Legislatie privind organizarea si functionarea institutiei Conducere Organizare Activitate Transparență decizională Programe si strategii
Strategii Județene Strategii Naționale Programe nationale Proiecte europene
Proiecte in parteneriate Proiecte derulate de UAT cu mijloace de echilibrare repartizate de CJ Arges Proiecte in implementare
Proiect Situatii de urgenta - SUD Muntenia Proiectul Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popeşti- Izvoru- Recea- Cornăţel – Vulpeşti (DN65A), km 110+700-136+695, l=25,995 km, com. Popeşti, Izvoru, Recea, Buzoieşti, jud. Argeş Proiectul Restaurarea Muzeului Județean Argeș - consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Restaurarea Galeriei De Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural Proiectul Conservarea și consolidarea cetății Poenari Argeş Proiectul Creşterea eficienţei energetice a palatului administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr. 1, judeţul Argeş Proiectul cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii de urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti” Proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș” Proiectul cu titlul "Extindere si dotare spatii urgenta si amenajari incinta Spital Judetean de Urgenta Pitesti” Proiectul "Extinderea și dotarea ambulatoriului integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești" Proiectul "Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești" Proiectul "Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf Andrei", Valea Iașului” Proiectul "Sprijin la nivelul regiunii Sud Muntenia pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură - 5D1" Proiectul „Elaborarea Planului de Amenajare a Teritoriului Județean (P.A.T.J.) Argeș” Proiectul „Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș, Municipiul Pitești, str. George Coșbuc nr. 40, județul Argeș” Proiectul „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești” Proiectul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ special din subordinea Consiliului Județean Argeș și a Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș” Proiectul: „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Argeș”
Proiecte in pregatire Proiecte in sustenabilitate Proiecte Cofinantate de CJ Arges Proiectul Ro - NET Proiecte finalizate
Rapoarte si studii

 

Titlul proiectului: Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea nr. 1, judetul Argeş

 

Cod SMIS proiect: 114782

Axa/Prioritate de Investiții: Axa Prioritară 3 Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiţii 3.1 Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B-Clădiri Publice.

Denumire beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Județul Argeș

Loc de implementare: Localitatea Piteşti, județul Argeș

Data de începere a proiectului: 01/05/2017

Perioada de implementare: 80 de luni

Data finalizării proiectului: 31/12/2023

Valoarea totală a proiectului: 39.528.905,54 lei din care

  • Contribuția UE: 20.937.844,25 lei
  • Contribuția națională: 3.202.258,49 lei

Obiectivul general al proiectului: Obiectivul general  constă în creșterea eficienței energetice a Palatului Administrativ situat în Pitești, Piața Vasile Milea, nr. 1 în vederea sprijinirii tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Obiective specifice ale proiectului: Obiectivele specifice sunt: reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumurilor de energie în vederea creșterii eficienței energetice şi reabilitarea din punct de vedere termic în scopul asigurării condițiilor optime, creșterii confortului termic și a siguranței desfășurării activităților.

Rezultate:

1. Rezultate obþinute prin proiect sunt:

- Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): valoarea la începutul implementării proiectului 628.87; valoarea la finalul implementării proiectului (de output) 104.72;

- Consumul anual de energie primară (kWh/an) - valoarea la începutul implementării proiectului 2821383.26; valoarea la finalul

implementării proiectului (de output) 501080.51;

Consumul anual specific de energie primară (kWh/m2/an) total (încalzire+răcire+acm+iluminat) din surse regenerabile și surse

neregenerabile - valoarea la finalul implementării proiectului (de output) este de 75.01 kWh/m2/an, respectiv un consum total

anual de energie primară de 501 080.51 kWh/an. Indicatorul „Scăderea consumului anual specific de energie primară utilizând

surse regenerabile"este = 2 821 383.26 – 501 080.51 = 2 320 302.75 kWh/an, respectiv 347.33 kWh/m2/an.

2. Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de rezultat):

- Consumul anual de energie finală în cladirea publică (din surse neregenerabile) (tep) - valoarea la începutul implementării

proiectului 191.06; valoarea la finalul implementării proiectului (de output) 35.73;

Indicator de proiect (suplimentar) aferent clădirii (de realizare):

- Consumul anual specific de energie primară (kWh/m2/an) total - valoarea la începutul implementării proiectului 390.43;

valoarea la finalul implementării proiectului (de output) 54.24.

Consumul anual specific de energie primară(kWh/m2/an,respectiv 362348.18kWh/an.

- Consumul anual specific de energie primară (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an), din care:

• pentru încălzire/racire - valoarea la începutul implementării proiectului 301.74; valoarea la finalul implementării proiectului (de output): 31.23;

- Consumul anual de energie primară din surse regenerabile (kWh/an) total - valoarea la începutul implementării proiectului 0;

valoarea la finalul implementării proiectului (de output) 138732.23;

din care:

• pentru încălzire/răcire - valoarea la începutul implementării proiectului 0; valoarea la finalul implementării proiectului

(de output) 19380.48;

• pentru preparare apă caldă de consum - valoarea la începutul implementării proiectului 0; valoarea la finalul implementării proiectului (de output) 17836.64;

• electric - valoarea la începutul implementării proiectului 0; valoarea la finalul implementării proiectului (de output) 101515.21.

Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice=1.

Din total consum energie primară după implementarea măsurilor,16.46% utilizează surse regenerabile

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

http://www.inforegio.rohttp://facebook.com/inforegio.ro


Fisiere atasate

Prezentare Palat administrativ.pptx