Unitatea de Asistenta Medico - Socială Şuici

 • Denumire - UNITATEA DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ ŞUICI

 • Acronim - U.A.M.S. ŞUICI

 • Categoria - UNITATE SANITARĂ

 • Amplasament - COMUNA ŞUICI, JUDEŢ ARGEŞ

 • Cod Fiscal - 16047069

 • Cont Trezoreria Curtea de Argeş - RO13TREZ04821G331300XXXX

 • Ordonator principal de credite - CONSILIUL JUDEŢEAN ARGEŞ

 • Actul de înfiinţare - HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ NR. 107/20.10.2003 "unitate rezidenţială cu 80 paturi" pe baza

  • H.G. 412/2003 pentru aprobarea Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială;

  • INSTRUCŢIUNI nr. 1/507/2003 de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003;

  • LEGEA NR. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii;

  • LEGEA NR 292/2011 asistenţei sociale

  • ORDINUL nr 491/2003 privind aprobarea Grilei de evaluare medico - socială a persoanelor care se internează în unităţi de asistenţă medico - sociale 

  • Actul de extindere - HOTĂRÂREA CONSILIULUI JUDEŢEAN ARGEŞ NR. 166/27.11.2006 "extindere unitate rezidenţială la 120 paturi"

 • Avize de înfiinţare - MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, NR. X/A/CV/50009/11.12.2003 MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NR. 5995/05.11.2003

 • Avize de funcţionare extindere - MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, NR. X/A/22598/IB/5299/27.05.2009; MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR NR. 500/IS/05.11.2003

Descriere

Amplasamentul comunei este la 25 km nord – vest de Curtea de Arges, 35 km nord – est de Rîmnicu Valcea si 20 km est de Calimanesti.

Căi de acces

Rute de la Curtea de Argeş:

- prin localităţile Tigveni – Cepari – Şuici – drum asfaltat 25 km, ruta recomandata;

- prin localităţile Valea Danului – Verneşti – Şuici – itinerariu cu o porţiune de drum neasfaltată.

Amplasamentul unităţii de asistenţă medico-socială în cadrul comunei:
- la circa 400 m distanţă de primăria comunei, lângă Şcoala Generală cu clasele I – VIII si biserica.

Există mijloace de transport în comun (autobuze, maxi-taxi) care efectuează curse regulate, din oră în oră, pe ruta Curtea de Argeş – Sălătrucu şi retur.

Situatia constructiilor

Unitate organizată în sistem pavilionar

Spatii de rezidenţă bolnavi

 • Pavilion P+1 : 55 paturi - 13 saloane cu 4,5 paturi, respectiv 3 saloane cu 6 paturi;

 • Pavilion P+2 reabilitat in anul 2009 : 65 paturi -  27 saloane cu 2, respectiv 3 paturi cu băi personale

 • Pavilioanele dispun de spatii pentru activitatea medicala, sociala, de relaxare, de încălzire şi servire a mesei

 • Spatii de preparare si servire a mesei

 • Pavilion cantina şi birouri care cuprinde bucataria cu anexe si magazii de alimente si materiale, birouri şi apartament cameră gardă şi apartament oaspeţi 

 • Pavilion spălătorie şi uscătorie

 • Spatii de birouri si cabina poarta

Program de vizita

Luni - Vineri orele 9,00 - 18,00
Sambata si Duminica orele 9,00 - 20,00

Vizita se face insotiti de ofiterul de serviciu (asistent medical generalist).