HOTARARI DE CONSILIU, ANUL 2014

Hotarare nr. 1 din 09.01.2014 privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporara a golurilor de casa in anul 2014

Hotarare nr. 2 din 09.01.2014 privind acoperirea deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 12.323.964,26 lei din excedentul bugetului local

Hotarare nr. 3 din 29.01.2014 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 4 din 29.01.2014 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 5 din 29.01.2014 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietelor de sarcini pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 6 din 29.01.2014 privind revocarea dreptului de administrare asupra unor suprafete de teren aflate in domeniul public al judetului Arges ce vor fi puse la dispozitia Proiectului ,,Neutralizarea deseurilor medicale rezultate din activitatea spitaliceasca"

Hotarare nr. 7 din 29.01.2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 196/14.10.2013 privind solicitarea transmiterii unui imobil situat in Municipiul Pitesti, B-dul Republicii, bloc E3c

Hotarare nr. 8 din 29.01.2014 privind privind darea in folosinta gratuita a unor spatii aflate in Palatul Administrativ

Hotarare nr. 9 din 29.01.2014 privind inchirierea unui spatiu disponibil, cu destinatia de activitati medicale, situat in incinta Policlinicii Stomatologice - Pitesti

Hotarare nr. 10 din 29.01.2014 privind aprobarea Listei partiale a spatiilor si a terenurilor aferente din domeniul privat al Judetului Arges ce urmeaza a fi vandute potrivit O.U.G. nr.68/2008

Hotarare nr. 11 din 29.01.2014 privind aprobarea calendarului principalelor activitati si manifestari cultural-artistice, stiintifice, sportive si sociale pe anul 2014, ce vor fi organizate si sprijinite de Consiliul Judetean Arges si institutiile subordonate, precum si a nomenclatorului de materiale ce vor sustine aceste activitati

Hotarare nr. 12 din 29.01.2014 privind aprobarea cofinantarii proiectului ,,Centru Europe Direct-Arges", pe anul 2014

Hotarare nr. 13 din 29.01.2014 privind aprobarea retelei scolare a invatamantului special liceal/postliceal din judetul Arges pentru anul scolar 2014-2015

Hotarare nr. 14 din 29.01.2014 privind aprobarea nivelului alocatiei zilnice de hrana pentru persoanele institutionalizate in cadrul noilor servicii sociale create in urma derularii proiectelor ,,Restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni" si ,,Inchiderea Centrului de Recuperare si Reabilitare Vulturesti"

Hotarare nr. 15 din 29.01.2014 privind aprobarea Protocolului de colaborare dintre Consiliul Judetean Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Primaria Albestii de Arges, Fundatia de Abilitare Speranta Timisoara si Asociatia „Lasa-ma sa-ti aud glasul - Curtea de Arges"

Hotarare nr. 16 din 29.01.2014 privind atribuirea unui teren pentru realizarea obiectivului de investitii "Casa de tip familial"- Campulung, cu o capacitate de 12 locuri

Hotarare nr. 17 din 29.01.2014 privind constituirea colectivului de lucru in vederea realizarii obiectivelor cuprinse in Protocolul de colaborare incheiat intre Consiliul Judetean Arges si Administratia Nationala ,,Apele Romane"

Hotarare nr. 18 din 29.01.2014 privind numirea reprezentantului Consiliului Judetean Arges in Adunarea Generala a Asociatiei ,,ECOTURISM LEAOTA"

Hotarare nr. 19 din 29.01.2014 privind asigurarea contributiei Judetului Arges la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, pentru perioada 01.01.2014 – 31.12.2014

Hotarare nr. 20 din 29.01.2014 privind achizitionarea unor servicii juridice de consultanta/asistare/reprezentare, pentru anul 2014

Hotarare nr. 21 din 29.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A., pe anul 2014

Hotarare nr. 22 din 29.01.2014 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A., pe anul 2014

Hotarare nr. 23 din 29.01.2014 privind aprobarea ,,Programului cu lucrari de investitii si reparatii infrastructura rutiera la nivelul judetului Arges, pe anul 2014 si previziunile pentru perioada 2015-2017

Hotarare nr. 24 din 29.01.2014 privind asocierea dintre judetul Arges si unele unitati administrativ-teritoriale in vederea realizarii obiectivelor infrastructura drumuri

Hotarare nr. 25 din 29.01.2014 privind modificarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A

Hotarare nr. 26 din 29.01.2014 privind aprobarea Planului strategic pentru anul 2014, cu privire la prioritatile in domeniul ordinii publice la nivelul judetului Arges

Hotarare nr. 27 din 29.01.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al judetului Arges, pe anul 2014 si estimarile la activitatea proprie pe anii 2015-2017

Hotarare nr. 28 din 29.01.2014 privind aprobarea metodologiei de acordare a finantarilor nerambursabile de la bugetul local, alocate pentru activitati non– profit, conform Legii nr. 350/2005 si pentru proiectele structurilor sportive

Hotarare nr. 29 din 28.02.2014 privind desemnarea vicepresedintelui care va exercita atributiile conferite de lege presedintelui consiliului judetean

Hotarare nr. 30 din 28.02.2014 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr.31 din 28.02.2014 privind actualizarea organigramei, statului de functii si a Regulamentului de organizare si functionare ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.

