Hotarari de consiliu - anul 2017

Hotarare nr 3 din 27.01.2017 – privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Popesti, judetul Arges, pentru anul 2017

Hotarare nr 58 din 28.07.2017 – privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual angajat in aparatul de specialitate al primarului comunei Popesti precum si pentru stabilirea indemnizatiei consilierilor locali

Hotarare nr 78 din 18.10.2017 – privind modificarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Popesti, judetul Arges pentru anul 2017