HOTARARI DE CONSILIU, ANUL 2013

Hotarare nr.1 din 30.01.2013 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr.2 din 30.01.2013 privind inchirierea unor imobile apartinand domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr.3 din 30.01.2013 privind darea in folosinta gratuita catre A.D.I. Servsal Arges a utilajelor si containerelor achizitionate de catre Consiliul Judetean Arges pentru derularea proiectului „Managementul integrat al deseurilor solide în judesul Arges"

Hotarare nr. 4 din 30.01.2013 privind aprobarea calendarului principalelor activitati si manifestari cultural-artistice, stiintifice, sportive si sociale pe anul 2013, ce vor fi organizate si sprijinite de Consiliul Judetean Arges si institutiile subordonate, precum si a nomenclatorului de materiale ce vor sustine aceste activitati

Hotarare nr. 5 din 30.01.2013 privind participarea Consiliului Judetean Arges la proiectul Comenius Regio «Tineri activi intr-o Europa unita/ Active youth in United Europe »

Hotarare nr. 6 din 30.01.2013 privind participarea Consiliului Judetean Arges la proiectul Comenius Regio « Diversitate pentru educatia cu nevoi speciale/ Diversity for special needs education »

Hotarare nr. 7 din 30.01.2013 privind participarea Consiliului Judetean Arges la proiectul Leonardo da Vinci "Analiza Practicii ECVET în Europa/Analyzing ECVET Practices in Europe"

Hotarare nr. 8 din 30.01.2013 privind asocierea dintre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Asociatia « Arges Solidaire » in vederea coordonarii parteneriatului cu departamentul Savoia, Franta

Hotarare nr. 9 din 30.01.2013 privind aprobarea Conventiei de parteneriat dintre Consiliul Judetean Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Primaria municipiului Curtea de Arges si Fundatia Umanitara de Orientare si Integrare Sociala "HAND-ROM"

Hotarare nr. 10 din 30.01.2013 privind aprobarea Conventiei de parteneriat dintre Consiliul Judetean Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Fundatia „Copii in dificultate"

Hotarare nr. 11 din 30.01.2013 privind cofinantarea proiectului „Achizitie echipamente specifice pentru imbunatatirea capacitatii si calitatii sistemului de interventie in situatii de urgenta si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta si a primului ajutor calificat, in Regiunea Sud Muntenia- etapa a II-a", prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Situatii de Urgenta Sud Muntenia"

Hotarare nr. 12 din 30.01.2013 privind aprobarea cuantumului cotizatiei judetului Arges pe anul 2013 pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Situatii de Urgenta Sud Muntenia"

Hotarare nr. 13 din 30.01.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2013 al Directiei Judetene pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 14 din 30.01.2013 privind reintregirea excedentului anului precedent cu sumele repartizate din acesta in cursul anului 2012

Hotarare nr. 15 din 30.01.2013 privind aprobarea parteneriatului dintre Asociatia "Sprijin pentru Viata" si Consiliul Judetean Arges pentru proiectul "Reinsertia profesionala a persoanelor inactive pe piata muncii prin servicii de consiliere, formare profesionala si orientare in cariera" – proiect finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Hotarare nr. 16 din 30.01.2013 privind revocarea Hotararii C.J. Arges nr. 55/28.03.2012, precum si a punctului 1 din anexa la Hotararea C.J. Arges nr. 9/28.01.2010

Hotarare nr. 17 din 30.01.2013 privind aprobarea cofinantarii proiectului ,,Centru Europe Direct-Arges", pe anul 2013

Hotarare nr. 18 din 30.01.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Judetean de Paza si Ordine Arges

Hotarare nr. 19 din 30.01.2013 privind privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului Arges

Hotarare nr. 20 din 30.01.2013 privind aprobarea unor imputerniciri

Hotarare nr. 21 din 13.02.2013 privind modificarea si completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr. 22 din 13.02.2013 privind darea in administrare a spatiilor in care functioneza Spitalul Orasenesc „Sf. Spiridon" Mioveni si Spitalul de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr. 23 din 28.02.2013 privind incetarea de drept a mandatului doamnei consilier judetean Paul Luminita

Hotarare nr. 24 din 28.02.2013 privind incetarea de drept a mandatului doamnei consilier judetean Stocheci Cristina

