Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Raport Presedinte Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Programul Comenius Regio - DIVERSITY FOR SPECIAL NEEDS EDUCATION - 2013 - 2015 Programul Compararea sistemelor educationale Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creșterea eficienţei energetice a spitalului de recuperare Brădet Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederilor SCAP Proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta”, cod SMIS 125357 Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi”, cod SMIS 125358 Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti”
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET
GAL-uri Parteneriate - programe sociale Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Control Intern Managerial al CJ ARGES - Implementare Standarde Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges

 

Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti" - Cod proiect 119335

SURSA DE FINANŢARE

Programul Operaţional Regional 2014 – 2020

Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități.

Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență Operațiunea B – Unități de primiri urgențe.

INFORMAŢII GENERALE

Acest proiect va  avea drept finalitate reducerea timpilor de
 așteptare până la rezolvarea cazurilor prezentate în structura de urgență, creșterea gradului de satisfacție al pacienților/aparținătorilor, precum și a gradului de satisfacție a salariaților din structură, toate aceste îmbunătățiri ale activității, regăsindu-se finalmente în creșterea calității serviciilor medicale furnizate de Spitalul de Pediatrie Pitești.

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general constă în îmbunătățirea calității și eficienței îngrijirii spitalicești de urgență din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitești, în vederea asigurării distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgență prin preluarea pacienților de la nivel local, care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu.

Obiective specifice ale proiectului: Obiectivul specific este extinderea, dotarea și amenajarea Compartimentului de Primiri Urgențe a Spitalului de Pediatrie Pitești, județul Argeș.

LUCRĂRI PROPUSE

Compartimentul Primiri Urgențe din cadrul Spitalului de Pediatrie are o importanță deosebită, deoarece în ansamblul unităților sanitare din județul Argeș, spitalul are o importanță aparte, determinată de specificul activității medicale prestate și categoria de cetățeni care beneficiază de îngrijirile medicale acordate, respectiv copii și tineri, categorii care au o sensibilitate deosebită față de celelalte categorii de populație.

În corpurile existente - zona parter – își desfășoară activitatea Compartimentul de Primiri Urgențe a Spitalului de Pediatrie care se compune din zona acces pacienți – atât pe picioarele lor cât și cu ambulanța, zona urgențe minore, zona resuscitări, sala gips și sala deparazitare cu grup sanitar propriu precum și saloane staționar și izolator fiecare deservit de grup sanitar propriu. Acestor funcțiuni li se adaugă spațiile pentru personalul medical – recepție, birouri, spațiu asistente cu grup sanitar și duș propriu, spațiu doctori cu grup sanitar și duș propriu precum și grupuri sanitare comune pentru pacienți. Compartimentul de Primiri Urgențe are legătură cu corpul spitalului – C1 prin liftul medical și scara închisă din beton armat în 2 rampe, cu lățimea rampei de 1.20 m.

Extinderea pe verticală va adăposti vestiare de tip filtru separate pe sexe (vestiar bărbați/haine de lucru, vestiar bărbați/haine de stradă, vestiar barbați/grup sanitar, vestiar femei/haine de lucru, vestiar femei/haine de stradă, vestiar femei/grup sanitar), spații depozitare materiale sanitare și spații depozitare medicamente, spațiu destinat învățământului și întâlnirilor colective. Acestora li se adaugă spații de circulație (zona acces personal CPU haine de stradă, hol personal CPU haine de lucru) ce fac legătura între ele și cu spațiile existente ale Compartimentului de Primiri Urgențe. 

Regim de înălțime: P+2E parțial. Etajul propus va avea o structură de rezistență alcatuită din grinzi și stâlpi din profile metalice cu închideri exterioare (pereți și acoperiș) realizate din panouri sandwich și compartimentări interioare din gips-carton. Pentru extinderea pe verticală cu încă un nivel - etaj 2 - a incintei liftului se va realiza o structură de rezistență alcătuită din țevi metalice, cu închideri exterioare (pereți și acoperiș) realizate din panouri sandwich.

În cadrul spațiilor nou create vor fi realizate toate instalațiile necesare (instalații sanitare, instalații de preluare a apelor meteorice, instalații termice, instalații ventilare și climatizare, instalații de detectare și avertizare în caz de incendiu, instalații de control acces, instalații de sonorizare, instalații electrice de iluminat și prize.

În conformitate cu prevederile ordinului M.S. 1706/2007, privind conducerea și organizarea unităților și compartimentelor de Primiri a Urgențelor, cu completările și modificările ulterioare au fost identificate lipsa sau insuficiența unor spații și dotări.

 Astfel, se vor realiza următoarele:

 • se vor amenaja vestiare pentru personalul medical dotate cu grup sanitar și duș ;
 • se va instala un sistem performant de ventilare, climatizare și aport de aer proaspăt atât pentru zona extinderii propuse cât și pentru zona de primiri urgențe existente ;
 • se va amenaja un "Spațiu destinat învățământului și întâlnirilor colective" ;
 • se va instala un sistem central de monitorizare a pacienților. Acesta va fi compatibil cu monitoarele existente în zona de primiri urgențe ;
 • se va instala un sistem de apelare pentru personalul medical ;
 • se va extinde casa liftului cu încă o stație, facilitând astfel accesul din zona de Primiri Urgențe de la parter la zona de bloc operator de la etajul 2;
 • se vor amenaja spații de depozitare a medicamentelor și a materialelor sanitare.

DOTĂRI PROPUSE

Dotări echipamente:

 • Simulator complex avansat de tip pediatric, portabil, copil vârstă 5 ani;
 • Simulator complex avansat de tip pediatric, portabil, copil nou născut, corp întreg;
 • Lampă scialitică;
 • Spirometru;
 • Multifuncţională laser color;
 • Videoproiector cu ecran de proiecţie.

Dotări mobilier:

 • Rafturi metalice;
 • Vestiar metalic - carcasă din tablă;
 • Bancă vestiar cadru din țeavă;
 • Masă dreptunghiulară 8-10 persoane;
 • Scaune fixe.

REZULTATE

Compartimentul de Primiri Urgențe a Spitalului de Pediatrie Pitești este extins, dotat și modernizat.

Indicatori: Rata internărilor acute în spital din total internări/ creșterea calității serviciilor medicale furnizate de Spitalul de Pediatrie Pitești.

BUGETUL PROIECTULUI

 • Valoarea totală a proiectului: 3.430.123,52 lei.
 • Suma nerambursabilă solicitată: 3.357.439,35 lei.
 • Contribuția beneficiarului: 72.684,17 lei

INDICATORI

Beneficiarii direcți sunt UAT Judetul Argeș, respectiv Spitalul de Pediatrie Pitesti, iar beneficiarii indirecți sunt pacienții ce se prezintă la Urgență, în numar  de  29.748 persoane (2017), personalul medical și administrativ: medici - 7, personal mediu sanitar și registratori medicali - 31, personal auxiliar sanitar - 23, un total de 61 persoane, care își desfasoară activitatea în cadrul Compartimentului de Primiri Urgențe.

Durata de implementare: 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Instrumentele Structurale in Romania:

sIte web: www.fonduri-ue.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro .

Programul Operational Regional 2014 – 2020:

site web: www.inforegio.ro

pagina de Facebook: https://www.facebook.com/inforegio.ro

 


Atasamente:

Anunt de presa – Demararea activitatilor proiectului cu titlul: "Extindere, modernizare si dotare spatii Urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti"

Prezentare UPU PEDIATRIE - lansare proiect ( format pptx)