Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit - cod SIPOCA 35

                                                                                                                                    

Secretariatul General al Guvernului, în calitate de beneficiar și Ministerul Afacerilor Interne, în calitate de partener, implementează proiectul: „Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit" -  cod SIPOCA 35, cu aplicare națională, care se derulează începând cu 27 iulie 2018.
 
Scopul proiectului constă în creșterea gradului de transparență a actului de guvernare la nivel central și local.
 
Un obiectiv implicit al proiectului vizează identificarea disfuncționalităților de ordin legislativ pentru promovarea unei abordări unitare în aplicarea legislației privind liberul acces la informații de interes public și transparența decizională.