Finantari Unitati de Cult - anul 2019

Hotarare privind aprobarea Ghidului pentru acordarea in anul 2019 a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Judetean Arges, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase din Judetul Arges, recunoscute in Romania

Ghid pentru acordarea in anul 2019 a sprijinului financiar de la Consiliul Judetean Arges, pentru uitatile de cult apartinand cultelor religioase din Judetul Arges, recunoscute in Romania

Anexa 1 - Cerere pentru acordarea sprijinului financiar unităţilor de cult (format docx)

Anexa 2 - Bugetul proiectului (format docx)

Anexa 3 - Declaratie (format docx)

Anexa 4 - Raport de justificare pentru sumele primite ca sprijin financiar (format docx)