Schitul Dragoslavele

 

Schitul Dragoslavele, situat în comuna argeşeană Dragoslavele, este un schit cu obşte de călugări, construit în anul 1929 ca reşedinţa patriarhală de odihnă pentru preoţimea musceleană şi are hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe.

În anul 1949, Preafericitul Părinte Patriarh Justinian a adus aici o biserică maramureşeană din lemn construită în secolul al XVII lea de către credincioşii parohiei Borşa. Biserica este aşezată pe o fundaţie din bolovani de piatră; în interior este formată din altar, naos şi pronaos, deasupra căruia se află turnul clopotniţei, de formă patrulateră înaltă şi ţuguiată.

În jurul aşezării bisericeşti se întinde un peisaj impresionant, impunător, care îmbină armonios muntele, apa, pajiştile şi casele simple şi curate adunate de jur - împrejurul muntelui.

În comuna Dragoslavele se mai găsesc şi alte monumente din patrimoniul cultural: Biserica Adormirea Maicii Domnului din 1661, Biserica Înălţarea Domnului din 1745, Crucea lui Matei Basarab din anii 1632-1654, Crucea lui Lupu Vameşu din 1692, Crucea lui Roman Pârcălabul din 1724.