Prezentare Aninoasa

Satele comunei Aninoasa (Aninoasa - sediul administrativ, Slănic, Valea Siliştii şi cătunul Broşteni) se află în sudul Subcarpaţilor Getici, la nord de paralela de 450 şi vest de meridianul de 250 longitudine estică, ocupând suprafaţa de 5.757 ha.

Dealurile înalte subcarpatice, acoperite cu păduri de foioase, cu orientarea nord-sud, coboară în înălţime către câmpie, prin spinări netede, terase fluviatile şi văi largi. Între dealurile subcarpatice şi cele de podiş se află depresiuni, între care Berevoieşti, Slănic, Domneşti, unde oamenii şi-au întemeiat aşezări, iar satele Aninoasa şi Valea Siliştii se află în depresiuni intracolinare.

Toate trei satele şi cătunul sunt situate la sud-vest de oraşul Câmpulung, la distanţă de 18-21 km: Slănicul la 18 km, aşezat pe drumul ce leagă municipiile Câmpulung şi Curtea de Argeş, pe ambele maluri ale pârâului cu acelaşi nume, la altitudinea de 550 m; Aninoasa tot la 18 km (3 km sud de cătunul Măneşti din comuna Berevoieşti şi şoseaua judeţeană amintită), pe partea stângă a Bratiei, la altitudinea de 460 m; Broşteni, la 1,5 km vest de Aninoasa, între râurile Bratia şi Slănic; la 21 km se află Valea Siliştii, situat pe drumul judeţean Stâlpeni-Vlădeşti-Slănic, pe partea dreaptă a pârâului Slănic, 3 km sud de satul Slănic şi 3 km vest de Aninoasa, la altitudinea de 470 m. 

Vecinătăţile satelor şi proprietăţilor acestora sunt următoarele: Aninoasa are la nord comuna Berevoieşti şi satul Slănic, la est comuna Coteşti, la sud comuna Vlădeşti, iar la vest cătunul Broşteni şi satul Valea Siliştii; Valea Siliştii are la sud satul Vlădeştii de Sus (comuna Vlădeşti), la vest satul Bădeşti (comuna Pietroşani) şi comuna Domneşti, la nord satul Slănic, iar la est cătunul Broşteni şi satul Aninoasa; cătunul Broşteni se află între satele Aninoasa şi Valea Siliştii, dezvoltându-se mai ales după anul 1950, între râurile Bratia şi Slănic; satul Slănic se învecinează la est cu Berevoieşti-Ungureni (comuna Berevoieşti), la sud cu Valea Siliştii, Broşteni şi Aninoasa, la vest cu Domneşti, cătunul Pârâeşti, satul Corbşori (ambele comuna Corbi) şi comuna Nucşoara, iar la nord cu izlazul şi pădurea obştii moşnenilor slăniceni.