Conducere Organizare Activitate
Sedinte Hotarari Rapoarte activitate consilieri judeteni Strategii Județene Programe nationale Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creșterea eficienţei energetice a spitalului de recuperare Brădet Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta”, cod SMIS 125357 Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi”, cod SMIS 125358 Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Implementarea unor masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor administrative in cadrul Consiliului Judetean Arges" Proiectul "Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești" Proiectul "Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești" Proiectul "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D1"
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET
Sanatate si asistenta sociala Transporturi si drumuri judetene Patrimoniul judetului Cooperare internationala - Parteneriate Cultură, culte, învățământ și tineret Control Intern Managerial si Managementul Calitatii Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges

 

Titlul proiectului: Îmbunătățirea accesului populației din județele Argeș, Teleorman și Călărași la servicii medicale de urgență

 

Cod SMIS proiect: 125357

Axa/Prioritate de Investiții: Axa prioritară 8 - Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale / Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități/ 8.2.B: Unităţi de primiri urgenţe

Denumire beneficiar: parteneriat între Ministerul Sănătății – Lider de parteneriat, UAT Județul Argeș, Spitalul Orășenesc "Sf. Spiridon" Mioveni, Spitalul Județean de Urgență Pitești, Spitalul Județean de Urgență Alexandria, Spitalul Municipal Curtea de Argeș, Spitalul Orășenesc "Regele Carol I" Costești, Spitalul de Pediatrie Pitești, Spitalul Municipal Câmpulung, Spitalul Municipal Oltenița, UAT Orașul Mioveni, UAT Curtea de Argeș, UAT Municipiul Câmpulung.

Loc de implementare: București, Pitești, Mioveni, Costești, Curtea de Argeș, Câmpulung, Oltenița, Alexandria, județele: Argeș, Teleorman, Călărași.

Data de începere a proiectului: 21/01/2014.

Perioada de implementare: 70 de luni

Data finalizării proiectului: 31/10/2019.

Valoarea totală a proiectului: 13.375.732,11 lei din care

  • contribuția UE: 9.363.012,48 lei
  • contribuția națională: 3.745.204,75 lei

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii sanitare, prin investiții în dotări sau lucrări necesare infrastructurilor sanitare, care contribuie la dezvoltarea operationalității la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate publică și îmbunătățind accesul la serviciile medicale de calitate.

Prin proiect se urmărește modernizarea și tehnologizarea la nivel European al infrastructurilor sanitare deficitare, care utilizează în continuare aparatura uzată fizic și moral, prin achiziția de echipamente noi și eficiente, ce aduc atât o creștere calitativă a serviciilor oferite, cât și o creștere cantitativă a numărului de persoane beneficiari de servicii medicale, îmbunătățind starea de sănătate publică la nivel național, regional și local.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. OS. 1 Dotarea infrastructurii unităților de primiri urgențe și a compartimentelor de primiri urgențe (inclusiv cu echipamente pentru terapie intensiva – ATI, precum și echipamente destinate secțiilor suport care deservesc UPU).

Ob. specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului:

1S37 – Unități de primiri urgențe/compartimente de primiri urgențe (nivel terțiar)

2. OS.2 Îmbunătățirea accesului la servicii medicale a persoanelor din regiunea de implementare prin creșterea stării de sănătate publică.

Ob. specific va contribui la îndeplinirea indicatorilor proiectului:

CO 36 – Populația deservită de servicii medicale îmbunătățite.

Rezultate:

1. R.1. Un număr crescut de Unități / Compartimente de Primiri Urgență cu echipamente medicale de specialitate noi.

Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente

prezentului proiect

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general și Ob. Specific 1 și a indicatorului de realizare 1S37i – Unități de primiri

Urgențe/compartimente de primiri urgențe (nivel terțiar)

2. R.2. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de acces la servicii medicale de tip urgență, în cadrul Regiunii.

Acest rezultat se va atinge prin îndeplinirea activității de decontare a contractelor de prestări servicii/furnizare aferente prezentului proiect

Rezultatul contribuie la îndeplinirea Obiectivului general și Ob. Specific 2 și a indicatorului de realizare CO 36 – Populația

deservită de servicii medicale îmbunătățite.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

http://www.inforegio.ro; http://facebook.com/inforegio.ro

 

Atasamente:

Anunt de presa din 01.04.2019.pdf