Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Raport Presedinte Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Programul Comenius Regio - DIVERSITY FOR SPECIAL NEEDS EDUCATION - 2013 - 2015 Programul Compararea sistemelor educationale Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creșterea eficienţei energetice a spitalului de recuperare Brădet Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederilor SCAP Proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta”, cod SMIS 125357 Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi”, cod SMIS 125358 Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti”
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET
GAL-uri Parteneriate - programe sociale Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Control Intern Managerial al CJ ARGES - Implementare Standarde Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges

 

"RESTAURAREA GALERIEI DE ARTĂ „RUDOLF SCHWEITZER - CUMPĂNA"- CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL"

Judeţul Arges, în calitate de beneficiar, implementează proiectul "Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna"- Consolidarea, Protejarea şi Valorificarea Patrimoniului Cultural", Cod SMIS 116332, în baza contractului de finanţare nr. 872/09.01.2018.

Proiectul este cofinanţat de FEDR prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5. Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.

Perioada de implementare a proiectului este de 44 luni, începând din 09.01.2018 până la data de 09.08.2021

Valoarea totală a proiectului este de 19.571.115,55 lei, din care 19.538.954,61 lei asistenţă financiară nerambursabilă (16.608.111,42 lei valoarea cofinanţării Uniunii Europene din FEDR şi 2.540.064,10 lei valoarea finanţării de la bugetul de stat) şi 422.940,03 lei cofinanţarea din partea beneficiarului (din care 32.160,94 lei valoarea neeligibilă inclusiv TVA).

Obiectivul general constă în impulsionarea dezvoltării locale prin consolidarea, protejarea, valorificarea patrimoniului cultural al Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna", respectând principiile dezvoltării durabile.

Obiectivele specifice care vor conduce la realizarea obiectivului general, sunt:

  • îmbunătăţirea infrastructurii Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna" prin restaurarea şi conservarea obiectivului turistic – monument istoric categorie A;
  • creşterea gradului de expunere a Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna" după finalizarea lucrărilor de intervenţii, prin digitizarea acestuia.

Instrumentele Structurale in Romania:

sIte web: www.fonduri-ue.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro .

Programul Operational Regional 2014 – 2020:

site web: www.inforegio.ro

pagina de Facebook: https://www.facebook.com/inforegio.ro

Atasamente:

Prezentare Galeria de Arta - 18.02.2019.pptx