Copii CES

Acte necesare pentru dosarele copiilor/elevilor/tinerilor CES

Cerere tip

Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in vreunul din cazurile prevazulte la art. 4 din regulament

Regulament privind acordarea drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinte educationale special scolarizati in unitatile de invatamant de masa din judetul Arges

HG nr. 423 din 2016 – Plata drepturi cuvenite COPII CES (Cererile se depun la scoala unde invata copilul cu cerinte educationale speciale, pana la data de 4 iulie 2016, pentru anul scolar 2015 - 2016)