Crearea  infrastructurii generale şi specifice activităţilor de turism din arealul climatic Ghiţu-Molivişu, comuna Arefu, judeţul Arg

FISA TEHNICA A PROIECTULUI

Titlul proiectului : Crearea  infrastructurii generale şi specifice  activităţilor de turism din arealul climatic Ghiţu-Molivişu, comuna Arefu, judeţul Argeş

Proiect finantat prin Programul Operational Regional , DMI 5.2 Crearea ,dezvoltarea ,modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor

Beneficiar: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară A.D.I. Molivişu

Valoare totala:73.434.349,96 lei

Obiectivul  general  este transformarea obiectivului turistic Ghiţu într-o staţiune turistică de interes naţional, în conformitate cu standardele UE şi introducerea acesteia pe circuite turistice cu tematici.

Obiective specifice:

- Crearea infrastructurii si utilitatilor: apa, canalizare, energie electrica, drum

- Crearea şi dotarea platformelor de campare, inclusiv a utilităţilor specifice (grupuri sanitare, apă curentă, iluminat, puncte de colectare a gunoiului menajer)

 

 

  • construirea de piscine, ştranduri, bazine
  • construire terenuri de sport;
  • construire pârtii de schi
  • construirea / dezvoltarea pârtiilor destinate practicării celorlalte sporturi de iarnă
  • construire piste pentru cicloturism