Hotarari de Consiliu, anul 2021

Hotararea nr 1 din 08.01.2021 - Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2021

Hotararea nr 2 din 29.01.2021 - Hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Comitetul de organizare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică

Hotararea nr 3 din 29.01.2021 - Hotarare privind nominalizarea reprezentantului Județului Argeș în Adunarea Generală a Acționarilor a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "SITUAȚII DE URGENȚĂ SUD MUNTENIA" și a reprezentantului Județului Argeș în Consiliul de Administrație al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "SITUAȚII DE URGENȚĂ SUD MUNTENIA

Hotararea nr 4 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Argeș pentru anul 2021 la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia

Hotararea nr 5 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotararea nr 6 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotararea nr 7 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet

Hotararea nr 8 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe grade de dependențǎ, pentru persoanele vârstnice internate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni-Argeș pentru anul 2021

Hotararea nr 9 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea formulei de calcul a costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap aflate în centrele rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Hotararea nr 10 din 29.01.2021 - Hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Argeș în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Argeș

Hotararea nr 11 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea rețelei școlare pentru învățământul special din județul Argeș pentru anul școlar 2021/2022

Hotararea nr 12 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de funcții al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

Hotararea nr 13 din 29.01.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Bogați, pe o perioadă de 5 ani asupra zonei de siguranță de o parte și de cealaltă a drumului județean DJ 702C , de la km 3+986 la km 13+500, în vederea accesării de Fonduri Europene pentru modernizare

Hotararea nr 14 din 29.01.2021 - Hotarare privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Argeș a unor imobilizări corporale mijloace fixe în vederea casării/valorificării

Hotararea nr 15 din 29.01.2021 - Hotarare privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunul imobil Clădire Stație de Epurare, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iașului

Hotararea nr 16 din 29.01.2021 - Hotarare privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit Asociației de Dezvoltare Intercomunitară SERVSAL Argeș a unui imobil – clădire situat în incinta Depozitului Ecologic Pitești

Hotararea nr 17 din 29.01.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Muzeului Județean Argeș asupra unor imobile – clădiri și terenuri situate în localitațile Pitești, Câmpulung și Arefu

Hotararea nr 18 din 29.01.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești asupra unui mijloc fix aflat în patrimoniul Județului Argeș

Hotararea nr 19 din 29.01.2021 - Hotarare privind darea în administrare Centrului Școlar de Educație Incluzivă ‘'Sfânta Filofteia''a unor imobile – clădiri și terenuri în care își desfășoară activitatea, aflate în domeniul public al județului Argeș

Hotararea nr 20 din 29.01.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Unității de Asistență Medico – Socială Dedulești asupra imobilului - teren și construcții în care își desfășoară activitatea

Hotararea nr 21 din 29.01.2021 - Hotarare privind trecerea din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Municipiului Piteşti a imobilului teren în suprafaţă de 620 m.p.

Hotararea nr 22 din 29.01.2021 - Hotarare privind închirierea de către Spitalul de Recuperare Brădet a unui spațiu în suprafață de 3 mp, cu destinație de activitate comercială, aflat în domeniul public al Județului Argeș

Hotararea nr 23 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului cu titlul ,,TECH SCHOOL FOR SPECIAL NEEDS" de către Centrul Scolar de Educație Incluzivă ,,Sfânta Filofteia"

Hotararea nr 24 din 29.01.2021 - Hotarare pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 29/05.02.2019 referitoare la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 174/07.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPEŞTI- IZVORU- RECEA- CORNĂŢEL – VULPEŞTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI, IZVORU, RECEA, BUZOEŞTI, JUD. ARGEŞ", a D.A.L.I., a Proiectului tehnic, a cheltuielilor legate de proiect, a Acordului de parteneriat cu UAT-urile Popești, Izvoru, Recea, Buzoești și a Acordului de colaborare încheiat între Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea și Județul Argeș cu modificările aduse prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 136/27.06.2019

Hotararea nr 25 din 29.01.2021 - Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuție, pentru proiectul cu titlul ,, Restaurarea Galeriei de Arta ,, Rudolf Schweitzer- Cumpăna"- consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural'', cod SMIS 116332, ulterior semnării contractului de lucrări

Hotararea nr 26 din 09.02.2021 - Hotarare privind aprobarea „Listei Provizorii de Investiţii Publice" pentru anul 2021

Hotararea nr 27 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Argeș

Hotararea nr 28 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative în cadrul sferelor de competenţă

Hotararea nr 29 din 25.02.2021 - Hotarare privind desemnarea a 2 consilieri județeni ca membri în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Argeș, domnul Voica Ionel, pentru perioada 01.01.2020 – 31.12.2020

Hotararea nr 30 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea plății cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pe anul 2021

Hotararea nr 31 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea plății cotizației pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2021

Hotararea nr 32 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea plății cotizației pentru Asociația Internațională a Regiunilor Francofone pe anul 2021

Hotararea nr 33 din 25.02.2021 - Hotarare privind încheierea unui Acord de Colaborare între Județul Argeș și Federația Română de Kaiac-Canoe

Hotararea nr 34 din 25.02.2021 - Hotarare aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului la instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Argeş

Hotararea nr 35 din 25.02.2021 - Hotarare privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Comisia de Orientare Școlară și Profesională și în Comisia de Contestații din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş

Hotararea nr 36 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Călineşti în anul 2021

Hotararea nr 37 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico - Socială Dedulești în anul 2021

Hotararea nr 38 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico - Socială Domnești în anul 2021

Hotararea nr 39 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico - Socială Rucăr în anul 2021

Hotararea nr 40 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistență Medico – Socială Șuici în anul 2021

Hotararea nr 41 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Raportului referitor la stadiul realizării măsurilor din ,,Planul de menținere a calității aerului în județul Argeș 2020-2024" pentru anul 2020

Hotararea nr 42 din 25.02.2021 - Hotarare privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Morărești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 43 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 702 A Ciupa – Rătești, km 33+030 – 35+696"

Hotararea nr 44 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 703 B Şerbănesti (DJ 659) – Siliştea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, în comunele Rociu şi Căteasca"

Hotararea nr 45 din 25.02.2021 - Hotarare privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit doamnei Simona Bucura – Oprescu, deputat de Argeș, a unui spațiu situat în incinta "Palatului Administrativ"

Hotararea nr 46 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Argeș

Hotararea nr 47 din 25.02.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Unității de Asistență Medico – Socială Călinești asupra imobilului - teren în suprafață de 446 mp

Hotararea nr 48 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de funcţii al Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.