Hotarare nr. 32 din 28.02.2014 privind asocierea dintre judetul Arges si unele unitati administrativ-teritoriale in vederea realizarii obiectivelor infrastructura drumuri

Hotarare nr. 33 din 28.02.2014 privind aprobarea derularii Programului Eurodyssee in anul 2014 si a bugetului necesar

Hotarare nr. 34 din 28.02.2014 pentru completarea anexei la H.C.J. Arges nr. 216/19.12.2013 privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole în vederea evaluarii arendei pe anul 2014

Hotarare nr. 35 din 28.02.2014 privind darea în administrare Consiliului Local al Municipiului Pitesti a unui teren, situat în Pitesti, str. Costache Negri, nr. 28 (Parc Strand – Punct Automobil Clubul Român), aflat în domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 36 din 28.02.2014 privind dezmembrarea imobilelor-terenuri si apartamentarea imobilelor-cladiri aferente dispensarelor Trivale, Razboieni si Gavana, situate in Municipiul Pitesti

Hotarare nr. 37 din 28.02.2014 privind aprobarea Listei partiale a spatiilor si a terenurilor aferente din proprietatea privata a Judetului Arges ce urmeaza a fi vândute potrivit OUG nr. 68/2008

Hotarare nr. 38 din 28.02.2014 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 39 din 28.02.2014 pentru modificarea si completarea punctului 3 al Anexei la Hotararea C.J. Arges nr. 172/24.09.2013

Hotarare nr. 40 din 28.02.2014 privind desfiintarea Caminului pentru persoane varstnice Rucar si a Caminului pentru persoane varstnice Domnesti

Hotarare nr. 41 din 28.02.2014 privind infiintarea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Rucar

Hotarare nr. 42 din 28.02.2014 privind infiintarea Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Domnesti

Hotarare nr. 43 din 28.02.2014 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul Judetului Arges, pe anul 2014

Hotarare nr. 44 din 28.02.2014 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judetului Arges pentru scoaterea din functiune si casarea în vederea demolarii

Hotarare nr. 45 din 28.02.2014 pentru modificarea si completarea punctului 3 al Anexei la Hotarârea C.J. Arges nr. 8/29.01.2014

Hotarare nr. 46 din 28.02.2014 privind asigurarea cofinantarii proiectului "Cunoastere si intelegere reciproca :Romania - Islanda"

Hotarare nr. 47 din 31.03.2014 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare integrata a judetului Arges pentru perioada 2014 – 2020

Hotarare nr. 48 din 31.03.2014 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2014

Hotarare nr. 49 din 31.03.2014 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietelor de sarcini pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 50 din 31.03.2014 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Consiliul Judetean Arges si Directia Judeteana pentru Cultura Arges

Hotarare nr. 51 din 31.03.2014 privind aprobarea finantarilor nerambursabile de la bugetul de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Arges pentru proiectele structurilor culturale, de tineret si sportive conform Legii nr. 350/2005

Hotarare nr. 52 din 31.03.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului de management pentru institutiile publice de cultura din subordinea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 53 din 31.03.2014 privind transmiterea fara plata a imobilului fost Complex de servicii pentru copilul în dificultate - Centru de plasament Priboieni din domeniul public al judetului Arges, în domeniul public al comunei Priboieni

Hotarare nr. 54 din 31.03.2014 privind dezmembrarea imobilului teren si apartamentarea imobilului – cladire, aferente Policlinicii Stomatologice, situata în Pitesti, B-dul Republicii, nr. 41.

Hotarare nr. 55 din 31.03.2014 privind transmiterea fara plata a doua mijloace fixe din domeniul privat al judetului Arges in domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale Suici si Mihaesti

Hotarare nr. 56 din 31.03.2014 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 57 din 31.03.2014 privind darea în folosinta cu titlu gratuit a 16 camere situate în incinta Palatului Administrativ, în care functioneaza institutii de interes local ale judetului Arges

Hotarare nr. 58 din 31.03.2014 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr. 59 din 31.03.2014 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 60 din 31.03.2014 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 61 din 31.03.2014 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sf. Andrei" Valea Iasului

Hotarare nr. 62 din 31.03.2014 privind actualizarea statului de functii al Caminului pentru Persoane Varstnice Mozaceni

Hotarare nr. 63 din 31.03.2014 privind reorganizarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupationala Tigveni în Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Tigveni

Hotarare nr. 64 din 31.03.2014 privind aprobarea valorilor corespunzatoare cheltuielilor necesare realizarii obiectivului de investitie „Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexului de Tip Familial Valea Mare"

Hotarare nr. 65 din 31.03.2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 177/26.09.2011, privind aprobarea Proiectului « Modernizarea Centrului de zi din cadrul Complexului de Tip Familial Valea Mare» si a cheltuielilor legate de proiect

Hotarare nr. 66 din 31.03.2014 privind mandatarea domnului Tecau Grigore Florin sa reprezinte judetul Arges in cadrul A.D.I. ,,SERVSAL"

Hotarare nr. 67 din 31.03.2014 privind aprobarea bugetului aferent Proiectului ,,Cresterea gradului de siguranta a cetatenilor"

Hotarare nr. 68 din 31.03.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2014

Hotarare nr. 69 din 31.03.2014 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul Judetului Arges pe anul 2014

Hotarare nr. 70 din 31.03.2014 privind mandatarea domnului Tecau Grigore Florin sa reprezinte judetul Arges in cadrul A.D.I. ,, Situatii de Urgenta Sud Muntenia"

