Hotarari de Consiliu, anul 2019

Hotarare nr 1 din 10.01.2019 - Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2019

Hotarare nr 2 din 10.01.2019 - Hotarare privind respingerea plangerii prealabile formulata de directorul executiv al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Arges impotriva Hotararii consiliului judetean nr. 293/07.12.2018

Hotarare nr 3 din 31.01.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 4 din 31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 5 din 31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr 6 din 31.01.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 7 din 31.01.2019 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe grade de dependenta, pentru persoanele varstnice internate în Caminul pentru Persoane Varstnice Mozaceni-Arges pentru anul 2019

Hotarare nr 8 din 31.01.2019 privind stabilirea contributiei persoanelor varstnice pentru acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Hotarare nr 9 din 31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru serviciul social cu cazare: Centrul de Tip Rezidential din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul in Dificultate Rucar, aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr 10 din 31.01.2019 privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Arges la bugetul Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia, pe anul 2019

Hotarare nr 11 din 31.01.2019 privind aprobarea cotizatiei pentru Asociatia Internationala a Regiunilor Francofone pe anul 2019

Hotarare nr 12 din 31.01.2019 privind aprobarea platii cotizatiei catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din România, pe anul 2019

Hotarare nr 13 din 31.01.2019 privind incheierea unui Protocol - cadru de colaborare intre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Universitatea din Pitesti

Hotarare nr 14 din 31.01.2019 privind incheierea Protocolului de colaborare intre Ministerul Economiei, Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Institutia Prefectului - Judetul Arges

Hotarare nr 15 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges incepand cu data de 01.01.2019

Hotarare nr 16 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges incepand cu data de 01.01.2019

Hotarare nr 17 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges incepand cu data de 01.01.2019

Hotarare nr 18 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont-Arges incepand cu data de 01.01.2019

Hotarare nr 19 din 31.01.2019 privind stabilirea salariului de baza pentru Directorul General al Serviciului Public Judetean de Paza si Ordine Arges

Hotarare nr 20 din 31.01.2019 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Acordul Colectiv de Munca nr. 17664/7/30.10.2018

Hotarare nr 21 din 31.01.2019 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul Colectiv de Munca nr.17660/7/30.10.2018

Hotarare nr 22 din 31.01.2019 privind numirea a 4 (patru) membri in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. pentru un mandat de 4 ani (2019-2023)

Hotarare nr 23 din 31.01.2019 privind numirea unui membru in Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.

Hotarare nr 24 din 31.01.2019 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr 25 din 31.01.2019 privind inchirierea unui spatiu cu destinatie de activitate comerciala situat in incinta Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Hotarare nr 26 din 31.01.2019 privind darea in administrare Consiliului Local al Comunei Babana a unor tronsoane ale drumului judetean DJ 731B, in vederea modernizarii, intretinerii si deszapezirii

Hotarare nr 27 din 31.01.2019 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr 28 din 31.01.2019 privind aprobarea Actului aditional nr. 6 la Contractul de administrare nr. 13938/01.11.2010/ - 2739/02.11.2010 incheiat intre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr 29 din 05.02.2019 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 174/07.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPESTI- IZVORU- RECEA- CORNATEL – VULPESTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPESTI, IZVORU, RECEA, BUZOESTI, JUD. ARGES", a D.A.L.I., a cheltuielilor legate de proiect, a Acordului de parteneriat cu UAT-urile Popesti, Izvoru, Recea, Buzoesti si a Acordului de colaborare incheiat intre Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea si Judetul Arges in etapa de depunere si verificare a proiectului tehnic ulterior semnarii contractului de finantare

Hotarare nr 30 din 05.02.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 305/17.12.2018 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A., pentru anul 2019