HOTARARI DE CONSILIU, ANUL 2017

Hotarare nr. 1 din 06.01.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2016

Hotarare nr. 2 din 06.01.2017 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2017

Hotarare nr. 3 din 06.01.2017 privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Bica Danut

Hotarare nr. 4 din 06.01.2017 privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Georgescu Nicolae

Hotarare nr. 5 din 06.01.2017 privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Velcea Nicolae

Hotarare nr. 6 din 26.01.2017 privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Serban Constantin

Hotarare nr. 7 din 26.01.2017 privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Bratu Ion - Gabriel

Hotarare nr. 8 din 26.01.2017 privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Vasilescu Victor - Gabriel

Hotarare nr. 9 din 26.01.2017 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 10 din 26.01.2017 privind validarea rezultatului concursului pentru ocuparea functiei de Sef sectie – Obstetrica – Ginecologie I din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 11 din 26.01.2017 privind derularea Programului ,,PRO Social" in cursul anului 2017

Hotarare nr. 12 din 26.01.2017 privind aprobarea derularii Programului Eurodyssee in anul 2017 si a bugetului necesar

Hotarare nr. 13 din 26.01.2017 privind aprobarea cotizatiei pentru Asociatia Internationala a Regiunilor Francofone pe anul 2017

Hotarare nr. 14 din 26.01.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Arges in Comisia de Orientare Scolara si Profesionala si in Comisia de Contestatii privind orientarea scolara si profesionala a copiilor cu dizabilitati din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arges

Hotarare nr. 15 din 26.01.2017 privind incheierea unui Protocol de colaborare intre Judetul Arges, Inspectoratul Scolar Judetean Arges si Universitatea Pitesti in vederea realizarii Salonului Inovatiei si Creativitatii tinerilor elevi

Hotarare nr. 16 din 26.01.2017 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judetean Arges si Crucea Rosie Romana - Filiala Arges

Hotarare nr. 17 din 26.01.2017 privind darea in folosinta gratuita a unor spatii situate in incinta Palatului Administrativ

Hotarare nr. 18 din 26.01.2017 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 19 din 26.01.2017 privind darea in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges a unor imobile aflate in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 20 din 26.01.2017 privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Asociatia de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic Romania - Filiala Arges

Hotarare nr. 21 din 26.01.2017 privind aprobarea incheierii Conventiilor de colaborare intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si furnizorii privati de servicii sociale selectati

Hotarare nr. 22 din 26.01.2017 privind modificarea componentei nominale a Comisiei pentru Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 23 din 26.01.2017 privind aprobarea criteriilor, procedurilor si atributiilor specifice in vederea ocuparii functiei de administrator public la nivelul Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 24 din 26.01.2017 privind majorarea tarifului pentru serviciile de paza prestate de Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine Arges

Hotarare nr. 25 din 26.01.2017 privind aprobarea Devizului General actualizat aferent Planului de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges, pentru iarna 2016-2017

Hotarare nr. 26 din 26.01.2017 privind modificarea Anexei 2a la Hotararea consiliului judetean nr. 146/19.12.2016 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arge? R.A. in relatia cu Consiliul Judetean Arges

Hotarare nr. 27 din 26.01.2017 privind modificarea si completarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 28 din 26.01.2017 privind modificarea si completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr. 29 din 23.02.2017 privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Andrei Florin Mircea

Hotarare nr. 30 din 23.02.2017 privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Tudor Mihail

Hotarare nr. 31 din 23.02.2017 privind modificarea si completarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 32 din 23.02.2017 privind modificarea si completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr. 33 din 23.02.2017 privind modificarea si completarea componentei nominale a Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 34 din 23.02.2017 privind aprobarea costului mediu lunar si a cuantumului contributiei lunare de intretinere a persoanelor varstnice ingrijite in Caminul pentru Persoane Varstnice Mozaceni pe anul 2017

Hotarare nr. 35 din 23.02.2017 privind aprobarea Regulamentelor de organizare si functionare ale celor trei componente functionale din cadrul Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul in Dificultate „Sf. Constantin si Elena " Pitesti

Hotarare nr. 36 din 23.02.2017 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 37 din 23.02.2017 privind darea in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges a unor imobile aflate in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 38 din 23.02.2017 privind aprobarea desemnarii consilierilor judeteni ca membri in comisiile Adunarii Regiunilor Europene (A.R.E.)

Hotarare nr. 39 din 23.02.2017 privind aprobarea cotizatiei pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2017

Hotarare nr. 40 din 23.02.2017 privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Arges la bugetul Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, pe anul 2017

Hotarare nr. 41 din 23.02.2017 privind desemnarea reprezentantilor Judetului Arges, in calitate de autoritate tutelara, in Adunarea Generala a Asocia?ilor a S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.

Hotarare nr. 42 din 23.02.2017 privind aprobarea propunerii ca reprezentant al Consiliului Judetean Arges a domnului Alin Stoicea pentru functia de membru provizoriu in Consiliul de Administratie al S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.

