Registru privind evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean, anul 2020

Nr. crt.

Nr. de înregistrare

Tipul Documentului

Direcția de specialitate

1.

1/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Miuțescu Gheorghe Adrian

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

2.

2/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pe anul 2020

Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism

3.

3/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii Actului adițional  la Acordul de asocierea nr. 20712/11.12.2019, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 239/28.11.2019  privind asocierea dintre Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș și Asociația de Părinți a Colegiului Național ,,Dinicu Golescu" din Câmpulung

Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism

4.

4/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre privind dare în folosință gratuită Inspectoratului pentru Situații de Urgență ,,Căpitan Puică Nicolae" Argeș a unui bun mobil aflat în partimoniul Județului Argeș.

Direcția Tehnică

5.

5/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre revocarea dreptului de administrare atribuit Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. asupra imobilului teren situat în Pitești, str. Armand Călinescu, nr. 4 și darea în administrare a acestui imobil Spitalului Județean de Urgență Pitești

Direcția Tehnică

6.

6/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe grade de dependențǎ, pentru persoanele vârstnice internate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni-Argeș pentru anul 2020

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

7.

7/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Comisiei pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață din așezările informale, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 167/29.08.2019

Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism

8.

8/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor privind procedurile administrative ale autotității deliberative și executive în cadrul sferelor de competență

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

9.

9/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Județului Argeș cu bunul imobil ,,Casa de tip familial pentru copii cu dizabilități" Câmpulung.

-           Inițiator: Președintele Consiliului Județean Argeș.

Direcția Tehnică

10.

10/PH/13.01.2020

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Județului Argeș și dezmembrarea imobilului cu numărul cadastral 80294

Direcția Tehnică

11.

11/PH/16.01.2020

Proiect de hotărâre privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului.

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

12.

12/PH/16.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor al județului Argeș

Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internatională

 

13.

13/PH/16.01.2020

Proiect de hotărâre privind  aprobarea statului de funcţii

al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

 

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

14.

14/PH/20.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Unității de Asistență Medico-Socială Dedulești

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

15.

15/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat la faza P.A.C., a Proiectului Tehnic de Execuție (P.T.E.) și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ,,Reabilitarea construcției aferente sediului Serviciului Județean de Medicină Legală Argeș"

Direcția Tehnică

16.

16/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Bulf Cornel Cătălin

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

17.

17/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Brătulescu Simona Mihaela

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

18.

18/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tigveni

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

19.

19/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Bascovele

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

20.

20/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Îngrijire și Asistență Pitești

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

21.

21/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul "Covor bituminos pe drum judetean DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti – lim. Jud. Olt, km 0+000 – 9+720, L = 9,72 km, comunele Moraresti si Cuca, judetul Arges"

Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă

22.

22/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate și finanţate din bugetul Consiliului Județean Argeş, pentru anul 2020

 

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

23.

23/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind menținerea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș, Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș și ale personalului contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont la nivelul aferent lunii decembrie 2019

 

Serviciului Resurse Umane

24.

24/PH/21.01.2020

Proiect de hotărâre privind închiderea Centrului de tip rezidenţial pentru copii cu dizabilităţi din cadrul

Complexului de Servicii Comunitare pentru Copii cu Dizabilităţi Câmpulung și înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea unei Case de tip familial, cu modificarea structurii de personal a complexului

 

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

25.

25/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului ILIE ION

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

26.

26/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului CARZOL NANU

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

27.

27/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului FRĂȚICĂ IULIAN.

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

28.

28/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș.

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

29.

29/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș.

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

30.

30/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș.

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

31.

31/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului de transport din judeţul Argeş, cu valabilitate 2014 – 2019, prelungit până la data de 30.06.2023 prin O.U.G. nr. 51/2019

Biroul Autoritatea Județeana de Transport

32.

32/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre 1.  privind aprobarea taxei de eliberare a licenței de traseu pentru transportul de persoane prin servicii regulate în județul Argeş, a modelului de licentă şi a graficului de circulație

Biroul Autoritatea Județeana de Transport

33.

33/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației U.A.T Județul Argeș la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Situații de Urgență Sud Muntenia" pe anul 2020

Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internatională

 

34.

