Statutul Unităţii Administrativ-Teritoriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotărârile autorităţii deliberative Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte Documente

 


Proiect buget 2021

Prezentarea bugetului

Anexa 1 - Propuneri privind bugetul local pe anul 2021

Anexa 2 - Propuneri privind bugetul de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii pe anul 2021

Anexa 3 - Propuneri pentru programul de investitii publice pe grupe de investii si surse de finantare

Anexa 3.1 - Propuneri pentru cheltuielile sectiunii de dezvoltare aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri externe nerambursabile pe anul 2021

Anexa 3.2 - Propuneri pentru cheltuielile sectiunii de dezvoltare aferente obiectivelor de investitii finantate din programe nationale de dezvoltare pe anul 2021

Anexa 3.3 - Propuneri pentru cheltuielile sectiunii de dezvoltare pe anul 2021 - total

Anexa 4 - Propunere program privind lucrarile de intretinere si reparatii infrastructura rutiera drumuri judetene pentru anul 2021