Hotarari de Consiliu, anul 2019

Hotarare nr 1 din 10.01.2019 - Hotarare privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2019

Hotarare nr 2 din 10.01.2019 - Hotarare privind respingerea plangerii prealabile formulata de directorul executiv al Directiei Generale de Evidenta a Persoanelor Arges impotriva Hotararii consiliului judetean nr. 293/07.12.2018

Hotarare nr 3 din 31.01.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 4 din 31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 5 din 31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr 6 din 31.01.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 7 din 31.01.2019 privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere pe grade de dependenta, pentru persoanele varstnice internate în Caminul pentru Persoane Varstnice Mozaceni-Arges pentru anul 2019

Hotarare nr 8 din 31.01.2019 privind stabilirea contributiei persoanelor varstnice pentru acordarea serviciilor de ingrijire la domiciliu

Hotarare nr 9 din 31.01.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru serviciul social cu cazare: Centrul de Tip Rezidential din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul in Dificultate Rucar, aflat in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr 10 din 31.01.2019 privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Arges la bugetul Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud-Muntenia, pe anul 2019

Hotarare nr 11 din 31.01.2019 privind aprobarea cotizatiei pentru Asociatia Internationala a Regiunilor Francofone pe anul 2019

Hotarare nr 12 din 31.01.2019 privind aprobarea platii cotizatiei catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din România, pe anul 2019

Hotarare nr 13 din 31.01.2019 privind incheierea unui Protocol - cadru de colaborare intre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Universitatea din Pitesti

Hotarare nr 14 din 31.01.2019 privind incheierea Protocolului de colaborare intre Ministerul Economiei, Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Institutia Prefectului - Judetul Arges

Hotarare nr 15 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges incepand cu data de 01.01.2019

Hotarare nr 16 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges incepand cu data de 01.01.2019

Hotarare nr 17 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges incepand cu data de 01.01.2019

Hotarare nr 18 din 31.01.2019 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont-Arges incepand cu data de 01.01.2019

Hotarare nr 19 din 31.01.2019 privind stabilirea salariului de baza pentru Directorul General al Serviciului Public Judetean de Paza si Ordine Arges

Hotarare nr 20 din 31.01.2019 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Acordul Colectiv de Munca nr. 17664/7/30.10.2018

Hotarare nr 21 din 31.01.2019 privind aprobarea Actului Aditional nr. 1 la Contractul Colectiv de Munca nr.17660/7/30.10.2018

Hotarare nr 22 din 31.01.2019 privind numirea a 4 (patru) membri in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. pentru un mandat de 4 ani (2019-2023)

Hotarare nr 23 din 31.01.2019 privind numirea unui membru in Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.

Hotarare nr 24 din 31.01.2019 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr 25 din 31.01.2019 privind inchirierea unui spatiu cu destinatie de activitate comerciala situat in incinta Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Hotarare nr 26 din 31.01.2019 privind darea in administrare Consiliului Local al Comunei Babana a unor tronsoane ale drumului judetean DJ 731B, in vederea modernizarii, intretinerii si deszapezirii

Hotarare nr 27 din 31.01.2019 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr 28 din 31.01.2019 privind aprobarea Actului aditional nr. 6 la Contractul de administrare nr. 13938/01.11.2010/ - 2739/02.11.2010 incheiat intre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr 29 din 05.02.2019 privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 174/07.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPESTI- IZVORU- RECEA- CORNATEL – VULPESTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPESTI, IZVORU, RECEA, BUZOESTI, JUD. ARGES", a D.A.L.I., a cheltuielilor legate de proiect, a Acordului de parteneriat cu UAT-urile Popesti, Izvoru, Recea, Buzoesti si a Acordului de colaborare incheiat intre Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea si Judetul Arges in etapa de depunere si verificare a proiectului tehnic ulterior semnarii contractului de finantare

Hotarare nr 30 din 05.02.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 305/17.12.2018 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A., pentru anul 2019

Hotarare nr 31 din 11.02.2019 privind validarea rezultatului concursului pentru ocuparea functiei de sef laborator analize medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr 32 din 11.02.2019 privind aprobarea „Listei Provizorii de Investitii Publice" pentru anul 2019

Hotarare nr 33 din 28.02.2019 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Judetean Arges, pentru anul 2019