Hotarare nr. 71 din 31.03.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 72 din 31.03.2014 privind actualizarea „ Programului cu lucrari de investitii si reparatii infrastructura rutiera la nivelul judetului Arges pe anul 2014" si previziunile pentru perioada 2015-2017

Hotarare nr. 73 din 31.03.2014 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A si estimarile pe anii 2015 – 2016

Hotarare nr. 74 din 31.03.2014 privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizarii masurilor si actiunilor cuprinse in Programul integrat de gestionare a calitatii aerului in judetul Arges, pentru anul 2013

Hotarare nr. 75 din 31.03.2014 privind aprobarea depunerii proiectului "Lumea Basmului" de catre Scoala Populara de Arte si Meserii - Pitesti

Hotarare nr. 76 din 31.03.2014 privind modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr.215/28.10. 2013

Hotarare nr. 77 din 16.04.2014 privind aprobarea proiectului „Promovarea identitatii culturale românesti prin ateliere de arta, folclor si traditii pentru comunitatea islandeza din Akureyri"

Hotarare nr. 78 din 16.04.2014 privind aprobarea proiectului „DigITizing – Digitizarea arhivei de periodice vechi, aflata în colectiile Bibliotecii Judetene „Dinicu Golescu" Arges si crearea bibliotecii virtuale argesene"

Hotarare nr. 79 din 16.04.2014 privind mandatarea domnului Tecau Grigore Florin sa reprezinte judetul Arges in cadrul A.D.I. ,,Molivisu "

Hotarare nr. 80 din 16.04.2014 privind aprobarea incheierii Protocolului de colaborare intre Consiliul Judetean Arges si Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania – Filiala Arges

Hotarare nr. 81 din 30.04.2014 privind modificarea si completarea componentei nominale a Autoritatii Teritoriale de Ordine Publica Arges

Hotarare nr. 82 din 30.04.2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2014

Hotarare nr. 83 din 30.04.2014 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A.pe anul 2014

Hotarare nr. 84 din 30.04.2014 privind organizarea ciclului de manifestari cultural – artistice si stiintifice „Sarbatorile Argesului si Muscelului", in anul 2014

Hotarare nr. 85 din 30.04.2014 privind actualizarea Listei partiale a spatiilor si a terenurilor aferente din proprietatea privata a Judetului Arges ce urmeaza a fi vandute potrivit OUG nr. 68/2008 aprobata prin Hotararea C.J.Arges nr. 37/28.02.2014

Hotarare nr. 86 din 30.04.2014 privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al judetului Arges pentru scoaterea din functiune si casare, in vederea demolarii

Hotarare nr. 87 din 30.04.2014 privind aprobarea Ghidului pentru acordarea sprijinului financiar unitatilor de cult din judetul Arges, apartinând cultelor religioase recunoscute din România

Hotarare nr. 88 din 30.04.2014 privind validarea rezultatelor concursului pentru ocuparea functiei de sef sectie – Recuperare medicala III din cadrul Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 89 din 30.04.2014 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul Judetului Arges pe anul 2014

Hotarare nr. 90 din 30.04.2014 privind aprobarea proiectului „Transformarea Muzeului Golesti în Muzeu Viu"

Hotarare nr. 91 din 13.05.2014 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului Judetean Arges pe anul 2014

Hotarare nr. 92 din 30.05.2014 privind aprobarea rezultatului final al concursului de management, planul de management castigator si a contractului de management pentru Scoala Populara de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr. 93 din 30.05.2014 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietelor de sarcini pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 94 din 30.05.2014 privind instituirea taxei speciale de asistenta salvamont

Hotarare nr. 95 din 30.05.2014 privind acordarea unor indemnizatii specifice activitatilor de patrulare si de salvare montana pentru membrii formatiilor salvamont din cadrul Serviciului Public Judetean Salvamont Arges

Hotarare nr. 96 din 30.05.2014 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 97 din 30.05.2014 privind darea în folosinta cu titlu gratuit a unei camere situata in incinta Palatului Administrativ

Hotarare nr. 98 din 30.05.2014 privind aprobarea cuantumului cotizatiei judetului Arges pe anul 2014 pentru Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Situatii de Urgenta Sud Muntenia"

Hotarare nr. 99 din 30.05.2014 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013 ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A

Hotarare nr. 100 din 30.05.2014 privind aprobarea contului anual de executie bugetara la data de 31.12.2013 pentru activitatea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 101 din 30.05.2014 privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.03.2014 pentru activitatea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 102 din 30.05.2014 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges pe anul 2014

Hotarare nr. 103 din 30.05.2014 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013 ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A

Hotarare nr. 104 din 30.05.2014 privind aprobarea situatiilor financiare pe anul 2013 ale S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L

Hotarare nr. 105 din 30.05.2014 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 149/25.08.2011 privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aprobati pentru realizarea proiectului ,,Consolidare, reabilitare si extindere Scoala Speciala Valea Mare"

Hotarare nr. 106 din 30.05.2014 privind aprobarea depunerii proiectului ,,Echilibrul – o noua abordare a vietii de familie cu cea profesionala" si asigurarea sustenabilitatii acestuia

Hotarare nr. 107 din 30.05.2014 privind derularea proiectului ADAPT: Dreptul la Egalitate si Acces pe Piata muncii- POS DRU/165/6.2/S//141595, finantat prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013, DMI6.2

Hotarare nr. 108 din 30.05.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti proiectului "Modernizare DJ 703I: Musatesti (DN 73 C) – Bradulet – Bradetu – Poienile Valsanului in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 28+822 – 53+600, L=24,778 km", cod SMIS 1131

Hotarare nr. 109 din 30.05.2014 privind acordarea unui premiu pentru rezultatele obtinute la Olimpiada Internationala de Chimie „D. Mendeleev"- Moscova 2014

Hotarare nr. 110 din 16.06.2014 privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Grigore Florin Tecau

Hotarare nr. 111 din 16.06.2014 privind validarea mandatului de consilier judetean al domnului Iacsa Aurel

Hotarare nr. 112 din 16.06.2014 privind cofinantarea proiectului "Crearea infrastructurii generale si specifice activitatilor de turism din arealul climatic Ghitu – Molivisu din comuna Arefu , Judetul Arges"

Hotarare nr. 113 din 16.06.2014 privind încadrarea unui sector al drumului national DN 73D in categoria functionala a drumurilor de interes judetean si transmiterea din domeniul public al statului in domeniul public al Judetului Arges si in administrarea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 114 din 16.06.2014 privind exercitarea dreptului de preemptiune asupra imobilului „VILA FLORICA" (Ansamblul conacului Bratianu - Florica) situat in localitatea Stefanesti, jud. Arges

Hotarare nr. 115 din 26.06.2014 pentru actualizarea Anexei la Hotararea consiliului judetean nr.7/10.07.2012 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 116 din 26.06.2014 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 117 din 26.06.2014 privind trecerea unui imobil- constructie din domeniul public in domeniul privat al judetului Arges in vederea scoaterii din functiune si casarii

Hotarare nr. 118 din 26.06.2014 privind modificarea si completarea inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al judetului Arges

Hotarare nr. 119 din 26.06.2014 privind darea in administrare Regiei de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges a doua terenuri situate in municipiul Pitesti aflate în domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 120 din 26.06.2014 privind actualizarea „ Programului cu lucrari de investitii si reparatii infrastructura rutiera la nivelul judetului Arges pe anul 2014" si previziunile pentru perioada 2015-2017

Hotarare nr. 121 din 26.06.2014 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni

Hotarare nr. 122 din 26.06.2014 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr. 123 din 26.06.2014 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 124 din 26.06.2014 privind actualizarea statului de functii al Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 125 din 26.06.2014 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 126 din 26.06.2014 privind desfiintarea revistei de cultura « CALENDE »

Hotarare nr. 127 din 26.06.2014 privind modificarea si completarea Hotararii consiliului judetean nr. 84/30.04.2014 privind organizarea ciclului de manifestari cultural – artistice si stiintifice „Sarbatorile Argesului si Muscelului", in anul 2014

Hotarare nr. 128 din 26.06.2014 privind aprobarea Programului celei de - a VIII –a editii a „Sarbatorilor Argesului si Muscelului", pentru perioada 10- 31 august 2014

Hotarare nr. 129 din 26.06.2014 privind actualizarea Monografiei economico-militare a judetului Arges aprobata prin Hotararea nr.123/25.07.2013

Hotarare nr. 130 din 26.06.2014 privind mandatarea domnului Tecau Grigore Florin sa reprezinte judetul Arges in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Arges

Hotarare nr. 131 din 26.06.2014 privind aprobarea „Master Planului privind reabilitarea , modernizarea si extinderea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare din judetul Arges" actualizat si a "Listei prioritare de investitii" pentru perioada 2014 – 2020

Hotarare nr. 132 din 26.06.2014 privind plata indemnizatiei de delegare in cuantum de 2%/zi din indemnizatia de incadrare bruta lunara in calitate de judecator a persoanelor care au avut calitatea de presedinte in Biroul Electoral de Circumscriptie Judetean Arges, constituit pentru alegerea Presedintelui Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 133 din 26.06.2014 privind aprobarea cuantumului taxelor locale si tarifelor ce se vor aplica incepand cu anul fiscal 2015

Hotarare nr. 134 din 26.06.2014 privind aprobarea taxei speciale pentru furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul national de evidenta a persoanelor, de catre Directia Generala de Evidenta a Persoanelor Arges si serviciile publice comunitare locale din judetul Arges

Hotarare nr. 135 din 26.06.2014 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges pe anul 2014

Hotarare nr. 136 din 26.06.2014 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului de Pediatrie Pitesti

Hotarare nr. 137 din 25.07.2014 privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Arges

Hotarare nr. 138 din 25.07.2014 privind numirea membrilor Consiliului de Administratie la Regia Autonoma Judeteana de Drumuri Arges R.A

Hotarare nr. 139 din 25.07.2014 privind constituirea Comisiei de organizare a procedurii de evaluare si negociere in vederea achizitionarii imobilului „Vila Florica"

Hotarare nr. 140 din 25.07.2014 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 141 din 25.07.2014 privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda distinctia "Fiu/Fiica al/a Argesului" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VIII-a, 2014

Hotarare nr. 142 din 25.07.2014 privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda titlul "Cetatean de Onoare al judetului Arges" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VIII-a, 2014

Hotarare nr. 143 din 25.07.2014 privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda „Diploma de Excelenta" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VIII-a, 2014

Hotarare nr. 144 din 25.07.2014 privind inchirierea unor spatii cu destinatia de activitati comerciale situate in incinta Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf.Andrei " Valea Iasului, aflat in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 145 din 25.07.2014 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a unei masini de marcaj rutier

