Informări proiecte de hotărâri cu caracter normativ

Anunt nr. 1 din anul 2020 – Anunt privind Proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges pe anul 2020 (format zip) (Documentul Anuntului + Proiectul de buget pe anul 2020)

Anunt nr. 2 din anul 2020 – Proiectul de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 97/24.04.2019 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica in anul 2020 de catre Spitalul de Pediatrie Pitesti