Ionel Voica

Secretarul Judetului Arges

Secretarul Judetului Arges - Ionel Voica

BIOGRAFIE

Informatii personale

Nume/prenume: VOICA IONEL

Adresa: Comuna Suseni, Județul Argeș

E-mail: secretarjudet@cjarges.ro

ionel.voica@cjarges.ro

Nationalitate: Română

Starea civila: căsătorit

Locul de munca: Consiliul Judetean Arges

Secretarul Judetului Arges

Experienta profesionala 

Activitate juridica

1995 – 1997 – ofiter activ Ministerul de Interne;

1997 – 2008 – consilier juridic – Directia Juridica – Institutia Prefectului – Judetul Arges;

2008 – 2010 director – Directia Juridica Institutia Prefectului – Judetul Arges;

20102014 sef serviciu – Serviciul Juridic Institutia Prefectului – Judetul Arges.

Educatie si formare

1987 1991 – Liceul Sanitar Pitesti  

1991 1995 – Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza „ Bucuresti.

Licentiat in stiinte juridice  

2008 – 2010 – Universitatea din Pitesti

Master – Administratia Publica in Contextul Integrarii Europene;

2011 Curs ECDL Romania – Perimis european de conducere a computerului Complet;

2011 Curs formare profesionala – Formator de formatori – CERTIFICAT emis de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

2011 Curs formare profesionala – Expert achizitii publiceCERTIFICAT emis de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

2011 – 2012 Curs  formare profesionala – Comunicare in limba engleza Certificat emis de  Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

2012 Curs formare profesionala – Manager Proiect CERTIFICAT emis de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse si Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului;

2012 Curs de formare a mediatorilor CERTIFICAT emis de Asociatia Centrul de Mediere Craiova;

Limbi straine cunoscute: limba engleza si limba germana .

Competente si aptitudini organizatorice: psihopedagogie, sociologie, logica.

Competente si aptitudini de utilizare a calculatorului: cunostinte windows, microsoft office, excel, power point.


Competente si atributii


Competente:

- este functionar public de conducere si are studii superioare juridice sau administrative. Secretarul judetului se bucura de stabilitate in functie, in condiţiile legii. El nu poate fi membru al vreunui partid politic sau al vreunei formatiuni politice, sub sanctiunea eliberarii din functie;

- coordoneaza activitatea Directiei Administratie Publica Comunitati Locale din aparatul propriu de specialitate al consiliului judetean, a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si a Serviciului Public Comunitar Judetean de Evidenta a Persoanelor.

Atributii:

a) avizeaza, pentru legalitate, dispozitiile presedintelui consiliului judetean, hotararile consiliului judetean;

b) participa obligatoriu la sedinţele consiliului judetean;

c) asigura gestionarea procedurilor administrative privind relatia dintre consiliul judetean si presedintele acestuia, precum si intre acestia si prefect;

d) organizeaza arhiva si evidenta statistica a hotararilor consiliului judetean si a dispoziţiilor presedintelui consiliului judetean;

e) asigura transparenta si comunicarea catre autoritatile, institutiile publice si persoanele interesate a actelor prevazute la lit. a), in conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare;

f) asigura procedurile de convocare a consiliului judetean, si efectuarea lucrarilor de secretariat, comunica ordinea de zi, intocmeste procesul-verbal al sedinţelor consiliului judetean, si redacteaza hotararile consiliului judetean;

g) pregateste lucrarile supuse dezbaterii consiliului judetean, si comisiilor de specialitate ale acestuia;

h) alte atributii prevazute de lege sau insarcinari date de consiliul judetean sau de presedintele consiliului judetean, după caz.


Declaratii de avere si interese

Declaratie de avere

14.06.2019

Declaratie de interese

14.06.2019

Declaratie de avere

14.06.2018

Declaratie de interese

14.06.2018

Declaratie de avere

14.06.2017

Declaratie de interese

14.06.2017

Declaratie de avere

14.06.2016

Declaratie de interese

14.06.2016

Declaratie de avere

09.06.2015

Declaratie de interese

09.06.2015

Declaratie de avere

27.08.2014

Declaratie de interese

27.08.2014