Hotarare nr. 43 din 23.02.2017 privind aprobarea Obiectivelor Strategice de Dezvoltare ale judetului Arges pentru perioada 2017 - 2020

Hotarare nr. 44 din 23.02.2017 privind aprobarea Devizului general actualizat care cuprinde indicatorii tehnico – economici reprezentand noua valoare a investitiei la 01.01.2017 cu noua cota de TVA de 19%, Devizului general actualizat care cuprinde indicatorii tehnico – economici pentru restul de executat la 01.01.2017 cu noua cota de TVA de 19% ?i cofinantarea obiectivului de investitii "Refacere pod pe DJ 739 (DN 73D) Barzesti – Negresti – Zgripcesti – Beleti (DJ 702) peste raul Argesel, km 0+ 145, in comuna Vulturesti"

Hotarare nr. 45 din 23.02.2017 privind aprobarea Devizului general actualizat care cuprinde indicatorii tehnico – economici reprezentand noua valoare a investitiei, Devizului general actualizat care cuprinde indicatorii tehnico – economici pentru restul de executat la 01.01.2017 cu noua cota de TVA de 19% si confinantarea obiectivului de investitii "Modernizare pe DJ 725 Stoenesti – Dragoslavele, km 3+313- 6+626, L+ 3,313 km, in comunele Stoenesti si Dragoslavele"

Hotarare nr. 46 din 23.02.2017 privind trecerea imobilului Cladire Banca Agricola Topoloveni din domeniul public al Judetului Arges in domeniul public al Orasului Topoloveni

Hotarare nr. 47 din 23.02.2017 privind transmiterea bunurilor ce constituie Statia de tratare a apei Cerbureni din domeniul public al Judetului Arges in domeniul public al Municipiului Curtea de Arges

Hotarare nr. 48 din 06.03.2017 privind aprobarea acordului de parteneriat incheiat intre Judetul Arges si Universitatea Pitesti, a proiectului "Certificarea activitatilor Consiliului Judetean Arges si dezvoltarea abilitatilor personalului, in concordanta cu prevederile SCAP" si aprobarea bugetului liderului de proiect

Hotarare nr. 49 din 06.03.2017 privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate in vederea eliberarii licentei de traseu

Hotarare nr. 50 din 06.03.2017 privind avizarea Profilului Consiliului de Administratie si Profilului candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.

Hotarare nr. 51 din 17.03.2017 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Extinderea microsistemului de alimentare cu apa in platforma Cotmeana– Ramura Babana – Cocu –Uda"

Hotarare nr. 52 din 17.03.2017 privind aprobarea realizarii obiectivului de investitii "Consolidare si reabilitare Spital Judetean de Urgenta Pitesti"

Hotarare nr. 53 din 17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 703 B Costesti (DN 65 A) – Serbanesti (DJ 659), KM 60+325 – 68+783, L = 8,458 km, la Costesti si Rociu"

Hotarare nr. 54 din 17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 703 B Serbanesti (DJ 659) – Silistea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, in comunele Rociu si Cateasca"

Hotarare nr. 55 din 17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii pentru obiectivul de investitii " Pod pe DJ 741 Pitesti - Valea Mare - Fagetu - Mioveni, km 2+060, peste paraul Valea Mare (Ploscaru), la Steanesti"

Hotarare nr. 56 din 17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii pentru obiectivul de investitii " Pod pe DJ 738 Jugur - Draghici - Mihaesti peste raul Tirgului, km 21+900, in comuna Mihaesti"

Hotarare nr. 57 din 17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ?i a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Pod pe DJ 703 H Curtea de Arges (DN 7 C)-Valea Danului-Cepari, km 0+597, L=152 m, in comuna Valea Danului"

Hotarare nr. 58 din 17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 703 B Moraresti - Uda, km 17+753 - 20+253,L = 2,5 km, la Uda"

Hotarare nr. 59 din 17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Modernizare DJ 702 A Ciupa – Ratesti, km 33+030-35+696"

Hotarare nr. 60 din 17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii pentru obiectivul de investitii "Pod pe DJ 731 B Samara - Babana - Cocu, km 3+964 peste paraul Vartop, in comuna Babana"

Hotarare nr. 61 din 17.03.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii pentru obiectivul de investitii ,, Modernizare DJ 504 Lim. Jud. Teleorman - Popesti - Izvoru - Recea - Cornatel - Vulpesti (DN 65 A), km 110+700 - 136+695, L = 25,995 km, in comunele Popesti, Izvoru, Recea, Buzoesti, jud. Arges''

Hotarare nr. 62 din 30.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 63 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 64 din 30.03.2017 privind aprobarea incheierii Acordului de Parteneriat intre Judetul Arges si UAT-uri Slobozia, Mozaceni, Negrasi, Teiu, Rociu, Cateasca, Oarja, in vederea realizarii in comun a proiectului "Modernizarea DJ 503 limita Jud. Dambovita -Slobozia – Mozaceni - Negrasi - Teiu- Rociu – Oarja - (DJ 702 G - km 3+824), interval kilometric : 98 + 000 - 140 + 034, in judetul Arges"

Hotarare nr. 65 din 30.03.2017 privind aprobarea incheierii Acordului de Colaborare intre Judetul Arges si Judetele: Dambovita, Giurgiu si Teleorman in vederea realizarii in comun a proiectului "Modernizarea DJ 503 pe traseul limita judetul Dambovita- Slobozia- Mozaceni- Negrasi - Teiu- Rociu- Oarja, (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km), in judetul Arges"

Hotarare nr. 66 din 30.03.2017 privind aprobarea cofinantarii de 2% din valoarea investitiilor aferente proiectului „Fazarea proiectului extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Arges"

Hotarare nr. 67 din 30.03.2017 privind numirea directorului interimar al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Rucar

Hotarare nr. 68 din 30.03.2017 privind aprobarea platii cotizatiei catre Uniunea Nationala a Consiliilor Judetene din Romania, pe anul 2017

Hotarare nr. 69 din 30.03.2017 privind aprobarea platii cotizatiei catre Asociatia Localitatilor si Zonelor Istorice si de Arta din Romania, pe anul 2017

