Sedinte de Consiliu Hotarari de Consiliu Raport Presedinte Strategia de dezvoltare a Judetului Arges Programe Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Programul Comenius Regio - DIVERSITY FOR SPECIAL NEEDS EDUCATION - 2013 - 2015 Programul Compararea sistemelor educationale Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creșterea eficienţei energetice a spitalului de recuperare Brădet Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul Certificarea activităţilor Consiliului Judeţean Argeş şi dezvoltarea abilităţilor personalului, în concordanţă cu prevederilor SCAP Proiectul cu titlul „Imbunatatirea accesului populatiei din judetele Arges, Teleorman si Calarasi la servicii medicale de urgenta”, cod SMIS 125357 Proiectul cu titlul „Asigurarea accesului la servicii de sanatate in regim ambulatoriu pentru populatia judetelor Arges, Teleorman si Calarasi”, cod SMIS 125358 Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Implementarea unor masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor administrative in cadrul Consiliului Judetean Arges"
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET
GAL-uri Parteneriate - programe sociale Cooperare internationala - Parteneriate Managementul integrat al deseurilor solide in judetul Arges Investitii Autoritatea Judeteana de Transport Drumuri – Infrastructura Sanatate Publica Urbanism si amenajarea teritoriului Licitatii Control Intern Managerial al CJ ARGES - Implementare Standarde Master Plan-ul privitor la reabilitarea, modernizarea si extinderea infrastructurii de apa/apa uzata din judetul Arges Lucrari publice Furnizorii de servicii la nivelul judetului Arges

 

"Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti – Piaţa Vasile Milea, nr.1, Judeţul Argeş"

Judeţul Arges, în calitate de beneficiar, implementează proiectul "Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti – Piaţa Vasile Milea, nr. 1, Judeţul Argeş", Cod SMIS 114782, în baza contractului de finanţare nr. 2496/3.07.2018.

Proiectul este cofinanţat de UAT Judeţul Argeş prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3  - Sprijinirea  tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon - Prioritatea de Investiţii 3.1 Operaţiunea B – Clădiri publice.

Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 1.05.2017-30.06.2021.

Bugetul proiectului este de 33.852.486,54 lei, din care 24.140.102,79  lei asistenţa financiară nerambursabilă (20.937.845,00 lei valoarea cofinanţării Uniunii Europene din FEDR şi 3.202.257,79 lei valoarea finanţării de la bugetul de stat) şi 492.656,03  lei cofinanţarea din partea beneficiarului.

Obiectivul general al proiectului presupune creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr. 1 în vederea sprijinirii tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Obiectivele specifice ale proiectului urmăresc:

 • Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a consumurilor de energie în vederea creşterii eficienţei energetice a Palatului Administrativ situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr. 1;

 • Reabilitarea din punct de vedere termic a Palatului Administrativ situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr. 1, în scopul asigurării condiţiilor optime, creşterii confortului termic şi a siguranţei desfăşurării activităţilor.

Lucrările propuse prin proiect:

 1. Lucrări pentru creşterea eficienţei energetice a clădirii:

 • se va reabilita energetic anvelopa si planşeele peste subsolul construcţiei;
 • se va înlocui tâmplăria (cu tâmplărie din lemn stratificat cu geam tripan);
 • se vor reabilita instalaţiile termice, electrice şi sanitare;
 • se vor amplasa peste etajul tehnic  8 panouri solare cu cate 30 de tuburi vidate    şi două boilere a câte 1000 l fiecare;
 • realizarea unui sistem de producere a energiei electrice din surse regenerabile utilizând panouri fotovoltaice amplasate pe terasa de peste etajul 5.
 1. Lucrări conexe:

 • se vor repara eventualele fisuri în elementele de beton armat  şi se va realiza impermeabilizarea în zonele afectate de umiditate;
 • se vor trata fisurile întâlnite la intradosul plăcilor de beton armat;
 • se vor reface finisajele interioare şi exterioare în zonele afectate de intervenţii;
 • se vor completa facilităţile solicitate de legislaţia în vigoare pentru adaptarea clădirii la cerinţele persoanelor cu dizabilităţi pentru sporirea comfortului acestora.
 1. Lucrări pentru autorizare ISU:

 • modernizarea sistemului de detecţie şi stingere incendiu;
 • reabilitarea instalaţiei de hidranţi interiori şi exteriori;
 • construirea unui rezervor de incendiu echipat corespunzător.

Instrumentele Structurale in Romania:

sIte web: www.fonduri-ue.ro

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati: www.fonduri-ue.ro .

Programul Operational Regional 2014 – 2020:

site web: www.inforegio.ro

pagina de Facebook: https://www.facebook.com/inforegio.ro

Atasamente:

Prezentare Palat administrativ.pptx