34/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației către Asociația "GAL MUSCEL", pe anul 2020

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

35.

35/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 97/24.04.2019 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal  2020

Direcția Economică

36.

36/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții  al Spitalului de Recuperare Brădet

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

37.

37/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Argeș pentru anul 2020 la bugetul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia

 

Direcția Strategii, Sinteze, Proiecte cu Finanțare Internatională

 

38.

38/PH/03.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional la Protocolul de colaborare privind unele măsuri pregătitoare în scopul întocmirii planului de menținere a calității aerului, încheiat între Agenția pentru Protecția Mediului Argeș și Consiliul Județean Argeș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 158/29.06.2017

 

Direcția Amenajarea Teritoriului și Urbanism

39.

39/PH/07.02.2020

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Gheorghe Alecsei

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

40.

40/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcţii ale Spitalului de Boli Cronice Călinești

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

41.

41/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului strategic pentru anul 2020 în domeniul ordinii publice la nivelul Judeţului Argeş

Biroul de Relații Publice Comunicare și Promovare

42.

42/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință cu titlu gratuit a imobilului teren în suprafață de 2664 mp, proprietate publică a județului Argeș, către Agenția Națională pentru Locuințe, pe durata realizării investiției ,,Locuințe de serviciu", în Ștefănești, sat Ștefăneștii Noi, str. Calea București, nr. 339B

Direcția Tehnică

43.

43/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș, modificată și completată

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

44.

44/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

45.

45/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Covor bituminos pe drum județean DJ 737 Mățău – Cocenești – Boteni, km 0+000 – 9+000, L = 9,0 km, loc. Câmpulung și Mioarele, județul Argeș".

Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă

 

 

46.

46/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Covor bituminos pe drum județean DJ 704 G Cicănești – Șuici, km 0+000-9+500,  L = 9,50, comunele Albești și Cicănești, județul Argeș"

Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă

 

47.

47/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 738  Poenari (DN 73 km 44+500) – Jugur – Draăghici – Mihăești (DC 11), km 10+200-13+600,L = 3,4  km, județul Argeș"

Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă

 

48.

48/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre 1.  privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Modernizare DJ 739  Bârzești – Negrești – Zgripțești – Beleți,  km 9+800-12+000, L = 2,2  km, județul Argeș"

Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă

 

49.

49/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 702 F Limita județ Dâmbovița - Slobozia, km 17+984-18+441, L = 457 m, județul Argeș"

 

Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă

 

50.

50/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul ,,Modernizare DJ 704 E Ursoaia – Bascovele – Ceaureşti, km 3+100 – 7+600, L = 4,5 km, judeţul Argeş"

 

Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă

 

51.

51/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.), Devizul general și a Indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul     ,,Modernizare DJ 703 H Curtea de Argeş  – Valea Danului – Cepari- Şuici, Lim. Jud. Vălcea, km 9+475 – 10+364, L = 0,889 km, com. Valea Danului şi Cepari, jud. Argeş"

Serviciul Monitorizare Lucrări Publice și Guvernanță Corporativă

 

52.

52/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Argeș

Serviciul Resurse Umane

 

53.

53/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Cultural Județean

Serviciul Resurse Umane

 

54.

54/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor activităţi şi manifestări cultural-artistice, ştiinţifice şi sportive pe anul 2020, ce vor fi organizate şi sprijinite de Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile subordonate, precum şi a nomenclatorului de materiale ce vor susţine aceste activităţi

 

Serviciul Relaţii Internaţionale Cultură Învățământ Turism

 

55.

55/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș

Serviciul Resurse Umane

 

56.

56/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii Pitești

Serviciul Resurse Umane

 

57.

57/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Regiei de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A.

Serviciul Resurse Umane

 

58.

58/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești

Serviciul Resurse Umane

 

59.

59/PH/10.02.2020

Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Argeș, pe anul 2020

Direcția Economică

60.

60/PH/13.02.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 14/28.07.2016 privind desemnarea reprezentantilor consiliului județean în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeș

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

61.

61/PH/13.02.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

62.

62/PH/13.02.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.  164/29.08.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a județului Argeș în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau montării rețelelor de comunicații electronice, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și unele măsuri privind construirea de rețele de comunicații electronice

Direcția Tehnică

63.

