COMUNA LUNCA CORBULUI

Comuna Lunca Corbului este situată în partea de Sud-vest a Judeţului Argeş la o distanţă de 25 km faţă de Municipiul Piteşti reşedinţa judeţului şi la 15 Km de Oraşul Costeşti având o suprafaţă administrativă de 10.358 ha 

Se învecinează cu comunele Săpata , la nord şi respectiv Albota , la Nord-est şi Est Oraşul Costeşti , la Sud-est Oraşul Costeşti , la Sud Comuna Stolnici şi la Vest şi Nord-vest judeţul Olt.

Din punct de vedere geomorfologic , teritoriul comunei Lunca Corbului se situează în zona de trecere de la Platforma Cotmeana la Câmpia Română , pe cursul mediu al râului Cotmeana , care este o subunitate a marii unităţi naturale Podişul Getic şi străbate de la nord la sud ultimele înălţimi alungite spre sud ale Piemontului Cotmenei (Dl. Rogozei , 296 m şi Dl. Pădurea Grozasca , 289m , primul la vest iar al doilea la est) , pentru a se scurge apoi pe o vale largă , terasată pe flancuri şi foarte meandrată , prin zona de delimitare a Câmpiei Piteştilor , întinsă spre est , cu Câmpia Vedei de Mijloc , de la vest . Comuna LUNCA CORBULUI este constituită din 9 sate : Lunca Corbului (reşedinţă) , Bumbuieni , Catane , Cieşti , Lăngeşti, Mîrghia de Sus , Mîrghia de Jos , Pădureţi şi Silişteni.

Aceste sate se află la următoarele distanţe faţă de cel de reşedinţă : Bumbuieni-7Km , Catane 5Km , Cieşti-7Km, Lăngeşti-1Km , Mîrghia de Jos-6Km, Mîrghia de Sus-7Km, Pădureţi-6Km , Silişteni-3Km şi la 15 Km de Oraşul Costeşti având o suprafaţă administrativă de 10.358 ha 
Se învecinează cu comunele Săpata , la nord şi respectiv Albota , la Nord-est şi Est Oraşul Costeşti , la Sud-est Oraşul Costeşti , la Sud Comuna Stolnici şi la Vest şi Nord-vest judeţul Olt.

 

Date de contact:

Primaria Lunca Corbului

 

Adresa: Com. Lunca Corbului, jud Arges

 

Tel. 0248/688501

 

Fax: 0248/688960

 

Primar: Gheorghe Dragan

 

E-mail: primarie@luncacorbului.cjarges.ro

 

Cod fiscal: 41222240

 

Cont: RO79TREZ05024510271XXXXX

 

Trezorerie: Costesti

Citeste mai mult