Hotararea nr 49 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de funcţii al Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești

Hotararea nr 50 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de funcţii al Centrului de Cultură ,,Dinu Lipatti"

Hotararea nr 51 din 25.02.2021 - Hotarare pentru modificarea Hotărârii consiliului județean nr. 117/30.04.2020 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2021

Hotararea nr 52 din 25.02.2021 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațiilor tehnico-economice: „STUDIU DE FEZABILITATE ACTUALIZARE", Studii de teren actualizate și Documentații pentru obținerea acordurilor/avizelelor prevazute în Certificatul de Urbanism, Deviz General – ACTUALIZAT pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeş (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului"

Hotararea nr 53 din 25.02.2021 - Hotarare privind încetarea de drept a mandatului de consilier județean al domnului Cîrstea Adrian-Ștefan

Hotararea nr 54 din 17.03.2021 - Hotarare privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Acordul de parteneriat nr. 22545/09.12.2020 și Anexa Buget Parteneri 5D1 pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 679: Păduroiu (DN67B) - Lipia – Popești - Lunca Corbului – Pădureți – Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - Lim. Jud. Olt, km 0+000-48.222; L=47,670 km"

Hotararea nr 55 din 25.03.2021 - Hotarare privind emiterea avizului in favoarea U.A.T. Babana pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 56 din 25.03.2021 - Hotarare privind emiterea avizului in favoarea U.A.T. Cotmeana pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 57 din 25.03.2021 - Hotarare privind emiterea avizului in favoarea U.A.T. Leordeni pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 58 din 25.03.2021 - Hotarare privind emiterea avizului in favoarea U.A.T. Cateasca pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 59 din 25.03.2021 - Hotarare privind emiterea avizului in favoarea U.A.T. Draganu pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 60 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea platii cotizatiei catre Asociatia "GAL MUSCEL" pentru anul 2021

Hotararea nr 61 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea modelului legitimatiei pentru alesii locali si a modelului semnului distinctiv al calitatii acestora conform H.G nr. 18/2021

Hotararea nr 62 din 25.03.2021 - Hotarare privind actualizarea componentei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Arges

Hotararea nr 63 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti

Hotararea nr 64 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotararea nr 65 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotararea nr 66 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotararea nr 67 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al serviciului public de adapostire a animalelor aflate in pericol pe raza judetului Arges, pentru care s-a emis un ordin de plasare in adapost

Hotararea nr 68 din 25.03.2021 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 22/25.11.2020 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Arges in Consiliile de Administratie ale spitalelor din reteaua proprie a Consiliului Judetean Arges, precum si aprobarea atributiilor Consiliilor de Administratie

Hotararea nr 69 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 703 B Costesti (DN 65A) – Serbanesti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costesti si Rociu"

Hotararea nr 70 din 25.03.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Consiliului Local al Comunei Leordeni, pe o perioada de 5 ani asupra zonei de siguranta de o parte si de cealalta a drumului judetean DJ 703B, de la km 88+289 la km 89+209, in vederea accesarii de Fonduri Europene pentru modernizare

Hotararea nr 71 din 25.03.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Consiliului Local al Comunei Leordeni, pe o perioada de 5 ani asupra zonei de siguranta de o parte si de cealalta a drumului judetean DJ 702C, de la km 0+00 la km 3+986, in vederea accesarii de Fonduri Europene pentru modernizare

Hotararea nr 72 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea prelungirii duratei Protocoalelor de folosinta gratuita incheiate in baza Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 303/17.12.2018

Hotararea nr 73 din 25.03.2021 - Hotarare privind trecerea unor parti din imobilele terenuri aferente DJ 678A, 703I si 703K din domeniul public al Judetului Arges in domeniul public al Statului

Hotararea nr 74 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea reorganizarii Centrului de Cultura "Dinu Lipatti" prin fuziune prin absorbtie de catre Muzeul Judetean Arges

Hotararea nr 75 din 25.03.2021 - Hotarare privind inregistrarea UAT Judetul Arges in Sistemul National Electronic de Plata Online a Taxelor utilizand cardul bancar

Hotararea nr 76 din 25.03.2021 - Hotarare rivind aprobarea Organigramei a Statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotararea nr 77 din 25.03.2021 - Hotarare privind aprobarea incheierii unui parteneriat intre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Asociatia pentru Asistenta Sociala „Universul copiilor speciali" cu privire la sustinerea actiunilor intreprinse in cadrul perioadei de sustenabilitate a proiectului „Promovare si sprijin in scopul cresterii spiritului civic la nivelul judetului Arges"

Hotararea nr 78 din 12.04.2021 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 228/29.09.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Cresterea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 in cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iasului - Arges"

Hotararea nr 79 din 12.04.2021 - Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie, pentru proiectul cu titlul „Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet", cod SMIS 114860, ulterior semnarii contractului de lucrari

Hotararea nr 80 din 12.04.2021 - Hotarare privind asocierea la constituirea "ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC PITESTI"

Hotararea nr 81 din 19.04.2021 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 2/2.11.2020 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotararea nr 82 din 19.04.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfantul Andrei" Valea Iasului

Hotararea nr 83 din 19.04.2021 - Hotarare privind modificarea si completarea componentei nominale a Comisiei pentru Protectia Copilului Arges, constituita prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 208/31.08.2017

Hotararea nr 84 din 19.04.2021 - Hotarare privind desemnarea doamnei dr. Anci Ionescu ca reprezentant al asiguratilor delegat de Consiliul Judetean Arges in Adunarea Reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

Hotararea nr 85 din 19.04.2021 - Hotarare privind inchiderea serviciului social Centrul rezidential pentru copii cu dizabilitati si respite – care, inchiderea serviciului social Centrul de zi si recuperare pentru copii cu dizabilitati si ingrijire la domiciliu din cadrul Centrului de copii Sf. Andrei Pitesti, infiintarea Casei de Tip Familial "Sf. Andrei" Valea Mare, cu sediul in orasul Stefanesti, sat Valea Mare Podgoria, str. Cavalerului nr. 2A, jud. Arges, precum si aprobarea statului de functii al Casei de Tip Familial "Sf. Andrei" Valea Mare

