Statutul Unităţii Administrativ-Teritoriale Regulamentele privind procedurile administrative Hotărârile autorităţii deliberative
Hotarari de Consiliu
Hotarari de Consiliu, anul 2024 Hotarari de Consiliu, anul 2023
Hotărârea nr. 1 din 05.01.2023 - Hotărâre privind preluarea ca venit la bugetul local pe anul 2023 a excedentului rezultat din execuția bugetului de venituri și cheltuieli a activității finanțate integral din venituri proprii a Căminului de Persoane Vârstnice Mozăceni la finele anului 2022, în sumă de 61.562,16 lei Hotărârea nr. 2 din 09.01.2023 - Hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în anul 2023 Hotărârea nr. 3 din 10.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane nr. 85/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU Marius-Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr. 6 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători, precum și semnarea acestuia Hotărârea nr. 4 din 17.01.2023 - Hotărâre privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului Județean Argeș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Pitești, domnului Marius Florinel NICOLAESCU în vederea exercitării votului privind aderarea ca membru a Unității Administrativ Teritoriale a Orașului Ștefănești, județul Argeș în cadrul Asociației, respectiv pentru semnarea actului adițional de modificare a Statutului Asociației Hotărârea nr. 5 din 17.01.2023 - Hotărâre privind revizuirea, modificarea și actualizarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa și de canalizare, încheiat cu Apa Canal 2000 S.A. Hotărârea nr. 6 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea bugetului Autorității Teritorială de Ordine Publică Argeș, pe anul 2023 Hotărârea nr. 7 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Planului Strategic pentru anul 2023 în domeniul ordinii publice la nivelul Judeţului Argeş Hotărârea nr. 8 din 17.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Argeș - AutoritateaTeritorială de Ordine Publică Argeş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş, Direcția de Sănătate Publică Argeș, Inspectoratul Școlar Județean Argeș și Consiliul Județean al Elevilor Argeș, în vederea derulării Campaniei de prevenire a consumului de alcool, tutun și droguri "Împotriva adicțiilor", în unitățile de învățământ de pe raza județului Argeș Hotărârea nr. 9 din 17.01.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului de colaboare încheiat între Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Argeş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Argeş, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Argeş, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Argeş, Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă Argeş, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Argeş privind reducerea fenomenului de cerşetorie şi migraţie de pe raza Judeţului Argeş, pentru anul 2023 Hotărârea nr. 10 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului ,,Alexandru Davila'' Pitești Hotărârea nr. 11 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești Hotărârea nr. 12 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Argeș Hotărârea nr. 13 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș Hotărârea nr. 14 din 17.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș Hotărârea nr. 15 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere în funcţie de gradele de dependenţă ale persoanelor vârstnice, precum şi categorille de venituri luate în calcul la stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor ce sunt/sau urmează a fi internate şi îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Mozăceni - Argeş pe anul 2023 Hotărârea nr. 16 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de Intreţinere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Rucăr în anul 2023, sau după caz de aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora Hotărârea nr. 17 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de Intreţinere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Şuici în anul 2023, sau după caz de aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora Hotărârea nr. 18 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de Intreţinere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Călineşti în anul 2023, sau după caz de aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora Hotărârea nr. 19 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de intreţinere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Domneşti în anul 2023, sau după caz de aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora Hotărârea nr. 20 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de intreţinere datorate de beneficiarii serviciilor furnizate de Unitatea de Asistenţă Medico - Socială Deduleşti în anul 2023, sau după caz de aparţinătorii, susţinătorii şi/sau de reprezentanţii legali ai acestora Hotărârea nr. 21 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de ingrijire şi Asistenţă Bascovele pentru perioada 2022 - 2023 Consiliul Judeţean Argeş Hotărârea nr. 22 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de Integrare prin Terapie Ocupaţională Tigveni pentru perioada 2022 - 2023 Hotărârea nr. 23 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de ingrijire şi Asistenţă Piteşti pentru perioada 2022 - 2023 Hotărârea nr. 24 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul Consiliului Judeţean Argeş pentru anul 2023 Hotărârea nr. 25 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei către Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, pe anul 2023 Hotărârea nr. 26 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2023 Hotărârea nr. 27 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei pentru Asociaţia Localităţilor şi Zonelor Istorice si de Artă din România pe anul 2023 Hotărârea nr. 28 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea plăţii cotizaţiei pentru Asociaţia Internaţională a Regiunilor Francofone pe anul 2023 Hotărârea nr. 29 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ special din judeţul Argeş pentru anul 2023 - 2024 Hotărârea nr. 30 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea contributiei Consiliului Judetean Arges la bugetui Agentiei de Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, pentru anul 2023 Hotărârea nr. 31 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Argeș la schema pentru Asistență europeană pentru energie locală (E.L.E.N.A.), pentru anul 2023 Hotărârea nr. 32 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic, a Detaliilor de executie si a Devizului General pentru proiectul cu titlul „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face fata provocarilor ridicate de combaterea epidemiei de Covid-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iasului", cod SMIS 155528 Hotărârea nr. 33 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea modificarii Calendarului de aplicare a unor masuri din Planul de Mentinere a Calitatii Aerului in Judetul Arges 2020 - 2024 a Raportului pentru anul 2022 referitor la stadiul realizarii masurilor din Planul de mentinere a calitatii aerului in Judetul Arges Hotărârea nr. 34 din data 31.01.2023 - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 267/26.10.2018 privind initierea Planului de Amenajare a Teritoriului Judetean Arges, desemnarea persoanelor responsabile cu informarea si consultarea publicului si constituirea grupului de lucru Hotărârea nr. 35 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind scoaterea din funcţiune a unui mijloc fix (Skoda Superb) în vederea casăriii/valorificării Hotărârea nr. 36 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 83452 - C1 - U11 înscris în C..F nr. 83452 - C1 - U11 Piteşti în trei loturi, precum şi a imobilului cu nr. cadastral 83452 - C1 - U9 înscris în C.F. nr. 83452 - C1 - U9 Piteşti în patru loturi Hotărârea nr. 37 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind trecerea unor părţi din imobilele terenuri aferente D.J. 703B, D.J. 679, D.J. 659 şi D.J. 659A din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al Statului Hotărârea nr. 38 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind numirea a patru membri provizorii în cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome Judeţene de Drumuri Argeş R.A. Hotărârea nr. 39 din data 31.02.2023 - Hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Judeţean Argeş in cadrul Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Piteşti, domnului Marius Florinel NICOLAESCU în vederea exercitării votului privind aderarea ca membru a Unităţii Administrativ Teritoriale a comunei Moşoaia, judeţul Argeş în cadrul Asociaţiei, respectiv pentru semnarea Actului adiţional nr. 2 de modificare a Statutului Asociaţiei Hotărârea nr. 40 din data 31.01.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 206/26.08.2021 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 43.227.000 lei în vederea asigurării cofinanţării şi prefinanţării proiectelor de interes judeţean finanţate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană Hotărârea nr. 41 din data 31.01.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr. 264/28.09.2022 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 129.799.000 lei în vederea asigurării finanţării investiţiilor publice de interes judeţean Hotărârea nr. 42 din data 31.01.2023 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Argeş, pe anul 2023 Hotărârea nr. 43 din data 17.02.2023 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 2/2.11.