63/PH/13.02.2020

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap aflate în centrele rezidențiale din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

64.

64/PH/24.02.2020

Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Locuinţei protejate pentru victimele violenţei domestice, a Serviciului de consiliere vocaţională şi a Serviciului grup de suport pentru victimele violenţei domestice, cu aprobarea Statelor de funcții, precum și modificarea Organigramei Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

65.

65/PH/24.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., pe anul 2020

Direcția Economică

66.

66/PH/24.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., pe anul 2020

Direcția Economică

67.

67/PH/24.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2020

Direcția Economică

68.

68/PH/24.02.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeș

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

69.

69/PH/24.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții  al  Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

70.

70/PH/24.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și  funcționare  al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

 

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

71.

71/PH/24.02.2020

Proiect de hotărâre privind  achiziţionarea unor servicii juridice de consultanţă/asistare/reprezentare

 

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

72.

72/PH/24.02.2020

Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș

 

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

73.

73/PH/26.02.2020

Proiect de hotărâreprivind aprobarea realizării obiectivului de investiție: "Modernizare DJ 731 D, km 7+450-19+674, L=12,224 km", în comunele Coșești, Dârmănești și Pietroșani, județul Argeș, a documentației tehnice (faza D.A.L.I.), a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici

Direcția Tehnică

74.

74/PH/26.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiție: "Construcție pod pe DJ 703B peste Râul Neajlov în sat Siliștea, comuna Căteasca, județul Argeș", a documentației tehnice aferente (faza D.A.L.I.), a Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici

Direcția Tehnică

75.

75/PH/27.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractelor de asociere încheiate între Consiliul Județean Argeș, Școala Populară de Arte și Meserii Pitești și comune pentru secțiile externe din localitățile: Brăduleț, Berevoești, Corbeni, Ciosteștib Domnești, Hârtiești, Nucșoara, Recea și Rucăr

Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism

76.

76/PH/27.02.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru Asociația Internațională a Regiunilor Francofone pe anul 2020

Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism

77.

77/PH/28.02.2020

Proiect de hotărâre Devizului General actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 703B Serbănești (DJ659) – Siliștea, km 70+410-77+826, L=7,416 km, în comunele Rociu și Căteasca"

Direcția Tehnică

78.

78/PH/28.02.2020

Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Județul Argeș prin Consiliul Județean Argeș și Inspectoratul Școlar Județean Argeș pe anul 2020

Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism

79.

79/PH/02.03.2020

TARIFE 2020 Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 97/24.04.2019 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal  2020

Direcția Economică

80.

80/PH/02.03.2020

TARIFE 2021 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2021

Direcția Economică

81.

81/PH/02.03.2020

 Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu situat la etajul imobilului fost Centru de Diagnostic și Tratament din Municipiul Pitești, B-dul. I.C. Brătianu, nr. 62, județul Argeș în vederea desfășurării de activități medicale

 Direcția Tehnică

82.

82/PH/02.03.2020

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Județului Argeș a 4 imobile terenuri situate în comuna Căteasca, județul Argeș

 

Direcția Tehnică

83.

83/PH/02.03.2020

Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor bunuri imobile aflate în patrimoniul Județului Argeș

 

 

Direcția Tehnică

84.

84/PH/02.03.2020

Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Județului Argeș cu bunurile imobile teren 1969 mp., respectiv teren 1529 mp. situate în comuna Mihăești

 

Direcția Tehnică

85.

85/PH/02.03.2020

Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Județului Argeș cu bunul imobil Pod pe DJ 731B, situat în comuna Băbana

Direcția Tehnică

86.

86/PH/03.03.2020

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului David Emilian.

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

87.

87/PH/03.03.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș, modificată și completată

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

88.

88/PH/03.03.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc ,,Regele Carol I" Costești

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

89.

89/PH/03.03.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Călinești

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

90.

90/PH/05.03.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului „Sf. Andrei" Valea Iașului

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

91.

91/PH/10.03.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

92.

92/PH/10.03.2020

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea.

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

93.

93/PH/11.03.2020

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea.

Direcția Asistență Medicală și Protecție Socială

94.