Hotarare nr. 25 din 28.02.2013 privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei Dobrea Maria

Hotarare nr. 26 din 28.02.2013 privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Vasilescu Mihail

Hotarare nr. 27 din 28.02.2013 privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Vladau Daniel

Hotarare nr. 28 din 28.02.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 29 din 28.02.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 30 din 28.02.2013 privind aprobarea statului de functii si Regulamentul de organizare si functionare ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 31 din 28.02.2013 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 32 din 28.02.2013 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 33 din 28.02.2013 privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizarii masurilor si actiunilor cuprinse in Programul integrat de gestionare a calitatii aerului in judetul Arges, pentru anul 2012

Hotarare nr. 34 din 28.02.2013 privind aprobarea reesalonarii finantarii cotei de 2% din valoarea eligibila a Proiectului Regional "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges" pentru perioada 2013-2015

Hotarare nr. 35 din 28.02.2013 privind desemnarea consilierilor judeteni ca membri in comisiile Ansamblului Regiunilor Europene

Hotarare nr. 36 din 28.02.2013 privind aprobarea derularii Programului Eurodyssee in anul 2013 si a bugetului necesar

Hotarare nr. 37 din 28.02.2013 privind alocarea unui fond destinat activitatilor de tineret si organizarea unui concurs de proiecte pentru tineret, in anul 2013

Hotarare nr. 38 din 28.02.2013 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 39 din 28.02.2013 privind aprobarea nivelului redeventei pentru spatiile cu destinatie de cabinete medicale si activitati conexe actului medical concesionate potrivit prevederilor H.G. nr. 884/2004

Hotarare nr. 40 din 28.02.2013 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 41 din 28.02.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr. 42 din 22.03.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr. 43 din 22.03.2013 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Camerei Agricole a Judetului Arges

Hotarare nr. 44 din 22.03.2013 privind modificarea si completarea Anexei 3 la Hotararea consiliului judetean nr. 42/24.03.2010

Hotarare nr. 45 din 22.03.2013 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 46 din 22.03.2013 privind inchirierea unui spatiu disponibil cu destinatie de activitati comerciale situat in incinta Teatrului „Al. Davila" Pitesti

Hotarare nr. 47 din 22.03.2013 privind desemnarea reprezentatilor Consiliului Judetean Arges in Consiliile de administratie ale spitalelor din reteaua proprie a Consiliului Judetean Arges si atributiile ce revin acestora

Hotarare nr. 48 din 22.03.2013 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 49 din 22.03.2013 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Caminului pentru persoane varstnice Mozaceni

Hotarare nr. 50 din 22.03.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A., pe anul 2013

Hotarare nr. 51 din 22.03.2013 privind aprobarea ,,Programului de lucrari de investitii si reparatii infrastructura rutiera la nivelul judetului Arges, avand ca sursa de finantare bugetul local pe anul 2013" si previziunile pentru perioada 2014-2016

Hotarare nr. 52 din 22.03.2013 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges RA a unui imobil

Hotarare nr. 53 din 22.03.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 54 din 22.03.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A., pe anul 2013

Hotarare nr. 55 din 22.03.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges pe anul 2013 si estimarile pe anii 2014-2016

Hotarare nr. 56 din 22.03.2013 privind darea in folosinta gratuita Spitalului de Boli Cronice Calinesti a unui imobil

Hotarare nr. 57 din 22.03.2013 pentru modificarea si completarea anexei 2 la HCJ nr.108/19.12.2012 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. in anul 2013

Hotarare nr. 58 din 24.04.2013 privind modificarea si completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr. 59 din 24.04.2013 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea unei majorari salariale de pana la 25 de clase de salarizare suplimentare, persoanelor nominalizate in echipele de proiect finantate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile

Hotarare nr. 60 din 24.04.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 61 din 24.04.2013 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice in vederea ocuparii functiei de administrator public la nivelul Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 62 din 24.04.2013 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 63 din 24.04.2013 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr. 64 din 24.04.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr. 65 din 24.04.2013 pentru modificarea si completarea HCJ nr. 28/27.02.2012 privind unele masuri de organizare a activitatii Caminelor pentru persoane varstnice din subordinea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 66 din 24.04.2013 privind modificarea si completarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism

Hotarare nr. 67 din 24.04.2013 privind darea în administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges a unui imobil