Hotarare nr. 70 din 30.03.2017 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 71 din 30.03.2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 72 din 30.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului Orasenesc "Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 73 din 30.03.2017 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr. 74 din 30.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr. 75 din 30.03.2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 76 din 30.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 77 din 30.03.2017 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 78 din 30.03.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 79 din 30.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 80 din 30.03.2017 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Arges in cadrul Comisiei pentru asistenta medicala spitaliceasca

Hotarare nr. 81 din 30.03.2017 privind aprobarea participarii Consiliului Judetean Arges la Targul de Echipamente si Utilaje Agricole „AGRO PITESTI", Editia a II-a

Hotarare nr. 82 din 30.03.2017 privind incheierea unui protocol de colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean Arges in vederea sustinerii financiare a unor activitati cu caracter educativ, concursuri si olimpiade scolare in anul 2017

Hotarare nr. 83 din 30.03.2017 privind infiintarea Centrului Cultural Judetean Arges

Hotarare nr. 84 din 30.03.2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr. 85 din 30.03.2017 privind inchirierea unui spatiu cu destinatie de activitate comerciala situat in incinta Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Hotarare nr. 86 din 30.03.2017 privind inchirierea unui spatiu cu destinatie de activitate comerciala situat in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 87 din 30.03.2017 privind îinchirierea unui spatiu cu destinatie de activitate comerciala situat in incinta Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr. 88 din 30.03.2017 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 89 din 30.03.2017 privind darea in administrare Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti a unor bunuri aflate in domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 90 din 30.03.2017 privind darea in administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arge? R.A. a unui teren in suprafata de 917 mp, aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr. 91 din 30.03.2017 privind darea in folosinta gratuita a doua spatii situate in incinta Palatului Administrativ

Hotarare nr. 92 din 30.03.2017 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri R.A. a doua terenuri, aflate in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr. 93 din 30.03.2017 privind inchirierea unui spatiu disponibil, pentru desfasurarea de activitati medicale, situat in incinta Centrului de Diagnostic si Tratament Bratianu – CMI Asociate de Specialitate Pitesti

Hotarare nr. 94 din 30.03.2017 pentru aprobarea ,,Master Planului privind reabilitarea, modernizarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Arges? - varianta revizuita

Hotarare nr. 95 din 30.03.2017 privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Asociatia Salvati Copiii - Filiala Arges

Hotarare nr. 96 din 30.03.2017 privind modificarea Planului de restructurare a Centrului de Recuperare prin Terapie Ocupationala Tigveni

Hotarare nr. 97 din 30.03.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a unor componente functionale, fara personalitate juridica, aflate in subordinea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 98 din 30.03.2017 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 99 din 30.03.2017 privind prelungirea mandatului de membru provizoriu in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr. 100 din 30.03.2017 privind desemnarea a doi membri provizorii in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 101 din 30.03.2017 privind declansarea procedurii de selectie pentru doua posturi de membru in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 102 din 30.03.2017 privind aprobarea situatiilor financiare ale S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L. pe anul 2016

Hotarare nr. 103 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2017

Hotarare nr. 104 din 30.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Jude?ului Arges R.A. pe anul 2017

Hotarare nr. 105 din 27.04.2017 privind aprobarea platii cotizatiei catre Asociatia "GAL MUSCEL", pe anul 2017

Hotarare nr. 106 din 27.04.2017 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr. 107 din 27.04.2017 privind aprobarea Planului anual de actiune pentru serviciile sociale la nivelul judetului Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 108 din 27.04.2017 privind aprobarea necesarului de hrana, imbracaminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucarii, transport, materiale cultural – sportive, precum si sume de bani pentru nevoi personale pe categorii de varsta pentru copiii/tinerii care beneficiaza de masuri de protectie speciala

Hotarare nr. 109 din 27.04.2017 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 110 din 27.04.2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii ?i a Regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului ,,Al. Davila? – Pitesti

Hotarare nr. 111 din 27.04.2017 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 83/30.03.2017 privind infiintarea Centrului Cultural Judetean Arges

Hotarare nr. 112 din 27.04.2017 privind aprobarea calendarului principalelor activitati si manifestari cultural-artistice, stiintifice, sportive si sociale pe anul 2017, ce vor fi organizate si sprijinite de Consiliul Judetean Arges ?i institu?iile subordonate, precum si a nomenclatorului de materiale ce vor sustine aceste activitati

Hotarare nr. 113 din 27.04.2017 privind desemnarea nominala a consilierilor judeteni ca membri in comisiile Adunarii Regiunilor Europene (ARE) pe partide politice

Hotarare nr. 114 din 27.04.2017 privind aprobarea sumei alocate finantarilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activitati non-profit de interes general, conform Legii nr. 350/ 2005, pentru anul 2017 si a metodologiei de acordare

Hotarare nr. 115 din 27.04.2017 privind acordul Judetului Arges pentru instrainarea unei cote parti dintr- un cabinet medical ce a facut obiectul vinzarii in conditiile O.U.G. nr. 68/2008

Hotarare nr. 116 din 27.04.2017 privind inchirierea unor spatii cu destinatie de activitate comerciala

Hotarare nr. 117 din 27.04.2017 privind inchirierea unui spatiu situat in incinta Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 118 din 27.04.2017 privind darea in administrare Centrului Cultural Judetean Arges a imobilului "Gradina de vara"

Hotarare nr. 119 din 27.04.2017 privind darea in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala ?i Protectia Copilului Arges, pentru Centrul de Evaluare Primire Urgente Pitesti, a unui autoturism aflat in patrimoniul Judetului Arges

Hotarare nr. 120 din 27.04.2017 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 121 din 27.04.2017 privind aprobarea unor tarife practicate de Regia Autonom? Judeteana de Drumuri Arge? R.A.