94/PH/11.03.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe anul 2020

Direcția Economică

95.

95/PH/12.03.2020

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ștefan Adrian

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

96.

96/PH/12.03.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2020

Serviciul Relații Internaționale Cultură Învățământ Turism

97.

97/PH/12.03.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2019 pentru activitatea Județului Argeș

Direcția Economică

98.

98/PH/12.03.2020

Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea

Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeș asupra spațiilor în care își desfășoară activitatea,  situate în imobilul din Mun Pitești, B-dul Republicii, Bl. E3C

 

Ditectia Tehnică

99.

99/PH/.12.03.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 185/27.07.2017 privind aprobarea  proiectului cu titlul „Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr. 1, judeţul Argeş", cu modificările și completările ulterioare

Direcţia Strategii Sinteze Proiecte cu FinanțareInternațională

100.

100/PH/12.03.2020

Proiect de hotărâre privind actualizarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș

nr. 23/17.08.2012 privind  aprobarea listei obiectivelor pentru care se asigură paza de către Serviciul Public Județean de Pază și Ordine Argeș

Ditectia Tehnică

101

101/PH/12.03.2020

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Argeș începand cu data de 01.03.2020

 

Serviciul Resurse Umane

102

102/PH/12.03.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A

Serviciul Resurse Umane

103

103/12.03.2020

Proiect de hotărâre privind derularea programului ,,PRO Social" in cursul anului 2020

Comisia ,,Pro Social"

104

104/12.03.2020

Proiect de hotărâre privind regimul finanţărilor nerambursabile de la bugetul Județului Argeș pentru persoane fizice sau juridice fără scop patrimonial sau culte religioase recunoscute în România, conform Legii nr. 350/2005

Serviciul Relatii Internationale Cultura Invatamant Turism

 

105

105/16.03.2020

Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2020

 

Directia Economica

106

106/24.03.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Argeș  aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr.241/28.11.2019

 

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

107

107/30.03.2020

Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2020

 

Directia Economica

108

108/13.04.2020

Proiect de hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș

pe anul 2020

Directia Economica

109

109/13.04.2020

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al

domnului Păun Mario Octavian

 

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

110

110/14.04.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr.1/22.06.2016  privind alegerea Comisiei de validare a

Consiliului Judeţean Argeş

 

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

111

111/14.04.2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș

Direcția Juridică Administrație Publică Locală

112

112/14.04.2020

Proiect de hotărâre pentru actualizarea Anexelor nr.1, nr. 2 și nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 103/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere și dotare spații Urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești", a Studiului de Fezabilitate Mixt şi a cheltuielilor legate de proiect

Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională

113

113/14.04.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general  actualizat şi a Cofinanţării actualizate,pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ 741 Pitesti – Valea Mare – Făgetu - Mioveni, km 2+060 peste paraul Valea Mare (Ploscaru), la Ștefănești"

Directia Tehnică

114

114/14.04.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general  actualizat şi a Cofinanţării actualizate,pentru obiectivul de investiţii „Pod pe DJ738 Jugur – Drăghici – Mihăesti peste râul Târgului, km 21+900, în comuna  Mihăeşti"

Directia Tehnică

115

115/14.04.2020

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiție ,,Operaționalizarea Dispeceratului Integrat la nivelul județului Argeș", a Devizului general și a documentației tehnice aferente (faza DALI)

Directia Tehnică

116

116/14.04.2020

Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al Județului Argeș cu unele bunuri imobile

Directia Tehnică

117

117/14.04.2020

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Comunei Căteasca a imobilului teren în suprafaţă de 2040 mp, situat în comuna Căteasca

 

Directia Tehnică

118

118/14.04.2020

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 98/26.03.2020 privind închirierea unui spațiu situat la etajul imobilului fost Centru de Diagnostic și Tratament din Municipiul Pitești, B-dul. I.C. Brătianu, nr. 62, județul Argeș în vederea desfășurării de activități medicale

Directia Tehnică

119

119/14.04.20120

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului cu titlul"Complex de Servicii Sociale, Comuna Rucăr, Județul Argeș" precum și a cheltuielilor legate de proiect

 

Direcția Strategii Sinteze Proiecte cu Finanțare Internațională