Hotarare nr 34 din 28.02.2019 privind aprobarea statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Calinesti

Hotarare nr 35 din 28.02.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr 36 din 28.02.2019 privind aprobarea statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Domnesti

Hotarare nr 37 din 28.02.2019 privind aprobarea statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti

Hotarare nr 38 din 28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti

Hotarare nr 39 din 28.02.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr 40 din 28.02.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr 41 din 28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr 42 din 28.02.2019 privind aprobarea cotizatiei pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2019

Hotarare nr 43 din 28.02.2019 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Arges in Comisia de Orientare Scolara si Profesionala si in Comisia de Contestatii din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arges

Hotarare nr 44 din 28.02.2019 privind stabilirea si acordarea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Comisiei de Orientare Scolara si Profesionala si membrii Comisiei de Contestatii din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arges

Hotarare nr 45 din 28.02.2019 privind aprobarea calendarului principalelor activitati si manifestari cultural-artistice, stiintifice si sportive pe anul 2019, ce vor fi organizate ?i sprijinite de Consiliul Judetean Arges si institutiile subordonate, precum si a nomenclatorului de materiale ce vor sustine aceste activitati

Hotarare nr 46 din 28.02.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat si a cofinantarii actualizate, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ702 A Ciupa – Ratesti, km 33+030 – 35+696"

Hotarare nr 47 din 28.02.2019 privind aprobarea valorii actualizate pentru restul de executat la obiectivul de investitii "Modernizare drum judetean DJ 725 Stoenesti – Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313km, comunele Stoenesti si Dragoslavele, judetul Arges"

Hotarare nr 48 din 28.02.2019 privind darea in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges a imobilului apartament-garsoniera aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr 49 din 28.02.2019 privind darea in administrare Spitalului de Recuperare Bradet a unor imobile aflate in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr 50 din 28.02.2019 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr 51 din 28.02.2019 privind inchirierea unor imobile aflate in domeniul privat al Judetului Arges

Hotarare nr 52 din 28.02.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, a Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „CONSTRUIRE CORP DE CLADIRE NOU LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI"

Hotarare nr 53 din 28.02.2019 privind aprobarea proiectului „Implementarea unor masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor administrative in cadrul Consiliului Judetean Arges" si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr 54 din 28.02.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 308/17.12.2018 privind constituirea Comisiei speciale de analiza a activitatii Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr 55 din 21.03.2019 privind repartizarea unor sume bugetelor locale ale U.A.T. – urilor din judetul Arges in anul 2019

Hotarare nr 56 din 21.03.2019 privind validarea rezultatului concursului pentru ocuparea functiei de Medic sef Laborator din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 57 din 21.03.2019 privind validarea rezultatelor concursurilor pentru ocuparea functiilor de Medic sef Sectie Pneumologie I, respectiv Medic sef Sectie Pneumologie II din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr 58 din 28.03.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr 59 din 28.03.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr 60 din 28.03.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr 61 din 28.03.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr 62 din 28.03.2019 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr 63 din 28.03.2019 privind darea in administrare Unitatii de Asistenta Medico – Sociala Dedulesti a imobilelor in care isi desfasoara activitatea

Hotarare nr 64 din 28.03.2019 privind darea in administrare Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie ,,Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti a imobilelor in care isi desfasoara activitatea

Hotarare nr 65 din 28.03.2019 privind darea in administrare Unitatii de Asistenta Medico – Sociala Domnesti a unor spatii aflate in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr 66 din 28.03.2019 privind atribuirea cu titlu gratuit Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate a unui imobil-apartament

Hotarare nr 67 din 28.03.2019 privind aprobarea cotizatiei U.A.T Judetul Arges la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara "Situatii de Urgenta Sud Muntenia" pe anul 2019

Hotarare nr 68 din 28.03.2019 privind incheierea unui Protocol de colaborare intre Judetul Arges si Inspectoratul Scolar Judetean Arges pe anul 2019

Hotarare nr 69 din 28.03.2019 privind aprobarea implementarii si cofinantarii proiectului "VENUS – Impreuna pentru o viata in siguranta", Cod SMYS 2014+: 128085

Hotarare nr 70 din 28.03.2019 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2018 pentru activitatea Judetului Arges

Hotarare nr 71 din 09.04.2019 privind incetarea mandatului de consilier judeean al domnului Clipici Marian