Hotarare nr. 122 din 27.04.2017 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor ce se vor aplica incepând cu anul fiscal 2018

Hotarare nr. 123 din 27.04.2017 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2016 pentru activitatea Judetului Arges

Hotarare nr. 124 din 27.04.2017 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 125 din 27.04.2017 privind actualizarea denumirii traseului si modificarea lungimii DJ 503 Lim. Jud. Giurgiu – Slobozia – Rociu – Oarja – Catanele, km 98+000-140+034, L=42,034 km, pe teritoriul judetului Arges

Hotarare nr. 126 din 27.04.2017 privind modificarea lungimii DJ 504 Lim. Jud. Teleorman – Popesti – Izvoru – Recea – Cornatel – Vulpesti (DN 65 A), km 110+700-136+695, L= 25,995 km, pe teritoriul judetului Arges

Hotarare nr. 127 din 11.05.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2017 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 128 din 11.05.2017 privind aprobarea "Strategiei pentru eficienta energetica a judetului Arges pentru perioada 2016-2020"

Hotarare nr. 129 din 11.05.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet", a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 130 din 11.05.2017 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judetean Arges in Consiliul administrativ al Centrului Cultural Judetean Arges

Hotarare nr. 131 din 25.05.2017 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 132 din 25.05.2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr. 133 din 25.05.2017 privind aprobarea situatiilor financiare ale Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. intocmite la data de 31.12.2016

Hotarare nr. 134 din 25.05.2017 privind aprobarea situatiilor financiare ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. intocmite la data de 31.12.2016

Hotarare nr. 135 din 25.05.2017 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. pe anul 2017

Hotarare nr. 136 din 25.05.2017 privind aprobarea „Programului cu lucrari de intretinere si reparatii infrastructura rutiera pe drumurile judetene" pe anul 2017

Hotarare nr. 137 din 25.05.2017 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Arges

Hotarare nr. 138 din 25.05.2017 privind aprobarea organigramei si statelor de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 139 din 25.05.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 140 din 25.05.2017 privind aprobarea statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr. 141 din 25.05.2017 privind aprobarea statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti

Hotarare nr. 142 din 25.05.2017 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr. 143 din 25.05.2017 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 144 din 25.05.2017 privind darea in administrare Muzeului Judetean Arges a unor spatii aflate in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr. 145 din 25.05.2017 privind darea in folosinta gratuita Institutiei Avocatul Poporului – Biroul Teritorial Pitesti a unor spatii aflate in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr. 146 din 25.05.2017 privind darea in administrare Centrului Cultural Judetean Arges a intregului imobil-cladire reprezentand fostul cinematograf Lumina

Hotarare nr. 147 din 25.05.2017 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 148 din 29.06.2017 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu ?i a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 149 din 29.06.2017 privind aprobarea declansarii procedurii de selectie pentru doua posturi de membru in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr. 150 din 29.06.2017 privind mandatarea reprezentantilor Judetului Arges in Adunarea Generala a Actionarilor a S.C A.E.P.S.U.P.A S.A. in vederea formularii propunerilor privind numirile finale in functia de membru in Consiliul de administratie al S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A. din randul candidatilor selectati de catre comisia de selectie

Hotarare nr. 151 din 29.06.2017 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administratie si Profilului candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 152 din 29.06.2017 privind revocarea Presedintelui Consiliului de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. ca urmare a renuntarii la mandat

Hotarare nr. 153 din 29.06.2017 privind numirea Presedintelui provizoriu al Consiliului de administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A

Hotarare nr. 154 din 29.06.2017 privind aprobarea Monografiei economico-militare a Judetului Arges

Hotarare nr. 155 din 29.06.2017 privind aprobarea sumei alocate finantarilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activitati non-profit de interes general, conform Legii nr. 350/ 2005, pentru anul 2017

Hotarare nr. 156 din 29.06.2017 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Centrul Europe Direct Arges? si cofinantarea in perioada 2018-2020

Hotarare nr. 157 din 29.06.2017 privind incheierea unui Protocol de colaborare intre Judetul Arge?, prin Consiliul Judetean Arges, Centrul Cultural Judetean Arges, Academia Romana – Sectia Arte, Arhitectura si Audiovizual si DACIN SARA

Hotarare nr. 158 din 29.06.2017 privind incheierea unui Protocol de colaborare intre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Agentia pentru Protectia Mediului Arges

Hotarare nr. 159 din 29.06.2017 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr. 160 din 29.06.2017 privind numirea directorului interimar al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Rucar

Hotarare nr. 161 din 29.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie ,,Constantin Balaceanu Stolnici? Stefanesti

Hotarare nr. 162 din 29.06.2017 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 163 din 29.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 164 din 29.06.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr. 165 din 29.06.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 166 din 29.06.2017 privind aprobarea Planului Local de Actiune pentru implementarea Strategiei Locale Antidrog Arges pentru perioada 2017 – 2020

Hotarare nr. 167 din 29.06.2017 privind darea in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges a unui teren aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 168 din 29.06.2017 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a unui trailer si a echipamentelor de laborator pentru testare asfalt