Hotararea nr 86 din 19.04.2021 - Hotarare privind închiderea serviciului social Centrul de zi din cadrul Complexului de Tip Familial Valea Mare si aprobarea Statului de functii al Complexului de Tip Familial Valea Mare

Hotararea nr 87 din 19.04.2021 - Hotarare privind reorganizarea Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitesti, prin inchiderea Centrului de tip rezidential pentru copii cu dizabilitati si respite-care, modificarea structurii organizatorice a Centrului de zi si recuperare pentru copii cu dizabilitati, infiintarea serviciului social Echipa mobila pentru ingrijirea la domiciliu a copilului cu dizabilitati, precum si aprobarea statului de functii al Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitesti

Hotararea nr 88 din 19.04.2021 - Hotarare privind reorganizarea Complexului de Servicii pentru Copilul in Dificultate "Sf. Constantin si Elena" Pitesti, prin inchiderea Centrului de tip rezidential, mutarea Centrului de zi „Sf. Nicolae" Pitesti in structura C.S.C.C.D. "Sf. Constantin si Elena" Pitesti si schimbarea denumirii acestuia in Centrul de zi pentru orientarea, supravegherea si sprijinirea reintegarii sociale a copilului care savarseste fapte penale si nu raspunde penal, modificarea structurii organizatorice a Centrului de zi si a Centrului de consiliere si sprijin pentru parinti si copii, precum si aprobarea statului de functii al Complexului de Servicii pentru Copilul in Dificultate „Sf. Constantin si Elena" Pitesti

Hotararea nr 89 din 19.04.2021 - Hotarare privind mutarea serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Pitesti(CSRNA), din cladirea situata in Municipiul Pitesti, Cartier Trivale, Strada Victor Martoiu nr.1 unde se afla in prezent, in cladirea aflata in Municipiul Pitesti, Cartier Prundu, Bld. Petrochimistilor, nr. 18, care se va elibera in urma inchiderii Centrului de copii Sf. Andrei Pitesti

Hotararea nr 90 din 19.04.2021 - Hotarare privind emiterea avizului in favoarea U.A.T. Leresti pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 91 din 19.04.2021 - Hotarare privind atribuirea in folosinta cu titlu gratuit Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges a unui spatiu, situat in incinta "Palatului Administrativ" din Pitesti, Piata Vasile Milea nr.1

Hotararea nr 92 din 19.04.2021 - Hotarare privind inchirierea prin licitatie publica a spatiilor cu destinatie "medicala/conexa actului medical, camera 1, camera 15, camera 16 si camera 17 – Cabinete Stomatologice impreuna cu cota parte indiviza aferenta din spatiile comune" situate in cadrul Policlinicii Costesti din Orasul Costesti, Strada Pietii, nr. 5, Punct "Dispensar policlinic", judetul Arges

Hotararea nr 93 din 19.04.2021 - Hotarare privind aprobarea asocierii U.A.T. Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges cu U.A.T. Domnesti, prin Consiliul Local al Comunei Domnesti, in vederea continuarii activitatii Centrului de Permanenta Domnesti, precum si aprobarea Protocolului de asociere

Hotararea nr 94 din 19.04.2021 - Hotarare privind numirea unui membru in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotararea nr 95 din 19.04.2021 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2020 pentru activitatea Judetului Arges

Hotararea nr 96 din 19.04.2021 - Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2021

Hotararea nr 97 din 26.04.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Muzeului Judetean Arges

Hotararea nr 98 din 26.04.2021 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotararea nr 99 din 26.04.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Muzeului Judetean Arges asupra unor bunuri imobile si mobile

Hotararea nr 100 din 26.04.2021 - Hotarare privind aprobarea asocierii UAT Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges cu UAT Calinesti, prin Consiliul Local al Comunei Calinesti, in vederea înfiintarii Centrului de Permanenta Calinesti, precum si aprobarea Protocolului de asociere

Hotararea nr 101 din 26.04.2021 - Hotarare privind aprobarea asocierii U.A.T. Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges cu U.A.T. Mozaceni, prin Consiliul Local al Comunei Mozaceni, in vederea continuarii activitatii Centrului de Permanenta Mozaceni, precum si aprobarea Protocolului de asociere

Hotararea nr 102 din 26.04.2021 - Hotarare rivind aprobarea taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul 2022

Hotararea nr 103 din 26.04.2021 - Hotarare privind transferul executiei de casa inregistrata de Centrul de Cultura "Dinu Lipatti" si actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2021

Hotararea nr 104 din 26.04.2021 - Hotarare privind desemnarea a 6 consilieri judeteni ca membri ai Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica

Hotararea nr 105 din 11.05.2021 - Hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie: "Instalatie de rezerva de apa la sectiile exterioare la Spitalul Judetean nr. 2 din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti", a Devizului general si a documentatiei tehnice aferente –faza Proiect Tehnic- Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Hotararea nr 106 din 11.05.2021 - Hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie: "Instalatie de rezerva de apa la sectiile exterioare Oncologie si Infectioase la Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti", a Devizului general si a documentatiei tehnice aferente –faza Proiect Tehnic - Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti

Hotararea nr 107 din 11.05.2021 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 223/29.09.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Cresterea capacitatii Spitalului de Pediatrie Pitesti de gestionare a crizei sanitare COVID-19"

Hotararea nr 108 din 11.05.2021 - Hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 225/29.09.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Dotarea Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria Vedea cu echipamente necesare (aparatura medicala si echipamente de protectie) pentru tratarea pacientilor diagnosticati sau suspecti cu COVID 19"

Hotararea nr 109 din 11.05.2021 - Hotarare privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea functiei de medic sef de sectie la Sectia Obstetrica si Ginecologie I din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotararea nr 110 din 11.05.2021 - Hotarare pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de acordare a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Judetean Arges, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase din Judetul Arges, recunoscute in Romania

Hotararea nr 111 din 11.05.2021 - Hotarare pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de acordare a finantarilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activitati nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 (activitati de tineret, cultura, proiecte sportive)

Hotararea nr 112 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotararea nr 113 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotararea nr 114 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Rucar

Hotararea nr 115 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Rucar

Hotararea nr 116 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotararea nr 117 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea Organigramei Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotararea nr 118 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Teatrului "Al. Davila" Pitesti

