INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA DE DRUMURI ȘI PODURI DERULATE DE SERVICIUL LUCRĂRI PUBLICE INFRASTRUCTURA ȘI INVESTIȚII, FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL

 

 

1.

 

Pod peste râul Neajlov, in satul Silistea, comuna Cateasca, jud. Arges

 

1.472.726

 

 

 

 

Buget local

 

2.

Modernizare DJ 703B Padureti (DJ679) – Costesti (DN65A), km 48+975-59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului si Costesti

 

25.019.087

 

Buget local

 

3.

Statie epurare ape uzate si retea de canalizare menajera UAMS Calinesti

 

 

1.256.640

 

Buget local

4.

Pod pe DJ 732 km 0+815, peste râul Târgului, comuna Stâlpeni

 

 

3.561.456

Buget local

5.

Modernizare DJ 679 C lzoru-Mozăceni km 12+489 - 21+688,  L=9,199 km

 

 

20.051.485

Buget local

6.

Modernizare DJ732 C Bughea de Jos - Malu - Godeni, km 7+165-8+695, L=1,53 km

 

6.331.716

Buget local

7.

 Modernizare DJ 703G Şuici (DJ 703H) - Ianculeşti-lim.jud,Vâlcea, km 14+000-16+921(lim.jud.Vâlcea),L=2,921 km, comuna Suici

 

5.383.643

 

 Buget local

8.

Modernizare DJ 731 B, sate Sămara şi Metofu km 1+603 -3+728, L= 2,125 km, comuna Poiana Lacului

 

 

3.499.094

Buget local

9.

Modernizare DJ 703 H Salatrucu-Valcea, km 25+151-29+863, L=4,712 km

7.851.382

Buget local