Managementul integrat al deşeurilor solide in judeţul Argeş - Etapa I

Implemetarea proiectul ISPA „Managementul integrat al deşeurilor solide in judeţul Argeş" , care a vizat 5 din cele 8 regiuni ale judetului Arges, a demarat in 2005 si are ca termen de finalizare decembrie 2010. Proiectul ISPA se deruleaza prin intermediul a cinci contracte sub indrumarea directa a Unitatii de Implementare a Proiectului, constituita la nivelul Consiliului Judetean Arges, dupa cum urmeaza:


  1. Contractul Nr. 2005 Ro 16 PPE 001 – 01: Asistenta tehnica pentru managementul si supervizarea contractelor ISPA in sectorul deseurilor solide in judetul Arges, in suma de 2,294,350 €, finantat din fonduri UE;
  2. Contractul Nr. 2005 Ro 16 PPE 001 – 02: Inchiderea depozitelor de deseuri si platformelor de gunoi necontrolate, construirea unui depozit ecologic de deseuri si a unei statii de transfer, sistem de colectare in zonele urbane si rurale, Arges – Romania –in suma de 27,003,365.07 €, finantat din fonduri UE si Bugetul Statului;
  3. Contractul Nr. 2005 Ro 16 PPE 001 – 03: Contract de servicii pentru evaluatorii independenti, in suma de 10,000€, finantat din fonduri UE;
  4. Contractul Nr. 2005 Ro 16 PPE 001 – 04: Asistenta tehnica pentru studiul tarifar si pregatirea licitatiei pentru operatorul PPP, selectare si monitorizare, in suma de 700,000€, finantat prin credit BERD;
  5. Contractul Nr. 2005 Ro 16 PPE 001 – 05: Echipament pentru sistemul de pre-colectare, colectare si transport, in suma de 5,425,000 €, finantat prin credit BERD.


Una dintre cele mai importante investitii a Proiectului ISPA „Managementul integrat al deşeurilor solide in judeţul Argeş" a constituit-o închiderea şi ecologizarea vechiului depozit si amenajarea in zona limitrofă a unui depozit ecologic regional. In etapa 1 a fost realizata celula nr. 1 cu o suprafata de circa 750.000 m3 , care corespunde cerintelor si standardelor Uniunii Europene in ceea ce priveste constructia depozitelor ecologice pentru deseurile menajere.

Depozitul de deşeuri Albota

Depozitul de deşeuri Albota este amplasat la S-V de Piteşti, pe partea dreapta a Drumului Naţional Piteşti-Slatina, la o distanta de 750 de metri de acesta. Amplasamentul se afla sub dealurile Albota, in camp liber, marginit la:
  • Nord -Est de un canal de scurgere (in vecinatatea Clubului Aviatorilor din Piteşti);
  • Vest de ferme si plantaţii agricole;
  • Sud tot de catre ferme agricole.

Distanta pana la cea mai apropiata aşezare umana este de 1,5 km, accesul realizandu-se pe drumul judeţean (DJ 671).
In cadrul depozitului de deseuri Albota-Piteşti s-au realizat urmatoarele lucrari:
Relocarea (mutarea) a 432.300 m3 deşeuri din zonele destinate constructiei de facilitaţi/utilitati si din depozitele de la Topoloveni, Rucar si din aproximativ 86 de depozite neconforme din mediul rural, inchiderea depozitului existent şi eliminarea poluarii mediului;

Deschiderea unui depozit conform prin construirea celulei nr. 1 la depozitul Albota cu o suprafata de 4,25 ha.

Depozitul este prevazut cu un sistem de captare si epurare a apelor de suprafata si a levigatului rezultat din procesul de fermentare a substanţelor organice din deşeurile urbane. Sistemul de colectare a levigatului din corpul vechiului depozit consta din 7 foraje Dn = 600 mm cu o adâncime iniţiala de 8-9 m. Aceste foraje colectează levigatul, iar prin intermediul pompelor electrice acesta ajunge intr-un bazin cu capacitatea de 1.500 m3. Tratarea levigatului se realizează intr-o statie de epurare prin osmoza inversa, cu capacitatea de 2.8 m3/h.

Depozitul de deseuri Albota este prevazut cu un sistem de captare si neutralizare a biogazului rezultat din masa depozitului de deseuri. Colectarea gazului se realizează prin intermediul a 13 puturi de colectare, de unde este transportat printr-un sistem de conducte la staţia de suflante si ardere. Arderea gazului de depozit se va face într-un arzător cu combustie interna. Acesta este proiectat sa funcţioneze cu temperaturi cuprinse între 850 oC si 1200 oC. Arzătorul este echipat cu dispozitive de protecţie: monitorizare dubla de flacăra, cos de fum cu control de temperatura pentru emisii, sistem de intervenţie rapida, dispozitiv automat de oprire.

 

Deasemenea, in cadrul depozitului de deseuri s-au realizat si alte constructii/facilitatii care sa coresponda cerintelor legislative si directivelor UE: cladiri administrative, statie de spalare a mijloacelor de transport deseuri in vederea respectarii normelor de protectia mediului si a sanatatii populatiei.

 

Crearea unui spaţiu de utilitaţi pentru rezolvarea problemei sortarii finale a deşeurilor urbane şi rurale, precum si a producerii de compost din deşeurile biodegradabile.

 

Pentru realizarea sortării a fost prevăzută o statie de sortare simpla numai pentru materiale reciclabile uscate, pre-colectate initial selectiv la sursa de producere. Linia tehnologica de sortare este proiectata pentru o capacitate de aprox 60 tone/zi (aprox 8 tone/h) de deşeuri menajere. Obiectivul sortării deşeurilor menajere mixte este de a recupera deşeurile reciclabilele (hârtie, carton, plastic, sticla, etc.). In concordanta cu actualele prognoze ale deşeurilor sunt estimate următoarele procente de deşeuri reciclabile ce vor fi recuperate din deşeurile menajere: metal: 2,5 - 5,0 %, sticla: 4,0 - 10,0 %, plastic: 5,0 - 9,0 %, hârtie: 3,5 - 12,0 %.
Statia de compostare este o staţie simpla, prevăzuta cu sase platforme de compostare tip silozuri orizontale, avand o productivitate de 100.000 t/an. Statia de compost este destinata cu precadere tratarii deseurilor verzi rezultate din parcuri si gradini. Compostul obţinut se va utiliza atat in agricultura, cat si ca material pentru acoperirea zilnica a celulelor depozitului de deseuri.