Hotarare nr. 169 din 29.06.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "RESTAURAREA GALERIEI DE ARTA „RUDOLF SCHWEITZER - CUMPaNA" - consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural", a parteneriatului cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 170 din 29.06.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "Conservarea si consolidarea Cetatii Poenari Arges" si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 171 din 29.06.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul „RESTAURAREA MUZEULUI JUDETEAN ARGES - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL", a parteneriatului cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 172 din 29.06.2017 privind aprobarea unor tarife practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 173 din 29.06.2017 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 174 din 07.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman – Popesti – Izvoru – Recea – Cornatel – Vulpesti (DN 65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, com. Popesti, Izvoru, Recea, Buzoesti, Jud. Arges?, a D.A.L.I, a cheltuielilor legate de proiect, a Acordului de parteneriat cu UAT-urile Popesti, Izvoru, Recea, Buzoesti si a Acordului de colaborare incheiat intre Administratia Bazinala de Apa Arges – Vedea si Judetul Arges

Hotarare nr. 175 din 07.07.2017 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a doua autobasculante 8x4 IVECO TRAKKER aflate in patrimoniul Judetului Arges

Hotarare nr. 176 din 07.07.2017 privind aprobarea unor tarife practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 177 din 07.07.2017 privind incheierea Acordului de parteneriat dintre Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges si Asociatia ,,Primii pasi spre performanta? in vederea organizarii turneului BRD ARGES OPEN WHEELCHAIR TENNIS

Hotarare nr. 178 din 07.07.2017 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 179 din 27.07.2017 privind incetarea mandatului de consilier judetean al doamnei Doru Olimpia

Hotarare nr. 180 din 27.07.2017 privind declansarea procedurii de selectie pentru un post de membru in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 181 din 27.07.2017 privind reducerea numarului membrilor Consiliului de Administratie si actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Arges R.A.

Hotarare nr. 182 din 27.07.2017 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr.183/30.09.2014 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 183 din 27.07.2017 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului Arges pentru scoaterea din functiune si casarea in vederea demolarii

Hotarare nr. 184 din 27.07.2017 privind aprobarea Listei ce cuprinde spatiile si terenul aferent din proprietatea privata a Judetului Arges care urmeaza a fi vandute potrivit Cap. III „Vanzarea spatiilor medicale prin licitatie publica cu strigare" din OUG 68/2008

Hotarare nr. 185 din 27.07.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice a Palatului Administrativ, situat in Pitesti - Piata Vasile Milea, nr.1, Judetul Arges", aprobarea D.A.L.I., si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 186 din 27.07.2017 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr. 187 din 27.07.2017 privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Badea Viorel-Marian, Director executiv al Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 188 din 27.07.2017 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de Director executiv al Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 189 din 27.07.2017 privind stabilirea indemnizatiei maxime lunare de care vor beneficia consilierii judeteni, in perioada 01 iulie 2017 – 31 decembrie 2021

Hotarare nr. 190 din 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Jude?ean Arge? începând cu data de 01.07.2017

Hotarare nr. 191 din 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges pentru trimestrul III 2017

Hotarare nr. 192 din 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges pentru perioada 01.07.2017-31.08.2017

Hotarare nr. 193 din 27.07.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont-Arges incepând cu data de 01.07.2017

Hotarare nr. 194 din 27.07.2017 privind stabilirea salariului de baza pentru Directorul General al Serviciului Public Judetean de Paza si Ordine Arges

Hotarare nr. 195 din 27.07.2017 privind organizarea celei de-a XI-a editii a Sarbatorilor Argesului si Muscelului in perioada 10 – 26 august 2017

Hotarare nr. 196 din 27.07.2017 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 197 din 27.07.2017 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 198 din 03.08.2017 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 199 din 31.08.2017 privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Tudose Nicolae

Hotarare nr. 200 din 31.08.2017 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr.1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 201 din 31.08.2017 privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Banica Gheorghe

Hotarare nr. 202 din 31.08.2017 privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Glisca Ion

Hotarare nr. 203 din 31.08.2017 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 204 din 31.08.2017 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 9/06.07.2016 privind insusirea continutului proceselor - verbale intocmite in sedintele consiliului judetean

Hotarare nr. 205 din 31.08.2017 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 206 din 31.08.2017 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administratie si Profilului candidatului pentru pozitia de membru in Consiliul de Administratie al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr. 207 din 31.08.2017 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr. 208 din 31.08.2017 privind infiintarea si componenta Comisiei pentru Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 209 din 31.08.2017 privind actualizarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 210 din 31.08.2017 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr. 211 din 31.08.2017 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 212 din 31.08.2017 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 213 din 31.08.2017 privind darea in administrare Teatrului "Al. Davila" a imobilului cladire "Teatru Al. Davila" si a imobilului cladire "Teatru Aschiuta"

Hotarare nr. 214 din 31.08.2017 privind darea in folosinta cu titlu gratuit Centrului Regional Pitesti din cadrul Agentiei Nationale Impotriva Traficului de Persoane a unui spatiu situat in incinta Palatului Administrativ

Hotarare nr. 215 din 31.08.2017 privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al judetului Arges pentru scoaterea din functiune si casarea in vederea demolarii

Hotarare nr. 216 din 31.08.2017 privind inchirierea unor spatii cu destinatie de activitate comerciala

Hotarare nr. 217 din 31.08.2017 privind preluarea in domeniul public al Judetului Arges a doua terenuri in vederea construirii unui nou pod pe DJ 703H Curtea de Arges (DN7C) – Valea Danului – Cepari –Pamanteni – Rudeni – ?uici – Valeni – Salatrucu – lim. Judetul Valcea, la km 0+597, L=152m, peste raul Arges

Hotarare nr. 218 din 31.08.2017 privind actualizarea organigramei si a statului de functii ale Centrului Cultural Judetean Arges

Hotarare nr. 219 din 31.08.2017 privind aprobarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Muzeului Viticulturii si Pomiculturii Golesti