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 44 din 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 45 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfântul Andrei" Valea Iașului Hotărârea nr. 46 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind înființarea Comitetului pentru accelerarea procesului de dezinstituționalizare şi de prevenire a instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități la nivelul județului Argeș, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare Hotărârea nr. 47 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic de execuţie, a Devizului general pentru obiectivul "EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI" cod SMIS 123890 și a cheltuielilor legate de proiect Hotărârea nr. 48 din data 23.02.2023 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 103/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul „Extindere și dotare spații urgență și amenajări incintă Spital Județean de Urgență Pitești", a studiului de fezabilitate Mixt și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici, a Devizului General (faza PT) actualizat la februarie 2023, a bugetului proiectului, precum și a surselor de finanțare privind proiectul de referință Hotărârea nr. 49 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic, a Devizului general pentru proiectul cu titlul „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești", cod SMIS 125102 și a cheltuielilor legate de proiect Hotărârea nr. 50 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic revizuit, a Devizului general revizuit, a Graficului fizic de execuţie revizuit, a bugetului proiectului revizuit și a Surselor de finanțare revizuite pentru obiectivul "Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr.1, judeţul Argeş" Hotărârea nr. 51 din data 23.02.2023 - Hotărâre pentru aprobarea NOTEI CONCEPTUALE privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții "Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiţii: „Execuție prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ 703B la km 84+723 în comuna Căteasca, județul Argeș" Hotărârea nr. 52 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind achiziția terenului în suprafață de 64 m.p., situat în vecinătatea Centrului de Transfuzie Sanguină Argeș Hotărârea nr. 53 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind dezmembrarea imobilului cu nr. cadastral 81017 în două loturi Hotărârea nr. 54 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 157/24.06.2021 stabilirea perioadei în care se efectuează activitatea de inventariere a domeniului public şi privat al Judeţului Argeş Hotărârea nr. 55 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Bogați pentru aprobarea regulamentului privind acordul administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitară existentă în zonă, și pentru intervenție în regim de urgență în caz de avarie la rețelele edilitare de pe raza Unității Administrativ Teritoriale Bogați Hotărârea nr. 56 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Davidești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 57 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Cuca pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 58 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea Ghidului de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 (unități de cult) și alocarea sumei pentru aceste finanțări Hotărârea nr. 59 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea Ghidului de acordare a finanţărilor nerambursabile de la bugetul local, pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005 (tineret, cultură, mediu, proiecte sportive) și alocarea sumei pentru aceste finanțări Hotărârea nr. 60 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea calendarului principalelor activităţi şi manifestări cultural - artistice, ştiinţifice şi sportive pe anul 2023, ce vor fi organizate şi sprijinite de Consiliul Judeţean Argeş şi instituţiile subordonate Hotărârea nr. 61 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., pe anul 2023 Hotărârea nr. 62 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A., pe anul 2023 Hotărârea nr. 63 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Administrare și Exploatare a Patrimoniului și Serviciilor de Utilități Publice Argeș S.A., pe anul 2023 Hotărârea nr. 64 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2023 Hotărârea nr. 65 din data 23.02.2023 - Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2022 pentru activitatea Județului Argeș Hotărârea nr. 66 din data 23.02.2023 - Hotărârea privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 Hotărârea nr. 67 din data 06.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului General la finalizarea lucrărilor pentru proiectul cu titlul "MODERNIZARE DJ 504 LIM. JUD. TELEORMAN - POPEŞTI- IZVORU- RECEA- CORNĂŢEL - VULPEŞTI (DN65A), KM 110+700-136+695, L=25,995 KM, COM. POPEŞTI, IZVORU, RECEA, BUZOEŞTI, JUD. ARGEŞ", cod SMIS 114308 Hotărârea nr. 68 din data 06.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat (Faza - PT), Bugetul proiectului actualizat si Sursele de finantare actualizate pentru proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 Limita județului Dâmbovița - Slobozia - Rociu - Oarja - Cătanele (DJ 702 G - km 3+824) km 98+000 - 140+034 (42,034 km), în județul Argeș" Hotărârea nr. 69 din data 06.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - actualizată, a Devizului General - actualizat, a cheltuielilor și a surselor de finanțare pentru proiectul cu titlul „Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș" Hotărârea nr. 70 din data 06.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 5 la Acordul de parteneriat nr. 22545/09.12.2020 pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ 679: Păduroiu (DN67B) - Lipia - Popești - Lunca Corbului - Pădureți – Ciești - Fâlfani - Cotmeana - Malu - Bârla - Lim. Jud. Olt, km 0+000-48.222; L=47,670 km" Hotărârea nr. 71 din data 14.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT SPECIAL DIN SUBORDINEA CONSILIULUI JUDEȚEAN ARGEȘ ȘI A CENTRULUI JUDEȚEAN DE RESURSE ȘI ASISTENȚĂ EDUCAȚIONALĂ ARGEȘ și a cheltuielilor legate de proiect Hotărârea nr. 72 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea Hotărârea nr. 73 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr Hotărârea nr. 74 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială Domnești Hotărârea nr. 75 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 76 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș Hotărârea nr. 77 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș, Fundația Leul Albastru și Asociația de Turism și Ecologie pentru Tineret „Zimbrul Carpatin" Hotărârea nr. 78 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Facultatea de Științe Economice și Drept a Universității din Pitești Hotărârea nr. 79 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Asociația „Tales of Angels" Hotărârea nr. 80 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș, UAT Mărăcineni, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș (DGASPC) și Federația Internațională a Comunităților Educative - secțiunea România (FICE România) Hotărârea nr. 81 din data 30.03.2023 - Hotărâre pentru aprobarea numărului de burse care se acordă elevilor din învățământul preuniversitar special de stat din județul Argeș în perioada ianuarie - august 2023 Hotărârea nr. 82 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea proiectului "Digitalizarea colecțiilor de artă din patrimoniul Muzeului Județean Argeș" și asigurarea cofinanțării Hotărârea nr. 83 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea achitării cotizației Județului Argeș către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară - ADI Molivișu pe anul 2023 Hotărârea nr. 84 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, pentru anul 2023 Hotărârea nr. 85 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Listei - Anexă cuprinzând spaţiile şi terenul aferent din proprietatea privată a Judeţului Argeş ce urmează a fi vândute potrivit Cap.III „Vânzarea spaţiilor medicale prin licitaţie publică cu strigare" din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical Hotărârea nr. 86 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Centrului Școlar de Educație Incluzivă "Sfântul Nicolae" asupra bunurilor imobile (teren și clădiri), situate în Municipiul Câmpulung Muscel, Str. Negru Vodă, nr. 87, Județul Argeș Hotărârea nr. 87 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Căteasca, pe o perioadă de 2 ani asupra unor sectoare din drumul județean D.J. 702G, în vederea reabilitării și întreținerii Hotărârea nr. 88 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind împuternicirea Președintelui Consiliului Județean Argeș pentru realizarea demersurilor necesare obținerii licenței de explorare a apei minerale terapeutice în perimetrul Sulfuroasa Brădet, negocierii, semnării și ridicării acesteia Hotărârea nr. 89 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 139/25.07.2013 privind inițierea procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 68/2008 Hotărârea nr. 90 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - faza Studiu de Fezabilitate, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "CONSTRUCȚIE PARTER GENERATOR OXIGEN" la Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf.Andrei" Valea Iașului Hotărârea nr. 91 din data 30.03.2023 - Hotărâre pentru aprobarea NOTEI CONCEPTUALE privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiţii: „Consolidare și Reabilitare corp C3, aparținând Centrului de Diagnostic și Tratament, Pitești, B-dul I.C. Brătianu, nr.62, municipiul Pitești, jud. Argeș" Hotărârea nr. 92 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr. 85/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU Marius-Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr. 7 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, precum și semnarea acestuia Hotărârea nr. 93 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Lunca Corbului pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 94 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind predarea către Spitalul de Boli Cronice Călinești a fondului de documente ce a aparținut fostului Spital "Dr. Ion Crăciun " - Călinești Hotărârea nr. 95 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind predarea către Spitalul Orășenesc Mioveni a fondului de documente ce a aparținut fostului Spital Orășenesc "Sf. Spiridon" - Mioveni Hotărârea nr. 96 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al județului Argeș Hotărârea nr. 97 din data 30.03.2023 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 49/23.02.2023 privind aprobarea Proiectului tehnic și a Devizului general pentru proiectul cu titlul „Extinderea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești", cod SMIS 125102 și a cheltuielilor legate de proiect Hotărârea nr. 98 din data 30.03.2023 - Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 47/23.02.2023 privind aprobarea Proiectului tehnic de execuție, a Devizului general pentru obiectivul "EXTINDEREA ȘI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI", cod SMIS 123890 și a cheltuielilor legate de proiect Hotărârea nr. 99 din data 30.03.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 104/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești", a Studiului de Fezabilitate Mixt și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru aprobarea actualizării Devizului General, a actualizării Bugetului proiectului, precum și a actualizării surselor de finanțare privind proiectul de referință Hotărârea nr. 100 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Bugetului proiectului și a Surselor de finanțare pentru proiectul „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești" Hotărârea nr. 101 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 69/06.03.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - actualizată, a Devizului General - actualizat, a cheltuielilor și a surselor de finanțare pentru proiectul cu titlul „Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș" Hotărârea nr. 102 din data 30.03.2023 - Hotărâre pentru aprobarea NOTEI CONCEPTUALE privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții "Lucrări de execuție a legăturilor între corpul nou construit (S+P+4E) și clădirea existentă a Spitalului Județean de Urgență Pitești" Hotărârea nr. 103 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sfântul Andrei" Valea Iașului Hotărârea nr. 104 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, a Bugetului proiectului actualizat și a Surselor de finanțare actualizate pentru proiectul "Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti - Piaţa Vasile Milea, nr.1, judeţul Argeş" Hotărârea nr. 105 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Comunei Ciofrângeni, pentru transmiterea unui imobil-teren din domeniul public al Comunei Ciofrângeni și din administrarea Consiliului Local al Comunei Ciofrângeni, în domeniul public al Județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 106 din data 30.03.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Devizului general actualizat, a bugetului proiectului actualizat și a surselor de finantare actualizate pentru proiectul ,,Extindere și dotare spații de urgență și amenajări incintă Spitalul Județean de Urgență Pitești" Hotărârea nr. 107 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat (Faza – PT), Bugetul proiectului actualizat si Sursele de finantare actualizate pentru proiectul cu titlul "Modernizare DJ 503 Limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu - Oarja - Cătanele (DJ 702 G - km 3+824) km 98+000 - 140+034 (42,034 km), în județul Argeș" Hotărârea nr. 108 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 Hotărârea nr. 109 din data 30.03.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Inspectoratul Școlar Județean Argeș Hotărârea nr. 110 din data 12.04.2023 - Hotărârea privind acordarea unui mandat special, reprezentantului Consiliului Județean Argeș în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Pitești, domnului Marius Florinel NICOLAESCU în vederea exercitării votului privind aderarea ca membru a Unității Administrativ Teritoriale a comunei Căteasca, județul Argeș în cadrul Asociației, respectiv pentru semnarea actului adițional nr. 3 de modificare a Statutului Asociației Hotărârea nr. 111 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 112 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Boli Cronice Călinești Hotărârea nr. 113 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești Hotărârea nr. 114 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Recuperare Brădet Hotărârea nr. 115 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești Hotărârea nr. 116 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Domnești Hotărârea nr. 117 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr Hotărârea nr. 118 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș Hotărârea nr. 119 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Asociația Voluntarilor Invictus Hotărârea nr. 120 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere între Județul Argeș și Asociația Club Sportiv DTO Rally pe anul 2023 Hotărârea nr. 121 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2023 (unități de cult) Hotărârea nr. 122 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea listei cu beneficiarii de finanțări nerambursabile de la bugetul local al județului Argeș pentru activităţi nonprofit de interes general, conform Legii nr. 350/2005, pentru anul 2023 (proiecte de tineret, cultură, mediu și proiecte sportive) Hotărârea nr. 123 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind mandatarea Președintelui Consiliului Județean Argeș, domnul Ion MÎNZÎNĂ, de a vota aderarea UAT Căldăraru la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, respectiv retragerea UAT Berevoești și UAT Cepari din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Argeș Hotărârea nr. 124 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare în cadrul proiectului AdJUST – Advancing the understanding of challenges, policy options and measures to achieve a JUST EU energy transition Hotărârea nr. 125 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici si a devizului general - faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții “STAȚIE DE EPURARE APE UZATE ȘI REȚEA DE CANALIZARE MENAJERǍ “aferentǎ unitǎților medicale: Spitalul de Boli Cronice Cǎlinești, Unitatea de Asistențǎ Medico - Socialǎ Cǎlinesti, Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatricǎ Cǎlinești și Centrul de Permanențǎ Cǎlinești din comuna Cǎlinești, județul Argeș, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Hotărârea nr. 126 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice - faza D.A.L.I. actualizat, a Devizului general actualizat, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a referatelor de verificare tehnică pentru obiectivul de investiții “Consolidare și reabilitare Spital Județean de Urgență Pitești” Hotărârea nr. 127 din data 27.04.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 255/28.09.2022 privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra imobilului – teren și clădiri în care își desfășoară activitatea Centrul de Îngrijire și Asistență Pitești, situat în Municipiul Pitești, Aleea George Stephănescu, nr.3 Hotărârea nr. 128 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea inventarului bunurilor de retur cuprinse în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare nr. 1/26.03.2010 Hotărârea nr. 129 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunul imobil Pod pe D.J. 738, situat în comuna Mihăești Hotărârea nr. 130 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunul imobil – teren, situat în comuna Ciofrângeni, județul Argeș Hotărârea nr. 131 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş Hotărârea nr. 132 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Comunei Lunca Corbului, pentru transmiterea unor imobile-terenuri din domeniul public al Comunei Lunca Corbului și din administrarea Consiliului Local al Comunei Lunca Corbului, în domeniul public al Județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 133 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Apărării Naționale pentru punerea la dispoziţie, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor în format digital, realizate/ce se vor realiza în perioada 2010-2030, pentru întreg teritoriul administrativ al județului Argeș Hotărârea nr. 134 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Judetean Arges nr. 115/28.04.2022 privind aprobarea cuantumului taxelor si tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2023 Hotărârea nr. 135 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2024 Hotărârea nr. 136 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE ARGEȘ S.R.L, la 31.12.2022 Hotărârea nr. 137 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind exprimarea acordului de principiu privind trecerea unui bun imobil – teren, în suprafață de 2.095,00 m.p. din domeniul public al Județului Argeș în domeniul public al statului Hotărârea nr. 138 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș începând cu data de 01.04.2023 Hotărârea nr. 139 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeş începând cu data de 01.04.2023 Hotărârea nr. 140 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Direcției Generale pentru Evidența Persoanelor Argeş începând cu data de 01.04.2023 Hotărârea nr. 141 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Argeș începând cu data de 01.04.2023 Hotărârea nr. 142 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.12.2022 pentru activitatea Județului Argeș Hotărârea nr. 143 din data 27.04.2023 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 Hotărârea nr. 144 din data 09.05.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.314/02.11.2022 privind participarea Județului Argeș în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete cu proiectul ,,Piste pentru biciclete pe DJ 703E: Pitești (DN 67 B) – Lupueni – Popești – Lunguiești – Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+200 – 12+300, L=10,100 Km, în comunele Moșoaia și Băbana, judeţul Argeș” și Pistă continuă pentru biciclete pe DJ 678A, km 42+420 – 49+095 și pe DJ 703H, km 12+924 – 17+368, L=11,200 km, în comunele Tigveni, Cepari și Șuici, județul Argeș” Hotărârea nr. 145 din data 09.05.2023 - Hotărâre privind sistarea cărții funciare nr. 83216 Arefu și anularea numărului cadastral 83216 Arefu, precum și diminuarea suprafeței de 8623 m.p., înscrisă în C.F. nr. 83218 Arefu cu suprafața de 3522 m.p., respectiv a suprafeței de 3937 m.p., înscrisă în C.F. nr. 83207 Arefu cu suprafața de 265 m.p. Hotărârea nr. 146 din data 09.05.2023 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef -Secția Chirurgie I din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 147 din data 09.05.2023 - Hotărâre pentru aprobarea modificării și extinderii componenței proiectului partenerial privind Campania de prevenire a consumului de alcool, tutun și droguri ”Împotriva adicțiilor” Hotărârea nr. 148 din data 09.05.2023 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 Hotărârea nr. 149 din data 17.05.2023 - Hotărâre privind aprobarea componenței nominale a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș Hotărârea nr. 150 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Unității de Asistență Medico-Socială Călinești Hotărârea nr. 151 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici" Ștefănești Hotărârea nr. 152 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare ce va fi încheiat între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități, Consiliul Județean Argeș și Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, în scopul realizării în comun a activității de Pilotare a pachetului de lucru pentru evaluarea complexă a persoanelor adulte cu handicap Hotărârea nr. 153 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statelor de funcții ale unor unități aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 154 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind înființarea Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilități Bascovele (CSPD Bascovele) în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Argeș, prin restructurarea actualului Centru de Îngrijire și Asistență (CIA) Bascovele, cu aprobarea organigramei și a statului de funcții Hotărârea nr. 155 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare a serviciilor sociale din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane cu Dizabilităţi Bascovele (CSPD Bascovele) Hotărârea nr. 156 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind aprobarea Protocoalelor de colaborare ce vor fi încheiate între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Consiliul Județean Argeș prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș, în cadrul Proiectului "HUB de Servicii MMSS – SII MMSS" Cod MySmis 130963 Hotărârea nr. 157 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr. 85/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU Marius-Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr. 8 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, precum și semnarea acestuia Hotărârea nr. 158 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș, să exercite în numele și pe seama Consiliului Județean Argeș modificarea Regulamentului consolidat și armonizat al serviciului public de apă și de canalizare din aria de competență a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Argeș Hotărârea nr. 159 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind menţinerea calităţii de membru a Consiliului Județean Argeș în cadrul Asociaţiei „GAL Muscel" Hotărârea nr. 160 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind aderarea Județului Argeș, în calitate de membru, la Asociația Microregiunea Lunca Argeșului Mozăceni Hotărârea nr. 161 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind numirea a 4 (patru) membri în cadrul Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A., pentru mandatul 2023 - 2027 Hotărârea nr. 162 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de vânzare a spaţiilor cu destinaţie medicală ce urmează a fi vândute în conformitate cu prevederile Cap. III „Vânzarea spaţiilor medicale prin licitaţie publică cu strigare" al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.68/2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ - teritoriale, cu destinaţie de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical Hotărârea nr. 163 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Leordeni, pe o perioadă de 5 ani asupra unui sector din drumul județean D.J. 702C, în vederea accesării de fonduri europene pentru realizarea unor lucrări de modernizare Hotărârea nr. 164 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind închirierea de către Muzeul Viticulturii și Pomiculturii Golești a unor bunuri imobile/spații cu destinație comercială, aflate în domeniul public al Județului Argeș Hotărârea nr. 165 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. la 31.12.2022 Hotărârea nr. 166 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. la data de 31.12.2022 Hotărârea nr. 167 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 Hotărârea nr. 168 din data 26.05.2023 - Hotărâre privind aprobarea Procedurii Interne pentru atribuirea contractului având ca obiect cumpărarea de pe piața imobiliară de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului Argeș a unui număr de șase imobile (case și teren aferent) în scopul înființării de servicii sociale de tip Locuințe Protejate, Centru de Criză și Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Hotărârea nr. 169 din data 27.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Achiziționarea de microbuze electrice pentru transportul elevilor din județul Argeș", a cheltuielilor legate de proiect și a acordurilor de parteneriat/colaborare cu UAT-urile eligibile Hotărârea nr. 170 din data 27.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr. 85/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul Adrian Dumitru Bughiu, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr. 9 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, precum și semnarea acestuia Hotărârea nr. 171 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea Hotărârea nr. 172 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 173 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sf. Andrei” Valea Iașului Hotărârea nr. 174 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni Hotărârea nr. 175 din data 29.06.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de acordare a sumelor necesare decontării cheltuielilor de transport și cazare realizate de adoptator sau familia adoptatoare în vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt județ decât cel al adoptatorului/familiei adoptatoare Hotărârea nr. 176 din data 29.06.2023 - Hotărâre pentru aprobarea NOTEI CONCEPTUALE privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiții ,,Piste pentru biciclete pe DJ 703E: Pitești (DN 67 B) – Lupueni – Popești – Lunguiești – Cocu (DJ 703B), pe sectorul Km 2+200 – 12+300, L=10,100 Km, în comunele Moșoaia și Băbana, judeţul Argeș și Pistă continuă pentru biciclete pe DJ 678A, km 42+420 – 49+095 și pe DJ 703H, km 12+924 - 17+368, L=11,200 km, în comunele Tigveni, Cepari si Șuici, județul Argeș” Hotărârea nr. 177 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I.), a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”LUCRĂRI DE REPARAȚII CAPITALE SECȚIA CHIRURGIE ETAJ I” la Spitalul de Pediatrie Pitești Hotărârea nr. 178 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Argeș a unei imobilizări corporale, mijloc fix (Drumuri acces platforme Mărăcineni, sat Mărăcineni, nr. 402A) în vederea casării Hotărârea nr. 179 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunuri imobile - terenuri, situate în comuna Lunca Corbului, jud. Argeș Hotărârea nr. 180 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Bogați, pe o perioadă de 10 ani asupra unui sector din drumul județean D.J. 702C, în vederea accesării de fonduri europene pentru realizarea unor lucrări de modernizare Hotărârea nr. 181 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Argeș a unei imobilizări corporale, mijloc fix ”C2 – Magazie”, în vederea casării Hotărârea nr. 182 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Contractul de administrare nr. 17094/469/22.10.2020 încheiat între Județul Argeș și Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. Hotărârea nr. 183 din data 29.03.2023 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Bradu, pe o perioadă de 10 ani, asupra zonei de siguranță aferentă D.J 659, de la km 0+032 la km 7+964, pe ambele părți Hotărârea nr. 184 din data 29.06.2023 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 206/28.07.2022 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalitații de delegare a serviciului de transport public județean Hotărârea nr. 185 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Asociația Culturală ”Valeriu Florin Dobrinescu” Hotărârea nr. 186 din data 29.06.2023 privind constituirea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret Argeș și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia Hotărârea nr. 187 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind actualizarea unor anexe ale Monografiei economico-militare a Județului Argeș Hotărârea nr. 188 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 115/28.04.2022 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2023 Hotărârea nr. 189 din data 29.06.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 355/15.12.2022 privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole în vederea evaluării arendei pe anul 2023 Hotărârea nr. 190 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 31.03.2023 pentru activitatea Județului Argeș Hotărârea nr. 191 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 Hotărârea nr. 192 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol între U.A.T. Judeţul Argeș și Administraţia Bazinală de Apă Argeș-Vedea în vederea obţinerii dreptului de folosinţă a terenului pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 679 : Păduroiu (DN 67 B) – Lipia – Popești – Lunca Corbului – Pădureţi – Ciești – Fâlfani – Cotmeana – Malu – Bârla – Lim. Jud. Olt, km 0+000 – 48+222, L = 47,670 km” Hotărârea nr. 193 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, a Bugetului proiectului actualizat și a Surselor de finanțare actualizate pentru proiectul “Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti – Piaţa Vasile Milea, nr.1, judeţul Argeş” Hotărârea nr. 194 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat (Faza – PT), Bugetul proiectului actualizat și Sursele de finanțare actualizate pentru proiectul cu titlul “Modernizare DJ 503 Limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km), în județul Argeș” Hotărârea nr. 195 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, Bugetului actualizat al proiectului “Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, județul Argeș”și a Surselor de finanțare actualizate Hotărârea nr. 196 din data 29.06.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, Bugetului actualizat al proiectului “Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Tigveni, Sat Bălilești, Judetul Argeș” și a Surselor de finanțare actualizate Hotărârea nr. 197 din data 29.06.2023 - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 101/30.03.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție - actualizată, a Devizului General - actualizat, a cheltuielilor și a surselor de finanțare, cu bugetul si indicatorii tehnico-economici ai proiectului cu titlul „Renovarea energetică moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș” Hotărârea nr. 198 din data 06.07.2023 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef - Secția Urologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 199 din data 06.07.2023 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef - Laborator de Analize Medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 200 din data 06.07.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 201 din data 06.07.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria" Vedea Hotărârea nr. 202 din data 06.07.2023 - Hotărâre privind aprobarea clauzelor contractuale și a dobânzii anuale aferente ratelor acordate cumpărătorilor ce vor fi cuprinse în Contractele de vânzare cumpărare a spațiilor cu destinație medicală sau conexă actului medical Hotărârea nr. 203 din data 06.07.2023 - Hotărâre privind aprobarea Proceselor - verbale de adjudecare a licitațiilor publice cu strigare desfășurate conform Hotărârii Consiliul Județean Argeș nr.162/26.05.2023 Hotărârea nr. 204 din data 06.07.2023 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 100/30.03.2020 privind aprobarea Bugetului proiectului și a Surselor de finanțare pentru proiectul „Laborator de radioterapie Spitalul Județean de Urgență Pitești" ca urmare a semnării contractului de finanțare Hotărârea nr. 205 din data 06.07.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 104/12.04.2018 privind aprobarea proiectului cu titlul ,,Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești", a Studiului de Fezabilitate Mixt și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare, respectiv pentru aprobarea actualizării Devizului General, a actualizării Bugetului proiectului, precum și a actualizării surselor de finanțare privind proiectul de referință Hotărârea nr. 206 din data 27.07.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Unității de Asistență Medico - Socială Călinești Hotărârea nr. 207 din data 27.07.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de asociere între Județul Argeș și Asociația ,,Primii pași spre performanțăˮ Hotărârea nr. 208 din data 27.07.2023 - Hotărâre privind aprobarea implementării proiectului ”Centre Digitale pentru femei (Stronger Together: Women´s Support Network)” de către Biblioteca Județeană “Dinicu Golescu” Argeș Hotărârea nr. 209 din data 27.07.2023 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş Hotărârea nr. 210 din data 27.07.2023 - Hotărâre privind neeexercitarea dreptului de preempţiune asupra pachetului de 1053 acțiuni deținut de către acționarul Comuna Rucăr din capitalul social al Societății APĂ- CANAL 2000 S.A. Hotărârea nr. 211 din data 27.07.2023 - Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui bun imobil (spațiu destinat activităților economice/comerciale), aflat în domeniul public al Județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 212 din data 27.07.2023 - Hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere, cu titlu gratuit, a drumului forestier și a terenului aferent acestuia identificat cu nr. inventar MF 7742 din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva - Direcția Silvică Argeș, în domeniul public al Județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș, în scopul modernizării lui și transformării acestuia în drum județean Hotărârea nr. 213 din data 27.07.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Serviciului Public Judetean Salvamont Argeș Hotărârea nr. 214 din data 27.07.2023 - Hotărâre privind reorganizarea Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș, precum și pentru aprobarea Statului de Funcţii, Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale acesteia Hotărârea nr. 215 din data 27.07.2023 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 115/28.04.2022 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2023 Hotărârea nr. 216 din data 27.07.2023 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 Hotărârea nr. 217 din data 27.07.2023 - Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții ”Modernizare DJ 703G Şuici (DJ 703H) - Ianculeşti - lim.jud,Vâlcea, Km 14+000 – Km 16+921, L=2,921 Km, comuna Șuici”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Hotărârea nr. 218 din data 28.07.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr. 85/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul Nicolaescu Marius-Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr.10 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, precum și semnarea acestuia Hotărârea nr. 219 din data 07.08.2023 - Hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Argeş nr. 340/15.12.2022 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Consiliile de Administrație ale spitalelor din rețeaua proprie a Consiliului Județean Argeș, precum și aprobarea atribuțiilor Consiliilor de Administrație Hotărârea nr. 220 din data 07.08.2023 - Hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui bun imobil, aflat în domeniul public al Județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 221 din data 07.08.2023 - Hotărâre privind închirierea de către Spitalul Orășenesc “Regele Carol I” Costești a unui bun imobil destinat activităților comerciale, aflat în domeniul public al Județului Argeș Hotărârea nr. 222 din data 07.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - faza Studiu de Fezabilitate , a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ” RACORDARE REȚEA INTERIOARĂ CANALIZARE MENAJERĂ LA REȚEAUA PUBLICĂ DE CANALIZARE MENAJERĂ" în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Proiectul Complex de 4 Locuinţe protejate şi Centru de zi, Comuna Ciofrângeni, Judeţul Argeş Hotărârea nr. 223 din data 07.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului tehnic Sistematizare Verticală și gard în incinta obiectivului de investiții ”Complex de Servicii Sociale Municipiul Câmpulung, județul Argeș” a valorii totale actualizate a proiectului, a devizului general actualizat și a surselor de finanțare pentru proiectul “Complex Servicii Sociale, Municipiul Câmpulung, Judeţul Argeş”, cod SMIS 130511 Hotărârea nr. 224 din data 07.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Drum expres A1-Pitești-Mioveni"” Hotărârea nr. 225 din data 07.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 226 din data 17.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea Raportului de expertiză tehnică, a Raportului de audit energetic, a D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici, precum și a Devizului general pentru obiectivul de investiții "Consolidare și reabilitare clădire Teatrul Alexandru Davila Pitești" Hotărârea nr. 227 din data 22.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea investiției ”Digitalizarea Spitalului de Recuperare Brădet”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul de Recuperare Brădet, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 228 din data 22.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea investiției ”Digitalizarea Spitalului de Boli Cronice Călinești”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul de Boli Cronice Călinești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 229 din data 22.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea investiției ”Digitalizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 230 din data 22.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea investiției ”Consolidarea investițiilor în sisteme informatice și în infrastructura digitală a Spitalului Orășenesc REGELE CAROL I Costești”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul Orășenesc REGELE CAROL I Costești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 231 din data 22.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea investiției ”Achiziție de echipamente software, hardware și IT”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul Județean de Urgență Pitești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 232 din data 22.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea investiției ”Digitalizare pentru excelență în boli cronice: Transformarea Infrastructurii IT la Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie Constantin Bălăceanu Stolnici”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul de Boli Cronice și Geriatrie ”Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Hotărârea nr. 233 din data 22.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea investiției ”Modernizarea infrastructurii IT pentru optimizarea serviciilor Spitalului de Psihiatrie Sf. Maria Vedea”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul de Psihiatrie Sf. Maria Vedea, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 234 din data 22.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea investiției ”Dezvoltarea sistemului informatic și a infrastucturii digitale a SPITALULUI DE PEDIATRIE PITEŞTI”, a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul de Pediatrie Pitești, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 235 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Boli Cronice Călinești Hotărârea nr. 236 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești Hotărârea nr. 237 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sf. Andrei” Valea Iașului Hotărârea nr. 238 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 239 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș Hotărârea nr. 240 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat în vederea organizării competiției sportive ”Cupa viitorii campioni” - Ediția II 2023 Hotărârea nr. 241 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind actualizarea lungimii și a pozițiilor de origine și destinație ale drumului județean D.J. 740 Hotărârea nr. 242 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind încetarea interesului public județean pentru segmentul de drum din DJ 740, de la km 0+711 până la km 3+321, înscris în CF nr. 83974 Mărăcineni, precum și pentru Construcția Pod beton km 2+027 – CF nr. 83974-C1 Mărăcineni, încadrarea în categoria drumurilor comunale și trecerea acestora în domeniul public al comunei Mărăcineni Hotărârea nr. 243 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Argeș a activului fix Gard de bolovani 340 m, Fost Spital Domnești în vederea casării/ valorificării și demolării Hotărârea nr. 244 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind prelungirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Băbana, pe o perioadă de 17 ani asupra unui sector din drumul județean DJ 731B, de la km 3+874 la km 12+510 Hotărârea nr. 245 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind darea în folosință gratuită Serviciului Județean de Ambulanță Argeș a imobilelor în care își desfășoară activitatea, situate în Pitești, Costești, Domnești, Rucăr și Mozăceni Hotărârea nr. 246 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind înlocuirea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 188/26.07.2018, astfel cum a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Argeș nr. 65/28.03.2019 Hotărârea nr. 247 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Argeş în domeniul public al statului a imobilului teren în suprafață de 2095 m.p., situat în comuna Domnești Hotărârea nr. 248 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Argeș, prin Consiliul Județean Argeș, în calitate de titular al Licenței de dare în administrare pentru explorare în perimetrul Sulfuroasa Brădet cu U.A.T. Brăduleț, prin Consiliul Local al Comunei Brăduleț, în calitate de proprietar al terenului aferent, precum și aprobarea Protocolului de asociere Hotărârea nr. 249 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A.J.D. Argeș R.A. asupra unor sectoare de drumuri județene situate în intravilanul municipiului Câmpulung și constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Municipiului Câmpulung, în conformitate cu dispoziţiile art. 22 din Ordonanţa nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, actualizată Hotărârea nr. 250 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Bălilești pe o perioadă de 20 ani, asupra acostamentelor drumurilor județeane DJ 732, de la km 2+163 la km 12+437 și DJ 732A , de la km 1+791 la km 6+796, în vederea realizării unor obiective de investiții derulate de Comuna Bălilești Hotărârea nr. 251 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 pentru obiectivul de investiții: ”MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) - COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 - 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI ȘI COSTEȘTI” Hotărârea nr. 252 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - faza Studiu de Fezabilitate, a Devizului General și a indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investiții: ”RACORDARE LA REȚEAUA PUBLICĂ DE CANALIZARE MENAJER”, CENTRU DE ZI RUCĂR, Comuna Rucăr, Judeţul Argeş Hotărârea nr. 253 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 739 Bârzeşti (DN 73 D) – Negrești – Zgripcești – Beleți, km 0+474 - Km 2+300, L=1,826 Km, în comuna Vulturești”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Hotărârea nr. 254 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind aprobarea atribuirii „Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activității de tratare mecano-biologică a deșeurilor reziduale provenite de pe raza județului Argeș în instalațiile integrate de tratare, inclusiv transportul deșeurilor stabilizate biologic la depozitele de deșeuri și/sau la instalațiile de valorificare energetică”, prin procedura negocierii fără publicare prealabilă și avizarea Strategiei de contractare, Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a documentației de atribuire aferente Hotărârea nr. 255 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Câmpulung pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 256 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Uității Administrativ Teritoriale Uda pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 257 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Vulturești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 258 din data 31.08.2023 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 Hotărârea nr. 259 din data 07.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.11 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr.85/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul Nicolaescu Marius - Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr.11 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, precum și semnarea acestuia Hotărârea nr. 260 din data 07.09.2023 - Hotărâre privind participarea, în cadrul "Programului privind îmbunătățirea calității aerului și reducerea cantității de emisii de gaze cu efect de seră, prin utilizarea pentru transportul elevilor a autovehiculelor mai puțin poluante de tipul microbuzelor electrice, hibride și alimentate cu gaz natural comprimat", a proiectului "Achiziție microbuze destinate transportului elevilor din Județul Argeș prin finanțare acordată de AFM", inclusiv asigurarea și susținerea, din surse proprii, a cheltuielilor care nu sunt acoperite prin finanțarea acordată de AFM și a cheltuielilor neeligibile Hotărârea nr. 261 din data 07.09.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 241/31.08.2023 privind actualizarea lungimii și a pozițiilor de origine și destinație ale drumului județean D.J. 740 Hotărârea nr. 262 din data 14.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea investiției "Digitalizarea Spitalului de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iașului", a cheltuielilor legate de proiect și a Acordului de parteneriat încheiat între Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Argeș și Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iașului, în vederea depunerii acestuia spre finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilon V, Componenta 7. Transformare digitală Hotărârea nr. 263 din data 14.09.2023 - Hotărâre privind încuviințarea cererii pentru transmiterea unui imobil apartament din domeniul public al statului în domeniul public al Județului Argeș Hotărârea nr. 264 din data 20.09.2023 - Hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea asigurării continuității serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate în județul Argeș Hotărârea nr. 265 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 266 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea Hotărârea nr. 267 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico-Socială Rucăr Hotărârea nr. 268 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Serviciului Public Judetean Salvamont Argeș Hotărârea nr. 269 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Teatrului ,,Alexandru Davila’’ Pitești Hotărârea nr. 270 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind actualizarea componenței nominale a Comisiei pentru Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 271 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență (CIA) Pitești în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protectia Copilului Argeș, prin restructurarea actualului Centru de Îngrijire și Asistență (CIA) Pitești, cu aprobarea organigramei și a statului de funcții Hotărârea nr. 272 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al servicului social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă (CIA) Piteşti (înființat prin restructurarea vechiului Centru de Îngrijire și Asistență Pitești Hotărârea nr. 273 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statelor de funcții ale unor unități aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 274 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale unor servicii sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș Hotărârea nr. 275 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea Planului de școlarizare al Secției Școala Populară de Arte și Meserii Pitești din cadrul Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș, pentru anul școlar 2023 - 2024 Hotărârea nr. 276 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Asociere între Județul Argeș și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Argeș Hotărârea nr. 277 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind asumarea responsabilității de către Consiliul Județean Argeș de organizare şi derulare a procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziţia produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României, pentru perioada 2023 - 2029 Hotărârea nr. 278 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Consiliile de Administrație, precum și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității ale unităților de învățământ special și la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Argeș Hotărârea nr. 279 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Argeș în Comisia de Orientare Școlară și Profesională și în Comisia de Contestații din cadrul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Argeş Hotărârea nr. 280 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat, a bugetului proiectului actualizat și a surselor de finantare actualizate pentru proiectul “Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr.1, judeţul Argeş” Hotărârea nr. 281 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului General revizuit, Bugetul proiectului revizuit și Sursele de finanțare revizuite pentru proiectul cu titlul “Restaurarea Galeriei de Artă ”Rudolf Schweitzer- Cumpăna”- consolidarea, protejarea şi valorificarea patrimoniului cultural”- cod SMIS 116332 Hotărârea nr. 282 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeș (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului” Hotărârea nr. 283 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a cofinanțării pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeş (DN 7C) - Valea Danului - Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului” Hotărârea nr. 284 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a Devizului estimativ pentru prevenirea și combaterea înzăpezirii și poleiului pe drumurile și podurile județene din județul Argeș, pentru iarna 2023 - 2024 Hotărârea nr. 285 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind avizarea Regulamentului activităților de salubrizare gestionate, la nivelul județului Argeș, prin ADI Servsal Argeș Hotărârea nr. 286 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş Hotărârea nr. 287 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Argeș asupra mijlocului fix (Dacia Logan), precum și scoaterea acestuia din funcțiune, în vederea casării/valorificării Hotărârea nr. 288 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al Comunei Coșești, pe o perioadă de 6 luni asupra sectorului de drum din D.J. 731, de la km 13+500 la km 13+565, în vederea realizării investiției “Asigurarea scurgerii apelor pluviale în punctul LA HAN, comuna Coșești, sat Păcioiu, județul Argeș” Hotărârea nr. 289 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Cocu pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 290 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Mioarele pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 291 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea Unității Administrativ Teritoriale Mozăceni pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 292 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2023 pentru activitatea Județului Argeș Hotărârea nr. 293 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 Hotărârea nr. 294 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat (Faza - PT), a Bugetului proiectului actualizat și a Surselor de finanțare actualizate pentru proiectul cu titlul “Modernizare DJ 503 Limita județului Dâmbovița - Slobozia - Rociu - Oarja - Cătanele (DJ 702 G - km 3+824) km 98+000 - 140+034 (42,034 km), în județul Argeș” Hotărârea nr. 295 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Execuție, a Devizului General pentru proiectul cu titlul ”Renovarea energetic moderată pentru sediul Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș” Hotărârea nr. 296 din data 28.09.2023 - Hotărâre privind darea în administrare Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. a unui bun mobil aflat în patrimoniul Județului Argeș Hotărârea nr. 297 din data 26.10.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr. 298 din data 26.10.2023 - Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar special de stat și a cuantumului acestora în anul şcolar 2023 - 2024 Hotărârea nr. 299 din data 26.10.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Slobozia pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 300 din data 26.10.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Stolnici pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 301 din data 26.10.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Buzoești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 302 din data 26.10.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii „Actului adițional nr.1 la Contractul de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale în Zona centrală Argeș nr. 523/05.12.2022” Hotărârea nr. 303 din data 26.10.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii „Actului Adițional nr.1 la Contractul nr. 002/04.01.2023, de delegare prin concesiune a gestiunii activității de colectare separată și transport separat al deşeurilor municipale, sortarea și compostarea deșeurilor municipale,în Stația de Transfer Câmpulung, Zona Câmpulung, județul Argeș” Hotărârea nr. 304 din data 26.10.2023 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii consiliului județean nr. 267/28.10.2021 privind aprobarea realizării investiției, aprobarea Cererii de finanțare aferentă Programului național de investiții „Anghel Saligny” și a Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 703 I Merișani (DN 7 C - Km 12+450) – Mușătești – Brăduleț - Brădet - Lac Vidraru (DN 7 C - Km 64+400), Km 53+580 – Km 61+055, L = 7,475 Km”) Hotărârea nr. 305 din data 26.10.2023 - Hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 703 B Morărești - Uda, Km 16+200 - Km 17+753, în Comuna Uda, L = 1,553 Km”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Hotărârea nr. 306 din data 26.10.2023 - Hotărâre privind aprobarea D.A.L.I. (Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii), Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare DJ 702 F lim.jud.Dambovița – Slobozia, km 14+000 – 17+355, L = 3,355 km , comuna Slobozia, jud. Argeș” Hotărârea nr. 307 din data 26.10.2023 - Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L pe anul 2023 Hotărârea nr. 308 din data 26.10.2023 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 Hotărârea nr. 309 din data 26.10.2023 - Hotărâre privind aprobarea ACTULUI ADITIONAL NR. 1 la Protocolul de colaborare încheiat pentru proiectul “Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii << Drum expres A1-Pitești-Mioveni >>” Hotărârea nr. 310 din data 07.