"REABILITAREA, CONSERVAREA ŞI PUNEREA ÎN VALOARE  A CETĂŢII POIENARI-ARGEŞ"

FISA TEHNICA A PROIECTULUI

Titlul proiectului : Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a cetatii Poienari – Arges

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges

Proiect  finantat prin Programul Operational Regional, DMI 5.1 "Restaurarea si valorificarea durabila a patrimoniului cultural, precum si crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe"

Obiectivul general al proiectului constă în conservarea, reabilitarea și punerea în valoare prin mijloace adecvate a monumentului  istoric "Cetatea Poienari", în vederea valorificării potențialului turistic cultural local pe piața turistică națională și internațională

Valoare totala: 75.195.374,92  lei

            Cetatea Poienari este localizată în comuna Arefu, pe cursul superior al râului Argeş, la 2 km de satul Căpăţâneni-Ungureni şi la 4 km. de barajul acumulării hidrotehnice Vidraru. Fortificaţia de tip cetate este construită pe un vârf stancos, cu pante abrupte, care se înalţă la peste 200 de m deasupra văii Argeşului. În trecut accesul se făcea pe o şa îngustă care leagă stânca de muntele învecinat, în prezent cetetea fiind legată pietonal de firul văii râului Argeş printr-o cale de acces cu peste 1480 trepte, realizată în anii 1968-1970. Monumentul  este considerat valoare de patrimoniu cultural de interes naţional şi monument istoric de valoare naţională excepţionala.

Studiile realizate au evidenţiat că monumentul este supus unui puternic proces de degradare, necesitând intervenţii de amploare pentru stoparea acestor fenomene. In liniii generale zidaria de piatra sau caramidă este puternic afectată, paramentele sunt degradate, este prezentă umiditea ascensionala şi micro si macro floră ce parazitează structurile istorice. 

            Pornind de la statutul de  obiectiv turistic se constată: degradarea infrastructurii de acces, accesul limitat pentru persoanele cu dizabilităţi, lipsa unor parcaje şi grupuri sanitare amenajate corespunzător, inexistenţa unor facilităţi pentru vizitare (puncte amenajate pentru odihnă, puncte de belvedere), sezonalitatea vizitării, lipsa utilizării mijloacelor informatice pentru informare, promovare şi marketing, nevalorificarea background-ului cultural al obiectivului (tradiţii, legende, etnografie şi folclor).

            Se intenţionează, în cadrul proiectului, reabilitarea adecvată şi revalorizarea obiectivului. Accentul lucrărilor preconizate cade pe măsurile de consolidare şi reabilitare necesare. Acestea vor asigura conservarea durabilă a ansamblului şi totodată vor oferi vizitatorilor o experienţă memorabilă.Proiectul preconizat nu prevede o asanare de anvergură şi costisitoare, ci va cuprinde  acţiuni menite sa ofere vizitatorilor cunoaşterea aspectelor variate legate de arhitectură, istorie, artă, peisaj. În completarea măsurilor de reabilitare se vor crea premisele tehnice si constructive pentru îmbunătăţirea  exploatării turistice. Astfel, în cadrul proiectului se prevede modernizarea infrastructurii conexe a obiectivelor O altă component a proiectului este realizarea unui sistem de indicatoare modern şi a iluminatului architectural. Se prevede promovarea pe scară largă, prin mijloace de marketing orientat spre grupuri ţintă, a obiectivului. 

                   Proiectul propune urmatoarele lucrări: reîntregiri totale ale unor elemente de fortificaţie (turnuri) si parţial pe vertical şi orizontală a unor structure istorice; reabilitarea paramentelor degradate; restaurarea pavimentelor cu material similar celui original; restaurarea cisternei; marcarea etapelor de construire; intervenţii pentru stoparea umidităţii ascensionale; indepărtarea micro şi macro florei parazitare; rostuiri şi impermeabilizări ale paramentelor; realizarea de şape de protecţie şi copertine; reabilitarea traseelor de vizitare şi marcarea acestora cu material adecvate sitului istoric; amenajarea ale unor puncte de belvedere; realizarea de reţele de iluminat architectural exterior/interior.