Hotararea nr 119 din 27.05.2021 - Hotarare privind reorganizarea Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. si aprobarea Organigramei, Statului de Functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale acesteia

Hotararea nr 120 din 27.05.2021 - Hotarare privind incheierea unui Acord de Asociere intre Judetul Arges si Asociatia Club Sportiv DTO Rally pe anul 2021

Hotararea nr 121 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de voluntariat in cadrul Consiliului Judetean Arges si a institutiilor publice din subordine

Hotararea nr 122 din 27.05.2021 - Hotarare privind acordarea pachetului de rechizite scolare "Primul Ghiozdan" pentru elevii inscrisi in clasa pregatitoare in anul scolar 2021 – 2022 la unitatile de invatamant din mediul rural, din judetul Arges

Hotararea nr 123 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea majorarii cu 50% a cuantumului sumelor aferente drepturilor la hrana, imbracaminte, încaltaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/ manuale, jucarii, transport, materiale cultural-sportive, precum si sume de bani pentru nevoi personale pentru beneficiarii prevazuti la art.129 alin (3) din Legea 272/2004, inscrisi in unitatile de invatamant special din subordinea Consiliului Judetean Arges

Hotararea nr 124 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea Planului Judetean de Gestionare a Deseurilor in judetul Arges, pentru perioada 2021-2025

Hotararea nr 125 din 27.05.2021 - Hotarare privind emiterea avizului in favoarea U.A.T. Mioveni pentru aprobarea Normelor tehnice privind conditiile de proiectare si amplasare a constructiilor, instalatiilor si a mijloacelor de publicitate in zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 126 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea achizitionarii unor servicii de asistenta juridica pentru consultanta, asistare si reprezentare in fata instantelor de judecata in care Muzeul Viticulturii si Pomiculturii Golesti este parte

Hotararea nr 127 din 27.05.2021 - Hotarare privind trecerea unor parti din imobilele terenuri si constructii aferente drumurilor judetene D.J. 704H si D.J. 703I din domeniul public al Judetului Arges în domeniul public al Statului Roman

Hotararea nr 128 din 27.05.2021 - Hotarare privind darea in administrare Consiliului Local al Comunei Cuca, a unui tronson din drumul judetean DJ 678 E, de la km 0+014 la km 1+200, in vederea reabilitarii sau modernizarii acestuia

Hotararea nr 129 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea asocierii intre U.A.T. Judetul Arges, Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. si S.C. OMNIUM DISTRIBUTION SRL in vederea finantarii si executarii de catre S.C. OMNIUM DISTRIBUTION SRL a lucrarii "Reparatie temporara pod situat pe drumul judetean DJ 704I Arefu (DN7C) - Lac Vidraru - Cumpana (DN7C) la km 19+949"

Hotararea nr 130 din 27.05.2021 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 80/12.04.2021 privind asocierea la constituirea "ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC PITESTI"

Hotararea nr 131 din 27.05.2021 - Hotarare pentru modificarea Hotararii consiliului judetean nr. 117/30.04.2020 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2021

Hotararea nr 132 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. la data de 31.12.2020

Hotararea nr 133 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A., pe anul 2021

Hotararea nr 134 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. la 31.12.2020

Hotararea nr 135 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A., pe anul 2021

Hotararea nr 136 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare anuale ale S.C. JUD DE PAZA SI ORDINE ARGES S.R.L. la 31.12.2020

Hotararea nr 137 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA SI ORDINE ARGES S.R.L., pe anul 2021

Hotararea nr 138 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A., pe anul 2021

Hotararea nr 139 din 27.05.2021 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2021

Hotararea nr 140 din 27.05.2021 - Hotarare privind aprobarea proiectului cu titlul „Consolidarea capacitatii de gestionare a crizei sanitare COVID-19 îin cadrul Spitalului Orasenesc Regele Carol I Costesti"

Hotararea nr 141 din 24.06.2021 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Calinesti

Hotararea nr 142 din 24.06.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Calinesti

Hotararea nr 143 din 24.06.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotararea nr 144 din 24.06.2021 - Hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Hotararea nr 145 din 24.06.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Centrului Cultural Judetean Arges

Hotararea nr 146 din 24.06.2021 - Hotarare privind aprobarea unui acord de parteneriat intre Consiliul Judetean Arges si Fundatia Renasterea pentru Educatie, Sanatate si Cultura

Hotararea nr 147 din 24.06.2021 - Hotarare privind incheierea unui acord de asociere intre Judetul Arges si Asociatia Voluntarilor Invictus

Hotararea nr 148 din 24.06.2021 - Hotarare privind aprobarea listei cu beneficiarii de finantari nerambursabile de la bugetul local al judetului Arges pentru activitati nonprofit de interes general, proiecte de cultur?/tineret si proiecte sportive, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2021

Hotararea nr 149 din 24.06.2021 - Hotarare privind aprobarea listei cu beneficiarii de finantari nerambursabile de la bugetul local al judetului Arges pentru activitati nonprofit de interes general, unitati de cult, conform Legii nr.350/2005, pentru anul 2021

Hotararea nr 150 din 24.06.2021 - Hotarare privind asumarea responsabilitatii Consiliului Judetean Arges de organizare si derulare a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei, pentru perioada 2021 – 2023

Hotararea nr 151 din 24.06.2021 - Hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiilor tehnico-economice: „STUDIU DE FEZABILITATE – ACTUALIZARE", Studii de teren actualizate si Documentatii pentru obtinerea acordurilor/avizelelor prevazute in Certificatul de Urbanism, Deviz General – ACTUALIZAT pentru obiectivul de investitii:"Laborator de Radioterapie Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, judetul Arges"

Hotararea nr 152 din 24.06.2021 - Hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 25/29.01.2021 privind aprobarea Proiectului tehnic si a Detaliilor de executie pentru proiectul cu titlul "Restaurarea Galeriei de Arta "Rudolf Schweitzer- Cumpana"- consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural'', cod SMIS 116332, ulterior semnarii contractului de lucrari, precum si a Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 169/29.06.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "Restaurarea Galeriei de Arta "Rudolf Schweitzer- Cumpana"- consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural'', a parteneriatului cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si a cheltuielilor legate de proiect, in etapa contractuala, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotararea nr 153 din 24.06.2021 - Hotarare pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 104/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul "Extindere, modernizare si dotare spatii Urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti" modificata prin HCJ nr. 171/12.09.2019