Hotarare nr. 68 din 24.04.2013 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 69 din 24.04.2013 privind darea în folosinta gratuita Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti a unui spatiu, aflat in domeniul public al judetului Arges, pentru amenajarea arhivei

Hotarare nr. 70 din 24.04.2013 privind darea în administrare SC Termo Calor Confort SA Pitesti a unui spatiu aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 71 din 24.04.2013 privind participarea Consiliului Judetean Arges in calitate de partener in proiectul „Serile Lipatti, editia a II-a"

Hotarare nr. 72 din 24.04.2013 privind participarea Scolii Populare de Arte si Meserii la proiectul „Muzica nu se pierde in translatie"

Hotarare nr. 73 din 24.04.2013 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 74 din 24.04.2013 pentru modificarea si completarea componentei Comisiei Judetene pentru Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 75 din 24.04.2013 privind aprobarea organigramei si statelor de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, pe anul 2013

Hotarare nr. 76 din 24.04.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, pe anul 2013

Hotarare nr. 77 din 24.04.2013 privind aprobarea incheierii Conventiei de colaborare dintre Consiliul Judetean Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Asociatia Handicapatilor Neuromotor Arges

Hotarare nr. 78 din 24.04.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Judetene pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 79 din 24.04.2013 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A

Hotarare nr. 80 din 24.04.2013 privind modificarea si completarea Comisiei Tehnico – Economice constituita la nivelul Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 81 din 24.04.2013 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 82 din 24.04.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr. 83 din 24.04.2013 privind aprobarea reesalonarii finantarii cotei de 6,5% din valoarea cheltuielilor neeligibile a Proiectului Regional "Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges" pentru perioada 2013-2015

Hotarare nr. 84 din 24.04.2013 privind asigurarea cofinantarii proiectului "Reabilitare, Modernizare si Extindere Pavilion Cantina si Birouri", al carui beneficiar este Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Suici si finantator Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice

Hotarare nr. 85 din 24.04.2013 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Amenajarea Complexului Muzeal Golesti – reabilitare, conservare si punere in valoare"

Hotarare nr. 86 din 24.04.2013 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri R.A. a drumurilor turistice DJ 730 (Dambovicioara - Ciocanu) si DJ 734 (Leresti - Voina) reabilitate prin Programul Operational Regional, Axa 2

Hotarare nr. 87 din 24.04.2013 privind prelungirea parteneriatului dintre Consiliul Judetean Arges, prin Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica si Inspectoratul de Politie al Judetului Arges in vederea implementarii proiectului "Cresterea calitatii serviciului politienesc in mediul rural

Hotarare nr. 88 din 23.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 89 din 23.05.2013 privind aprobarea contului anual de executie bugetara al Consiliului Judetean Arges, pe anul 2012 si executia bugetara pe trimestrul I 2013

Hotarare nr. 90 din 23.05.2013 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges, pe anul 2013

Hotarare nr. 91 din 23.05.2013 privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 92 din 23.05.2013 privind aprobarea situatiilor financiare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A la 31.12.2012

Hotarare nr. 93 din 23.05.2013 privind aprobarea situatiilor financiare ale Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. la 31.12.2012

Hotarare nr. 94 din 23.05.2013 privind aprobarea cofinantarii proiectelor de tineret, sesiunea I 2013

Hotarare nr. 95 din 18.06.2013 privind aprobarea Documentatiei pentru proiectare si executie – Tronson C (tronson calamitat) - „Modernizare DJ 703I: Musatesti (DN 73C) – Bradulet – Bradetu – Poienile Valsanului in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, L=24,778 km"

Hotarare nr. 96 din 18.06.2013 privind aprobarea intocmirii Proiectului Tehnic aferent cererii de finantare "Dezvoltarea infrastructurii generale si specifice activitatilor de turism din zona turistica Lacul Vidraru Cumpana" - etapa I

Hotarare nr. 97 din 18.06.2013 privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Arges

Hotarare nr. 98 din 18.06.2013 privind inchirierea unor spatii disponibile, cu destinatia de activitati medicale, situate in incinta Policlinicii II - Pitesti