Hotarare nr 72 din 09.04.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr.1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 73 din 09.04.2019 privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului BALAN IOSIF BOGDAN

Hotarare nr 74 din 09.04.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 75 din 09.04.2019 privind incheierea unui Protocol de colaborare intre Judetul Arges si Federatia Romana de Automobilism Sportiv pe anul 2019

Hotarare nr 76 din 09.04.2019 privind incheierea unui Protocol de colaborare intre Judetul Arges si Federatia Romana de Karate Traditional pe anul 2019

Hotarare nr 77 din 15.04.2019 privind aprobarea cuantumului cotizatiei catre Asociatia "GAL MUSCEL", pe anul 2019

Hotarare nr 78 din 15.04.2019 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul LABORATOR DE RADIOTERAPIE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA PITESTI

Hotarare nr 79 din 24.04.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 80 din 24.04.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie „Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr 81 din 24.04.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico - Sociala Rucar

Hotarare nr 82 din 24.04.2019 pentru modificarea si completarea Anexei la Hotararea consiliului judetean nr. 113/27.04.2017 privind desemnarea nominala a consilierilor judeteni ca membri in comisiile Adunarii Regiunilor Europene (ARE) pe partide politice

Hotarare nr 83 din 24.04.2019 privind incheierea unui Protocol de colaborare intre Judetul Arges si Camera de Comert, Industrie si Agricultura Arges pe anul 2019

Hotarare nr 84 din 24.04.2019 privind aprobarea sumei alocate finantarilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activitati nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2019 si a metodologiei de acordare

Hotarare nr 85 din 24.04.2019 privind incheierea unui Protocol de colaborare intre Consiliul Judetean Arges si Universitatea din Pitesti

Hotarare nr 86 din 24.04.2019 privind darea in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges a unui imobil – teren situat in municipiul Campulung, judetul Arges

Hotarare nr 87 din 24.04.2019 privind scoaterea din functiune si casarea in vederea demolarii a unor imobile aflate in domeniul privat al judetului Arges

Hotarare nr 88 din 24.04.2019 privind inchirierea unui spatiu cu destinatie de activitate comerciala situat in incinta Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Domnesti

Hotarare nr 89 din 24.04.2019 privind dezmembrarea unor imobile aflate in domeniul privat al judetului Arges

Hotarare nr 90 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2019

Hotarare nr 91 din 24.04.2019 privind aprobarea situatiilor financiare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. la 31.12.2018

Hotarare nr 92 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2019

Hotarare nr 93 din 24.04.2019 privind aprobarea situatiilor financiare ale S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L. la 31.12.2018

Hotarare nr 94 din 24.04.2019 privind aprobarea valorificarii volumului brut de masa lemnoasa pe picior existent in zona de siguranta a unor drumuri judetene

Hotarare nr 95 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A., pe anul 2019

Hotarare nr 96 din 24.04.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 106/12.04.2018 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepând cu anul fiscal 2019

Hotarare nr 97 din 24.04.2019 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2020

Hotarare nr 98 din 24.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2019

Hotarare nr 99 din 13.05.2019 privind derularea Programului ,,PRO Social" in cursul anului 2019

Hotarare nr 100 din 13.05.2019 pentru actualizarea Anexelor nr.1 si nr. 2 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr. 53/28.02.2019 privind aprobarea proiectului „Implementarea unor masuri si instrumente destinate imbunatatirii proceselor administrative in cadrul Consiliului Judetean Arges" si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr 101 din 13.05.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat, a Proiectului tehnic si a cofinantarii actualizate pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ 703B Costesti (DN 65A) –Serbanesti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costesti si Rociu"

Hotarare nr 102 din 13.05.2019 privind actualizarea nivelului estimarilor pentru anii 2020 – 2022 a sumelor din cota de 18.5% din impozitul pe venit si a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

Hotarare nr 103 din 13.05.2019 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2019

Hotarare nr 104 din 30.05.2019 privind desemnarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Arges ca entitate care sa acorde avizul consultativ potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

Hotarare nr 105 din 30.05.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr 106 din 30.05.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 107 din 30.05.2019 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr 108 din 30.05.2019 privind aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii actualizate pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 703 B Moraresti - Uda, km 17+753 - 20+253,L = 2,5 km, la Uda"

Hotarare nr 109 din 30.05.2019 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A., pe anul 2019

