Constitutia Romaniei

LEGE nr. 7 din 18 februarie 2004 (republicata)privind Codul de conduita a functionarilor publici

LEGE nr. 477 din 8 noiembrie 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice

LEGE nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (republicata) privind transparenta decizionala in administratia publica

LEGE nr. 115 din 19 mai 2015 (actualizată) pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

LEGE nr. 213 din 17 noiembrie 1998 (actualizată) privind bunurile proprietate publică

LEGE nr. 215 din 23 aprilie 2001 (republicată)(actualizată) administraţiei publice locale

LEGE nr. 273 din 29 iunie 2006 (actualizată) privind finanţele publice locale

LEGE nr. 188 din 8 decembrie 1999 (republicată)(actualizata) privind Statutul funcţionarilor publici

LEGE nr. 544 din 2001. privind liberul acces la informatiile de interes public