Proiectul "Modernizare DJ 730: Podul Dambovitei (DN 73) - Dambovicioara - Ciocanu - limita jud. Brasov"

 

FISA TEHNICA A PROIECTULUI

Titlul proiectului : „Modernizare DJ 730: Podul Dâmboviţei (DN 73) – Dâmbovicioara – Ciocanu – limita Jud. Braşov în vederea îmbunătăţirii şi dezvoltării infrastructurii de turism, km 0 + 000 – 9 + 550, L = 9,550 km"

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges

Proiect finantat prin  Programul Operational Regional, DMI 2.1 "Reabilitarea si modernizarea retelei de drumuri judetene, strazi urbane"

Valoare totala: 15.740.581,08 lei

 

Obiectivul general este îmbunătăţirea infrastructurii de acces destinată activităţii de turism de pe raza localităţii Dâmbovicioara în vederea sprijinirii creşterii economice prin crearea unui cadru favorabil atragerii investiţiilor şi crearea unor locuri de muncă durabile.

Obiectivul specific: Reabilitarea şi dezvoltarea infrastructurii de acces (DJ730 – 10+237,82 km) către cele 14 chei, declarate monumente ale naturii, cele 5 peşteri declarate zone protejate şi parcul naţional Piatra Craiului, precum şi monumentele istorice de pe raza localităţii Dâmbovicioara în vederea dezvoltării turismului. Modernizarea DJ 730 contribuie la realizarea obiectivului axei prioritare 2 (îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, bunurilor şi serviciilor în vederea stimulării dezvoltării economice durabile).