Hotarare nr. 99 din 18.06.2013 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges RA a unor terenuri afectate de parcari, alei si trotuare, aflate in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr. 100 din 18.06.2013 privind solicitarea transmiterii unor imobile din domeniul public al Statului Roman si din administrarea Ministerului Tineretului si Sportului in domeniul public al Judetului Arges si in administrarea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 101 din 18.06.2013 privind aprobarea aderarii Comunei Poiana Lacului la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "SERVSAL" Arges

Hotarare nr. 102 din 18.06.2013 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges, pe anul 2013

Hotarare nr. 103 din 18.06.2013 privind aprobarea asocierii Judetului Arges cu alte unitati administrativ-teritoriale, societati comerciale si asociatii in vederea infiintarii Asociatiei "Parteneriat pentru Investitii Teritoriale Integrate Arges"

Hotarare nr. 104 din 18.06.2013 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges

Hotarare nr. 105 din 18.06.2013 privind modificarea Hotararii nr. 49/29.09.2012 privind majorarea patrimoniului A.D.I. Molivisu

Hotarare nr. 106 din 18.06.2013 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 107 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 108 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeului Judetean Arges

Hotarare nr. 109 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Bibliotecii Judetene „Dinicu Golescu" Arges

Hotarare nr. 110 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Hotarare nr. 111 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului „Al. Davila" Pitesti

Hotarare nr. 112 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului pentru Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale Arges

Hotarare nr. 113 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Centrului de Cultura Bratianu

Hotarare nr. 114 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr. 115 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 116 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Camerei Agricole a Judetului Arges

Hotarare nr. 117 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Salvamont Arges

Hotarare nr. 118 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 119 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei si statelor de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, pe anul 2013

Hotarare nr. 120 din 25.07.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public de Paza si Ordine Arges

Hotarare nr. 121 din 25.07.2013 privind organizarea ciclului de manifestari cultural – artistice si stiintifice „Sarbatorile Argesului si Muscelului", in anul 2013

Hotarare nr. 122 din 25.07.2013 privind mandatarea Presedintelui Consiliului Judetean Arges pentru semnarea documentelor aprobate de ADIA

Hotarare nr. 123 din 25.07.2013 privind aprobarea Monografiei economico-militare a judetului Arges

Hotarare nr. 124 din 25.07.2013 privind asocierea dintre judetul Arges si comuna Priboieni in vederea cofinantarii proiectului „Controlul integrat al poluarii cu nutrienti"

Hotarare nr. 125 din 25.07.2013 privind suplimentarea sumei prevazute ca justa despagubire aprobata prin Hotararea consiliului judetean nr. 17/27.02.2009 privind declansarea procedurilor de expropriere pentru imobilul ce constituie amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Drum judetean aferent podului Cateasca", modificata si completata

Hotarare nr. 126 din 25.07.2013 privind darea in administrare Centrului Scolar de Educatie Incluziva Sf. Nicolae Campulung Muscel, aflat in subordinea C.J. Arges, a imobilului aferent aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 127 din 25.07.2013 privind completarea inventarului domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 128 din 25.07.2013 privind atribuirea noului amplasament pentru realizarea obiectivului de investitii "Complex de 2 locuinte protejate de tip familial Campulung"

Hotarare nr. 129 din 25.07.2013 privind asigurarea cofinantarii obiectivului de investitii "Complex de 2 locuinte protejate de tip familial Campulung"

Hotarare nr. 130 din 25.07.2013 privind infiintarea "Complexului de locuinte protejate Buzoesti"

Hotarare nr. 131 din 25.07.2013 privind infiintarea "Complexului de locuinte protejate Tigveni"

Hotarare nr. 132 din 25.07.2013 privind infiintarea "Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Calinesti"

Hotarare nr. 133 din 25.07.2013 privind infiintarea "Complexului de servicii pentru persoane cu dizabilitati Vulturesti"

Hotarare nr. 134 din 25.07.2013 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges, pe anul 2013

Hotarare nr. 135 din 25.07.2013 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 96/19.12.2012

Hotarare nr. 136 din 25.07.2013 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului "Modernizare DJ 703I: Musatesti (DN 73 C) – Bradulet – Bradetu – Poienile Valsanului in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, L=24,778 km", cod SMIS 1131.