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - faza DALI, a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Drăgolești”, sat Drăgolești, Comuna Cotmeana, Judeţul Argeş Hotărârea nr. 311 din data 07.11.2023 - Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 253/31.08.2023 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general actualizat - faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 739 Bârzeşti (DN 73 D) - Negrești - Zgripcești - Beleți, km 0+474 - Km 2+300, L=1,826 Km, în comuna Vulturești”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului Hotărârea nr. 312 din data 07.11.2023 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 Hotărârea nr. 313 din data 07.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea Bugetului actualizat pentru proiectul cu titlul „Extinderea, Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești, cod SMIS 125102 Hotărârea nr. 314 din data 07.11.2023 - Hotărâre privind actualizarea Devizului General și a Bugetului - Activități și cheltuieli pentru proiectul cu titlul „Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocarilor ridicate de combaterea epidemiei de Covid-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie Sf. Andrei Valea Iașului”, cod SMIS 155528, în urma finalizării procedurilor de achiziție publică Hotărârea nr. 315 din data 21.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat și a indicatorilor tehnico-economici, faza execuție lucrări, cu aplicarea coeficienților de ajustare conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 47/2022 și valoarea estimată actualizată a cofinanțării pentru obiectivul de investiții: ”MODERNIZARE DJ 703B PĂDUREȚI (DJ679) – COSTEȘTI (DN 65A), KM 48+975 – 59+287, L=10,312 KM LA LUNCA CORBULUI ȘI COSTEȘTI” Hotărârea nr. 316 din data 21.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea Temei de Proiectare referitoare la: Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiţii: „Consolidare și Reabilitare corp C3, aparținând Centrului de Diagnostic și Tratament, Pitești, B-dul I.C. Brătianu, nr.62, municipiul Pitești, jud. Argeș” Hotărârea nr. 317 din data 21.11.2023 - Hotărârea privind aprobarea Temei de Proiectare referitoare la: Elaborare documentații tehnice pentru obiectivul de investiţii:„Execuție prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ 703B la km 84+723, în comuna Căteasca, județul Argeș” Hotărârea nr. 318 din data 21.11.2023 - Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 263/14.09.2023 Hotărârea nr. 319 din data 21.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat pentru proiectul cu titlul „Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”, cod SMIS 119335 Hotărârea nr. 320 din data 21.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a proiectului “Complex de Servicii Sociale, Oraș Câmpulung, Județul Argeș”, a Devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG nr.64/2022, a bugetului proiectului actualizat și a surselor de finanțare Hotărârea nr. 321 din data 21.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea valorii actualizat a proiectului “Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Judetul Argeș”, cod SMIS: 120687, a devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG 64/2022, a bugetului actualizat al proiectului și a surselor de finanțare Hotărârea nr. 322 din data 21.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a proiectului “Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Județul Argeș” a Devizului general actualizat cu aplicarea ajustării conform OUG nr.64/2022, a bugetului proiectului actualizat și a surselor de finanțare Hotărârea nr. 323 din data 21.11.2023 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 Hotărârea nr. 324 din data 28.11.2023 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef - Laborator de Analize Medicale din cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr. 325 din data 28.11.2023 - Hotărâre privind modificarea și completarea planului de şcolarizare al Secției Școala Populară de Arte și Meserii din cadrul Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș pentru anul școlar 2023 - 2024 Hotărârea nr. 326 din data 28.11.2023 - Hotărâre privind emiterea avizului în favoarea U.A.T. Stoenești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local Hotărârea nr. 327 din data 28.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea repartizării titularului dreptului de administrare a cotei de 50% din prețul închirierii, în cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare a bunului proprietate publică a Județului Argeș Hotărârea nr. 328 din data 28.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea Proceselor-verbale de adjudecare a licitațiilor publice cu strigare desfășurate conform Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr.162/26.05.2023 Hotărârea nr. 329 din data 28.11.2023 - Hotărâre privind completarea domeniului public al judeţului Argeş cu bunul imobil Sală de vestiare personal și circuit separare transport lenjerie, situat în incinta Spitalului de Recuperare Brădet Hotărârea nr. 330 din data 28.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea documentației tehnice - faza DALI, inclusiv Tema de proiectare, Studii teren (topografic, geotehnic, hidrologic, de trafic), Expertiza tehnică (drum și poduri), a Devizului General și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: “Modernizare DJ 679 : Păduroiu (DN 67 B) – Lipia – Popești – Lunca Corbului – Padureţi – Ciești – Fâlfani – Cotmeana – Malu – Bârla – Lim. Jud. Olt, km 0+000 – 48.222; L = 47,670 km” Hotărârea nr. 331 din data 28.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei Autonome Județene de Drumuri Argeș R.A. Hotărârea nr. 332 din data 28.11.2023 - Hotărârea privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Argeș Hotărârea nr. 333 din data 28.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Muzeului Viticulturii și Pomiculturii Golești Hotărârea nr. 334 din data 28.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului ,,Alexandru Davila’’ Pitești Hotărârea nr. 335 din data 28.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea formulelor de calcul pentru tarifele mixturilor asfaltice produse de stația de asfalt din Districtul Căteasca, pentru perioada 01 noiembrie 2023 31 decembrie 2024, în relația cu Consiliul Județean Argeș și în relația cu terții Hotărârea nr. 336 din data 28.11.2023 - Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă Județeană de Drumuri Argeș R.A. în relația cu Consiliul Județean Argeș și terții pentru perioada 01 noiembrie 2023 – 31 decembrie 2024 Hotărârea nr. 337 din data 28.11.2023 - Hotărâre privind avizarea Strategiei de contractare, a Studiului de fundamentare, a Studiului de oportunitate și a Documentației de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activităților de colectare separată și transport separat al deșeurilor muncipale în Zona Costești Argeș, operarea stației de transfer Costești și tratarea aerobă a deșeurilor biodegradabile din Zona Costești, județul Argeș Hotărârea nr. 338 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind încetarea mandatului de consilier județean al domnului Mîndroc Cătălin Viorel Hotărârea nr. 339 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului “Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Tigveni, Sat Bălilești, Judetul Argeș”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Hotărârea nr. 340 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea perioadei de prelungire a duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului “Complex de 4 Locuinţe protejate şi Centru de zi, Comuna Tigveni, sat Bârseştii de jos, Judeţul Argeş“, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Hotărârea nr. 341 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului “Complex de Servicii Sociale, Oraș Câmpulung, Judetul Argeș”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Hotărârea nr. 342 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului “Complex de 4 Locuinţe Protejate şi Centru de Zi, Comuna Ciofrângeni, Judetul Argeș”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Hotărârea nr. 343 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului “Complex de Servicii Sociale, Oraș Costești, Judetul Argeș”, finanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Hotărârea nr. 344 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului “Modernizare DJ 503 limita județului Dâmbovița – Slobozia – Rociu – Oarja – Cătanele (DJ 702 G – km 3+824) km 98+000 – 140+034 (42,034 km) în județul Argeș”, cod SMIS 122454 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale Hotărârea nr. 345 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului “RESTAURAREA MUZEULUI JUDEȚEAN ARGEȘ - CONSOLIDAREA, PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL”, cod SMIS 116333 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale Hotărârea nr. 346 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului „EXTINDERE ȘI DOTARE SPAȚII URGENȚĂ ȘI AMENAJĂRI INCINTĂ SPITAL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ PITEȘTI”, cod SMIS 119306 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale Hotărârea nr. 347 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului “Restaurarea Galeriei de Artă „Rudolf Schweitzer - Cumpăna”- Consolidarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural”, cod SMIS 116332 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale Hotărârea nr. 348 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul “Creşterea eficienţei energetice a Palatului Administrativ, situat în Piteşti, Piaţa Vasile Milea, nr.1, judeţul Argeş” Hotărârea nr. 349 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Extinderea, Modernizarea și Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului de Pediatrie Pitești, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Hotărârea nr. 350 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului „Extindere, modernizare și dotare spații Urgență Spitalul de Pediatrie Pitești”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 COD SMIS 119335 Hotărârea nr. 351 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Extinderea și dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de Urgență Pitești, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Hotărârea nr. 352 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea finalizării proiectului ”Consolidarea infrastructurii medicale pentru a face față provocărilor ridicate de combatere a epidemiei de COVID-19 la Spitalul de Pneumoftiziologie "Sf Andrei", Valea Iașului”, Cod SMIS 2014+ 155528 și a cheltuielilor estimate legate de acesta, în vederea asigurării funcționalității sale Hotărârea nr. 353 din data 07.