Turturoiu Maria Liliana

Consilier - PSD

Consilier - PSD - Turturoiu Maria LilianaDeclaratii de avere si de interese

Declaratie de avere

14.06.2019

Declaratie de interese

14.06.2019

Declaratie de avere

14.06.2018

Declaratie de interese

14.06.2018

Declaratie de avere

15.06.2017

Declaratie de interese

15.06.2017

Declaratie de avere

19.07.2016

Declaratie de interese

19.07.2016