Hotarare nr. 137 din 25.07.2013 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul "Instalatie Panouri Solare U.A.M.S. Suici 2012" din Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Suici si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 138 din 25.07.2013 privind aprobarea intretinerii vara-iarna a obiectivelor de infrastructura rutiera finantate din fonduri europene pentru judetul Arges

Hotarare nr. 139 din 25.07.2013 privind initierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 68/2008

Hotarare nr. 140 din 25.07.2013 privind derularea Programului „Primul Ghiozdan" pentru anul scolar 2013 – 2014 in Judetul Arges

Hotarare nr. 141 din 02.08.2013 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges, pe anul 2013

Hotarare nr. 142 din 02.08.2013 privind asocierea dintre judetul Arges si unele unitati administrativ-teritoriale in vederea realizarii obiectivelor infrastructura drumuri

Hotarare nr. 143 din 21.08.2013 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietelor de sarcini pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 144 din 21.08.2013 pentru modificarea Hotarârii Consiliului Judetean Arges nr.102/19.12.2012

Hotarare nr. 145 din 21.08.2013 privind aprobarea cofinantarii proiectelor de tineret Sesiunea a II – a, 2013

Hotarare nr. 146 din 21.08.2013 privind asigurarea cofinantarii proiectului "Arta si traditie populara româneasca-Mestesugurile, o poarta spre viitor"

Hotarare nr. 147 din 21.08.2013 privind asocierea dintre Consiliul Judetean Arges si Comunele Bughea de Sus Aninoasa si Stefan cel Mare in vederea infiintarii unor sectii externe de mestesuguri ale Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr. 148 din 21.08.2013 privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda distinctia "Fiu/Fiica al/a Argesului" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VII-a, 2013

Hotarare nr. 149 din 21.08.2013 privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda titlul "Cetatean de Onoare al judetului Arges" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VII-a, 2013

Hotarare nr. 150 din 21.08.2013 privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda „Diploma de Excelenta" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VII-a, 2013

Hotarare nr. 151 din 21.08.2013 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2013

Hotarare nr. 152 din 21.08.2013 privind inchirierea unor spatii situate in incinta Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 153 din 21.08.2013 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 154 din 21.08.2013 privind modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 104/18.06.2013

Hotarare nr. 155 din 21.08.2013 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges

Hotarare nr. 156 din 21.08.2013 privind aprobarea planului de scolarizare al Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti pentru anul scolar 2013 -2014

Hotarare nr. 157 din 27.08.2013 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea consiliului judetean nr.148/21.08.2013 privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda distinctia "Fiu/Fiica al/a Argesului" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VII-a, 2013

Hotarare nr. 158 din 27.08.2013 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea consiliului judetean nr.149/21.08.2013 privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda titlul "Cetatean de Onoare al judetului Arges" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VII-a, 2013

Hotarare nr. 159 din 27.08.2013 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea consiliului judetean nr.150/21.08.2013 privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda „Diploma de Excelenta" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VII-a, 2013

Hotarare nr. 160 din 24.09.2013 privind aprobarea Planului de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges, pentru iarna 2013 - 2014

Hotarare nr. 161 din 24.09.2013 privind transmiterea unui sector de drum de interes national din domeniul public al statului si din administrarea Departamentului Pentru Proiecte de Infrastructura si Investitii Straine, în domeniul public al judetului Arges si în administrarea Consiliului Judetean Arges, declasarea acestuia din drum de interes national si încadrarea în categoria functionala a drumurilor de interes local a sectorului de drum national "DN 7D de la km 0+000 la km 29+800"

Hotarare nr. 162 din 24.09.2013 privind aprobarea ,,Programului actualizat cu lucrari de investitii si reparatii infrastructura rutiera la nivelul judetului Arges pe anul 2013" si previziunile pentru perioada 2014-2016

Hotarare nr. 163 din 24.09.2013 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 164 din 24.09.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014 al Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 165 din 24.09.2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 166 din 24.09.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014 al Camerei Agricole a judetului Arges

Hotarare nr. 167 din 24.09.2013 privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2014 al DGASPC Arges

Hotarare nr. 168 din 24.09.2013 privind modificarea statului de functii si organigramei "Complexului de locuinte protejate Buzoesti" si a Hotarârii nr. 130/2013 a Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 169 din 24.09.2013 privind modificarea statului de functii si organigramei "Complexului de locuinte protejate Tigveni" si a Hotarârii nr. 131/2013 a Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 170 din 24.09.2013 privind modificarea statului de functii si organigramei "Complexului de servicii pentru persoane cu dizabilitati Vulturesti" si a Hotarârii nr. 133/2013 a Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 171 din 24.09.2013 privind aprobarea organigramei Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, pe anul 2013

