Formulare tip

Model - Formular cerere de informatii de interes public

Model - Reclamatie administrativa (1)

Model - Reclamatie administrativa (2)

Cerere tip conform Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Acte necesare pentru intocmirea unui dosar de persoana cu handicap

Acte necesare pentru revizuirea unui certificat de persoana cu handicap

Cerere prelungire valabilitate Autorizatie Construire Desfiintare

Cerere prelungire valabilitate CU

Comunicare incepere executie lucrari

Comunicare incheiere executie lucrari

DECLARATIA DE REGULARIZARE - Privind alocarea reală a lucrarilor executate în baza autorizatiei de construire în cazul persoanelor fizice si persoanelor juridice

Cerere pentru pentru prelungirea valabilitatii autorizatiei de construire