Hotarare nr. 220 din 31.08.2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr. 221 din 31.08.2017 privind aprobarea Planului de scolarizare pentru anul scolar 2017-2018 al Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr. 222 din 31.08.2017 privind actualizarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2017 al aparatului propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 223 din 31.08.2017 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 138/25.05.2017 privind aprobarea organigramei si a statelor de functii ale Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 224 din 31.08.2017 privind aprobarea tarifelor pentru autoutilitare transport muncitori, practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A, in relatia cu Consiliul Judetean Arges pentru anul 2017

Hotarare nr. 225 din 31.08.2017 privind incheierea unui Protocol de colaborare intre Judetul Arges prin Consiliul Judetean Arges si Asociatia Romana pentru Alpinism si Explorare in vederea sustinerii proiectului "Romanii in marii pereti"

Hotarare nr. 226 din 31.08.2017 privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2017 pentru activitatea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 227 din 31.08.2017 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 228 din 31.08.2017 privind Actul constitutiv si Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Zona Metropolitana Pitesti"

Hotarare nr. 229 din 31.08.2017 privind modificarea si completarea Programului judetean de transport persoane prin curse regulate cu valabilitate 2014 – 2019

Hotarare nr. 230 din 15.09.2017 pentru modificarea ?i completarea anexei 1 la Hotararea Consiliului Judetean Arges nr.246/19.12.2013 privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin curse regulate in vederea eliberarii licentelor de traseu pentru traseele din Programul judetean de transport persoane prin curse regulate cu valabilitate 01.01.2014 – 30.06.2019

Hotarare nr. 231 din 28.09.2017 privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Bratu Ion Gabriel

Hotarare nr. 232 din 28.09.2017 privind validarea mandatului de consilier judetean al doamnei BADIU MARIANA

Hotarare nr. 233 din 28.09.2017 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr.1/22.06.2016 privind alegerea Comisiei de validare a Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 234 din 28.09.2017 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 8/06.07.2016 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 235 din 28.09.2017 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr. 236 din 28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Arges

Hotarare nr. 237 din 28.09.2017 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 238 din 28.09.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice, pe anul 2018, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 239 din 28.09.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice, pe anul 2018, pentru aparatul propriu al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 240 din 28.09.2017 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice, pe anul 2018, al Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 241 din 28.09.2017 privind acordarea burselor sociale pentru elevii si studentii din anul scolar/universitar 2017 – 2018

Hotarare nr. 242 din 28.09.2017 privind incheierea unui Protocol de colaborare intre Consiliul Judetean Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Inspectoratul Scolar Judetean Arges, Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arges si Directia de Sanatate Publica Arges

Hotarare nr. 243 din 28.09.2017 privind participarea Judetului Arges la manifestarile organizate de Ambasada Romaniei la Atena, cu prilejul Zilei Nationale a produselor agroalimentare romanesti

Hotarare nr. 244 din 28.09.2017 privind rezilierea contractului de asociere pentru sectia externa din comuna Bughea de Sus incheiat intre Consiliul Judetean Arges, ?coala Populara de Arte si Meserii Pite?ti si Consiliul Local Bughea de Sus

Hotarare nr. 245 din 28.09.2017 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a 4 autoutilitare Ford Transit aflate in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 246 din 28.09.2017 privind trecerea unor imobile din domeniul public in domeniul privat al judetului Arges pentru scoaterea din functiune si casarea in vederea demolarii

Hotarare nr. 247 din 28.09.2017 privind aprobarea intentiei de cumparare a unor terenuri situate in judetul Arges

Hotarare nr. 248 din 28.09.2017 privind darea in administrare Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arges a unui autoturism aflat in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 249 din 28.09.2017 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr. 250 din 28.09.2017 privind aprobarea statului de functii al Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 251 din 28.09.2017 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie "Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 252 din 28.09.2017 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr. 253 din 28.09.2017 privind actualizarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 254 din 28.09.2017 privind aprobarea statului de functii al Unitatii de Asistenta Medico - Sociala Rucar

Hotarare nr. 255 din 28.09.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Rucar

Hotarare nr. 256 din 28.09.2017 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei de director al Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Rucar

Hotarare nr. 257 din 28.09.2017 privind aprobarea Planului de actiune pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges,pentru iarna 2017 - 2018

Hotarare nr. 258 din 28.09.2017 privind aprobarea Proiectului cu titlul ,,Sustinerea implementarii masurilor referitoare la transparenta, etica, integritate si prevenirea coruptiei reglementate prin SNA in cadrul Consiliului Judetean Arges" si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 259 din 28.09.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 260 din 28.09.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges incepand cu data de 01.09.2017

Hotarare nr. 261 din 09.10.2017 privind aprobarea Proceselor-verbale de adjudecare a spatiilor cu destinatie medicala incheiate in urma licitatiei publice din data de 04.10.2017

Hotarare nr. 262 din 09.10.2017 privind exercitarea cu caracter temporar a functiei publice de conducere de Director executiv al Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 263 din 17.10.2017 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 264 din 17.10.2017 privind aprobarea clauzelor speciale ce vor fi cuprinse in Contractele de vanzare - cumparare a spatiilor cu destinatie medicala vandute prin licitatie publica cu strigare si imputernicirea Presedintelui consiliului judetean pentru a semna la notar Contractele de vanzare – cumparare

Hotarare nr. 265 din 26.10.2017 privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate in vederea eliberarii licentelor de traseu

Hotarare nr. 266 din 26.10.2017 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 267 din 26.10.2017 privind numirea a 3 (trei) membri în cadrul Consiliului de Administratie al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 268 din 26.10.2017 privind aprobarea achitarii cotizatiei Judetului Arges pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara – ADI Molivisu pe anul 2017