Hotarare nr 110 din 30.05.2019 privind aprobarea cotizatiei pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Servsal Arges, pe anul 2019

Hotarare nr 111 din 30.05.2019 privind aprobarea situatiilor financiare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. intocmite la data de 31.12.2018

Hotarare nr 112 din 30.05.2019 privind aprobarea Documentatiei de avizare a Lucrarilor de Interventie – actualizata, pentru proiectul cu titlul "Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet", cod SMIS 114860 si a cheltuielilor legate de proiect, ulterior semnarii contractului de finantare

Hotarare nr 113 din 10.06.2019 privind aprobarea D.A.L.I. (Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii), a Devizului general si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii "Covor bituminos pe DJ 703 A tronson cuprins intre km 7+900 - 18+950, L=11,05 km in comuna Cocu, judetul Arges"

Hotarare nr 114 din 10.06.2019 privind aprobarea D.A.L.I. (Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii), a Devizului general si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii ,,Covor bituminos pe DJ 735 km 0+000-10+870, L=10.87km, localitatea Campulung, Bughea de Sus si Albesti de Muscel, judetul Arges"

Hotarare nr 115 din 10.06.2019 privind modificarea si completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr 116 din 10.06.2019 privind inchirierea unor imobile aflate in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr 117 din 10.06.2019 privind scoaterea din functiune si casarea in vederea demolarii a unui imobil aflat in domeniul privat al judetului Arges

Hotarare nr 118 din 10.06.2019 privind solicitarea transmiterii unor terenuri din domeniul public al Comunei Mihaesti in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 119 din 10.06.2019 privind prelungirea perioadei de administrare temporara a DJ 704 C de catre Consiliul Local Calinesti

Hotarare nr 120 din 10.06.2019 privind aprobarea D.A.L.I. (Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii), a Devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Amenajare spatii amplasare echipamente radiologice (RMN)"

Hotarare nr 121 din 10.06.2019 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2019

Hotarare nr 122 din 27.06.2019 privind actualizarea unor anexe ale Monografiei economico-militare a Judetului Arges

Hotarare nr 123 din 27.06.2019 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr 124 din 27.06.2019 privind validarea rezultatului concursului pentru ocuparea functiei de medic sef la Sectia Boli Infectioase Adulti din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 125 din 27.06.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 126 din 27.06.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr 127 din 27.06.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr 128 din 27.06.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr 129 din 27.06.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr 130 din 27.06.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Arges R.A.

Hotarare nr 131 din 27.06.2019 privind aprobarea proiectelor cu finantare nerambursabila de la bugetul local al judetului Arges pentru activitati non-profit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2019

Hotarare nr 132 din 27.06.2019 privind aprobarea Acordului cadru de colaborare intre Judetul Arges si Departamentul Savoia (Franta)

Hotarare nr 133 din 27.06.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 104/2019 privind desemnarea Directiei pentru Agricultura Judeteana Arges ca entitate care sa acorde avizul consultativ potrivit Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

Hotarare nr 134 din 27.06.2019 privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr 135 din 27.06.2019 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A a lamelor de zapada pentru sasiu 8X4 aflate in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr 136 din 27.06.2019 privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 29/05.02.2019 referitoare la modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 174/07.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN – POPESTI- IZVORU- RECEA- CORNATEL – VULPESTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPESTI, IZVORU, RECEA, BUZOESTI, JUD. ARGES", a D.A.L.I., a cheltuielilor legate de proiect, a Acordului de parteneriat cu UAT-urile Popesti, Izvoru, Recea, Buzoesti si a Acordului de colaborare incheiat intre Administratia Bazinala de Apa Arges-Vedea si Judetul Arges

Hotarare nr 137 din 27.06.2019 privind aprobarea D.A.L.I. (documentatie de avizare a lucrarilor de interventii), a Devizului General si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Modernizare pe DJ 508 Cateasca (DJ703B) – Furduiesti – Teiu – Buta (DJ659), km 12+400 – 17+217, L = 4,817 km, comunele Teiu si Negrasi, judetul Arges"

Hotarare nr 138 din 27.06.2019 privind aprobarea D.A.L.I.(documentatie de avizare a lucrarilor de interventii), a Devizului General si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Modernizare drum judetean DJ 742 Leordeni (DJ 703B) – Baloteasca – Cotu Malului – Glambocata –Leordeni – (DN 7), km 5+100 – 6+100, L=1,0 km, la Leordeni, judetul Arges"