Hotararea nr 154 din 24.06.2021 - Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti a unui spatiu pentru desfasurarea activitatii Serviciului Medicina Legala Arges - Cabinetul teritorial Calinesti

Hotararea nr 155 din 24.06.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de folosinta cu titlu gratuit in favoarea Spitalului de Boli Cronice Calinesti asupra unor spatii in suprafata totala de 358,97 mp, situate in incinta imobilului C3 – Cladire Spital Nou

Hotararea nr 156 din 24.06.2021 - Hotarare pentru completarea Anexei la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 127/27.05.2021 privind trecerea unor parti din imobilele terenuri si constructii aferente drumurilor judetene D.J. 704 H si D.J. 703 I din domeniul public al Judetului Arges in domeniul public al Statului Roman

Hotararea nr 157 din 24.06.2021 - Hotarare privind stabilirea perioadei in care se efectueaza activitatea de inventariere a domeniului public si privat al Judetului Arges

Hotararea nr 158 din 24.06.2021 - Hotarare privind acordarea unui mandat special Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica pentru serviciul de transport public local "ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORT PUBLIC PITESTI"

Hotararea nr 159 din 24.06.2021 - Hotarare privind desemnarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Arges ca entitate care sa acorde avizul consultativ potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

Hotararea nr 160 din 24.06.2021 - Hotarare privind actualizarea unor anexe ale Monografiei economico-militare a Judetului Arges

Hotararea nr 161 din 24.06.2021 - Hotarare privind validarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotararea nr 162 din 24.06.2021 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2021

Hotărârea nr. 163 din data 05.07.2021 - Hotărâre privind mandatarea reprezentanților Județului Argeș în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. A.E.P.S.U.P.A. S.A., în vederea reînnoirii mandatului administratorilor executivi și neexecutivi pentru o perioadă de 4 ani, mandat iulie 2021 – iulie 2025, în Consiliul de administrație al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilitaţi Publice Argeș S.A.

Hotărârea nr. 164 din data 05.07.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Bogați, asupra zonei de siguranță/șanțuri/acostamente/teren neîmprejmuit de o parte și de cealaltă a drumului județean DJ 702C, de la km 3+986 la km 13+900, pe o lungime de 9,914 km., precum și asupra zonei carosabile între pozițiile kilometrice 9+660 – 9+690 și 13+190 – 13+240, în vederea accesării de Fonduri Europene pentru modernizare

Hotărârea nr. 165 din data 05.07.2021 - Hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A.

Hotararea nr 166 din 12.07.2021 - Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 22545/09.12.2020 pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 679: Paduroiu (DN67B) - Lipia – Popesti - Lunca Corbului – Padureti – Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - Lim. Jud. Olt, km 0+000-48.222; L=47,670 km"

Hotararea nr 167 din 12.07.2021 - Hotarare privind trecerea din domeniul public al Judetului Arges in domeniul public al Municipiului Campulung a imobilelor – cladiri si teren situate in Municipiul Campulung

Hotararea nr 168 din 29.07.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Judetean Arges

Hotararea nr 169 din 29.07.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului cuprinzand masurile metodologice, organizatorice, termenele si circulatia proiectelor de hotarari ale autoritatii deliberative in cadrul sferelor de competenta

Hotararea nr 170 din 29.07.2021 - Hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de asociere intre Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges si Asociatia ,,Primii pasi spre performanta

Hotararea nr 171 din 29.07.2021 - Hotarare privind aprobarea incheierii unui Acord de parteneriat in vederea organizarii competitiei sportive ,,Cupa Liceelor – Ziua Sportului scolar – Editia I 2021"

Hotararea nr 172 din 29.07.2021 - Hotarare privind mandatarea unui reprezentant al Judetului Arges, prin Consiliul Judetean Arges pentru a exercita calitatea de „consilier responsabil cu afacerile UE" in „Reteaua europeana a consilierilor regionali locali ai UE

Hotararea nr 173 din 29.07.2021 - Hotarare privind actualizarea Statului de functii al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotararea nr 174 din 29.07.2021 - Hotarare privind aprobarea Organigramei si a Statului de functii ale Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotararea nr 175 din 29.07.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotararea nr 176 din 29.07.2021 - Hotarare privind aprobarea Regulamentelor de Organizare si Functionare ale unor componente func?ionale, fara personalitate juridica, aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotararea nr 177 din 29.07.2021 - Hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Arges, pentru anul 2021

Hotararea nr 178 din 29.07.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de folosinta cu titlu gratuit in favoarea Casei Judetene de Pensii Arges asupra unor spatii situate in incinta imobilului Policlinica nr. 2, Pitesti

Hotararea nr 179 din 29.07.2021 - Hotarare privind completarea domeniului public al judetului Arges cu bunurile imobile situate in incinta Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti, oras Stefanesti

Hotararea nr 180 din 29.07.2021 - Hotarare privind aprobarea realizarii obiectivului de investitie: "Instalare rezervor stocare apa din sursa proprie la Spitalul Judetean Arges", a Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei tehnice aferente – faza Studiu de Fezabilitate(S.F.) - Spitalul Judetean de Urgenta Pitesti, judetul Arges

Hotararea nr 181 din 29.07.2021 - Hotarare privind aprobarea Statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotararea nr 182 din 29.07.2021 - Hotarare privind aprobarea Proiectului tehnic, Detalii de executie si Deviz General pentru proiectul cu titlul „RESTAURAREA MUZEULUI JUDETEAN ARGES - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL", cod SMIS 116333, ulterior semnarii contractului de lucrari, precum si a Bugetului proiectului si sursele de finantare

Hotararea nr 183 din 29.07.2021 - Hotarare privind participarea Judetului Arges la capitalul social al S.C. Publitrans 2000 S.A.