Hotarare nr. 146 din 25.07.2014 privind transmiterea fara PLATA Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A a doua autoutilitare Dacia 1307 (4 x 4)

Hotarare nr. 147 din 25.07.2014 privind exprimarea acordului cu privire la închirierea unui spatiu aflat la demisolul imobilului situat în Pitesti, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 2A

Hotarare nr. 148 din 25.07.2014 privind aprobarea incheierii Acordului de parteneriat dintre A.T.O.P. Arges si Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Arges

Hotarare nr. 149 din 25.07.2014 privind aprobarea Strategiei Locale Antidrog Arges pentru perioada 2014 – 2020 si a Planului Local de Actiune pentru implementarea acesteia in perioada 2014 – 2016

Hotarare nr. 150 din 25.07.2014 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Hotarare nr. 151 din 25.07.2014 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul Judetului Arges pe anul 2014

Hotarare nr. 152 din 25.07.2014 privind transmiterea sectorului de drum national din proprietatea publica a statului si din administrarea Departamentului pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public - Privat si Promovarea Exporturilor, in domeniul public al judetului Arges si in administrarea Consiliului Judetean Arges, precum si declasarea tronsonului de drum national DN 73D cuprins intre localitatile Ciumesti ( km 0+000) si Valea Stanii (km 9+670) din categoria functionala a drumurilor de interes national si incadrarea acestora in categoria drumurilor de interes judetean

Hotarare nr. 153 din 28.08.2014 pentru actualizarea Anexei la Hotararea consiliului judetean nr. 141/25.07.2014 privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda distinctia "Fiu/Fiica al/a Argesului" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului" editia a VIII-a, 2014

Hotarare nr. 154 din 28.08.2014 pentru actualizarea Anexei la Hotararea consiliului judetean nr. 142/25.07.2014 privind nominalizarea persoanelor carora li se acorda titlul "Cetatean de Onoare al judetului Arges" in cadrul ciclului de manifestari cultural - artistice si stiintifice "Sarbatorile Argesului si Muscelului", editia a VIII-a, 2014

Hotarare nr. 155 din 28.08.2014 privind aprobarea Planului de scolarizare al Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti pentru anul scolar 2014 - 2015

Hotarare nr. 156 din 28.08.2014 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Scolii Populare de Arte si Meserii Pitesti

Hotarare nr. 157 din 28.08.2014 privind derularea Programului „Primul Ghiozdan" pentru anul scolar 2014 – 2015 in Judetul Arges

Hotarare nr. 158 din 28.08.2014 privind aprobarea rezultatului final al concursului de management, a planului de management castigator si a contractului de management pentru Biblioteca Judeteana "Dinicu Golescu" Arges

Hotarare nr. 159 din 28.08.2014 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 160 din 28.08.2014 privind acordarea de sprijn financiar pentru unitatile de cult din judetul Arges apartinând cultelor religioase recunoscute din Romania

Hotarare nr. 161 din 28.08.2014 privind darea in administrare UAMS Dedulesti si UAMS Calinesti, a imobilelor in care isi desfasoara activitatea

Hotarare nr. 162 din 28.08.2014 privind aprobarea Listei partiale a spatiilor si a terenurilor aferente din proprietatea privata a Judetului Arges ce urmeaza a fi vandute potrivit O.U.G nr. 68/2008

Hotarare nr. 163 din 28.08.2014 privind darea in administrare Agentiei Nationale pentru Ameliorare si Reproductie in Zootehnie „Prof. Dr. G.K. Constantinescu" a unui spatiu, aflat în domeniul public al judetului Arges, situat in incinta imobilului din Municipiul Campulung, str. Fratii Golesti nr. 1

Hotarare nr. 164 din 28.08.2014 privind darea in administrare Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A. a bunului „Autovehicul PEUGEOT BOXER" aflat in patrimoniul judetului Arges

Hotarare nr. 165 din 28.08.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii "Modernizare DJ 725 Stoenesti – Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313km, in comunele Stoenesti si Dragoslavele"

Hotarare nr. 166 din 28.08.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti

Hotarare nr. 167 din 28.08.2014 privind aprobarea Raportului de executie bugetara la data de 30.06.2014 pentru activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 168 din 28.08.2014 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la activitatea proprie a Consiliului Judetean Arges pe anul 2014

Hotarare nr. 171 din 30.09.2014 privind aprobarea Contractului Cadru de Asociere a Judetului Arges cu Judetul Dambovita in vederea realizarii proiectelor de infrastructura rutiera cu conectivitate la reteaua TEN-T

Hotarare nr. 172 din 30.09.2014 privind aprobarea Contractului Cadru de Asociere a Judetului Arges cu Judetul Dambovita, Judetul Giurgiu si Judetul Teleorman in vederea realizarii proiectelor de infrastructura rutiera cu conectivitate la reteaua TEN-T

Hotarare nr. 173 din 30.09.2014 privind aprobarea Contractului de Asociere a Judetului Arges cu Judetul Dâmbovita, Judetul Giurgiu si Judetul Teleorman în vederea realizarii în comun a proiectului "Reabilitarea/modernizarea drumului judetean DJ 503" compus din diferite tronsoane pe traseul judetelor amintite

Hotarare nr. 174 din 30.09.2014 privind aprobarea Contractului de Asociere a Judetului Arges cu Judetul Giurgiu si Judetul Teleorman in vederea realizarii in comun a proiectului "Reabilitarea/modernizarea drumului judetean DJ 504" compus din diferite tronsoane pe traseul judetelor amintite