Hotarare nr 139 din 27.06.2019 privind aprobarea D.A.L.I. (documentatie de avizare a lucrarilor de interventii), a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ,,Modernizare drum judetean DJ 703B lim. Jud.Olt – Marghia – Padureti, km 41+275 – 41+775, comuna Lunca Corbului, judetul Arges"

Hotarare nr 140 din 27.06.2019 privind aprobarea D.A.L.I. (documentatie de avizare a lucrarilor de interventii), a Devizului general si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul "Modernizare drum judetean DJ 703 Moraresti – Cuca – Ciomagesti – Lim jud. Olt, km 13+400 – 16+600, L = 3,2 km, Comuna Cuca, judetul Arges"

Hotarare nr 141 din 27.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate si a Devizului general din cadrul proiectului "Complex de Servicii Sociale, Municipiul Campulung, Judetul Arges"

Hotarare nr 142 din 27.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate si a Devizului general din cadrul proiectului "Complex de Servicii Sociale, orasul Costesti, Judetul Arges"

Hotarare nr 143 din 27.06.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, a documentatiei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate si a Devizului general din cadrul proiectului "Complex de Servicii Sociale, Comuna Rucar, Judetul Arges"

Hotarare nr 144 din 27.06.2019 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arge, pe anul 2019

Hotarare nr 145 din 25.07.2019 privind validarea rezultatului concursului pentru ocuparea functiei de medic sef Sectie Chirurgie Plastica si Microchirurgie Reconstructiva din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 146 din 25.07.2019 privind validarea rezultatului concursului pentru ocuparea functiei de medic sef Sectie Pneumologie din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 147 din 25.07.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr 148 din 25.07.2019 privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare de care vor beneficia consilierii judeteni, in perioada 01 iulie 2019 – 31 decembrie 2021, potrivit art. 212 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ

Hotarare nr 149 din 25.07.2019 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr 150 din 25.07.2019 privind solicitarea transmiterii unui teren din domeniul public al Judetului Dambovita, in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 151 din 25.07.2019 privind aprobarea incheierii acordului de parteneriat intre Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges si Asociatia ,,Primii pasi spre performanta in vederea organizarii turneului international BRD ARGES OPEN WHEELCHAIR TENNIS

Hotarare nr 152 din 25.07.2019 privind aprobarea organizarii unei excursii pentru elevii care au obtinut media 10 la Evaluarea Nationala si la examenul de Bacalaureat in anul scolar 2018/2019

Hotarare nr 153 din 25.07.2019 privind aprobarea SF, DALI si indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Amenajare corp cladire spital existent si extindere conform normativelor in vigoare si extindere corp cladire spital in regim D+P+2E partial Spitalul de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea"

Hotarare nr 154 din 25.07.2019 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2019

Hotarare nr 155 din 29.08.2019 privind validarea rezultatelor examenului pentru ocuparea functiei de medic sef Laborator Radiologie si Imagistica Medicala din cadrul Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr 156 din 29.08.2019 privind aprobarea statului de functii al Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr 157 din 29.08.2019 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr 158 din 29.08.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 45/28.02.2019 privind aprobarea calendarului principalelor activitati si manifestari cultural artistice, stiintifice si sportive pe anul 2019, ce vor fi organizate si sprijinite de Consiliul Judetean Arges si institutiile subordonate, precum si a nomenclatorului de materiale ce vor sustine aceste activitati

Hotarare nr 159 din 29.08.2019 privind organizarea celei de-a XIII-a editii a Sarbatorilor Argesului si Muscelului ce se vor desfasura in perioada 17 august – 14 septembrie 2019

Hotarare nr 160 din 29.08.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a activitatii de voluntariat in cadrul Consiliului Judetean Arges si a institutiilor publice din subordine

Hotarare nr 161 din 29.08.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat si a Cofinantarii actualizate pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ 703 B Serbanesti (DJ 659) – Silistea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, in comunele Rociu si Cateasca"

Hotarare nr 162 din 29.08.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat si a Cofinantarii actualizate, pentru obiectivul de investitii „Pod pe DJ 741 Pitesti – Valea Mare – F?getu - Mioveni, km 2+060 peste paraul Valea Mare (Ploscaru), oras Stefanesti"