Hotararea nr 184 din 29.07.2021 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2021

Hotararea nr 185 din 29.07.2021 - Hotarare privind modificarea si completarea componentei nominale a Comisiei pentru Protectia Copilului Arges, constituita prin Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 208/31.08.2017

Hotararea nr 186 din 17.08.2021 - Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Manole Nicolae Marius

Hotararea nr 187 din 17.08.2021 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2021 pentru activitatea Judetului Arges

Hotararea nr 188 din 17.08.2021 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pentru anul 2021

Hotararea nr 189 din 26.08.2021 - Hotarare privind sustinerea financiara a Campionatului Mondial de Maraton 2021 – BASCOV – ARGES - ROMANIA (pentru categoriile Juniori, Tineret sub 23 de ani - U23, Seniori)

Hotararea nr 190 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat intre Judetul Arges si S.C. Ceetrus Romania SRL

Hotararea nr 191 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de Asociere intre Judetul Arges si Asociatia culturala Historia Renascita

Hotararea nr 192 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de Asociere intre Judetul Arges, Asociatia Culturala "D.G. Kiriac" Pitesti si Comunitatea Evreilor Pitesti

Hotararea nr 193 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ,,Renasterea" de catre Teatrul ,,Alexandru Davila" , proiect EU de Cooperare culturala – Europa Creativa 2021-2027

Hotararea nr 194 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ,,Eco-Scene (s)" de catre Teatrul ,,Alexandru Davila", proiect EU de Cooperare culturala – Europa Creativa 2021-2027

Hotararea nr 195 din 26.08.2021 - Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar special de stat in anul scolar 2021 -2022

Hotararea nr 196 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Bibliotecii Judetene ,,Dinicu Golescu" Arges

Hotararea nr 197 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea Organigramei a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale ,,Teatrului Alexandru Davila'' Pitesti

Hotararea nr 198 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei Judetului Arges catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – ADI Molivisu pe anul 2021

Hotararea nr 199 din 26.08.2021 - Hotarare privind acordarea unui mandat special Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica pentru serviciul de transport public local "ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC PITESTI"

Hotararea nr 200 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate si a modalitatii de organizare si gestiune a Serviciului Public de Transport Local de Calatori pe aria unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transportul Public Pitesti

Hotararea nr 201 din 26.08.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Directiei Generale de Asistenta Social? si Protectia Copilului Arges asupra imobilului cladire C1, situat in Stefanesti, sat Valea Mare Podgoria, str. Cavalerului nr. 2A

Hotararea nr 202 din 26.08.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges asupra spatiilor si a terenului in care isi desfasoara activitatea Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitesti, situate în Pitesti, str. Aleea Victor Martoiu, nr. 1

Hotararea nr 203 din 26.08.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Teatrului Alexandru Davila asupra imobilui Gradina de Vara, situat in Pitesti, str. Victoriei, nr. 17

Hotararea nr 204 din 26.08.2021 - Hotarare privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale, operarea Statiei de transfer Campulung, sortarea si compostarea deseurilor municipale, in Zona Campulung, judetul Arges

Hotararea nr 205 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2021 semestrul II, in domeniul ordinii publice la nivelul Judetului Arges

Hotararea nr 206 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 43.227.000 lei in vederea asigurarii cofinantarii si prefinantarii proiectelor de interes judetean finantate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana

Hotararea nr 207 din 13.09.2021 - Hotărâre privind validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției de medic șef laborator – Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești

Hotararea nr 208 din 13.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza Proiect Tehnic + Detalii de execuție și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții: "MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI ȘI COSTEȘTI"

Hotararea nr 209 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești

Hotararea nr 210 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Pitești

Hotararea nr 211 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfântul Andrei" Valea Iașului

Hotararea nr 212 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotararea nr 213 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet

Hotararea nr 214 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici" Ștefănești

Hotararea nr 215 din 27.09.2021 - Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Consiliile de Administrație ale spitalelor din rețeaua proprie a Consiliului Județean Argeș, precum și aprobarea atribuțiilor Consiliilor de Administrație

Hotararea nr 216 din 27.09.2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Ștefănești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 217 din 27.09.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judetean Arges nr. 230/09.10.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, județul Argeș" Cod SMIS 142003

Hotararea nr 218 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. precum și a Devizului General – actualizat pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeș (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului"

Hotararea nr 219 din 27.09.2021 - Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu destinație medicală/conexă actului medical aflate în domeniul privat al Județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș

Hotararea nr 220 din 27.09.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iașului asupra imobilelor - terenuri și clădiri în care își desfășoară activitatea

Hotararea nr 221 din 27.09.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilului – teren și clădiri în care își desfășoară activitatea Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Pitești

Hotararea nr 222 din 27.09.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilelor în care își desfășoară activitatea Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate ,,Sf. Constantin și Elena" Pitești

Hotararea nr 223 din 27.09.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Poienarii de Muscel, pe o perioadă de 3 ani asupra zonei de siguranță aferentă drumului județean DJ 738, de la km 0+548 la km 12+065, pentu realizarea obiectivului de investiții" Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș"

Hotararea nr 224 din 27.09.2021 - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Argeș a unui mijloc fix în vederea casării/valorificării și demolării aflat în domeniul public al Județului Argeș și administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotararea nr 225 din 27.09.2021 - Hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu activul fix Racordare rețea de canalizare, situat în incinta Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Vulturești

Hotararea nr 226 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș pentru anii 2019, 2020 și 2021

Hotararea nr 227 din 27.09.2021 - Hotărâre privind acordarea unui mandat special "ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC PITEȘTI"

Hotararea nr 228 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a Devizului estimativ pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile județene din județul Argeș, pentru iarna 2021 – 2022

Hotararea nr 229 din 27.09.2021 - Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2021

Hotararea nr 230 din 06.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general și a Graficului de realizare al investiției actualizate septembrie 2021 pentru proiectul cu titlul „Extinderea,modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești", cod SMIS 125102 și a cheltuielilor legate de proiect, ulterior semnării contractului de finanțare

Hotararea nr 231 din 06.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general și a Graficului de realizare al investiției actualizate septembrie 2021 pentru proiectul cu titlul „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești", cod SMIS 123890 și a cheltuielilor legate de proiect, ulterior semnării contractului de finanțare

Hotararea nr 232 din 06.10.2021 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș

Hotararea nr 233 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Pitești

Hotararea nr 234 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

Hotararea nr 235 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I" Costești

Hotararea nr 236 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Unității de Asistență Medico-Socială Călinești

Hotararea nr 237 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Domnești

Hotararea nr 238 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești

Hotararea nr 239 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr

Hotararea nr 240 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș

Hotararea nr 241 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești pentru anul școlar 2021-2022

Hotararea nr 242 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea proiectului partenerial privind campania de prevenire a delicvenței juvenile ,,Educație fără violență"

Hotararea nr 243 din 28.10.2021 - Hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 48/23.12.2020

