Proiect buget 2019

Prezentarea bugetului

Anexa 1 - Proiect buget de venituri si cheltuieli in anul 2019 (format pdf)

Anexa 2 - Proiect buget de venituri si cheltuieli finantat integral sau partial din venituri proprii in anul 2019 (format pdf)

Anexa 3 - Propunere alocare sume pentru cofinantari proiecte si cheltueili de capital in anul 2019 (format pdf)

Anexa 4 - Propunere alocare sume pentru cheltuieli curente in anul 2019 - SPITALE (format pdf)

Anexa 5 - Propunere Program cu lucrarile de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare in anul 2019 (format pdf)

Anexa 6 - Propunere Program privind lucrarile de intretinere si reparatii infrastructura rutiera drumuri judetene in anul 2019 (format pdf)