Hotarare nr. 175 din 30.09.2014 privind aprobarea Contractului de Asociere a Judetului Arges cu Judetul Dambovita in vederea realizarii in comun a proiectului "Reabilitarea/modernizarea drumului judetean DJ 702" compus din diferite tronsoane pe traseul judetelor amintite

Hotarare nr. 176 din 30.09.2014 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 177 din 30.09.2014 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 pentru Camera Agricola a Judetului Arges

Hotarare nr. 178 din 30.09.2014 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 al Directiei Generale pentru Evidenta Persoanelor Arges

Hotarare nr. 179 din 30.09.2014 privind aprobarea planului de ocupare a functiilor publice pe anul 2015 al D.G.A.S.P.C Arges

Hotarare nr. 180 din 30.09.2014 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Arges in consiliile de administratie ale scolilor speciale din judet

Hotarare nr. 181 din 30.09.2014 privind aprobarea acordarii burselor sociale pentru elevii si studentii din anul scolar/universitar 2014 – 2015

Hotarare nr. 182 din 30.09.2014 privind aprobarea rezultatului final al concursului de management, planul de management câstigator si a contractului de management pentru Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale Arges

Hotarare nr. 183 din 30.09.2014 privind aprobarea componentei nominale a Comisiei pentru Protectia Copilului Arges

Hotarare nr. 184 din 30.09.2014 privind reorganizarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Arges

Hotarare nr. 185 din 30.09.2014 privind scoaterea din functiune si casarea mijlocului fix ,, DACIA NOVA" în vederea achizitionarii unui autoturism nou prin Programul de stimulare a înnoirii parcului auto national

Hotarare nr. 186 din 30.09.2014 privind darea în administrare Consiliului Local al Municipiului Pitesti a unui imobil – teren, situat în Pitesti, str. Costache Negri, nr. 28 (Parc Strand – Punct Automobil Clubul Român), aflat în domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 187 din 30.09.2014 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Boli Cronice si Geriatrie "Constantin Balaceanu Stolnici" Stefanesti

Hotarare nr. 188 din 30.09.2014 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea

Hotarare nr. 189 din 30.09.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager la spitalele publice din reteaua Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 190 din 30.09.2014 privind aprobarea Planului de administrare al Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 191 din 30.09.2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome Judetene de Drumuri Arges R.A.

Hotarare nr. 192 din 30.09.2014 privind aprobarea Planului de actiune pentru prevenirea si combaterea înzapezirii si poleiului pe drumurile si podurile judetene din judetul Arges, pentru iarna 2014 - 2015

Hotarare nr. 193 din 30.09.2014 privind propunerile de proiecte pentru drumurile judetene cu conectivitate la reteaua trans-europeana de transport (TEN - T) si prioritizarea acestora la nivelul judetului Arges

Hotarare nr. 194 din 30.09.2014 privind asocierea dintre judetul Arges si unele unitati administrativ-teritoriale în vederea realizarii obiectivelor infrastructura drumuri

Hotarare nr. 195 din 30.09.2014 privind actualizarea ,,Programului de lucrari de investitii si reparatii infrastructura rutiera la nivelul judetului Arges, având ca sursa de finantare bugetul local pe anul 2014 si previziunile pentru perioada 2015-2017"

Hotarare nr. 196 din 30.09.2014 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul judetului Arges, pe anul 2014

Hotarare nr. 197 din 31.10.2014 privind aprobarea eliberarii licentelor de traseu si a caietelor de sarcini aferente, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 198 din 31.10.2014 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judetean Arges în Comisia de Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arges

Hotarare nr. 199 din 31.10.2014 privind desemnarea reprezentantilor Consiliului Judetean Arges in Consiliile de administratie ale scolilor speciale din judet

Hotarare nr. 200 din 31.10.2014 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la Contractul de asociere incheiat intre Consiliul Judetean Arges, D.G.A.S.P.C. Arges si Fundatia SERA România

Hotarare nr. 201 din 31.10.2014 privind reactualizarea Listei bunurilor apartinand domeniului public al Judetului Arges pentru care este delegat? gestiunea S.C. Apa Canal 2000 S.A. Pitesti conform Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apa si de Canalizare nr.1/26.03.2010

Hotarare nr. 202 din 31.10.2014 privind reactualizarea Listei bunurilor de retur apartinand domeniului public si privat al Judetului Arges existente pe Platforma Cotmeana pentru care este delegata gestiunea SC AEPSUP Arges SA conform Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si canalizare nr. 2046/21.04.2008

Hotarare nr. 203 din 31.10.2014 privind trecerea unui imobil din domeniul public in domeniul privat al judetului Arges in vederea scoaterii din functiune si casarii

Hotarare nr. 204 din 31.10.2014 privind suplimentarea sumei alocate proiectului „Infiintarea unor loturi demonstrative cu livezi de inalta valoare biologica si comerciala, premisa pentru refacerea principalelor bazine pomicole ale judetului Arges si studiul conditiilor necesare valorificarii productiei de fructe"

Hotarare nr. 205 din 31.10.2014 privind aprobarea rezilierii Contractului de finantare a proiectului „Modernizarea DJ 703I: Musatesti (DN 73C)- Bradulet-Bradetu-Poienile Valsanului, in vederea imbunatatirii si dezvoltarii infrastructurii de turism, km 28+822-53+600 km"