Hotarare nr 163 din 29.08.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat si a Cofinantarii actualizate,pentru obiectivul de investitii „Pod pe DJ738 Jugur – Draghici – Mih?esti peste raul Targului, km 21+900, in comuna Mihaesti"

Hotarare nr 164 din 29.08.2019 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a judetului Arges in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau montarii retelelor de comunicatii electronice, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si unele masuri privind construirea de retele de comunicatii electronice

Hotarare nr 165 din 29.08.2019 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a unui teren aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr 166 din 29.08.2019 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr 167 din 29.08.2019 privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementarii masurilor necesare pentru imbunatatirea conditiilor de viata din asezarile informale

Hotarare nr 168 din 29.08.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 106/12.04.2018 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2019

Hotarare nr 169 din 29.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2019

Hotarare nr 170 din 12.09.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 250/19.10.2018 privind "Extinderea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitesti" a Studiului de fezabilitate mixt si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr 171 din 12.09.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 104/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere, modernizare si dotare spatii Urgenta Spitalul de Pediatrie Pitesti", a Studiului de fezabilitate mixt si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr 172 din 12.09.2019 privind atribuirea in folosinta gratuita Spitalului de Boli Cronice Calineati a unui teren aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr 173 din 12.09.2019 privind aprobarea Ghidului pentru acordarea in anul 2019 a sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Judetean Arges, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase din Judetul Arges, recunoscute in Romania

Hotarare nr 174 din 12.09.2019 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2019

Hotarare nr 175 din 30.09.2019 privind validarea rezultatelor examenului pentru ocuparea functiei de medic sef la Serviciul Anatomie Patologica din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 176 din 30.09.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 177 din 30.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 178 din 30.09.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr 179 din 30.09.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr 180 din 30.09.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr 181 din 30.09.2019 privind aprobarea statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr 182 din 30.09.2019 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr 183 din 30.09.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 184 din 30.09.2019 privind modificarea si completarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr 185 din 30.09.2019 privind aprobarea Planului de actiune si a Devizului estimativ pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges, pentru iarna 2019 – 2020

Hotarare nr 186 din 30.09.2019 privind inchirierea unor spatii disponibile, pentru desfasurarea de activitati medicale, situate in incinta Centrului de Diagnostic si Tratament Bratianu – CMI Asociate de Specialitate Pitesti

Hotarare nr 187 din 30.09.2019 privind darea in administrare Centrului Scolar de Educatie Incluziva Sfantul Stelian Costesti, a unui imobil aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 188 din 30.09.2019 privind completarea domeniului public al Judetului Arges cu bunul imobil ,,Arhiva D.G.A.S.P.C. Arges"

Hotarare nr 189 din 30.09.2019 privind completarea domeniului public al Judetului Arges cu bunul imobil ,,Statie de epurare", din incinta Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr 190 din 30.09.2019 privind solicitarea transmiterii unui teren, in suprafata de 80 mp., din domeniul public al Municipiului Pitesti, in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 191 din 30.09.2019 privind solicitarea transmiterii unui teren, in suprafata de 120 mp., din domeniul public al Municipiului Pitesti, in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 192 din 30.09.2019 privind scoaterea din functiune si casarea in vederea demolarii a unor bunuri aflate in domeniul privat al Judetului Arges

Hotarare nr 193 din 30.09.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat si a cofinantarii actualizate, pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ 702 A Ciupa – Ratesti, km 33+030 – 35+696"

Hotarare nr 194 din 30.09.2019 privind participarea Consiliului Judetean Arges la Targul de Turism al Romaniei, in perioada 14-17 noiembrie 2019

Hotarare nr 195 din 30.09.2019 privind acordarea burselor pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 2019 – 2020

Hotarare nr 196 din 30.09.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 106/12.04.2018 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2019

Hotarare nr 197 din 30.09.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 97/24.04.2019 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2020

Hotarare nr 198 din 30.09.2019 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2019 pentru activitatea Judetului Arges

Hotarare nr 199 din 30.09.2019 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2019

Hotarare nr 200 din 10.10.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 251/19.10.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul "Extinderea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti", a Studiului de fezabilitate mixt si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr 201 din 10.10.2019 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2019

