Plati online prin intermediul platformei ghiseul.ro

 

Prin intermediul platformei ghiseul.ro se pot achita urmatoarele taxe:

 • Chirii/redevente
 • Contributii pentru intretinerea copiilor
 • Dobanzi
 • Penalitati si amenzi
 • Rate aferente contractelor de vanzare-cumparare
 • Tarif inchiriere sala de conferinte a Consiliului Judetean Arges de catre persoane juridice - altele decat fundatiile, O.N.G.-urile, partidele politice, precum si institutiile care nu au activitate in judetul Arges
 • Tarif inchiriere sala de conferinte a Consiliului Judetean Arges - fundatii, O.N.G.-uri si partide politice
 • Tarif inchiriere sala de conferinte a Consiliului Judetean Arges - institutii de cultura, invatamant, sanatate si institutii publice cu activitate in judetul Arges
 • Tarif pentru eliberarea licentelor de traseu judetean
 • Tarif pentru inlocuirea licentei de traseu
 • Taxa pentru eliberarea certificatului urbanism - in mediul urban
 • Taxa cazare in unitatile SJP Salvamont Arges - taxa cazare Sboghitesti
 • Taxa cazare in unitatile SJP Salvamont Arges - taxa cazare cota 2000 paturi duble
 • Taxa cazare in unitatile SJP Salvamont Arges - taxa cazare cota 2000 paturi suprapuse
 • Taxa cercetare documente
 • Taxa eliberare fila copiata xerox, anexa la actul oficial eliberat
 • Taxa eliberare adeverinte care atesta situatii privind exproprieri, restituiri de imobile, compensari,domeniul public sau privat al judetului, etc.
 • Taxa eliberare copii xerox
 • Taxa eliberare copii xerox planuri/transe
 • Taxa eliberare copii xerox ,,CONFORM CU ORIGINALUL" planuri/transe
 • Taxa eliberare copii xerox ,,CONFORM CU ORIGINALUL" de pe documente solicitate in baza Legii 544/2001
 • Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism
 • Taxa pentru eliberarea avizului arhitectului sef pentru documentatii de urbanism
 • Taxa pentru eliberarea certificatului de urbanism -in mediul rural
 • Taxa pentru eliberarea de copii heliografiate de pe planurile cadastrale sau de pe alte asemenea planuri detinute de Consiliul Judetean Arges
 • Taxa pentru emiterea autorizatiei de amenajare
 • Taxa pentru emiterea autorizatiei de construire - pentru alte constructii
 • Taxa pentru emiterea autorizatiei de construire - pentru cladire rezidentiala sau cladire-anexa
 • Taxa pentru emiterea autorizatiei pentru lucrari de organizare de santier
 • Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate pentru initierea unui Plan urbanistic zonal
 • Taxa pentru emiterea de urgenta a autorizatiei de construire/desfiintare
 • Taxa pentru formulare tipizate
 • Taxa pentru prelungirea autorizatiei de construire/desfiintare
 • Taxa prelungire certificat de urbanism
 • Taxa pt. avizarea documentatiilor de urbanism
 • Taxa reconstituire/legare unitati arhivistice (dosare) urmare copierii planurilor
 • Taxa studiu/fotocopiere/ microfilmare a planurilor sau schitelor tehnice
 • Taxa de asistenta eveniment sportiv montan
 • Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice