut acordat Guvernului României de Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.

Durata de implementare - februarie 2012 – 31 decembrie 2013.

Valoarea proiectului aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.1168/25 noiembrie 2011 pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii, este de 6.352.760 din care:

 • 5.242.755 lei (1.225.000 Euro) -  Asistenţă financiară nerambursabilă (85% din Împrumut BIRD şi 15% de la bugetul de stat)
 • 1.110.005 lei - Contribuţia din bugetul Consiliului Judeţean Argeş.

Rezultate:

a) Complex de locuinţe protejate Buzoeşti, format din 4 locuinţe protejate de tip familial pentru persoane adulte cu dizabilităţi, cu o capacitate de 24 de locuri (6 locuri/locuinţă protejată).

b) Complex de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi Vultureşti, format din:

 - Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică

 - Locuinţă protejată Vultureşti.

 

16. Proiectul "ADAPT: Dreptul la EgAlitate şi Acces pe Piaţa muncii" de tip strategic, multiregional s-a derulat  prin POSDRU 2007 – 2013,  Axa prioritară nr. 6: „Promovarea incluziunii sociale", DMI 6.2: "Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii".

Proiectul s-a derulat în parteneriat, S.C RU EUROPE  S.R.L., având calitatea de lider de parteneriat.

Partenerii în acest proiect au fost:

 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Galaţi,
 • Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş
 • Fundaţia Lumina în Suflet Piteşti
 • Centro de Estudios Infer S.L. din Murcia, Spania.

Durata de implementare - 20,5 luni, respectiv aprilie 2014 - decembrie 2015, în Regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia (judeţele: Brăila, Galaţi, Argeş, Prahova).

Valoarea proiectului - 9.834.947, 35 lei.

Rezultate:

 • 904 persoane instruite prin programele de formare furnizate (750 prin programe de calificare şi 154 prin cursuri de iniţiere/perfecţionare/specializare
 • 2 campanii de  conştientizare:                                                                                  
  • "Accepta-mă! Acces şi egalitate pe piaţa muncii" - campanie de sensibilizare a angajatorilor cu privire la situaţia profesională a persoanelor aparţinând grupurilor vulnerabile:
  • "Tu şi eu: Diferiţi, dar la fel!" - campanie de informare şi sensibilizare a comunităţii privind nevoia schimbării atitudinilor faţă de persoanele cu dizabilităti (s-au realizat 5 ateliere ludice: Piteşti, Buşteni, Galaţi Brăila).

 

17. Proiect "EDUC-PLUS - Formare permanentă şi profesionalism pentru servicii de calitate acordate copiilor din sistemul de protecţie", finanţat în cadrul Programului RO10-CORAI,  prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 -2014.

Promotor: Asociaţia Centrul de Resurse şi Informare pentru Profesiuni Sociale CRIPS;

Partener: Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sector 1 Bucureşti;

D.G.A.S.P.C.-uri beneficiare: Alba, Arad, Argeş, Bacău, Buzău, Cluj, Mehedinţi, Mureş, Vâlcea, Ialomiţa;

Durata de implementare -  26.05.2015 – 31.10.2016.

Rezultate:

 • Model de formare (4 module)-perfecţionare educatori;
 • 20 de formatori locali instruiţi să aplice modelul elaborat de CRIPS în cursurile pentru educatori;
 • 12 cursuri pilot de formare a educatorilor organizate în beneficiul a 240 persoane; în judeţul Argeş: au participat la curs 20 de educatori din SR din cadrul C.S.C.D. Câmpulung şi C.S.C.D. Rucăr.

 

II. Relaţia cu ONG-urile

D.G.A.S.P.C. Argeş şi organizaţiile neguvernamentale care au servicii sociale acreditate în condiţiile legii şi furnizează servicii sociale pe raza judeţului Argeş au considerat ca fiind oportună cooperarea în vederea organizării şi dezvoltării serviciilor sociale, principalul obiectiv al acesteia fiind realizarea unui sistem eficient şi transparent, care să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup.

În acest scop, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş a semnat Acordul – Cadru de Colaborare cu 23 de organizaţii neguvernamentale furnizare de servicii sociale acreditate la nivelul judeţului Argeş.

 

Proiecte în evaluare

 

"Proiect ASSIST - Alternativă pentru sprijinul social care inspiră transformarea", cofinanțată de Comisia Europeană, Direcția Generală Justiție și Consumatori, -RCHI-PROF-AG-2017

Valoare - 79.565,20 EURO, din care cofinantare in procent de 20%

Solicitant – D.G.A.S.P.C. Argeş.