Hotarare nr 202 din 10.10.2019 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr.170/12.09.2019 pentru modificarea si completarea H.C.J. Arges nr. 250/19.10.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul "Extinderea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitesti" a Studiului de fezabilitate mixt si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr 203 din 31.10.2019 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr 204 din 31.10.2019 privind propunerea acordarii de sprijin financiar unitatilor de cult

Hotarare nr 205 din 31.10.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr 206 din 31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr 207 din 31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr 208 din 31.10.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 209 din 31.10.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr 210 din 31.10.2019 privind aprobarea statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Rucar

Hotarare nr 211 din 31.10.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr 212 din 31.10.2019 privind infiintarea Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Calinesti prin reorganizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Calinesti

Hotarare nr 213 din 31.10.2019 privind infiintarea Centrului de Abilitare si Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Vulturesti prin reorganizarea Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica Vulturesti din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilitati Vulturesti

Hotarare nr 214 din 31.10.2019 privind aprobarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr 215 din 31.10.2019 privind stabilirea si aprobarea numarului de autovehicule apartinand parcului Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr 216 din 31.10.2019 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Muzeului Judetean Arges

Hotarare nr 217 din 31.10.2019 privind participarea Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti la Proiectul sectorial 2.1.4. Metode si tehnici inovative pentru evaluarea interventiilor de conservare-restaurare si urmarirea de conservare a constructiilor traditionale din Romania

Hotarare nr 218 din 31.10.2019 privind completarea domeniului public al Judetului Arges

Hotarare nr 219 din 31.10.2019 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a unor bunuri mobile aflate in patrimoniul Judetului Arges

Hotarare nr 220 din 31.10.2019 privind darea in folosinta gratuita Centrului de Transfuzie Sanguina Arges a unor imobile aflate in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 221 din 31.10.2019 privind aprobarea realizarii investitiei "Construire cladire birouri administrative P+1E pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni judetul Arges", a Devizului general si a documentatiei tehnice aferente

Hotarare nr 222 din 31.10.2019 privind aprobarea realizarii investitiei "Amenajari exterioare, alei, accese rutiere, in incinta UAMS Dedulesti, comuna Moraresti", a Devizului general si a documentatiei tehnice aferente

Hotarare nr 223 din 31.10.2019 privind aprobarea obiectivului de investitii "Reabilitarea constructiei aferente sediului Serviciului Judetean de Medicina Legala Arges" , a Devizului general si a documentatiei tehnice aferente (faza D.A.L.I.)

Hotarare nr 224 din 31.10.2019 privind aprobarea reinnoirii marcii "CONSILIUL JUDETEAN ARGES - SARBATORILE ARGESULUI SI MUSCELULUI"

Hotarare nr 225 din 31.10.2019 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2019

Hotarare nr 226 din 31.10.2019 privind conducerea sedintelor consiliului judetean in caz de absenta a Presedintelui Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 227 din 31.10.2019 privind conducerea sedintelor consiliului judetean in caz de absenta a Presedintelui si a Vicepresedintilor Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 228 din 31.10.2019 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 229 din 14.11.2019 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2019

Hotarare nr 230 din 28.11.2019 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr 231 din 28.11.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat si a Cofinantarii actualizate pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 703 B Moraresti – Uda, km 17+753 - 20+253, L = 2,5 km, la Uda"

Hotarare nr 232 din 28.11.2019 privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare DJ 703 B Serbanesti (DJ 659) – Silistea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, in comunele Rociu si Cateasca"

Hotarare nr 233 din 28.11.2019 privind prelungirea duratei Protocoalelor de folosinta gratuita incheiate in baza Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 303/17.12.2018

Hotarare nr 234 din 28.11.2019 privind acceptarea ofertei de donatie a unui imobil situat in comuna Bradulet

Hotarare nr 235 din 28.11.2019 privind alipirea unor imobile - terenuri, apartinand domeniului privat al Judetului Arges

Hotarare nr 236 din 28.11.2019 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a unor bunuri mobile aflate in patrimoniul Judetului Arges

Hotarare nr 237 din 28.11.2019 privind neexercitarea dreptului de preemtiune asupra unui spatiu medical situat in incinta Dispensarului Gavana, mun. Pitesti, str.N. Balcescu, nr. 3A

Hotarare nr 238 din 28.11.2019 privind incheierea unui Protocol de Colaborare intre judetul Arges si Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Stiinte Sociale si Psihologie a Universitatii din Pitesti

