„Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare a Cetatii Oratea - Arges"

 

FISA TEHNICA A PROIECTULUI

Titlul proiectului „Reabilitarea, conservarea si punerea in valoare Cetatii Oratea - Arges"

Proiectul este finantat prin Programul Operaţional Regional  DMI 5.1 – „Restaurarea şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/ modernizarea infrastructurilor conexe".

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges

Valoare totala: 51.142.578,38 lei

 

Cetatea Oratea a fost construită în jurul secolului XIV. Se presupune, luând în seamă caracterul materialelor arheologice descoperite, că cetăţuia ar fi fost ridicată din iniţiativa domnilor Ţării Româneşti pentru paza accesului dinspre Transilvania la luarea în stăpânire a zonei respective, pe locul unui punct de vamă. Problema semnificaţiei cetăţii de la Oratia trebuie legată şi de modificările suferite – în funcţie de evoluţia complexelor împrejurări politice – de graniţa dintre Ţara Românească şi Transilvania în această zonă, pe un spaţiu de câţiva kilometri, modificări ce se pot deduce din documente.Deteriorările şi degradările s-au acumulat în timp, drumurile de acces au devenit impracticabile şi zona a fost uitată.

Frumuseţea şi încărcătura istorică şi mai ales că nu există situri multe din aceste categorii de construcţii impune intervenţia în urgenţă în consolidarea şi restaurarea acestor ruine. În prezent, se impune efectuarea unor lucrări ample de consolidare şi restaurare.

Proiectul are in vedere  reabilitarea, conservarea şi punerea în valoare a Cetăţii Oratea - Argeş în vederea promovării valorii culturale şi a potenţialului turistic al acestui obiectiv şi a integrării sale în circuitul cultural-artistic din regiunea Muntenia.

Lucrările propuse prin proiect vizează: consolidarea zidurilor cetăţii în conformitate cu normele în vigoare privind siguranţa siturilor arheologice şi a legii 422/2001 – privind protejarea monumentelor istorice; restaurarea zidurilor şi amenajarea spaţiilor din interiorul şi exteriorul cetăţii (monument istoric) cu respectarea standardelor privind siguranţa şi protecţia şi a standardelor privind facilitarea accesului persoanelor; amenajarea căilor de acces; reabilitarea zonei şi sistemelor de asigurare a utilităţilor în zonă (apă, energie termică şi electrică); promovarea valorii istorice, culturale şi a potenţialului turistic a cetăţii Oratea prin integrarea sa în circuitul istorico – cultural – artistic a zonei din regiunea Muntenia; organizarea interiorului cetăţii în vederea organizării de spectacole artistice specifice medievale, spectacole teatrale; amenajarea în vederea organizării unor spectacole cultural artistice în exteriorul cetăţii Oratea; amenajări de mediu; diseminarea şi promovarea proiectului prin intermediul unor activităţi de informare şi publicitate; cercetări arheologice având în vedere că pe platoul din faţa cetăţii, pe lângă materialele din secolele XIV–XV, s-au mai descoperit materiale precum şi două bordeie din secolul al III-lea e.n. Materialele constau din ceramică, cute de ascuţit din gresie, un fragment mic de opaiţ, o fibulă de bronz cu piciorul întors pe dedesubt, precum şi două monede romane imperiale de argint, una de la Marcus Aurelius, cealaltă de la Commod.