Hotarare nr. 269 din 26.10.2017 privind completarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 270 din 26.10.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti a unui teren in suprafata de 412 mp, situat in Pitesti, str. Aleea Spitalului, nr. 36

Hotarare nr. 271 din 26.10.2017 privind darea in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges a unor spatii situate in imobilul din str. Garoafelor, nr. 6, Pitesti

Hotarare nr. 272 din 26.10.2017 privind acceptarea donatiei Casa Memoriala "Dinu Lipatti"

Hotarare nr. 273 din 26.10.2017 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Spitalului de Psihiatrie "Sfanta Maria" Vedea

Hotarare nr. 274 din 26.10.2017 pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 169/29.06.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "RESTAURAREA GALERIEI DE ARTA „RUDOLF SCHWEITZER - CUMPANA" - consolidarea, protejarea si valorificarea patrimoniului cultural", a parteneriatului cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si a cheltuielilor legate de proiect, in etapa contractuala

Hotarare nr. 275 din 26.10.2017 pentru modificarea ?i completarea Hotararii nr. 170/29.06.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "Conservarea si consolidarea Cetatii Poenari Arges" si a cheltuielilor legate de proiect, in etapa contractuala

Hotarare nr. 276 din 26.10.2017 pentru modificarea si completarea Hotararii nr. 171/29.06.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul „RESTAURAREA MUZEULUI JUDETEAN ARGES - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA SI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL", a parteneriatului cu Ministerul Culturii si Identitatii Nationale si a cheltuielilor legate de proiect, in etapa contractuala

Hotarare nr. 277 din 26.10.2017 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 174/07.07.2017 privind aprobarea Proiectului cu titlul ,,Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman –Popesti – Izvoru – Recea – Cornatel – Vulpesti (DN 65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, com. Popesti. Izvoru, Recea, Buzoesti, Jud. Arges", in etapa de evaluare tehnico-financiara

Hotarare nr. 278 din 26.10.2017 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 279 din 26.10.2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, pentru trimestrul IV 2017

Hotarare nr. 280 din 09.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 281 din 09.11.2017 privind aprobarea proiectului „Certificarea activitatilor Consiliului Judetean Arges si dezvoltarea abilitatilor personalului, in concordanta cu prevederile SCAP" si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 282 din 29.11.2017 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 283 din 29.11.2017 privind aprobarea acordarii de sprijin financiar prin Programul „PRO Social"

Hotarare nr. 284 din 29.11.2017 privind actualizarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 285 din 29.11.2017 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 286 din 29.11.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico - Sociala Domnesti

Hotarare nr. 287 din 29.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Unitatii de Asistenta Medico - Sociala Domnesti

Hotarare nr. 288 din 29.11.2017 privind aprobarea statului de functii al Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr. 289 din 29.11.2017 privind aprobarea organigramei si a statului de functii ale Bibliotecii Judetene "Dinicu Golescu" Arges

Hotarare nr. 290 din 29.11.2017 privind aprobarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului ,,Al. Davila? – Pitesti

Hotarare nr. 291 din 29.11.2017 privind aprobarea statului de functii al Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr. 292 din 29.11.2017 privind aprobarea listei elevilor si studentilor beneficiari de burse sociale pentru anul scolar/universitar 2017 – 2018

Hotarare nr. 293 din 29.11.2017 privind aprobarea Acordului de parteneriat dintre Judetul Arges, prin Consiliul Judetean Arges si Universitatea "Constantin Brancoveanu" Pitesti in vederea organizarii de manifestari stiintifice, culturale si sociale

Hotarare nr. 294 din 29.11.2017 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a doua lame de zapada pentru sasiu 8x4 aflate in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 295 din 29.11.2017 privind aprobarea tarifelor pentru autobasculante 8x4 cu lama pentru deszapezire, practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A. in relatia cu Consiliul Judetean Arges pentru iarna 2017-2018

Hotarare nr. 296 din 29.11.2017 privind aprobarea valorificarii masei lemnoase pe picior din zona de siguranta a drumului judetean DJ 703I

Hotarare nr. 297 din 29.11.2017 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 121/27.04.2017 privind aprobarea unor tarife practicate de Regia Autonoma Jude?eana de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 298 din 29.11.2017 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 129/11.05.2017 privind aprobarea proiectului cu titlul "Cresterea eficientei energetice a Spitalului de Recuperare Bradet", a Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie si a cheltuielilor legate de proiect, in etapa de evaluare tehnico-financiara

Hotarare nr. 299 din 29.11.2017 privind aprobarea Devizului general cu cheltuielile realizate pentru Obiectivul de investi?ii "Refacere pod pe DJ 739 (DN 73D) Barzesti – Negresti – Zgripcesti – Beleti (DJ 702) peste raul Argesel, km 0+ 145, in comuna Vulturesti, judetul Arges"

Hotarare nr. 300 din 29.11.2017 privind aprobarea Devizului general si a Devizului oferta pentru obiectivul Covor bituminos pe DJ 703A (DN7)- Cocu-Poiana Lacului-Cerbu, km 0+000-7+900, com. Cotmeana, jud. Arges

Hotarare nr. 301 din 29.11.2017 privind constituirea Comisiei de negociere in vederea achizitionarii unor terenuri

Hotarare nr. 302 din 29.11.2017 privind numirea temporara a unui membru in Adunarea Generala a Asociatilor a S.C. Administrare si Exploatare a Patrimoniului si Serviciilor de Utilitati Publice Arges S.A.

Hotarare nr. 303 din 29.11.2017 privind numirea a 3 (trei) membri in cadrul Consiliului de Administratie al Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat Arges R.A.