Hotarare nr 239 din 28.11.2019 privind asocierea dintre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Asociatia de Parinti a Colegiului National ,,Dinicu Golescu" din Campulung

Hotarare nr 240 din 28.11.2019 privind aprobarea listei cu beneficiarii de burse sociale in anul scolar 2019 – 2020

Hotarare nr 241 din 28.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr 242 din 28.11.2019 privind aprobarea statelor de functii ale unor unitati din subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr 243 din 28.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr 244 din 28.11.2019 privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale unor componente functionale ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr 245 din 28.11.2019 privind aprobarea statului de functii al Teatrului "Al. Davila" Pitesti

Hotarare nr 246 din 28.11.2019 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr 247 din 28.11.2019 privind modificarea si completarea Hotararii nr. 185/27.07.2017 pentru aprobarea proiectului cu titlul „Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ situat in Pitesti, Piata Vasile Milea nr. 1, judetul Arges", modificata si completata prin Hotararea nr. 67/16.03.2018

Hotarare nr 248 din 28.11.2019 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2019

Hotarare nr 249 din 13.12.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr 250 din 13.12.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr 251 din 13.12.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie „Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr 252 din 13.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr 253 din 13.12.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Orasenesc „Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr 254 din 13.12.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr 255 din 13.12.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr 256 din 13.12.2019 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr 257 din 13.12.2019 privind aprobarea statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr 258 din 13.12.2019 privind aprobarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr 259 din 13.12.2019 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Serviciului Public Judetean Salvamont Arges

Hotarare nr 260 din 13.12.2019 privind aprobarea protocolului de colaborare intre Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Inspectoratul de Politie al Judetului Arges, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arges, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges si Politia Locala Pitesti si aprobarea bugetului de functionare al Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges, pe anul 2020

Hotarare nr 261 din 13.12.2019 privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului de Jandarmi Judetean Arges a unui bun mobil aflat in patrimoniul Judetului Arges

Hotarare nr 262 din 13.12.2019 privind darea în administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a unui bun mobil aflat in patrimoniul Judetului Arges

Hotarare nr 263 din 13.12.2019 privind darea in administrare Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti a unui bun mobil aflat in patrimoniul Judetului Arges

Hotarare nr 264 din 13.12.2019 privind scoaterea din functiune si casarea unui bun imobil aflat in patrimoniul Judetului Arges

Hotarare nr 265 din 13.12.2019 privind revocarea dreptului de administrare al Spitalului Orasenesc Sf. Spiridon Mioveni asupra unor imobile cladiri aflate in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr 266 din 13.12.2019 privind aprobarea achitarii cotizatiei Judetului Arges catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – ADI Molivisu pe anul 2019

Hotarare nr 267 din 13.12.2019 privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2020

Hotarare nr 268 din 13.12.2019 pentru completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 97/24.04.2019 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor localeb ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2020

Hotarare nr 269 din 13.12.2019 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr 270 din 13.12.2019 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2020

Hotarare nr 271 din 13.12.2019 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. in relatia cu Consiliul Judetean Arges, pentru anul 2020

Hotarare nr 272 din 13.12.2019 privind aprobarea formulelor de calcul pentru tarifele mixturilor asfaltice produse de statia de asfalt din Districtul Cateasca in relatia cu Consiliul Judetean Arges si in relatia cu tertii, pentru anul 2020

Hotarare nr 273 din 13.12.2019 privind aprobarea procedurii de acordare a unui ajutor de minimis individual pentru Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr 274 din 13.12.2019 privind aprobarea Proiectului Tehnic de Executie, a Devizului General si a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Amenajare corp cladire spital existent si extindere conform normativelor in vigoare si extindere corp cladire spital in regim S+P+2E partial Spitalul de Psihiatrie ,,Sfanta Maria" Vedea, judetul Arges"

Hotarare nr 275 din 13.12.2019 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2019

Hotarare nr 276 din 13.12.2019 privind schimbarea denumirii Centrului de Cultura Bratianu in Centrul de Cultura "Dinu Lipatti"

Hotarare nr 277 din 13.12.2019 privind revocarea administrarii Muzeului Judetean Arges asupra imobilului "Casa Dinu Lipatti" si darea in administrare a acestui imobil Centrului de Cultura "Dinu Lipatti"