INVESTITII IN DERULARE FINANTATE DIN BUGETUL LOCAL

 

Nr.crt

 

Denumirea investitiei

 

Valoarea totala a investitiei(lei)

0

1

2

1

 Pod peste raul Neajlov, in satul Silistea, comuna Cateasca

1.472.725,98

2

 Modernizare DJ703B Padureti(DJ679)-Costesti(DN65A), km  48+975-59+287, L=10,312 km la Lunca Corbului si Costesti

25.019.087

3

 Statie de epurare ape uzate si retea de canalizare menajera

1.256.640

4

 Operationalizarea  Dispeceratului integrat la nivelul judetului Arges

316.000