Hotarare nr. 206 din 31.10.2014 privind aprobarea finantarii nerambursabile de la bugetul consiliului judetean pentru proiectele structurilor culturale de tineret si sportive conform Legii nr. 350/2005, sesiunea a II – a

Hotarare nr. 207 din 31.10.2014 privind acordarea de sprijn financiar pentru unitatile de cult din judetul Arges apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania

Hotarare nr. 208 din 31.10.2014 privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a preturilor de vanzare a spatiilor cu destinatie medicala

Hotarare nr. 209 din 31.10.2014 privind imputernicirea Presedintelui consiliului judetean pentru semnarea la notar a Contractelor de vanzare cumparare a spatiilor cu destinatie medicala si aprobarea clauzelor speciale ale acestuia

Hotarare nr. 210 din 31.10.2014 privind aprobarea nivelului dobanzii anuale aferenta ratelor acordate cumparatorilor spatiilor cu destinatie medicala

Hotarare nr. 211 din 31.10.2014 privind actualizarea „ Programului cu lucrari de investitii si reparatii infrastructura rutiera la nivelul judetului Arges pe anul 2014" si previziunile pentru perioada 2015-2017

Hotarare nr. 212 din 31.10.2014 privind cofinantarea obiectivului de investitie "Modernizare pe DJ 725 Stoenesti – Dragoslavele, km 3+313-6+626, L=3,313 km, in comunele Stoenesti si Dragoslavele ''

Hotarare nr. 213 din 31.10.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii « Refacere pod pe DJ 739(DN73D) Barzesti – Negresti – Zgriptesti – Beleti (DJ702) peste raul Argesel, km 0+145, in comuna Vulturesti, judetul Arges "

Hotarare nr. 214 din 31.10.2014 privind cofinantarea obiectivului de investitie « Refacere pod pe DJ 739(DN73D)Barzesti-Negresti-Zgriptesti-Beleti (DJ 702) peste raul Argesel, km 0+145, in comuna Vulturesti, judetul Arges »

Hotarare nr. 215 din 31.10.2014 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 216 din 31.10.2014 privind actualizarea organigramei, statului de functii si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului " Al.Davila " – Pitesti

Hotarare nr. 217 din 31.10.2014 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale Centrului pentru Promovarea si Conservarea Culturii Traditionale Arges

Hotarare nr. 218 din 31.10.2014 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale Serviciului Public Salvamont Arges

Hotarare nr. 219 din 31.10.2014 privind aprobarea Acordului colectiv de munca al functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges, pentru perioada 01.11.2014-31.10.2015

Hotarare nr. 220 din 31.10.2014 privind aprobarea Contractului colectiv de munca al personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Arges, pentru perioada 01.11.2014-31.10.2015

Hotarare nr. 221 din 31.10.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul judetului Arges, pe anul 2014

Hotarare nr. 222 din 31.10.2014 privind darea in administrare CAS Arges si in folosinta gratuita Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti a unor spatii aflate in domeniul public al judetului Arges

Hotarare nr. 223 din 21.11.2014 privind aprobarea eliberarii licentei de traseu si a caietului de sarcini aferent, pentru servicii de transport public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe trasee judetene

Hotarare nr. 224 din 21.11.2014 privind aprobarea atribuirii serviciilor de transport public de persoane prin servicii regulate în vederea eliberarii licentei de traseu

Hotarare nr. 225 din 21.11.2014 privind aprobarea organigramei D.G.A.S.P.C. Arges si a statelor de functii ale aparatului propriu si unitatilor subordonate, pe anul 2015

Hotarare nr. 226 din 21.11.2014 privind suplimentarea numarului de burse sociale aprobat prin Hotarârea consiliului judetean nr. 181/30.09.2014

Hotarare nr. 227 din 21.11.2014 privind dezmembrarea imobilului Dispensarul Smârdan - teren si apartamentarea imobilului – cladire situat in Pitesti str. Smardan nr. 45A

Hotarare nr. 228 din 21.11.2014 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul judetului Arges, pe anul 2014

Hotarare nr. 229 din 02.12.2014 pentru modificarea Anexei la Hotarârea nr. 209/31.10.2014 privind împuternicirea Presedintelui consiliului judetean pentru semnarea la notar a Contractelor de vânzare cumparare a spatiilor cu destinatie medicala si aprobarea clauzelor speciale ale acestuia

Hotarare nr. 230 din 08.12.2014 pentru modificarea Hotarârii consiliului judetean nr. 214/31.10.2014 privind cofinantarea obiectivului de investitie « Refacere pod pe DJ 739(DN73D)Bârzesti-Negresti-Zgriptesti-Beleti (DJ 702) peste râul Argesel, km 0+145, in comuna Vulturesti, judetul Arges »

Hotarare nr. 231 din 12.12.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul judetului Arges, pe anul 2014

Hotarare nr. 232 din 12.12.2014 privind organizarea manifestarilor cultural – artistice traditionale in perioada sarbatorilor de iarna, pentru anul 2014

Hotarare nr. 233 din 22.12.2014 privind incetarea mandatului de consilier judetean al doamnei Zevedei Denisa

Hotarare nr. 234 din 22.12.2014 privind reorganizarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism a judetului Arges