Hotarare nr. 304 din 29.11.2017 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges ?i Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Babana, in vederea realizarii proiectului "Complex de 3 Locuinte Protejate si Centru de Zi, Comuna Babana, Satul Lupueni, Judetul Arges"

Hotarare nr. 305 din 29.11.2017 privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici (faza SF ?i DALI) ai proiectului "Complex de 3 Locuinte Protejate si Centru de Zi, Comuna Babana, Satul Lupueni, Judetul Arges"

Hotarare nr. 306 din 29.11.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA si ORDINE AG S.R.L., pe anul 2017

Hotarare nr. 307 din 29.11.2017 privind aprobarea tarifului pentru serviciile de paza prestate de Serviciul Public Judetean de Paza si Ordine Arges

Hotarare nr. 308 din 29.11.2017 privind aprobarea derularii Proiectului sectorial 2.1.5 Cercetari in sprijinul dezvoltarii si protejarii patrimoniului national de material genetic de la soiurile de plante si rasele de animale traditionale si a celor cu importanta economica

Hotarare nr. 309 din 29.11.2017 privind actualizarea Anexei nr. 1 la Hotararea consiliului judetean nr. 277/26.10.2017 pentru modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 174/07.07.2017 privind aprobarea Proiectului cu titlul ,,Modernizare DJ 504 lim. Jud. Teleorman –Popesti – Izvoru – Recea – Cornatel – Vulpesti (DN 65A), km 110+700-136+695, L=25,995 km, com. Popesti. Izvoru, Recea, Buzoesti, Jud. Arges", in etapa de evaluare tehnico-financiara

Hotarare nr. 310 din 11.12.2017 privind aprobarea Devizului general si a Devizului oferta pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare pe DJ 659A Bradu-Costesti, km 5+060-9+744, L=4,684km, orasul Costesti, judeul Arges"

Hotarare nr. 311 din 11.12.2017 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 312 din 11.12.2017 privind actualizarea statului de functii al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 313 din 21.12.2017 privind aprobarea protocolului de colaborare intre Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Inspectoratul de Politie al Judetului Arges, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arges, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Arges si Politia Locala Pitesti si aprobarea bugetului de functionare al Autoritatii Teritoriala de Ordine Publica Arges, pe anul 2018

Hotarare nr. 314 din 21.12.2017 privind aprobarea Planului strategic pentru anul 2018 in domeniul ordinii publice la nivelul Judetului Arges

Hotarare nr. 315 din 21.12.2017 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a unui cilindru compactor de 8 tone cu tamburi metalici aflat in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 316 din 21.12.2017 privind darea in folosinta cu titlu gratuit a unor spatii situate in incinta Palatului Administrativ

Hotarare nr. 317 din 21.12.2017 privind darea in folosinta gratuita Arhiepiscopiei Argesului si Muscelului a unui teren in suprafata de 370,75 mp, situat in Pitesti, B-dul I.C. Bratianu, nr. 62

Hotarare nr. 318 din 21.12.2017 privind modificarea componentei Comisiei pentru Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 319 din 21.12.2017 privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2018

Hotarare nr. 320 din 21.12.2017 privind rezilierea contractului de asociere pentru sectia externa din comuna Aninoasa incheiat intre Judetul Arges, ?coala Populara de Arte si Meserii Pitesti si Comuna Aninoasa

Hotarare nr. 321 din 21.12.2017 privind aprobarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 322 din 21.12.2017 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2018

Hotarare nr. 323 din 21.12.2017 privind modificarea si completarea organigramei Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si a statului de functii al Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni(CITO), precum si modificarea Regulamentului de organizare si functionare al CITO Tigveni

Hotarare nr. 324 din 21.12.2017 privind aprobarea componentei Colegiului Director al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 325 din 21.12.2017 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Direc?ia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si UAT Comuna Tigveni aferent proiectului "Complex de 4 Locuinte Protejate si Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul Balilesti, Judetul Arges"

Hotarare nr. 326 din 21.12.2017 privind aprobarea Documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici (faza SF si DALI) ai proiectului "Complex de 4 Locuinte Protejate si Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul Balilesti, Judetul Arges"

Hotarare nr. 327 din 21.12.2017 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si UAT Comuna Tigveni aferent proiectului "Complex de 4 Locuinte Protejate si Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul Barsestii de Jos, Judetul Arges

Hotarare nr. 328 din 21.12.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici (faza SF si DALI) ai proiectului "Complex de 4 Locuinte Protejate si Centru de Zi, Comuna Tigveni, Satul Barsestii de Jos, Judetul Arges"

Hotarare nr. 329 din 21.12.2017 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si UAT Comuna Ciofrangeni aferent proiectului "Complex de 4 Locuinte Protejate si Centru de Zi, Comuna Ciofrangeni, Judetul Arges"

Hotarare nr. 330 din 21.12.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico-economici (faza SF si DALI) ai proiectului "Complex de 4 Locuinte Protejate si Centru de Zi, Comuna Ciofrangeni, Judetul Arges"

Hotarare nr. 331 din 21.12.2017 privind alocarea in bugetul de venituri si cheltuieli al Judetului Arges pe anul 2018 a sumelor necesare elaborarii Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Arges

Hotarare nr. 332 din 21.12.2017 privind darea in folosinta gratuita Inspectoratului de Politie Judetean Arges a unor spatii situate in incinta imobilului din Pitesti, str. Garoafelor, nr. 6

Hotarare nr. 333 din 21.12.2017 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Judetului Arges, pe anul 2017

Hotarare nr. 334 din 21.12.2017 privind actualizarea organigramei, a statului de functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare ale Centrului Cultural Judetean Arges