UNITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ,  CĂLINEŞTI

ADRESA: Str. Dr. Ion Crăciun nr.484, Călinești

TELEFON/FAX: 0248-651.556

E-MAIL: uams_calinesti@yahoo.com

DIRECTOR INTERIMAR: MARINESCU FLORIN VICTOR

ASISTENT SOCIAL: TOMESCU ADINA CARMENCITTA
 

TELEFON: 0752179123 ( 07.00- 15.00/L-V).                   

UNITATEA  DE  ASISTENŢĂ  MEDICO-SOCIALĂ  este  o  instituţie publică  specializată,  cu  personalitate  juridică,  care  acordă  servicii  medicale  şi  de  îngrijire, precum şi servicii sociale persoanelor cu nevoi medico-sociale din jud.Argeş. 

Autoritatea  care  a  luat  decizia  înfinţării  unitaţii  medico-sociale  este  CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ.

Actul  oficial  de  înfiinţare:  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Argeş  privind  înfiinţarea unităţilor medico-sociale nr. 77/28.08.2003.

În  U.A.M.S.  CĂLINEŞTI  sunt  beneficiari  cu  boli  cronice,  afecţiuni neuropsihice şi asociate, bărbaţi şi femei cu vârste cuprinse între 46- 99 de ani. 

Admiterea se face în limita locurilor disponibile, adică (bărbat/femeie) şi a resurselor  cu aprobarea directorului unităţii. 

Beneficiarii  internaţi  sunt  repartizaţi  în  saloane  după  următoarele  criterii  de compatibilitate: sex (bărbat/femeie), mobilitate(la pat), deficienţe fizice, deficienţe senzoriale, deficienţe psihice.

a)  Procedura de admitere: Acte necesare pentru internare:

 • Cerere de internare
 • Copie BI/CI beneficiar
 • Copie certificat de căsătorie, certificat naştere beneficiar
 • Copie BI/CI susţinător legal
 • Declaraţie  prin  notariat  privind  înmormântarea  şi  susţinerea persoanei internate
 • Acte doveditoare privind veniturile persoanei internate
  • Talon pensie beneficiar
  • Adeverinţă de venit de la secţia financiară pentru beneficiar
  • Adeverinţă de salariu pentru susţinător legal
  • Declaraţie pe propria răspundere în cazul celor fară venituri
 • Analize medicale: LSM, ITN, boli transmisibile;
 • HIV;VDRL, HBV, HBC efectuate în spital în timpul internării/cerere
 • Certificat de expertiză medicală ( daca este cazul) 
 • Grilă  de  evaluare  medico-socială  (Anexa  nr.10)  este  aprobată  prin Ordinul  ministrului  sănătăţii  şi  a  ministrului  muncii  şi  solidarităţii sociale nr.491/180 din 3 iunie 2003.
 • Ancheta sociala beneficiar- Primarie

b)   Criterii de eligibilitate: În urmatoarea ordine:

 • de natura locului vacant( criteriu eliminator)
  • Bărbaţi/ femei
  • Compatibilitate cu ceilalţi beneficiari din salon 
 • de solicitare:
 • de dependenţă
 • de locuinţă

c)  Decizia de admitere/respingere a dosarului este luată de director dupa ce  o echipa multidisciplinara formată  din:

 • Director UAMS Călineşti
 • Asistent social ( responsabil de echipa multidiciplinara)
 • Medic
 • Asisternt sef
 • Kinetoterapeut  (verifica-dosarul)

U.A.M.S.  Călineşti  internează  temporar  sau  permanent  persoane cu afecţiuni  cronice  din  judeţul  Argeş,  care  din  motive  de  latură  economică,  fizică,  psihică, senzorială nu pot sa-şi asigure nevoile sociale si medicale.

Rolul unitaţii vine în întâmpinarea nevoilor persoanelor aflate în dificultate care, după caz, necesită supraveghere, asistare, îngrijire şi tratament pentru a face posibilă reducerea riscului de excluziune socială.

U.A.M.S.  Călineşti  asigură  servicii  medicale,  îngrijire,  sociale, recuperare.

În componenţa U.A.M.S. intră:  8 saloane cu 4 paturi, 1 salon cu 6 paturi, 2 rezerve cu 3 paturi, 3 grupuri sanitare cu băi/duşuri 1 sala de mese, blocul alimentar şi spălatoria sunt in clădiri comune cu Spitalul Sf.Spiridon Mioveni si Spitalul de boli cronice. 

Încălzirea şi apa menajeră se realizează cu ajutorul a 3 centrale termice pe gaz metan.

Suprafaţa  toatală  este  de  438mp  (utilă),  capacitatea  fiind  pentru  50  de  locuri(scriptic),    în

realitate, in UAMS Calinesti ,din lipsa de spatiu sunt 44 de locuri: 8-bărbaţi şi 36- femei.

Pentru  mai  multe  informatii  puteti  suna  la  telefonul  unitatii  –  0248/651556  sau  pe mail-ul unitatii (uams_calinesti@yahoo.com).


Fisiere atasate:

Ghid de prezentare (format pdf)