Hotarare nr. 235 din 22.12.2014 privind aprobarea schimbarii denumirii unitatii de invatamant Scoala Gimnaziala Speciala Marina in Scoala Gimnaziala Speciala „Sfanta Marina"

Hotarare nr. 236 din 22.12.2014 privind aprobarea derularii Programului Eurodyssee in anul 2015 si a bugetului necesar

Hotarare nr. 237 din 22.12.2014 privind actualizarea Regulamentului de organizare si functionare al Muzeului Viticulturii si Pomiculturii - Golesti

Hotarare nr. 238 din 22.12.2014 privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru membrii Comisiei de Orientare Scolara si Profesionala din cadrul Centrului Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arges

Hotarare nr. 239 din 22.12.2014 privind aprobarea rezultatului final al concursului de management, a planului de management castigator si a contractului de management pentru Teatrul „Al.Davila" Pitesti

Hotarare nr. 240 din 22.12.2014 privind aprobarea Protocolului de colaborare incheiat intre Judetul Arges, Patronatul Serviciilor Publice si Uniunea Municipalitatilor din Bazinul Marii Mediterane – Turcia

Hotarare nr. 241 din 22.12.2014 privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Asociatia de Sprijin a Copiilor Handicapati Fizic – Romania Filiala Arges

Hotarare nr. 242 din 22.12.2014 privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Municipiului Curtea de Args si Fundatia Umanitara de Orientare si Integrare Sociala "HAND-ROM"

Hotarare nr. 243 din 22.12.2014 privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Fundatia „Copii in dificultate"

Hotarare nr. 244 din 22.12.2014 privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges, Comuna Albestii de Arges, Fundatia de Abilitare Speranta Timisoara si Asociatia „Lasa-ma sa-ti aud glasul - Curtea de Arges"

Hotarare nr. 245 din 22.12.2014 privind aprobarea incheierii Conventiei de parteneriat intre Judetul Arges, Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Arges si Asociatia Handicapatilor Neuromotor Arges

Hotarare nr. 246 din 22.12.2014 privind prelungirea acordului de parteneriat incheiat intre D.G.A.S.P.C. Arges, A.T.O.P., Inspectoratul de Politie al judetului Arges, Inspectoratul de Jandarmi Judetean Arges, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges, Consiliul Local al Municipiului Pitesti, Consiliul Local al Municipiului Campulung si Consiliul Local al Municipiului Curtea de Arges

Hotarare nr. 247 din 22.12.2014 privind aprobarea Proceselor verbale de negociere a preturilor de vanzare a spatiilor cu destinatie medicala din cadrul Dispensarului Trivale

Hotarare nr. 248 din 22.12.2014 privind aprobarea clauzelor speciale ce vor fi cuprinse in Contractele de vanzare cumparare a spatiilor cu destinatie medicala din cadrul Dispensarului Trivale si imputernicirea Presedintelui consiliului judetean pentru a semna la notar Contractele de vanzare cumparare

Hotarare nr. 249 din 22.12.2014 privind apartamentarea imobilului-cladire (Policlinica II) situat in Pitesti, B-dul. I.C. Bratianu, tronson blocuri A2, A3 siA4

Hotarare nr. 250 din 22.12.2014 privind darea in folosinta cu titlu gratuit a unor spatii situate in incinta Palatului Administrativ

Hotarare nr. 251 din 22.12.2014 privind inchirierea unui teren situat in municipiul Campulung, str. Fratii Golesti nr. 1, imobil aflat in domeniul public al Judetului Arges

Hotarare nr. 252 din 22.12.2014 privind aprobarea preturilor medii la principalele produse agricole in vederea evaluarii arendei pe anul 2015

Hotarare nr. 253 din 22.12.2014 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2014

Hotarare nr. 254 din 22.12.2014 privind achizitionarea unor servicii juridice de consultanta/asistare/reprezentare

Hotarare nr. 255 din 22.12.2014 privind actualizarea statului de functii al Spitalului de Recuperare Bradet

Hotarare nr. 256 din 22.12.2014 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Orasenesc ,,Regele Carol I" Costesti

Hotarare nr. 257 din 22.12.2014 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Suici

Hotarare nr. 258 din 22.12.2014 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Calinesti

Hotarare nr. 259 din 22.12.2014 privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Unitatii de Asistenta Medico-Sociala Dedulesti

Hotarare nr. 260 din 22.12.2014 privind actualizarea organigramei si statului de functii ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges

Hotarare nr. 261 din 22.12.2014 privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public si Privat al Judetului Arges R.A. pe anul 2015

Hotarare nr. 262 din 22.12.2014 privind stabilirea perioadei in care se realizeaza evaluarea activitatii consiliilor de administratie ale regiilor aflate sub autoritatea Consiliului Judetean Arges

Hotarare nr. 263 din 22.12.2014 privind incheierea Protocolului de colaborare intre Judetul Arges si Federatia Româna de Handbal

Hotarare nr. 264 din 22.12.2014 privind constituirea unei comisii speciale de analiza si verificare a proiectului derulat de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Molivisu

Hotarare nr. 265 din 22.12.2014 privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul judetului Arges, pe anul 2014

Hotarare nr. 266 din 22.12.2014 privind constituirea unei comisii speciale de analiza a activitatii reprezentantilor Consiliului Judetean Arges in Consiliile de administratie ale spitalelor din subordine

Hotarare nr. 267 din 22.12.2014 privind incetarea mandatului de consilier judetean al domnului Cocaina Mihai Andrei