Hotararea nr 244 din 28.10.2021 - Hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale, în Zona Centrală, județul Argeș

Hotararea nr 245 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.2 la Contractul de administrare nr. 17094/469/22.10.2020 având ca obiect prelungirea dreptului de administrare în favoarea Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş asupra unor bunuri mobile şi imobile aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Argeş

Hotararea nr 246 din 28.10.2021 - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 189/26.07.2018 privind darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului a unui teren în suprafață de 435 m.p., situat în Pitești, str.Gh. Lazăr, nr.20

Hotararea nr 247 din 28.10.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Cuca, pe o perioadă de 5 ani, asupra zonei de siguranță aferentă drumului județean D.J. 678 B Lim. Jud. Vâlcea-Cuca (DJ 703) între km 26+950 - km 27+867

Hotararea nr 248 din 28.10.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Cuca, pe o perioadă de 5 ani, asupra zonei de siguranță aferentă drumului județean DJ 703 Morărești (DN 7)-Cuca-Crivățu-Lăunele de Sus-Lim. Jud. Olt, între km 2+542- km 16+570

Hotararea nr 249 din 28.10.2021 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 128/27.05.2021 privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Cuca, a unui tronson din drumul județean DJ 678 E, de la km 0+014 la km 1+200, în vederea reabilitării sau modernizării acestuia

Hotararea nr 250 din 28.10.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Serviciului Județean de Ambulanță Argeș asupra imobilului clădire C3, situat în comuna Rucăr, str. Aleea Spitalului, nr. 36A

Hotararea nr 251 din 28.10.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Spitalului Județean de Urgență Pitești asupra terenului în suprafață de 130 mp, situat în Pitești, str. Aleea Spitalului, nr. 36

Hotararea nr 252 din 28.10.2021 - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Argeș în domeniul privat al Judeţului Argeş a imobilelor clădiri C1, C2, C4, C6, C7, C8, C9, C11, C15, C16 și C17, precum şi dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 81532 UAT Călinești în două loturi distincte

Hotararea nr 253 din 28.10.2021 - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Comunei Călinești a imobilului clădire C10 Pavilion Pediatrie și a terenului în suprafață de 989 mp, situate în comuna Călinești, str. Dr. Ion Crăciun. nr. 484

Hotararea nr 254 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferenta Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ,, Modernizare DJ 703G Şuici (DJ 703H) - Ianculeşti - lim.jud,Vâlcea, Km 14+000 – Km 16+921, L=2,921 Km, comuna Șuici''

Hotararea nr 255 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 731 B, sate Sămara şi Metofu, Km 1+603 – Km 3+728, L=2,125 Km, comuna Poiana Lacului''

Hotararea nr 256 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 732 C Bughea de Jos - Malu - Godeni, Km 7+165 – Km 8+695, L= 1,53 Km''

Hotararea nr 257 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 679 C lzvoru – Mozăceni Km 12+489 - Km 21+688 , L = 9,199 Km"

Hotararea nr 258 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 703 H Sălătrucu-Vâlcea, Km 25+151 - Km 29+863, L = 4,712 Km"

Hotararea nr 259 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finantare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 704 D Prislop (DN7) - Lupueni (DJ 703E), Km 0+000- Km 2+358, L= 2,358 Km în comunele Bascov și Băbana"

Hotararea nr 260 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 703E Pitesti (DN 67) - Băbana - Cocu, Km 1+800 - Km 19+765, L= 17,965 Km"

Hotararea nr 261 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 703 B Moraresti - Uda, Km 16+200 - Km 17+753, in Comuna Uda, L = 1,553 Km"

Hotararea nr 262 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 679A Bârla (DJ 679) – Căldăraru, Km 0+000 - Km 12+835, L = 12,835 Km"

Hotararea nr 263 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 704 G Cicănești - Șuici (DJ 703H ), Km 9+532 - Km 13+435, L=3,903 Km"

Hotararea nr 264 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 739 Bârzeşti (DN 73 D) – Negrești – Zgripcești – Beleți, km 0+474 - Km 2+300, L=1,826 Km, în Comuna Vulturești"

Hotararea nr 265 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 704 F Băiculești (DN 7 C) - Tutana – Alunișu - Poienari (DJ 678 A), Km 6+730- Km 12+430, L=5,7 Km, în comuna Băiculești"

Hotararea nr 266 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 679 D Recea – Negrași (din DN 65A), Km 16+703 - Km 22+778 (intersecție DJ 504), Km 22+962 – Km 35+143 (intersecție DJ 659), L= 18,256 Km")

Hotararea nr 267 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 703 I Merișani (DN 7 C - Km 12+450) – Mușătești – Brăduleț - Bradet - Lac Vidraru (DN 7 C - Km 64+400), Km 53+580 – Km 61+055, L = 7,475 Km")

Hotararea nr 268 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finantare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 702 G Rătești – Căteasca, Km 12+231 – Km 20+759, L = 8,528 Km"

Hotararea nr 269 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 703 I Merișani – Mușătești, Km 0+012 – Km 26+816, L = 26,804 Km"

Hotararea nr 270 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul "Pod peste râul Neajlov, în satul Siliștea, comuna Căteasca, județul Argeș"

Hotararea nr 271 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferente Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – Costești (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM la Lunca Corbului și Costești"

Hotararea nr 272 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2021 pentru activitatea Județului Argeș

Hotararea nr 273 din 28.10.2021 - Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2021

Hotararea nr 274 din 05.11.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 208/31.08.2017

Hotararea nr 275 din 05.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar special de stat din județul Argeș și a cuantumului pe semestrul I al anului școlar 2021-2022

Hotararea nr 276 din 05.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții ,,Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul "Stație de Epurare ape uzate și rețea de canalizare menajeră"

Hotararea nr 277 din 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești

Hotararea nr 278 din 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfântul Andrei" Valea Iașului

Hotararea nr 279 din 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Boli Cronice Călinești

Hotararea nr 280 din 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico – Socială Șuici

Hotararea nr 281 din 23.11.2021 - Hotărâre privind înființarea Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Pitești (CSPD Pitești) din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și aprobarea statului de funcții al acestuia

