Măsuri obligatorii cu privire la prevenția virusului COVID-19 la nivelul Consiliului Județean ARGES

- Accesul și înregistrarea documentelor externe se face doar la Registratura instuituției din cadrul Biroului Relații cu Publicul;

- Persoanele programate la cabinetele conducerii în afara orelor de audiență li se va permite accesul, după confirmarea telefonică de către secretariate;

- În cazul persoanelor care se vor prezenta în continuare la sediul consiliului județean, accesul acestora va fi permis exclusiv la parterul instituției. Acestora li se va oferi posibilitatea de a contacta telefonic diversele servicii și compartimente, pe telefonul interior de la poartă. În cazul în care se va impune, totuși, întâlnirea cu un funcționar, acest lucru se va întâmpla la parterul clădirii;

- Accesul persoanelor la Instituția Prefectului Argeș se face la intrarea A (Piața Vasile Milea); accesul persoanelor la Registratura și Serviciul de Apostilă al Instituției Prefectului Argeș, se face pe intrarea B, respectându-se condițiile de acces enumerate mai sus;

- Accesul persoanelor responsabile cu utilizarea programelor informatice specifice, se face prin intrarea C (Ara Software);

- Asigurarea pentru angajații de la Biroului Relații cu publicul a măsurilor și mijloacelor de protecție, inclusiv mănuși și mască, după caz / dezinfectant;

- În paralel și în același scop a evitării prezentării la sediul instituției a unui număr mare de persoane și a evitării interacțiunilor, încurajarea cetățenilor și a celorlalți beneficiari ai serviciilor consiliului județean de a transmite documentele online sau prin poștă și de a se adresa instituției prin modalități care nu presupun contactul direct: telefonic la numerele afișate pe site, contul oficial de e-mail și cel de facebook al Consiliului Județean Argeș etc. Mediatizarea corespunzătoare a acestei măsuri.

- Suspendarea după caz, a activităților care nu au caracter urgent și imperios necesar, accesul vizitatorilor urmând a fi limitat strict pentru situații și cazuri urgente. În același sens, suspendarea participării personalului, în interes de serviciu, la evenimente;

- Achiziționarea cantităților necesare și suficiente de dezinfectanți și folosirea lor prin:

                        - punerea la dispoziția angajaților și vizitatorilor la toate etajele și la parter în locuri accesibile,

                        - dezinfectarea permanentă a suprafețelor de către personalul de curățenie, în special a clanțelor de la uși, balustradelor, a pavimentelor, lifturilor etc, cu substanțe clorigene sau, după caz, polialcoolice.

- De asemenea, pentru activitățile de repartizare a burselor sociale se va asigura etapizat distribuirea acestora în spații suficient de mari care să permite păstrarea distanței de minim 1 metru între persoanele participante, comunicarea locului desfășurării acestora făcându-se din timp;

- Referitor la participarea în cadrul ședințelor (de ex, comisii, plen etc)  acestea se vor organiza în spații suficient de mari care să permite păstrarea distanței de minim 1 metru între persoanele participante, comunicarea locului desfășurării acestora făcându-se din timp.

Informații de interes privind desfășurarea activității D.A.T.U. pe perioada stării de urgență:

În conformitate cu art. 33, art. 50 și art. 51 din Decretul Preşedintelui României privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pentru asigurarea securității în muncă și a sănătății angajaților și cetățenilor cu care aceștia intră în contact, precum și a continuității funcționării Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul Consiliului Județean Argeș în contextul existenței riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș nr. 159/23.03.2020 s-au aprobat următoarele măsuri:

1. Consiliul Județean Argeș recomandă cetățenilor și reprezentanților celorlalte instituții care au solicitări de competența D.A.T.U. să evite deplasarea la sediul instituției. Aceștia se pot adresa instituției telefonic sau pot transmite solicitările prin fax sau e-mail, la numerele, respectiv la adresele prezentate în tabel, sau prin modalitățile de contact indicate pe pagina de internet a instituției;

e-mail

Telefon/fax/interior

 

CENTRALA C.J. ARGEȘ

0248/217800

DATU

Fax 0248/630920

arhitect@cjarges.ro

interior 109

ana.negoescu@cjarges.ro

interior 176

radudaniel81@yahoo.com

interior 176

aldea_antonia@yahoo.co.uk

interior 191

madaplesa@yahoo.com

interior 265

 

2. Documentele necesare în activitățile de emitere C.U. / A.C., avizare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului se găsesc pe pagina de internet a Consiliului Județean Argeș la secțiunea "Activitate" – Urbanism și amenajarea teritoriului sau pot fi solicitate la una din adresele de e-mail din tabel;

3. Comunicarea se va realiza la o adresă validă de e-mail,  declarată în adresa de solicitare, pe care solicitantul să o verifice în mod frecvent, precum și telefonic la nr. de telefon declarat în cerere;

4. Solicitarea, însoțită după caz de documentația completă (semnată și ștampilată de toți elaboratorii și verificată în condițiile legii), se va transmite în format electronic (scan),  la adresa de e-mail: arhitect@cjarges.ro, urmând a fi repartizată funcționarilor de execuție, prin e-mail, în vederea verificării și eliberării actului solicitat; Pentru documente mai mari de 20MB se vor folosi serviciile de trimitere online a fișierelor;

5. Cererea va fi imprimată de personalul D.A.T.U. și înregistrată fizic la Registratură, urmându-și circuitul stabilit prin procedurile interne ale instituției;

6. Solicitantul va fi informat prin e-mail asupra cuantumului taxei de achitat; Achitarea taxei se va face exclusiv în contul RO47TREZ04621160203XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Pitești, beneficiar: JUDEȚUL ARGEȘ, cod fiscal 4229512; Dovada achitării taxei se va transmite în format electronic la adresa de e-mail sus menționată;

7. Modalitatea de eliberare a actelor solicitate va fi comunicată solicitantului telefonic sau prin e-mail, în funcție de natura și formatul actului emis;

Notă: Conform art. 14 din Decretul privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României, se menține valabilitatea documentelor eliberate de Consiliul Județean Argeș care expiră pe perioada stării de urgenţă.