Hotarare nr. 172 din 24.09.2013 privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al judetului Arges

Hotarare nr. 173 din 24.09.2013 privind trecerea unor mijloace fixe din domeniul public in domeniul privat al judetului Arges in vederea scoaterii din functiune si casarii

Hotarare nr. 174 din 24.09.2013 pentru modificarea Anexei la Hotararea nr. 5/27.01.2011 privind completarea domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 175 din 24.09.2013 privind aprobarea Metodologiei de vanzare a spatiilor cu destinatie de cabinete medicale conform OUG nr.68/2008 si a Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de vanzare si de contestatie

Hotarare nr. 176 din 24.09.2013 privind aprobarea acordarii burselor sociale pentru elevii si studentii din anul scolar/universitar 2013 – 2014

Hotarare nr. 177 din 24.09.2013 privind asigurarea cofinantarii proiectului "Interferente Cultural Istorice"

Hotarare nr. 178 din 24.09.2013 privind implementarea proiectului „Diversitate pentru educatia cu nevoi speciale/Diversity for special needs education"

Hotarare nr. 179 din 24.09.2013 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Bibliotecii Judetene „Dinicu Golescu" Arges

Hotarare nr. 180 din 24.09.2013 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Hotarare nr. 181 din 24.09.2013 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Muzeului Judetean Arges

Hotarare nr. 182 din 24.09.2013 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului pentru Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale Arges

Hotarare nr. 183 din 24.09.2013 privind aprobarea cheltuielilor ce constituie participarea judetului Arges la finantarea proiectului ,,Achizitie echipamente pentru interventii de urgenta în conditii de iarna (autofreze de zapada), în Regiunea Sud Muntenia", precum si a activitatilor pe care le va desfasura judetul Arges pentru implementarea proiectului

Hotarare nr. 184 din 24.09.2013 privind aprobarea Planului de analiza si acoperire a riscurilor privind inzapezirile identificate la nivelul judetului Arges

Hotarare nr. 185 din 24.09.2013 privind aprobarea Devizului General revizuit, aferent proiectului „Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges, etapa II"

Hotarare nr. 186 din 24.09.2013 privind organizarea Festivalului international de muzica usoara « Vasile Veselovski »

Hotarare nr. 187 din 24.09.2013 privind asocierea dintre Consiliul Judetean Arges si Comuna Priboieni in vederea infiintarii unei sectii externe de mestesuguri a Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr. 188 din 24.09.2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL pe anul 2013

Hotarare nr. 189 din 24.09.2013 privind aprobarea executiei bugetare pe semestrul I 2013 pentru activitatea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 190 din 24.09.2013 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2013

Hotarare nr. 191 din 24.09.2013 privind aprobarea Actului Constitutiv si Statutului asociatiei „Parteneriat pentru Investitii Teritoriale Integrate Arges"

Hotarare nr. 192 din 24.09.2013 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare si desfasurare a evaluarii managementului la institutiile de cultura din subordinea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 193 din 14.10.2013 privind aprobarea Strategiei de Sanatate a Judetului Arges 2013-2018

Hotarare nr. 194 din 14.10.2013 privind validarea rezultatului concursului pentru ocuparea functiei de medic sef sectie Anestezie Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 195 din 14.10.2013 privind acordul de solicitare a preluarii in administrare a unor imobile situate in Municipiul Pitesti, aflate in domeniul public al Statului Român

Hotarare nr. 196 din 14.10.2013 privind solicitarea transmiterii unui imobil situat in Municipiul Pitesti, B-dul Republicii, bloc E3c

Hotarare nr. 197 din 14.10.2013 privind schimbarea titulaturii Muzeului Viticulturii si Pomiculturii – Golesti in Muzeul National al Viticulturii si Pomiculturii - Golesti

Hotarare nr. 198 din 14.10.2013 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului „Dezvoltarea infrastructurii generale si specifice activitatilor de turism din zona turistica Lacul Vidraru-Cumpana"

