Proces verbal de solutionare a contestatiilor

Proces verbal numarul 8649 din 12.06.2019 – Proces verbal incheiat in urma intrunirii comisiei de solutionare a contestatiilor pentru proiectele cu finantare nerambursabila