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare și a cheltuielilor estimate aferente finalizării proiectului cu titlul „Conservarea și Consolidarea Cetății Poenari Argeș”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 Hotărârea nr. 354 din data 08.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea încheierii Actului adițional nr.12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane nr.85/7178/01.09.2022 și mandatarea Vicepreședintelui Consiliului Județean Argeș, domnul NICOLAESCU Marius-Florinel, să voteze în Adunarea Generală din cadrul Asociației, în numele și pe seama Județului Argeș, Actul adițional nr.12 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane, precum și semnarea acestuia Hotărârea nr. 355 din data 08.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea participării la “Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice”, gestionat de Administraţia Fondului pentru Mediu în vederea realizării proiectului REABILITARE ȘI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ LA BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ DINICU GOLESCU ARGEȘ și a cheltuielilor legate de proiect Hotărârea nr. 356 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești Hotărârea nr. 357 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești Hotărârea nr. 358 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului Hotărârea nr. 359 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului Hotărârea nr. 360 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr. 361 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr. 362 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești Hotărârea nr. 363 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești Hotărârea nr. 364 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Spitalului de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea Hotărârea nr. 365 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea Hotărârea nr. 366 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni Hotărârea nr. 367 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni Hotărârea nr. 368 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Unității de Asistență Medico-Socială Călinești Hotărârea nr. 369 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unității de Asistență Medico–Socială Domneşti Hotărârea nr. 370 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef - Secția Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, arsuri din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 371 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunul imobil ,,Construcție Parter Generator Oxigen”, situat în incinta Spitalului de Pneumoftiziologie ,,Sf. Andrei” Valea Iașului Hotărârea nr. 372 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind completarea domeniului public al Judeţului Argeş cu bunul ,,Împrejmuire gard și porți metalice”, situat în incinta U.A.M.S. Călinești Hotărârea nr. 373 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.6 la Contractul de administrare nr.17094/469/22.10.2020 încheiat între Județul Argeș și Regia de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Judeţului Argeş R.A. Hotărârea nr. 374 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Comunei Brăduleț pentru transmiterea imobilului construcție C9-bazin apă minerală din domeniul public al Comunei Brăduleț, în domeniul public al Județului Argeș și în administrarea Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 375 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.09.2023 pentru activitatea Județului Argeș Hotărârea nr. 376 din data 12.12.2023 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș pe anul 2023 Hotărârea nr. 377 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unității de Asistență Medico - Socială Șuici Hotărârea nr. 378 din data 21.12.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 366/12.12.2023 privind aprobarea Statului de funcţii al Căminului pentru Persoane Vârstnice Mozăceni Hotărârea nr. 379 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Unității de Asistență Medico - Socială Călinești Hotărârea nr. 380 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Argeș Hotărârea nr. 381 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei a Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Regiei de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. Hotărârea nr. 382 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Centrului Județean de Cultură și Arte Argeș Hotărârea nr. 383 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public Județean de Pază și Ordine Argeș Hotărârea nr. 384 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Bibliotecii Județene Dinicu Golescu Argeș Hotărârea nr. 385 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din unitățile de asistență medico - socială Hotărârea nr. 386 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, pe anul 2024 Hotărârea nr. 387 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind majorarea indemnizației de ședință a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Argeş Hotărârea nr. 388 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Planului strategic pentru anul 2024 în domeniul ordinii publice la nivelul Judeţului Argeş Hotărârea nr. 389 din data 21.12.2023 - Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 25/31.01.2023 privind aprobarea plății cotizației Uniunii Naționale a Consiliilor Județene, pe anul 2023 Hotărârea nr. 390 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la principalele produse agricole in vederea evaluării arendei pe anul 2024 Hotărârea nr. 391 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 135/27.04.2023 privind aprobarea cuantumului taxelor și tarifelor locale ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2024 Hotărârea nr. 392 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea tarifelor practicate de Regia Autonomă de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului Argeș R.A. în anul 2024 Hotărârea nr. 393 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea plății cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Pitești, pe anul 2023 Hotărârea nr. 394 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind acordarea unui mandat special în vederea aprobării ajustării tarifelor percepute de operatorul Soc. Salubris S.A. în Zona Centrală-județul Argeș și a încheierii Actului adițional nr. 2 la Contractul nr. 523/05.12.2022 Hotărârea nr. 395 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Argeș Hotărârea nr. 396 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind propunerea de dezlipire a imobilului cu nr.cadastral 91566 în două loturi conform Planului de amplasament şi delimitare a imobilului Hotărârea nr. 397 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind constituirea dreptului de administrare în favoarea Unității de Asistență Medico - Socială Călinești asupra activului fix Împrejmuire gard și porți metalice Hotărârea nr. 398 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea actualizării poziției kilometrice din cadrul denumirii proiectului de investiții „Execuție prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ 703B la km 84+723 în comuna Căteasca, județul Argeș” în „Execuție prag de fund și lucrări de stabilizare a malurilor, aferente podului amplasat pe DJ 703B la km 85+328 în comuna Căteasca, județul Argeș” conform cărții funciare Hotărârea nr. 399 din data 21.12.2023 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2023 Hotărârea nr. 400 din data 27.12.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 356/12.12.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Orășenesc „Regele Carol I” Costești Hotărârea nr. 401 din data 27.12.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 358/12.12.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului Hotărârea nr. 402 din data 27.12.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 359/12.12.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf. Andrei” Valea Iașului Hotărârea nr. 403 din data 27.12.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 360/12.12.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr. 404 din data 27.12.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 361/12.12.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Pneumoftiziologie Leordeni Hotărârea nr. 405 din data 27.12.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 362/12.12.2023 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcţii ale Spitalului de Boli Cronice și Geriatrie „Constantin Bălăceanu Stolnici” Ștefănești Hotărârea nr. 406 din data 27.12.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 364/12.12.2023 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcţii ale Spitalului Spitalului de Psihiatrie „Sfânta Maria” Vedea Hotărârea nr. 407 din data 27.12.2023 - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Argeș nr. 365/12.12.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului de Psihiatrie „Sf. Maria” Vedea Hotărârea nr. 408 din data 27.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii al Spitalului de Boli Cronice Călinești Hotărârea nr. 409 din data 27.12.2023 - Hotărâre privind aprobarea Statului de funcții al Unității de Asistență Medico - Socială Șuici Hotărârea nr. 410 din data 27.12.2023 - Hotărâre privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic-șef - Serviciul Anatomie Patologică din cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești Hotărârea nr. 411 din data 27.12.2023 - Hotărâre privind actualizarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Argeș, pe anul 2023
Hotarari de Consiliu, anul 2022 Hotarari de Consiliu, anul 2021 Hotarari de Consiliu, anul 2020
Registrul privind evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Judetean
Dispozitiile autoritatii executive Documente si informatii financiare Alte Documente Hotarare nr 4 din 30.05.2021 privind inregistrarea semnelor electorale Proces - verbal privind centralizarea pe judet a voturilor si rezultatului alegerilor pentru primari la alegerile locale din 27.06.2021 Procese - verbale privind centralizarea pe judet a voturilor si rezultatelor la alegerile locale si europarlamentare din data de 9 iunie 2024