Parteneri

- D.G.A.S.P.C. Vâlcea

- D.G.A.C.P.C. Dâmboviţa

- Media One

Activităţile proiectului:

1. Management de proiect

2. Schimburi de bune practici în domeniul protecției copilului

3. Elaborarea și implementarea unor noi proceduri de lucru pentru integrarea socioprofesională a copiilor / tinerilor pentru părăsirea sistemului de protecție specială

4. Organizarea și desfășurarea de evenimente de informare și diseminare

4.1. Proiectarea identității vizuale a proiectului și a materialelor informative

4.2. Organizarea şi desfășurarea conferinței de lansare a proiectului

4.3. Organizarea unor seminarii naționale pentru diseminarea procedurilor de lucru

4.4. Organizarea conferinței de inchidere proiect.

 

Proiecte în curs de elaborare

 

1. "Complex de 3 locuinţe protejate şi centru de zi", Comuna Băbana, satul Lupueni, Judeţul Argeş

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viaţa independentă şi integrare în comunitate în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.

Rezultate:

 • 3 locuinţe protejate pentru 24 de beneficiari, persoane adulte cu dizabilităţi, care se vor înfiinţa prin construire şi dotare, conform standardelor minime de calitate pentru servicii sociale cu cazare, organizate ca locuinţe protejate;
 • centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, care se va înfiinţa prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea unei clădiri existente şi transformarea acesteia în centru de zi, conform standardelor minime de calitate pentru servicii sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi.

2. "Complex de 4 locuinţe protejate şi centru de zi", Comuna Tigveni, satul Bălileşti, Judeţul Argeş

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viaţa independentă şi integrare în comunitate în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea unui număr de 4 locuinţe protejate în comuna Tigveni, sat Bălileşti pentru 32 de persoane adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni.

2. Prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu dizabilităţi, prin înfiinţarea unui centru de zi în comuna Tigveni, sat Bârseştii de Jos.

Rezultate:

 • 4 locuinţe protejate pentru 32 de beneficiari, persoane adulte cu handicap, care se vor înfiinţa prin construire şi dotate conform standardelor minime de calitate pentru servicii sociale cu cazare, organizate ca locuinte protejate;
 • 1 centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, care se va înfiinţa prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea unei clădiri existente şi transformarea acesteia în centru de zi, conform standardelor minime de calitate pentru servicii sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi.

3. "Complexul de 4 locuinţe protejate şi centru de zi", Bârseştii de Jos, comuna Tigveni

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viaţa independentă şi integrare în comunitate în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Dezvoltarea unui număr de 4 locuinţe protejate în comuna Tigveni, sat Bârseştii de Jos pentru 33 de persoane adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni, în localitatea  Tigveni;

2. Prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu handicap, prin înfiinţarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, în comuna Tigveni, sat Bârseştii de Jos.

Rezultate:

 • 4 locuinţe protejate pentru 33 de beneficiari, persoane adulte cu dizabilităţi care se vor înfiinţa prin construire şi dotate conform standardelor minime de calitate pentru servicii sociale cu cazare, organizate ca locuinte protejate;
 • 1 centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, care se va înfiinţa prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea unei clădiri existente şi transformarea acesteia în centru de zi, conform standardelor minime de calitate pentru servicii sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi.

4. "Complexul de 4 locuinţe protejate şi centru de zi", Comuna Ciofrângeni, satul Ciofrângeni, Judeţul Argeş

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viaţa independentă şi integrare în comunitate în scopul creşterii calităţii vieţii persoanelor cu dizabilităţi.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Dezvoltarea unui număr de 4 locuinţe protejate în comuna Ciofrîngeni, pentru 32 de persoane adulte cu dizabilităţi dezinstituţionalizate din Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni, în localitatea  Tigveni;

2. Prevenirea instituţionalizării persoanelor adulte cu handicap, prin înfiinţarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi, în comuna Ciofrîngeni.

Rezultate:

 • 4 locuinţe protejate pentru 32 de beneficiari, persoane adulte cu handicap, care se vor înfiinţa prin construire şi dotate conform standardelor minime de calitate pentru servicii sociale cu cazare, organizate ca locuinte protejate;
 • 1 centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, care se va înfiinţa prin reabilitarea, modernizarea şi dotarea unei clădiri existente şi transformarea acesteia în centru de zi, conform standardelor minime de calitate pentru servicii sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi.