Statutul Unităţii Administrativ-Teritoriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotărârile autorităţii deliberative
Hotarari de Consiliu
Hotarari de Consiliu, anul 2024 Hotarari de Consiliu, anul 2023 Hotarari de Consiliu, anul 2022 Hotarari de Consiliu, anul 2021
Hotărârea nr. 55 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Băbana pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 56 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Cotmeana pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 57 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Leordeni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 58 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Căteasca pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 59 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Drăganu pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 60 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Asociația "GAL MUSCEL" pentru anul 2021 Hotărârea nr. 61 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind aprobarea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora conform H.G nr. 18/2021 Hotărârea nr. 62 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș Hotărârea nr. 63 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești Hotărârea nr. 64 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I" Costești Hotărârea nr. 65 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 66 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 67 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în pericol pe raza județului Argeș, pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost Hotărârea nr. 68 din data 25 martie 2021 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 22/25.11.2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Consiliile de Administrație ale spitalelor din rețeaua proprie a Consiliului Județean Argeș, precum și aprobarea atribuțiilor Consiliilor de Administrație Hotărârea nr. 69 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 703 B Costeşti (DN 65A) – Şerbăneşti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costeşti şi Rociu" Hotărârea nr. 70 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Leordeni, pe o perioadă de 5 ani asupra zonei de siguranță de o parte și de cealaltă a drumului județean DJ 703B, de la km 88+289 la km 89+209, în vederea accesării de Fonduri Europene pentru modernizare Hotărârea nr. 71 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Leordeni, pe o perioadă de 5 ani asupra zonei de siguranță de o parte și de cealaltă a drumului județean DJ 702C, de la km 0+00 la km 3+986, în vederea accesării de Fonduri Europene pentru modernizare Hotărârea nr. 72 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Protocoalelor de folosință gratuită încheiate în baza Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 303/17.12.2018 Hotărârea nr. 73 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind trecerea unor părţi din imobilele terenuri aferente DJ 678A, 703I şi 703K din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Statului Hotărârea nr. 74 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind aprobarea reorganizării Centrului de Cultură"Dinu Lipatti" prin fuziune prin absorbție de către Muzeul Județean Argeș Hotărârea nr. 75 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind înregistrarea UAT Judeţul Argeş în Sistemul Naţional Electronic de Plată Online a Taxelor utilizând cardul bancar Hotărârea nr. 76 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeş R.A. Hotărârea nr. 77 din data 25 martie 2021 - Hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș și Asociația pentru Asistență Socială „Universul copiilor speciali" cu privire la susținerea acțiunilor întreprinse în cadrul perioadei de sustenabilitate a proiectului „Promovare și sprijin în scopul creșterii spiritului civic la nivelul județului Argeș" Hotărârea nr. 78 din data 12 aprilie 2021 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 228/29.09.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iașului - Argeș" Hotărârea nr. 79 din data 12 aprilie 2021 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuție, pentru proiectul cu titlul „Creşterea eficienţei energetice a Spitalului de Recuperare Brădet", cod SMIS 114860, ulterior semnării contractului de lucrări Hotărârea nr. 80 din data 12 aprilie 2021 - Hotărâre privind asocierea la constituirea "ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC PITEȘTI" Hotărârea nr. 81 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 82 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfântul Andrei" Valea Iașului Hotărârea nr. 83 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 208/31.08.2017 Hotărârea nr. 84 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre privind desemnarea doamnei dr. Anci Ionescu ca reprezentant al asiguraților delegat de Consiliul Județean Argeș în Adunarea Reprezentanților Casei Naționale de Asigurări de Sănătate Hotărârea nr. 85 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre privind închiderea serviciului social Centrul rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi și respite – care, închiderea serviciului social Centrul de zi și recuperare pentru copii cu dizabilități și îngrijire la domiciliu din cadrul Centrului de copii Sf. Andrei Pitești, înființarea Casei de Tip Familial "Sf. Andrei" Valea Mare, cu sediul în orașul Ștefănești, sat Valea Mare Podgoria, str. Cavalerului nr. 2A, jud. Argeș, precum și aprobarea statului de funcții al Casei de Tip Familial "Sf. Andrei" Valea Mare Hotărârea nr. 86 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre privind închiderea serviciului social Centrul de zi din cadrul Complexului de Tip Familial Valea Mare și aprobarea Statului de funcții al Complexului de Tip Familial Valea Mare Hotărârea nr. 87 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre privind reorganizarea Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitești, prin închiderea Centrului de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi și respite-care, modificarea structurii organizatorice a Centrului de zi și recuperare pentru copii cu dizabilități, înființarea serviciului social Echipa mobilă pentru îngrijirea la domiciliu a copilului cu dizabilități, precum și aprobarea statului de funcții al Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitești Hotărârea nr. 88 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre privind reorganizarea Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate "Sf. Constantin și Elena" Pitești, prin închiderea Centrului de tip rezidenţial, mutarea Centrului de zi „Sf. Nicolae" Pitești în structura C.S.C.C.D. "Sf. Constantin și Elena" Pitești și schimbarea denumirii acestuia în Centrul de zi pentru orientarea, supravegherea şi sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, modificarea structurii organizatorice a Centrului de zi și a Centrului de consiliere și sprijin pentru părinți și copii, precum și aprobarea statului de funcții al Complexului de Servicii pentru Copilul în Dificultate „Sf. Constantin și Elena" Pitești Hotărârea nr. 89 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre privind mutarea serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Pitești(CSRNA), din clădirea situată în Municipiul Pitești, Cartier Trivale, Strada Victor Mărtoiu nr.1 unde se află în prezent, în clădirea aflată în Municipiul Pitești, Cartier Prundu, Bld. Petrochimistilor, nr. 18, care se va elibera în urma închiderii Centrului de copii Sf. Andrei Pitești Hotărârea nr. 90 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Lerești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 91 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre privind atribuirea în folosință cu titlu gratuit Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș a unui spațiu, situat în incinta "Palatului Administrativ" din Pitești, Piața Vasile Milea nr.1 Hotărârea nr. 92 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a spațiilor cu destinație "medicală/conexă actului medical, camera 1, camera 15, camera 16 și camera 17 - Cabinete Stomatologice împreună cu cota parte indiviză aferentă din spațiile comune" situate în cadrul Policlinicii Costești din Orașul Costești, Strada Pieții, nr. 5, Punct "Dispensar policlinic", județul Argeș Hotărârea nr. 93 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș cu U.A.T. Domnești, prin Consiliul Local al Comunei Domnești, în vederea continuării activității Centrului de Permanență Domnești, precum și aprobarea Protocolului de asociere Hotărârea nr. 94 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre privind numirea unui membru în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. Hotărârea nr. 95 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2020 pentru activitatea Județului Argeș Hotărârea nr. 96 din data 19 aprilie 2021 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2021 Hotărârea nr. 97 din data 26 aprilie 2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Argeș Hotărârea nr. 98 din data 26 aprilie 2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii al Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. Hotărârea nr. 99 din data 26 aprilie 2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Muzeului Județean Argeș asupra unor bunuri imobile și mobile Hotărârea nr. 100 din data 26 aprilie 2021 - Hotărâre privind aprobarea asocierii UAT Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș cu UAT Călinești, prin Consiliul Local al Comunei Călinești, în vederea înființării Centrului de Permanență Călinești, precum și aprobarea Protocolului de asociere Hotărârea nr. 101 din data 26 aprilie 2021 - Hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș cu U.A.T. Mozăceni, prin Consiliul Local al Comunei Mozăceni, în vederea continuării activității Centrului de Permanență Mozăceni, precum și aprobarea Protocolului de asociere Hotărârea nr. 102 din data 26 aprilie 2021 - Hotărâre privind aprobarea taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul 2022 Hotărârea nr. 103 din data 26 aprilie 2021 - Hotărâre privind transferul execuției de casă înregistrată de Centrul de Cultură "Dinu Lipatti" și actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2021 Hotărârea nr. 104 din data 26 aprilie 2021 - Hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Hotărârea nr. 105 din data 11 mai 2021 - Hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiție: "Instalație de rezervă de apă la secțiile exterioare la Spitalul Județean nr. 2 din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești", a Devizului general și a documentației tehnice aferente - faza Proiect Tehnic- Spitalul Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 106 din data 11 mai 2021 - Hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiție: "Instalație de rezervă de apă la secțiile exterioare Oncologie și Infecțioase la Spitalul Județean de Urgență Pitești", a Devizului general și a documentației tehnice aferente - faza Proiect Tehnic - Spitalul Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 107 din data 11 mai 2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 223/29.09.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Creșterea capacității Spitalului de Pediatrie Pitești de gestionare a crizei sanitare COVID-19" Hotărârea nr. 108 din data 11 mai 2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 225/29.09.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Dotarea Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria Vedea cu echipamente necesare (aparatură medicală și echipamente de protecție) pentru tratarea pacienților diagnosticați sau suspecți cu COVID 19" Hotărârea nr. 109 din data 11 mai 2021 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef de secție la Secția Obstetrică și Ginecologie I din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 110 din data 11 mai 2021 - Hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de acordare a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Judeţean Argeş, pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase din Judeţul Argeş, recunoscute în România Hotărârea nr. 111 din data 11 mai 2021 - Hotărâre pentru aprobarea Ghidului privind metodologia de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 (activități de tineret, cultură, proiecte sportive) Hotărârea nr. 112 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Orășenesc „Regele Carol I" Costești Hotărârea nr. 113 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Orășenesc „Regele Carol I" Costești Hotărârea nr. 114 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr Hotărârea nr. 115 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr Hotărârea nr. 116 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr. 117 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 118 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Teatrului "Al. Davila" Pitești Hotărârea nr. 119 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeş R.A. și aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia Hotărârea nr. 120 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și Asociația Club Sportiv DTO Rally pe anul 2021 Hotărârea nr. 121 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a activității de voluntariat în cadrul Consiliului Județean Argeș și a instituțiilor publice din subordine Hotărârea nr. 122 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind acordarea pachetului de rechizite școlare "Primul Ghiozdan" pentru elevii înscriși în clasa pregătitoare în anul şcolar 2021 - 2022 la unitățile de învățământ din mediul rural, din județul Argeș Hotărârea nr. 123 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea majorării cu 50% a cuantumului sumelor aferente drepturilor la hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/ manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive, precum și sume de bani pentru nevoi personale pentru beneficiarii prevăzuți la art.129 alin (3) din Legea 272/2004, înscriși în unitățile de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 124 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Argeș, pentru perioada 2021 - 2025 Hotărârea nr. 125 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Mioveni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 126 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență juridică pentru consultanță, asistare și reprezentare în fața instanțelor de judecată în care Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești este parte Hotărârea nr. 127 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind trecerea unor părţi din imobilele terenuri şi construcţii aferente drumurilor județene D.J. 704H și D.J. 703I din domeniul public al Județului Argeș în domeniul public al Statului Român Hotărârea nr. 128 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Cuca, a unui tronson din drumul județean DJ 678 E, de la km 0+014 la km 1+200, în vederea reabilitării sau modernizării acestuia Hotărârea nr. 129 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea asocierii între U.A.T. Județul Argeș, Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. și S.C. OMNIUM DISTRIBUTION SRL în vederea finanţării şi executării de către S.C. OMNIUM DISTRIBUTION SRL a lucrării "Reparație temporară pod situat pe drumul județean DJ 704I Arefu (DN7C) - Lac Vidraru - Cumpăna (DN7C) la km 19+949" Hotărârea nr. 130 din data 27.05.2021 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 80/12.04.2021 privind asocierea la constituirea "ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC PITEȘTI" Hotărârea nr. 131 din data 27.05.2021 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii consiliului județean nr. 117/30.04.2020 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2021 Hotărârea nr. 132 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. la data de 31.12.2020 Hotărârea nr. 133 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., pe anul 2021 Hotărârea nr. 134 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. la 31.12.2020 Hotărârea nr. 135 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., pe anul 2021 Hotărârea nr. 136 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. JUD DE PAZĂ ȘI ORDINE ARGEȘ S.R.L. la 31.12.2020 Hotărârea nr. 137 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE ARGEȘ S.R.L., pe anul 2021 Hotărârea nr. 138 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe anul 2021 Hotărârea nr. 139 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2021 Hotărârea nr. 140 din data 27.05.2021 - Hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul „Consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în cadrul Spitalului Orășenesc Regele Carol I Costești" Hotărârea nr. 141 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Unității de Asistență Medico-Socială Călinești Hotărârea nr. 142 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială Călinești Hotărârea nr. 143 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 144 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești Hotărârea nr. 145 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Cultural Județean Argeș Hotărârea nr. 146 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind aprobarea unui acord de parteneriat între Consiliul Județean Argeș și Fundația Renașterea pentru Educație, Sănătate și Cultură Hotărârea nr. 147 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind încheierea unui acord de asociere între Județul Argeș și Asociația Voluntarilor Invictus Hotărârea nr. 148 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș pentru activităţi nonprofit de interes general, proiecte de cultură/tineret și proiecte sportive, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2021 Hotărârea nr. 149 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș pentru activităţi nonprofit de interes general, unități de cult, conform Legii nr.350/2005, pentru anul 2021 Hotărârea nr. 150 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind asumarea responsabilității Consiliului Județean Argeș de organizare şi derulare a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2021 - 2023 Hotărârea nr. 151 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațiilor tehnico-economice: „STUDIU DE FEZABILITATE - ACTUALIZARE", Studii de teren actualizate și Documentații pentru obținerea acordurilor/avizelelor prevăzute în Certificatul de Urbanism, Deviz General - ACTUALIZAT pentru obiectivul de investiții:"Laborator de Radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești, județul Argeș" Hotărârea nr. 152 din data 24.06.2021 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 25/29.01.2021 privind aprobarea Proiectului tehnic şi a Detaliilor de execuţie pentru proiectul cu titlul "Restaurarea Galeriei de Artă "Rudolf Schweitzer - Cumpăna"- consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural'', cod SMIS 116332, ulterior semnării contractului de lucrări, precum şi a Hotărârii Consiliului Judeţean Argeş nr. 169/29.06.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "Restaurarea Galeriei de Artă "Rudolf Schweitzer- Cumpăna"- consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural'', a parteneriatului cu Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale şi a cheltuielilor legate de proiect, în etapa contractuală, cu modificările şi completările ulterioare Hotărârea nr. 153 din data 24.06.2021 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 104/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul "Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești" modificată prin HCJ nr. 171/12.09.2019 Hotărârea nr. 154 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti a unui spaţiu pentru desfăşurarea activităţii Serviciului Medicină Legală Argeş - Cabinetul teritorial Călineşti Hotărârea nr. 155 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Spitalului de Boli Cronice Călinești asupra unor spații în suprafață totală de 358,97 mp, situate în incinta imobilului C3 - Clădire Spital Nou Hotărârea nr. 156 din data 24.06.2021 - Hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 127/27.05.2021 privind trecerea unor părţi din imobilele terenuri şi construcţii aferente drumurilor județene D.J. 704 H și D.J. 703 I din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Statului Român Hotărârea nr. 157 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a domeniului public şi privat al Judeţului Argeş Hotărârea nr. 158 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind acordarea unui mandat special Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilitate publică pentru serviciul de transport public local "ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORT PUBLIC PITEȘTI" Hotărârea nr. 159 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind desemnarea Direcției pentru Agricultură Județeană Argeș ca entitate care să acorde avizul consultativ potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol Hotărârea nr. 160 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind actualizarea unor anexe ale Monografiei economico - militare a Județului Argeș Hotărârea nr. 161 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind validarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș Hotărârea nr. 162 din data 24.06.2021 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2021 Hotărârea nr.163 din data 05.07.2021 - Hotărâre privind mandatarea reprezentanților Județului Argeș în Adunarea Generală a Acționarilor a S.C. A.E.P.S.U.P.A. S.A., în vederea reînnoirii mandatului administratorilor executivi și neexecutivi pentru o perioadă de 4 ani, mandat iulie 2021 – iulie 2025, în Consiliul de administrație al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilitaţi Publice Argeș S.A. Hotărârea nr. 164 din data 05.07.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Bogați, asupra zonei de siguranță/șanțuri/acostamente/teren neîmprejmuit de o parte și de cealaltă a drumului județean DJ 702C, de la km 3+986 la km 13+900, pe o lungime de 9,914 km., precum și asupra zonei carosabile între pozițiile kilometrice 9+660 – 9+690 și 13+190 – 13+240, în vederea accesării de Fonduri Europene pentru modernizare Hotărârea nr. 165 din data 05.07.2021 - Hotărâre privind numirea unui membru provizoriu în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. Hotararea nr 166 din 12.07.2021 - Hotarare privind aprobarea Actului Aditional nr. 2 la Acordul de parteneriat nr. 22545/09.12.2020 pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 679: Paduroiu (DN67B) - Lipia – Popesti - Lunca Corbului – Padureti – Ciesti - Falfani - Cotmeana - Malu - Barla - Lim. Jud. Olt, km 0+000-48.222; L=47,670 km" Hotărârea nr. 167 din data 12.07.2021 - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Argeș în domeniul public al Municipiului Câmpulung a imobilelor - clădiri și teren situate în Municipiul Câmpulung Hotărârea nr. 168 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 169 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cuprinzând măsurile metodologice, organizatorice, termenele şi circulaţia proiectelor de hotărâri ale autorităţii deliberative în cadrul sferelor de competenţă Hotărârea nr. 170 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș și Asociația ,,Primii pași spre performanțăˮ Hotărârea nr. 171 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat în vederea organizării competiției sportive ,,Cupa Liceelor - Ziua Sportului Școlar - Ediția I 2021" Hotărârea nr. 172 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind mandatarea unui reprezentant al Județului Argeș, prin Consiliul Județean Argeș pentru a exercita calitatea de „consilier responsabil cu afacerile UE" în „Rețeaua europeană a consilierilor regionali locali ai UE Hotărârea nr. 173 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind actualizarea Statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Pitești Hotărârea nr.174 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Boli Cronice Călinești Hotărârea nr. 175 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 176 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor componente funcționale, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 177 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul Consiliului Județean Argeş, pentru anul 2021 Hotărârea nr. 178 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Casei Județene de Pensii Argeș asupra unor spații situate în incinta imobilului Policlinica nr. 2, Pitești Hotărârea nr. 179 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunurile imobile situate în incinta Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti, oraş Ştefăneşti Hotărârea nr. 180 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiție: "Instalare rezervor stocare apă din sursa proprie la Spitalul Județean Argeș", a Devizului general, a indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice aferente - faza Studiu de Fezabilitate(S.F.) - Spitalul Județean de Urgență Pitești, județul Argeș Hotărârea nr. 181 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești Hotărârea nr. 182 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic, Detalii de execuție si Deviz General pentru proiectul cu titlul „RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL", cod SMIS 116333, ulterior semnării contractului de lucrări, precum și a Bugetului proiectului și sursele de finanțare Hotărârea nr. 183 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind participarea Județului Argeș la capitalul social al S.C. Publitrans 2000 S.A. Hotărârea nr. 184 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2021 Hotărârea nr. 185 din data 29.07.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 208/31.08.2017 Hotararea nr. 186 din 17.08.2021 - Hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier judetean al domnului Manole Nicolae Marius Hotararea nr. 187 din 17.08.2021 - Hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2021 pentru activitatea Judetului Arges Hotararea nr. 188 din 17.08.2021 - Hotarare privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pentru anul 2021 Hotararea nr 189 din 26.08.2021 - Hotarare privind sustinerea financiara a Campionatului Mondial de Maraton 2021 – BASCOV – ARGES - ROMANIA (pentru categoriile Juniori, Tineret sub 23 de ani - U23, Seniori) Hotararea nr 190 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat intre Judetul Arges si S.C. Ceetrus Romania SRL Hotararea nr 191 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de Asociere intre Judetul Arges si Asociatia culturala Historia Renascita Hotararea nr 192 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea incheierii Acordului de Asociere intre Judetul Arges, Asociatia Culturala "D.G. Kiriac" Pitesti si Comunitatea Evreilor Pitesti Hotararea nr 193 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ,,Renasterea" de catre Teatrul ,,Alexandru Davila" , proiect EU de Cooperare culturala – Europa Creativa 2021-2027 Hotararea nr 194 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea depunerii proiectului ,,Eco-Scene (s)" de catre Teatrul ,,Alexandru Davila", proiect EU de Cooperare culturala – Europa Creativa 2021 - 2027 Hotararea nr 195 din 26.08.2021 - Hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar special de stat in anul scolar 2021 - 2022 Hotararea nr 196 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea Organigramei, a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Bibliotecii Judetene ,,Dinicu Golescu" Arges Hotararea nr 197 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea Organigramei a Statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale ,,Teatrului Alexandru Davila'' Pitesti Hotararea nr 198 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea achitarii cotizatiei Judetului Arges catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – ADI Molivisu pe anul 2021 Hotararea nr 199 din 26.08.2021 - Hotarare privind acordarea unui mandat special Asociatiei de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica pentru serviciul de transport public local "ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC PITESTI" Hotararea nr 200 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate si a modalitatii de organizare si gestiune a Serviciului Public de Transport Local de Calatori pe aria unitatilor administrativ-teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transportul Public Pitesti Hotărârea nr. 201 din data 26.08.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilului clădire C1, situat în Ștefănești, sat Valea Mare Podgoria, str. Cavalerului nr. 2A Hotararea nr 202 din 26.08.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges asupra spatiilor si a terenului in care isi desfasoara activitatea Complexul de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitesti, situate în Pitesti, str. Aleea Victor Martoiu, nr. 1 Hotararea nr 203 din 26.08.2021 - Hotarare privind constituirea dreptului de administrare in favoarea Teatrului Alexandru Davila asupra imobilui Gradina de Vara, situat in Pitesti, str. Victoriei, nr. 17 Hotararea nr 204 din 26.08.2021 - Hotarare privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului si a Documentatiei de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare separata si transport separat al deseurilor municipale, operarea Statiei de transfer Campulung, sortarea si compostarea deseurilor municipale, in Zona Campulung, judetul Arges Hotararea nr 205 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2021 semestrul II, in domeniul ordinii publice la nivelul Judetului Arges Hotararea nr 206 din 26.08.2021 - Hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne in valoare de 43.227.000 lei in vederea asigurarii cofinantarii si prefinantarii proiectelor de interes judetean finantate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeana Hotărârea nr. 207 din data 13.09.2021 - Hotărâre privind validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea funcției de medic șef laborator – Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești Hotărârea nr. 208 din data 13.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice faza Proiect Tehnic + Detalii de execuție și a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții: "MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI ȘI COSTEȘTI" Hotărârea nr 209 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr 210 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr 211 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfântul Andrei" Valea Iașului Hotărârea nr 212 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr 213 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet Hotărârea nr 214 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici" Ștefănești Hotărârea nr. 215 din 27.09.2021 - Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Consiliile de Administrație ale spitalelor din rețeaua proprie a Consiliului Județean Argeș, precum și aprobarea atribuțiilor Consiliilor de Administrație Hotărârea nr. 216 din 27.09.2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Ștefănești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 217 din 27.09.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judetean Arges nr. 230/09.10.2020 privind aprobarea proiectului cu titlul „Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, județul Argeș" Cod SMIS 142003 Hotărârea nr. 218 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, asigurarea finanțării pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin P.N.D.L. precum și a Devizului General – actualizat pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeș (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului" Hotărârea nr. 219 din 27.09.2021 - Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unor spații cu destinație medicală/conexă actului medical aflate în domeniul privat al Județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 220 din 27.09.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iașului asupra imobilelor - terenuri și clădiri în care își desfășoară activitatea Hotărârea nr. 221 din 27.09.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilului – teren și clădiri în care își desfășoară activitatea Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip Ambulatoriu Pitești Hotărârea nr. 222 din 27.09.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilelor în care își desfășoară activitatea Complexul de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate ,,Sf. Constantin și Elena" Pitești Hotărârea nr. 223 din 27.09.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Poienarii de Muscel, pe o perioadă de 3 ani asupra zonei de siguranță aferentă drumului județean DJ 738, de la km 0+548 la km 12+065, pentu realizarea obiectivului de investiții" Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public în Comuna Poienarii de Muscel, județul Argeș" Hotărârea nr. 224 din 27.09.2021 - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Argeș a unui mijloc fix în vederea casării/valorificării și demolării aflat în domeniul public al Județului Argeș și administrarea Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr. 225 din 27.09.2021 - Hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu activul fix Racordare rețea de canalizare, situat în incinta Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Vulturești Hotărârea nr. 226 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș pentru anii 2019, 2020 și 2021 Hotărârea nr. 227 din 27.09.2021 - Hotărâre privind acordarea unui mandat special "ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ PENTRU TRANSPORTUL PUBLIC PITEȘTI" Hotărârea nr. 228 din 27.09.2021 - Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a Devizului estimativ pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile județene din județul Argeș, pentru iarna 2021 – 2022 Hotărârea nr. 229 din 27.09.2021 - Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2021 Hotărârea nr. 230 din 06.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general și a Graficului de realizare al investiției actualizate septembrie 2021 pentru proiectul cu titlul „Extinderea,modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești", cod SMIS 125102 și a cheltuielilor legate de proiect, ulterior semnării contractului de finanțare Hotărârea nr. 231 din 06.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general și a Graficului de realizare al investiției actualizate septembrie 2021 pentru proiectul cu titlul „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești", cod SMIS 123890 și a cheltuielilor legate de proiect, ulterior semnării contractului de finanțare Hotărârea nr. 232 din 06.10.2021 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș Hotararea nr 233 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pediatrie Pitești Hotararea nr 234 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea Hotărârea nr. 235 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I" Costești Hotărârea nr. 236 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Unității de Asistență Medico-Socială Călinești Hotărârea nr. 237 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Domnești Hotărârea nr. 238 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești Hotărârea nr. 239 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr Hotărârea nr. 240 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Asociația Clubul Sportiv Campionii Fotbal Club Argeș Hotărârea nr. 241 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare al Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești pentru anul școlar 2021 - 2022 Hotărârea nr. 242 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea proiectului partenerial privind campania de prevenire a delicvenței juvenile ,,Educație fără violență" Hotărârea nr. 243 din 28.10.2021 - Hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 48/23.12.2020 Hotărârea nr. 244 din 28.10.2021 - Hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate, a Regulamentului serviciului și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale, în Zona Centrală, județul Argeș Hotărârea nr. 245 din 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.2 la Contractul de administrare nr. 17094/469/22.10.2020 având ca obiect prelungirea dreptului de administrare în favoarea Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş asupra unor bunuri mobile şi imobile aflate în domeniul public şi privat al Judeţului Argeş Hotărârea nr. 246 din 28.10.2021 - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 189/26.07.2018 privind darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului a unui teren în suprafață de 435 m.p., situat în Pitești, str.Gh. Lazăr, nr.20 Hotărârea nr. 247 din 28.10.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Cuca, pe o perioadă de 5 ani, asupra zonei de siguranță aferentă drumului județean D.J. 678 B Lim. Jud. Vâlcea-Cuca (DJ 703) între km 26+950 - km 27+867 Hotărârea nr. 248 din 28.10.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Cuca, pe o perioadă de 5 ani, asupra zonei de siguranță aferentă drumului județean DJ 703 Morărești (DN 7)-Cuca-Crivățu-Lăunele de Sus-Lim. Jud. Olt, între km 2+542- km 16+570 Hotărârea nr. 249 din 28.10.2021 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 128/27.05.2021 privind darea în administrare Consiliului Local al Comunei Cuca, a unui tronson din drumul județean DJ 678 E, de la km 0+014 la km 1+200, în vederea reabilitării sau modernizării acestuia Hotărârea nr. 250 din 28.10.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Serviciului Județean de Ambulanță Argeș asupra imobilului clădire C3, situat în comuna Rucăr, str. Aleea Spitalului, nr. 36A Hotărârea nr. 251 din 28.10.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de folosință cu titlu gratuit în favoarea Spitalului Județean de Urgență Pitești asupra terenului în suprafață de 130 mp, situat în Pitești, str. Aleea Spitalului, nr. 36 Hotărârea nr. 252 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Argeș în domeniul privat al Judeţului Argeş a imobilelor clădiri C1, C2, C4, C6, C7, C8, C9, C11, C15, C16 și C17, precum şi dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 81532 UAT Călinești în două loturi distincte Hotărârea nr. 253 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Comunei Călinești a imobilului clădire C10 Pavilion Pediatrie și a terenului în suprafață de 989 mp, situate în comuna Călinești, str. Dr. Ion Crăciun. nr. 484 Hotărârea nr. 254 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferenta Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii ,, Modernizare DJ 703G Şuici (DJ 703H) - Ianculeşti - lim.jud,Vâlcea, Km 14+000 – Km 16+921, L=2,921 Km, comuna Șuici'' Hotărârea nr. 255 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 731 B, sate Sămara şi Metofu, Km 1+603 – Km 3+728, L=2,125 Km, comuna Poiana Lacului'' Hotărârea nr. 256 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 732 C Bughea de Jos - Malu - Godeni, Km 7+165 – Km 8+695, L= 1,53 Km'' Hotărârea nr. 257 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 679 C lzvoru – Mozăceni Km 12+489 - Km 21+688 , L = 9,199 Km" Hotărârea nr. 258 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 703 H Sălătrucu-Vâlcea, Km 25+151 - Km 29+863, L = 4,712 Km" Hotărârea nr. 259 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finantare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 704 D Prislop (DN7) - Lupueni (DJ 703E), Km 0+000- Km 2+358, L= 2,358 Km în comunele Bascov și Băbana" Hotărârea nr. 260 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 703E Pitesti (DN 67) - Băbana - Cocu, Km 1+800 - Km 19+765, L= 17,965 Km" Hotărârea nr. 261 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 703 B Moraresti - Uda, Km 16+200 - Km 17+753, in Comuna Uda, L = 1,553 Km" Hotărârea nr. 262 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 679A Bârla (DJ 679) – Căldăraru, Km 0+000 - Km 12+835, L = 12,835 Km" Hotărârea nr. 263 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 704 G Cicănești - Șuici (DJ 703H ), Km 9+532 - Km 13+435, L=3,903 Km" Hotărârea nr. 264 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 739 Bârzeşti (DN 73 D) – Negrești – Zgripcești – Beleți, km 0+474 - Km 2+300, L=1,826 Km, în Comuna Vulturești" Hotărârea nr. 265 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 704 F Băiculești (DN 7 C) - Tutana – Alunișu - Poienari (DJ 678 A), Km 6+730- Km 12+430, L=5,7 Km, în comuna Băiculești" Hotărârea nr. 266 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 679 D Recea – Negrași (din DN 65A), Km 16+703 - Km 22+778 (intersecție DJ 504), Km 22+962 – Km 35+143 (intersecție DJ 659), L= 18,256 Km") Hotărârea nr. 267 din data 28.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 703 I Merișani (DN 7 C - Km 12+450) – Mușătești – Brăduleț - Bradet - Lac Vidraru (DN 7 C - Km 64+400), Km 53+580 – Km 61+055, L = 7,475 Km") Hotărârea nr. 268 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finantare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul „Modernizare DJ 702 G Rătești – Căteasca, Km 12+231 – Km 20+759, L = 8,528 Km" Hotărârea nr. 269 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 703 I Merișani – Mușătești, Km 0+012 – Km 26+816, L = 26,804 Km" Hotărârea nr. 270 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul "Pod peste râul Neajlov, în satul Siliștea, comuna Căteasca, județul Argeș" Hotărârea nr. 271 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferente Programului național de investiții „Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – Costești (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM la Lunca Corbului și Costești" Hotărârea nr. 272 din data 28.10.2021 - Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2021 pentru activitatea Județului Argeș Hotărârea nr. 273 din data 28.11.2021 - Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2021 Hotărârea nr 274 din 05.11.2021- Hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 208/31.08.2017 Hotărârea nr 275 din 05.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar special de stat din județul Argeș și a cuantumului pe semestrul I al anului școlar 2021 - 2022 Hotărârea nr 276 din 05.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții ,,Anghel Saligny" și a Devizului general estimativ pentru obiectivul "Stație de Epurare ape uzate și rețea de canalizare menajeră" Hotărârea nr. 277 din data 23.11.2021 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 278 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfântul Andrei" Valea Iașului Hotărârea nr. 279 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Boli Cronice Călinești Hotărârea nr. 280 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico – Socială Șuici Hotărârea nr. 281 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind înființarea Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Pitești (CSPD Pitești) din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș și aprobarea statului de funcții al acestuia Hotărârea nr. 282 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind înființarea Locuinței Maxim Protejată nr.1 Buzoești, a Locuinței Maxim Protejată nr.2 Buzoești, a Locuinței Maxim Protejată nr.3 Buzoești, a Locuinței Maxim Protejată nr.4 Buzoești prin reorganizarea Locuinței Protejate nr.1, Locuinței Protejate nr.2, Locuinței Protejate nr.3, Locuinței Protejate nr.4 din Complexul de Locuințe Protejate Buzoești, instituție fără personalitate juridică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 283 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind înființarea Locuinței Maxim Protejată nr.1 Tigveni și a Locuinței Maxim Protejată nr.2 Tigveni, prin reorganizarea Locuinței Protejate nr.1 și Locuinței Protejate nr.2 din cadrul Complexului de Locuințe Protejate Tigveni, instituție fără personalitate juridică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 284 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind înființarea Locuinței Maxim Protejată Vulturești, prin reorganizarea Locuinței Protejate Vulturești din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Vulturești, instituție fără personalitate juridică din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 285 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Statului de funcții al Centrului de Integrare și Terapie Ocupațională Tigveni din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 286 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și funcționare ale unor componente funcționale, fără personalitate juridică, aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 287 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 101/26.03.2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont Argeș începând cu 01.03.2020 Hotărârea nr. 288 din data 23.11.2021 - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind furnizarea serviciilor de comunicații de date și tehnologia informației, încheiat între Județul Argeș și Serviciul de Telecomunicaţii Speciale Hotărârea nr. 289 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizǎrii obiectivului de investiții : "Reabilitare, supraetajare și extindere corp A de la U.A.M.S Dedulești", a Devizului General, a indicatorilor tehnico – economici și a documentațiilor tehnico-economice aferente - faza Documentația de Avizare a Lucrǎrilor de Intervenții (D.A.L.I) Hotărârea nr. 290 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea realizǎrii obiectivului de investiții: "Amenajare Parc și Alei U.A.M.S Şuici", a Devizului General, a indicatorilor tehnico – economici și a documentațiilor tehnico-economice aferente - faza Studiu de Fezabilitate Mixt Hotărârea nr. 291 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a documentațiilor tehnico- economice: „STUDIU DE FEZABILITATE ", Studii de teren și Documentații pentru obținerea acordurilor/avizelelor prevăzute în Certificatul de Urbanism, Deviz General pentru obiectivul de investiții: " Construcție Sală vestiare personal și circuit separare transport lenjerie" de la Spitalul de Recuperare Brǎdet, comuna Brǎdulet, sat Bradetu, județul Argeș Hotărârea nr. 292 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu imobilele clădiri și teren situate în oraș Topoloveni, str. Calea București, nr. 44, jud. Argeș Hotărârea nr. 293 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind actualizarea lungimii și a pozițiilor de origine și destinație ale drumului județean DJ 704B Hotărârea nr. 294 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind încetarea interesului public județean pentru segmentul de drum DJ 704B de la km 15+187 la km 15+631 și pentru segmentul de drum de la km 17+537 la km 19+249, încadrarea în categoria drumurilor comunale și trecerea acestora în domeniul public al comunei Călinești Hotărârea nr. 295 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind încetarea interesului public județean pentru segmentul de drum D.J. 704B de la km 19+984 la km 21+229, încadrarea în categoria drumurilor comunale și trecerea acestuia în domeniul public al comunei Davidești Hotărârea nr. 296 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilului – teren și clădiri în care își va desfășoara activitatea Centrul de Zi pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Pitești Hotărârea nr. 297 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Devizului General și a documentațiilor tehnico-economice-faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiție: "Consolidarea și modernizarea imobilului situat în str. Domnița Bălașa, nr. 19, aparținând Teatrului Davila Pitești, denumită Sala Așchiuță, județul Argeș" Hotărârea nr. 298 din data 23.11.2021 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2021 Hotărârea nr. 299 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr. 300 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea Hotărârea nr. 301 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 302 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a serviciului social Echipa Mobilă pentru îngrijirea la domiciliu a copilului cu dizabilități din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii cu Handicap Trivale Pitești, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 303 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social furnizat la domiciliu: „Componenta Plasament la persoane/familii și asistent maternal profesionist" din cadrul Serviciului Management de Caz pentru Copil, aflat în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 304 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Argeş Hotărârea nr. 305 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind numirea a 2 (doi) membri provizorii în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. Hotărârea nr. 306 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Izvoru pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 307 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Cetățeni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 308 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Albeștii de Argeș pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 309 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii ,,Modernizare DJ 703 B Morărești – Uda, km 17+753 - 20+253, L = 2,5 km, în comuna Uda" Hotărârea nr. 310 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A asupra unei freze asfalt Wirtgen W50Ri Hotărârea nr. 311 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Bughea de Sus, pe o perioadă de 5 ani, asupra zonei de siguranță aferentă drumului județean DJ 735 Câmpulung (DN 73) -Albești – Cândești, între 1+400 – 4+650, în vederea realizării obiectivului de investiții Hotărârea nr. 312 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu imobilul clădiri și teren situat în Pitești, str. Aleea Victor Mărtoiu, nr. 1, jud. Argeș Hotărârea nr. 313 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind prelungirea duratei Protocoalelor de folosință cu titlu gratuit încheiate în baza Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 303/17.12.2018 Hotărârea nr. 314 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. în anul 2022 Hotărârea nr. 315 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. în relația cu Consiliul Județean Argeș și terții pentru anul 2022 Hotărârea nr. 316 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind aprobarea formulelor de calcul pentru tarifele mixturilor asfaltice produse de stația de asfalt din Districtul Căteasca, folosite în relația cu Consiliul Județean Argeș și în relația cu terții, pentru anul 2022 Hotărârea nr. 317 din data 15.12.2021 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârilor Consiliului Judetean Arges nr. 117/30.04.2020 și nr. 102/26.04.2021 privind aprobarea tarifelor ce se vor practica începând cu anul fiscal 2021 respectiv 2022 Hotărârea nr. 318 din data 15.12.2021 privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole în vederea evaluării arendei pe anul 2022 Hotărârea nr. 319 din data 15.12.2021 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2021 Hotărârea nr. 320 din data 22.12.2021 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2021
Hotarari de Consiliu, anul 2020
Registrul privind evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Judetean
Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte Documente Hotarare nr 4 din 30.05.2021 privind inregistrarea semnelor electorale Proces - verbal privind centralizarea pe judet a voturilor si rezultatului alegerilor pentru primari la alegerile locale din 27.06.2021 Procese - verbale privind centralizarea pe judet a voturilor si rezultatelor la alegerile locale si europarlamentare din data de 9 iunie 2024