Informatii despre buget

Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Vulturesti sectiunea de functionare si dezvoltare pe anul 2016

Hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Vulturesti pe anul 2016 sectiunea de functionare

Hotarare privind rectificarea bugetului local sectiunea de functionare pentru anul 2016

Hotarare privind rectificarea bugetului local sectiunea de functionare si dezvoltare pentru anul 2016

Hotararea nr 1 din 08.01.2020 - Hotarare privind acoperirea definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2019

Hotararea nr 8 din 19.02.2020 - Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al UAT a comunei Vulturesti pe anul 2020 precum si estimarile pentru anii 2021 – 2023 pentru sectiunea de Functionare si Dezvoltare

Hotararea nr 13 din 26.02.2020 – Hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020 sectiunea de dezvoltare