Hotarare nr. 199 din 14.10.2013 privind aprobarea Actului aditional nr. 1 la Acordul de parteneriat incheiat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges si Unitatea Administrativ Teritoriala comuna Arefu in vederea derularii proiectului „Dezvoltarea infrastructurii generale si specifice activitatilor de turism din zona turistica Lacul Vidraru-Cumpana"

Hotarare nr. 200 din 14.10.2013 privind aprobarea cuantumului indemnizatiei de sedinta pentru membrii Comisiei pentru protectia copilului Arges

Hotarare nr. 201 din 28.10.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 202 din 28.10.2013 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 203 din 28.10.2013 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A

Hotarare nr. 204 din 28.10.2013 privind aprobarea retelei scolare a invatamantului special liceal/postliceal din judetul Arges pentru anul scolar 2013-2014

Hotarare nr. 205 din 28.10.2013 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Muzeului Judetean Arges

Hotarare nr. 206 din 28.10.2013 privind modificarea si completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr. 207 din 28.10.2013 privind aprobarea parteneriatului dintre Inspectoratul de Politie Judetean Arges si Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Arges in vederea implementarii proiectului "Operationalizarea serviciului certificatelor de cazier judiciar, la sediile politiilor municipale/orasenesti din judetul Arges"

Hotarare nr. 208 din 28.10.2013 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 209 din 28.10.2013 privind inchirierea unor spatii disponibile, cu destinatia de activitatii medicale, situate in incinta Policlinicii II - Pitesti

Hotarare nr. 210 din 28.10.2013 privind darea în folosinta gratuita a imobilelor in care functioneaza Serviciul Judetean de Ambulanta in Municipiul Pitesti si comunele Domnesti si Mozaceni

Hotarare nr. 211 din 28.10.2013 privind aderarea judetului Arges la Conventia primarilor - initiativa Comisiei Europene

Hotarare nr. 212 din 28.10.2013 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judetean Arges si Consiliul Judetean Dambovita

Hotarare nr. 213 din 28.10.2013 privind suplimentarea sumei alocate proiectului „Infiintarea unor loturi demonstrative cu livezi de inalta valoare biologica si comerciala, premisa pentru refacerea principalelor bazine pomicole ale judetului Arges si studiul conditiilor necesare valorificarii productiei de fructe"

Hotarare nr. 214 din 28.10.2013 privind acordarea de sprijn financiar pentru unitatile de cult apartinând cultelor religioase

Hotarare nr. 215 din 28.10.2013 privind aprobarea actualizarii cuantumului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2014

Hotarare nr. 216 din 28.10.2013 privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale a judetului Arges pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara - Molivisu

Hotarare nr. 217 din 28.10.2013 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2013

Hotarare nr. 218 din 28.10.2013 privind aprobarea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Arges pe anul 2014

Hotarare nr. 219 din 28.10.2013 privind validarea rezultatului concursului pentru ocuparea functiei de medic sef sectie Oncologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 220 din 28.10.2013 privind transmiterea fara plata a unor mijloace fixe din domeniul privat al judetului Arges in domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale care le au in folosinta

Hotarare nr. 221 din 28.10.2013 privind aprobarea participarii Judetului Arges la Programul de stimulare a înnoirii parcului auto national – programul rabla 2013, in vederea achizitionarii unor autoturisme prin acest program, de catre Consiliul Judetean Arges

Hotarare nr. 222 din 26.11.2013 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 223 din 26.11.2013 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea aprobat prin Hotararea consiliului judetean nr. 64/24.04.2013

Hotarare nr. 224 din 26.11.2013 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea aprobat prin Hotararea consiliului judetean nr. 64/24.04.2013

Hotarare nr. 225 din 26.11.2013 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale Complexului de Servicii pentru Copii cu Dizabilitati Campulung

Hotarare nr. 226 din 26.11.2013 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale Complexului de Servicii pentru Copii cu Dizabilitati Costesti

Hotarare nr. 227 din 26.11.2013 privind actualizarea organigramei Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 228 din 26.11.2013 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietelor de sarcini pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 229 din 26.11.2013 privind constituirea unei comisii pentru inventarierea arhivei de la S.C. Proiect Arges

Hotarare nr. 230 din 26.11.2013 privind aprobarea Actului Aditional la Contractul de Administrare incheiat intre judetul Arges si Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A

Hotarare nr. 231 din 26.11.2013 privind suplimentarea numarului de burse sociale aprobat prin Hotararea consiliului judetean nr. 176/24.09.2013