Hotararea nr 282 din 23.11.2021 - Hotărâre privind înființarea Locuinței Maxim Protejată nr.1 Buzoești, a Locuinței Maxim Protejată nr.2 Buzoești, a Locuinței Maxim Protejată nr.3 Buzoești, a Locuinței Maxim Protejată nr.4 Buzoești prin reorganizarea Locuinței Protejate nr.1, Locuinței Protejate nr.2, Locuinței Protejate nr.3, Locuinței Protejate nr.4 din Complexul de Locuințe Protejate Buzoești, instituție fără personalitate juridică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Hotararea nr 283 din 23.11.2021 - Hotărâre privind înființarea Locuinței Maxim Protejată nr.1 Tigveni și a Locuinței Maxim Protejată nr.2 Tigveni, prin reorganizarea Locuinței Protejate nr.1 și Locuinței Protejate nr.2 din cadrul Complexului de Locuințe Protejate Tigveni, instituție fără personalitate juridică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Hotararea nr 284 din 23.11.2021 - Hotărâre privind înființarea Locuinței Maxim Protejată Vulturești, prin reorganizarea Locuinței Protejate Vulturești din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Vulturești, instituție fără personalitate juridică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Hotararea nr 285 din 23.11.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Statului de funcții al Centrului de Integrare și Terapie Ocupațională Tigveni din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Hotararea nr 286 din 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale unor componente funcționale, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Hotararea nr 287 din 23.11.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 101/26.03.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Argeș începând cu 01.03.2020

Hotararea nr 288 din 23.11.2021 - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind furnizarea serviciilor de comunicații de date și tehnologia informației, încheiat între Județul Argeș și Serviciul de Telecomunicaţii Speciale

Hotararea nr 289 din 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizǎrii obiectivului de investiții : "Reabilitare, supraetajare și extindere corp A de la U.A.M.S Dedulești", a Devizului General, a indicatorilor tehnico – economici și a documentațiilor tehnico- economice aferente - faza Documentația de Avizare a Lucrǎrilor de Intervenții (D.A.L.I)

Hotararea nr 290 din 23.11.2021 - Hotărâre privind privind aprobarea realizǎrii obiectivului de investiții: "Amenajare Parc și Alei U.A.M.S Şuici", a Devizului General, a indicatorilor tehnico – economici și a documentațiilor tehnico-economice aferente - faza Studiu de Fezabilitate Mixt

Hotararea nr 291 din 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațiilor tehnico- economice: „STUDIU DE FEZABILITATE ", Studii de teren și Documentații pentru obținerea acordurilor/avizelelor prevazute în Certificatul de Urbanism, Deviz General pentru obiectivul de investiții : " Constructie Sala vestiare personal și circuit separare transport lenjerie" de la Spitalul de Recuperare Brǎdet, comuna Brǎduleț, sat Brădetu, județul Argeș

Hotararea nr 292 din 23.11.2021 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu imobilele clădiri și teren situate în oraș Topoloveni, str. Calea București, nr. 44, jud. Argeș

Hotararea nr 293 din 23.11.2021 - Hotărâre privind actualizarea lungimii și a pozițiilor de origine și destinație ale drumului județean DJ 704B

Hotararea nr 294 din 23.11.2021 - Hotărâre privind încetarea interesului public județean pentru segmentul de drum DJ 704B de la km 15+187 la km 15+631 și pentru segmentul de drum de la km 17+537 la km 19+249, încadrarea în categoria drumurilor comunale și trecerea acestora în domeniul public al comunei Călinești

Hotararea nr 295 din 23.11.2021 - Hotărâre privind încetarea interesului public județean pentru segmentul de drum D.J. 704B de la km 19+984 la km 21+229, încadrarea în categoria drumurilor comunale și trecerea acestuia în domeniul public al comunei Davidești

Hotararea nr 296 din 23.11.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilului – teren și clădiri în care își va desfășoara activitatea Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pitești

Hotararea nr 297 din 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Devizului General și a documentațiilor tehnico-economice-faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție: "Consolidarea și modernizarea imobilului situat în str. Domnița Bălașa, nr. 19, aparținând Teatrului Davila Pitești, denumită Sala Așchiuță, județul Argeș"

Hotararea nr 298 din 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2021

Hotararea nr 299 din 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotararea nr 300 din 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

Hotararea nr 301 din 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș

Hotararea nr 302 din 15.12.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Echipa Mobilă pentru îngrijirea la domiciliu a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitești, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Hotararea nr 303 din 15.12.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu: „Componenta Plasament la persoane/familii și asistent maternal profesionist" din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copil, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Hotararea nr 304 din 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş

Hotararea nr 305 din 15.12.2021 - Hotărâre privind numirea a 2 (doi) membri provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A.

Hotararea nr 306 din 15.12.2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Izvoru pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 307 din 15.12.2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Cetățeni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 308 din 15.12.2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Albeștii de Argeș pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local

Hotararea nr 309 din 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 703 B Morărești – Uda, km 17+753 - 20+253, L = 2,5 km, în comuna Uda"

Hotararea nr 310 din 15.12.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A asupra unei freze asfalt Wirtgen W50Ri

Hotararea nr 311 din 15.12.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Bughea de Sus, pe o perioadă de 5 ani, asupra zonei de siguranță aferentă drumului județean DJ 735 Câmpulung (DN 73) -Albești – Cândești, între 1+400 – 4+650, în vederea realizării obiectivului de investiții

Hotararea nr 312 din 15.12.2021 - Hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu imobilul clădiri și teren situat în Pitești, str. Aleea Victor Mărtoiu, nr. 1, jud. Argeș

Hotararea nr 313 din 15.12.2021 - Hotărâre privind prelungirea duratei Protocoalelor de folosință cu titlu gratuit încheiate în baza Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 303/17.12.2018

Hotararea nr 314 din 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. în anul 2022

Hotararea nr 315 din 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. în relația cu Consiliul Județean Argeș și terții pentru anul 2022

Hotararea nr 316 din 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea formulelor de calcul pentru tarifele mixturilor asfaltice produse de stația de asfalt din Districtul Căteasca, folosite în relația cu Consiliul Județean Argeș și în relația cu terții, pentru anul 2022

Hotararea nr 317 din 15.12.2021 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Judetean Arges nr. 117/30.04.2020 și nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica începând cu anul fiscal 2021 respectiv 2022

Hotararea nr 318 din 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole în vederea evaluării arendei pe anul 2022

Hotararea nr 319 din 15.12.2021 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2021

Hotararea nr 320 din 22.12.2021 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2021