Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei Conducere Organizare Activitate Transparență decizională Programe si strategii
Strategii Județene Strategii Naționale Programe nationale Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești" Proiectul "Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești" Proiectul "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf Andrei", Valea Iașului” Proiectul "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D1" Proiectul „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș” Proiectul „Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș, Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, județul Argeș” Proiectul „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești” Proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Argeș și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș” Proiectul: „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Argeș”
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET Proiecte finalizate
Rapoarte si studii

 

Titlul proiectului: Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița - Slobozia - Rociu - Oarja - Catanele (DJ 702 G - km 3+824) km 98+000 - 140+034 (42,034 km) în județul Argeș

 

Cod SMIS proiect: 122454

Axa/Prioritate de Investiții: 6.1 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională / Creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumurilor județene.

Denumire beneficiar: UAT JUDEȚUL ARGEȘ în parteneriat cu UAT COMUNA SLOBOZIA, UAT COMUNA MOZĂCENI, UAT COMUNA NEGRAȘI, UAT COMUNA TEIU, UAT COMUNA ROCIU, UAT COMUNA OARJA, UAT COMUNA CĂTEASCA

Loc de implementare: localitățile SLOBOZIA, MOZĂCENI, NEGRAȘI, TEIU, ROCIU, OARJA, CĂTEASCA, județul ARGEȘ

Data de începere a proiectului: 01/10/2015.

Perioada de implementare: 99 de luni

Data finalizării proiectului: 31/12/2023

Valoarea totală a proiectului: 99.818.008,40 lei din care

  • contribuția UE: 83.686.998,05 lei
  • contribuția națională: 12.799.187,90 lei

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general este modernizarea și reabilitarea infrastructurii de acces care asigură conectivitatea indirectă cu rețeaua TEN-T, prin îmbunătățirea parametrilor relevanți - creșterea vitezei, siguranței rutiere, portanței pe raza localităților Slobozia, Mozăceni, Negrași, Teiu, Rociu, Oarja, Căteasca în vederea stimulării mobilității regionale.

Obiective specifice ale proiectului:

Obiectivul specific al acestui proiect este creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale și urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T prin modernizarea drumului județean DJ 503 limita județ Dâmbovița - Slobozia - Rociu - Oarja - Catanele, km. 98+000 - 140+034, L=42,034 km, Județul Argeș. În documentele oficiale ce vizează DJ 503, lungimea acestuia este de 42,034 km, dar în urma măsurătorilor cadastrale efectuate, rezultă o lungime proiectată a sectorului de drum de 42,460 km.

Rezultate:

1. Suprafață trotuare/trasee pietonale modernizate/realizate - 24.185,00 mp. L=1,00 m - 9260 ml, L=1,50 M - 9950 ml (conform Memoriului, la Cap. III.1.10 Trotuare)

2. Stații transport public și alveole construite/modernizate - număr de 14 (sunt 14 stații noi) conform Memoriului, la Cap. III.1.12 Amenajarea statiilor de autobuz

3. Aliniamente de arbori situate de-a lungul căilor de transport și investiții suplimentare pentru protecția drumului respectiv față de efectele generate de condiții meteorologice extreme

  • semnalizare verticală = 784 buc
  • parapet nou = 2.914 buc
  • fluturași și butoni reflectorizanți = 3.687 buc
  • indicatori kilometrici = 42 buc
  • indicatori hectometrici =381 buc

4. Categorii de elemente suplimentare destinate siguranței circulației - în număr de 3 (parapeți, treceri de pietoni, indicatoare)

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

http://www.inforegio.ro; http://facebook.com/inforegio.ro

 

 


Atasamente:

Anunt de presa – Finantare nerambursabila pentru proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita judetului Dambovita – Slobozia- Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824)km 98+000 – 140+034(42,034 km) in judetul Arges"