Hotarare nr. 232 din 26.11.2013 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie la Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges RA

Hotarare nr. 233 din 26.11.2013 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2013

Hotarare nr. 234 din 26.11.2013 privind darea in administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al judetului Arges RA a unui bun mobil

Hotarare nr. 235 din 26.11.2013 privind transmiterea fara plata Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a unui bun mobil

Hotarare nr. 236 din 26.11.2013 privind prelungirea contractelor de management ale managerilor unitatilor sanitare

Hotarare nr. 237 din 26.11.2013 privind organizarea manifestarilor cultural – artistice traditionale in perioada sarbatorilor de iarna, pentru anul 2013

Hotarare nr. 238 din 26.11.2013 privind aprobarea ,,Programului actualizat cu lucrari de investitii si reparatii infrastructura rutiera la nivelul judetului Arges pe anul 2013" si previziunile pentru perioada 2014-2016

Hotarare nr. 239 din 26.11.2013 privind asocierea dintre Judetul Arges si Comuna Nucsoara in vederea executarii obiectivului „Reabilitare pod peste Raul Doamnei si drum acces - punctul Islaz Sboghitesti" in comuna Nucsoara, judetul Arges"

Hotarare nr. 240 din 26.11.2013 privind modificarea Anexei la Hotararea consiliului judetean nr. 214/28.10.2013

Hotarare nr. 241 din 11.12.2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 la nivelul Judetului Arges

Hotarare nr. 242 din 19.12.2013 privind aprobarea modificarii statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf.Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 243 din 19.12.2013 privind aprobarea modificarii statului de functii al Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 244 din 19.12.2013 privind aprobarea modificarii organigramei si statului de functii ale Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 245 din 19.12.2013 privind validarea rezultatelor examenului pentru ocuparea functiilor de Sef sectie pediatrie I, Sef sectie pediatrie III, Sef sectie pediatrie IV si Sef laborator analize medicale la Spitalul de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr. 246 din 19.12.2013 privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate in vederea eliberarii licentelor de traseu pentru traseele din Programul judetean de transport persoane prin curse regulate cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019

Hotarare nr. 247 din 19.12.2013 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges

Hotarare nr. 248 din 19.12.2013 privind darea în folosinta gratuita Institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Pitesti, a unui spatiu aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 249 din 19.12.2013 privind inchirierea unor spatii disponibile situate in incinta Spitalului de Pediatrie Pitesti, aflate in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 250 din 19.12.2013 privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru persoanele institutionalizate la Caminul pentru persoane varstnice Mozaceni

Hotarare nr. 251 din 19.12.2013 privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru beneficiarii institutiilor de asistenta sociala pentru copii

Hotarare nr. 253 din 19.12.2013 privind aprobarea Conventiei de parteneriat dintre Consiliul Judetean Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Fundatia „Copii in dificultate"

Hotarare nr. 254 din 19.12.2013 privind aprobarea Conventiei de parteneriat dintre Consiliul Judetean Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Primaria Albestii de Arges si Asociatia „Lasa-ma sa-ti aud glasul - Curtea de Arges"

Hotarare nr. 255 din 19.12.2013 privind aprobarea Contractului de asociere dintre Fundatia SERA Romania, Consiliul Judetean Arges si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, in vederea construirii si amenajarii unei case de tip familial

Hotarare nr. 256 din 19.12.2013 privind aprobarea "Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul judetului Arges pentru perioada 2014-2020"

Hotarare nr. 257 din 19.12.2013 privind schimbarea denumirii, modificarea organigramei si statului de functii ale Centrului de Recuperare si Reabilitare pentru Persoane cu Handicap Vulturesti

Hotarare nr. 258 din 19.12.2013 privind aprobarea modificarii organigramei Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 259 din 19.12.2013 privind prelungirea acordului de parteneriat incheiat intre D.G.A.S.P.C. Arges, A.T.O.P., Inspectoratul de Politie al judetului Arges si Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges

Hotarare nr. 260 din 19.12.2013 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges, pe anul 2013

Hotarare nr. 261 din 19.12.2013 privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2014

Hotarare nr. 262 din 19.12.2013 privind aderarea Judetului Arges, prin Consiliul Judetean Arges la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Valea Argeselului-Muscelului 2013